برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

جدول دروس علوم وابسته بیمارستانی رادیولوژی دندان

دوره تخصصی رادیولوژی دندان
جدول دروس علوم وابسته بیمارستانی رادیولوژی دندان
1 نام درس نظری عملی جمع
2
بیماری های غدد مترشحه داخلی 100 100
3
بیماری های گوش و حلق و بینی 100 100
4
تصویر برداری سرو گردن 1 200 200
5
تصویربرداری سرو گردن 2 200 200
6
جراحی دهان و فک و صورت 100 100
7
جمـــع 700 700

بازگشت به فهرست