برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

جدول دروس علوم وابسته دانشکده‌ای پریودانتیکس

دوره تخصصی پریودانتیکس
جدول دروس علوم وابسته دانشکده‌ای پریودانتیکس
1 نام درس نظری عملی جمع
2
ارتودانتیکس 40 40
3
اندودانتیکس 30 30
4
بیماریهای دهان و تشخیص 40 40
5
پروتزهای دندانی 40 40
6
دندان پزشکی ترمیمی 20 20
7
جراحی دهان و فک و صورت 40 40
8
رادیولوژی دندان و فک و صورت 20 20
9
رادیولوژی دندان و فک و صورت 20 20
10
جمـــــــــع 250

بازگشت به فهرست