برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

جدول دروس علوم پایه اختصاصی جراحی دهان

دوره تخصصی جراحی دهان
جدول دروس علوم پایه اختصاصی جراحی دهان
1 نام درس نظری عملی جمع
2
ایمنی شناسی 20 20
3
بافت شناسی و جنین شناسی دهان و فک و صورت 15 15
4
تشریح تنه و اندام‌ها 75 75
5
تشریح سر و گردن 20 20
6
تغذیه 10 10
7
ژنتیک 10 10
8
فارماکولوژی 30 30
9
فیزیولوژی و بیولوژی 75 75
10
جمع 255

بازگشت به فهرست