برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

جدول دروس علوم وابسته پروتزهای دندانی

دوره تخصصی پروتزهای دندانی
جدول دروس علوم وابسته پروتزهای دندانی
1 نام درس نظری عملی جمع
2
ارتودانتیکس 16 16
3
اندودانتیکس 46 46
4
بیماری‌های دهان و تشخیص 30 30
5
پریودانتیکس 48 48
6
جراحی دهان و فک وصورت 30 30
7
دندان پزشکی ترمیمی 48 48
8
رادیولوژی دندان و فک و صورت 20 20
9
جمـــــــــع 238

بازگشت به فهرست