برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

جدول دروس علوم پایه مشترک جراحی دهان

دوره تخصصی جراحی دهان
جدول دروس علوم پایه مشترک جراحی دهان
1
  نام درس   کارگاهی   نظری   عملی   جمع
2   تکنولوژی آموزشی

 40

     40
3
  رایان و سیستم‌های اطلاع رسانی علوم پزشکی   40      40
4
  روش شناسی تحقیق 1
  50      50
5
  روش شناسی تحقیق 2
  30      30
6
  قوانین پزشکی و اخلاق حرفه‌ای
    15    15
7
  جمع        175

بازگشت به فهرست