برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

جدول دروس علوم تخصصی جراحی دهان

دوره تخصصی جراحی دهان
جدول دروس علوم تخصصی جراحی دهان
1 نام درس نظری عملی جمع
2
آسیب شناسی جراحی 80 80
3
ایمپلنتولوژی 20 20
4
بازسازی بافت نرم و سخت 40 40
5
بررسی مقالات 1 25 25
6
بررسی مقالات 2 25 25
7
بررسی مقالات 3 25 25
8
بررسی مقالات 4 25 25
9
بررسی مقالات 5 25 25
10
ترومای دهان و فک و صورت 80 80
11
جراحی دهان و فک وصورت عملی 1 840 840
12
جراحی دهان و فک و صورت عملی 2 420 420
13
جراحی دهان و فک و صورت عملی 3 700 700
14
جراحی دهان و فک وصورت عملی 4 700 700
15
جراحی دهان و فک وصورت عملی 5 1540 1540
16
جراحی ارتوگناتیک 100 100
17
جراحی استتیک و فانکشنال 100 100
18
جراحی سرپایی 1 (out patient) 320 320
19
جراحی سرپایی 2 (out patient) 320 320
20
جراحی قبل از پروتز 20 20
21
رساله تخصصی 1 30 30
22
رساله تخصصی 2 60 60
23
رساله تخصصی 3
60 60
24
رساله تخصصی 4 10 10
25
شکاف لب و کام و ناهنجاری‌های مادرزادی و سندرم‌ها 40 40
26
عفونت‌های ناحیه دهان و فک و صورت 40 40
27
کنفرانس آسیب شناسی بالینی (CPC) 1 25 25
28
کنفرانس آسیب شناسی بالینی (CPC) 2 25 25
29
کنفرانس آسیب شناسی بالینی (CPC) 3 25 25
30
گراند راند و معرفی بیمار 400 400
31
مفصل گیجگاهی فکی و دردهای مزمن صورتی 20 20
32
جمع 6230

بازگشت به فهرست