برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

جدول دروس علوم پایه مشترک پروتزهای دندانی

دوره تخصصی پروتزهای دندانی
جدول دروس علوم پایه مشترک پروتزهای دندانی
1
  نام درس   کارگاهی   نظری   عملی   جمع
2
  آسیب شناسی دهان و فک

 


  17  
 17
3
  اصول کنترل عفونت

 15

 
 
 15
4   ایمنی شناسی

 


  17  
 17
5   بافت شناسی و جنین شناسی دهان و فک و صورت

 


  15  
  15
6   تشریح سر و گردن

 


   40           40
7   تکنولوژی آموزشی

 40

 
 
 40
8
  رایان و سیستم‌های اطلاع رسانی علوم پزشکی   40  
 
 40
9
  روش شناسی تحقیق 1
  50  
 
 50
10
  روش شناسی تحقیق 2
  30  
 
 30
11
  فارماکولوژی  
  25  
 25
12
  فوریت‌های پزشکی   15  
 
 15
13
  فیزیولوژی و بیولوژی دهان  
  13  
 13
14
  قوانین پزشکی و اخلاق حرفه‌ای
 
  15  
 15
15   میکروب شناسی دهان
 
  12         12
16   جمع  
 
 
  344

بازگشت به فهرست