برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

آیین نامه مریوط به فرم نسخه،تابلو و تبلیغات اعضای سازمان نظام پزشکی

ماده1: اعضای سازمان در امور حرفه ای  فقط در مورد اعلام افتتاح مطب و محل کار  - مسافرت - بازگشت از مسافرت  - یا تعطیلی مطب  مجاز به درج آگهی  در روزنامه و یا مجلات می باشند .

ماده 2 :  اعضای سازمان در درج آگهی ها فقط می توانند نام و نام خانوادگی - تخصص - نشانی  و شماره تلفن مطب خود را ذکر نمایند .

ماده 3 : درج آگهی اعضای سازمان در دفترچه راهنمای تلفن  و سالنامه و نظایر آن ممنوع است .

ماده 4 : اعلام - نصب و درج هر نوع آگهی تبلیغاتی مربوط به حرفه پزشکی در رساناهای گروهی و در معابر خارج و داخل مطب و موسسات گروهی درمانی ممنوع  و مغایر با شئونات پزشکی تلقی می شود .

ماده 5 : تابلو مطب پزشکان  باید ساده باشد و اندازه آن از 50 در 70 سانتی متر نباید تجاوز کند  .

ماده 6 : پزشک و دندانپزشک برای راهنمایی بیماران  می توانند فقط دو تابلو یکی در مدخل مطب  و دیگری در کوچه  و یا خیابان و یا محل مناسبی نزدیک مطب نصب کنند .

ماده 7 :  اندازه تابلوی آزمایشگاه نباید از دوبرابر مجاز بزرگتر باشد .

ماده 8 : اندازه تابلو داروخانه  برحسب موقعیت محل آن فرق می کند و لی در هر صورت نباید از سه برابر مجاز بزرگتر باشد .

ماده 9 : در تابلو ها فقط نام و نام خانوادگی  - تخصص یا رشته طبابت - ساعات پذیرای و شماره تلفن قابل ذکر است  .

ماده 10 : ذکر محل اخذ تخصص در سرنسخه و تابلو  و کارت ویزیت درصورتی که به تایید مراجع ذی صلاح رسیده باشد بلامانع است .

ماده 11 : سرنسخه و کارت ویزیت اعضای سازمان نظام پزشکی  باید ساده باشد و اندازه آن  از 15 در 25 سانتیمتر تجاوز نکند . اعضای سازمان میتوانند در سرنسخه  نام و نام خانوادگی  - نشانی مطب و منزل  و شماره تلفن مطب و منزل و موبایل و بیمارستان و ساعات پذیرایی  - نوع تخصص یا رشته طبابت  خود را ذکر کنند . ذکر عضویت فقط در یکی از انجمنهای علمی تخصصی رسمی داخلی و خارجی مجاز است .

ماده 12 : اعضای سازمان  در تابلو و یا سرنسخه ویا در آگهی روزنامه و مجلات نمی توانند خود را معالج بیماری خاصی معرفی کنند .

ماده 13 :  پزشکان یا دندانپزشکان عمومی می توانند حداکثر 4 رشته طبابت را در تابلو و سرنسخه خود قید نمایند و یا به ذکر عنوان پزشک  یا دندانپزشک عمومی اکتفا نمایند .

ماده 14 : هر پزشک یا دندانپزشک میتواند رشته های تخصصی خودر ا که موفق به اخذ آن شده است در تابلو سرنسخه و کارت ویزیت قید نماید .

ماده 15:  کسانیکه تحصیلات خارجی ایشان به موجب ارزشنامه صادره از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و یا وزارت علوم تحقیقات و فن آوری   و یا وزارت آموزش و پرورش  تخصص شناخته شده است - متخصص کشوری می باشند  که تخصیلات مذکور را در آنجا انجام داده اند  و می توانند این موضوع را در تابلو و سرنسخه خود قید کنند .

ماده 16 :  کسانیکه پس از پایان تحصیلات تخصصی در خارج از ایران  برای اخذ درجه تخصص ناگزیر به شرکت در امتحان در ایران شده اند - متخصص رشته مربوطه در ایران شناخته می شوند و درد صورت تمایل می توانند سابقه   تحصیل تخصصی خود  در آن کشور  را در تابلو  و سرنسخه ذکر نمایند .

ماده 17 : کسانیکه در یک رشته متخصص شناخته شده اند  و مایلند در یکی از شاخه های آن رشته کار کنند  میتوانند شاخه انتخابی را در تابلو و سرنسخه خود قید کنند ( بدون ذکر متخصص در رشته فرعی )

ماده 18 :  درمانگاههای اورژانس  که در بیمارستانهای خصوصی دایر و از لحاظ استاندارد و مقررات مورد تایید وزارت بهداشت می باشند می توانند به طریق زیر  به منظور شناساندن  به مردم آگهی نمایند:

    الف -  نام درمانگاههای اورژانس واجد شرایط از طرف وزارت بهداشت  به کلیه واحدهای  انتظامی  و مراحع عمومی و رسانه های گروهی  اعلام می شود در مواقع لزوم مورد استقاده بیماران قرار گیرد .

    ب -  موسسات پزشکی  می تواند با رعایت  مقررات  در نشریات پزشکی بدون ذکر نام پزشک  آگهی نمایند .

ماده 19 :  موسسات پزشکی  مجاز به استفاده از عناوینی هستند که طبق ضوابط اخذ  نموده اند.

ماده 20 : هر پزشک باید مستقلا برای خود سرنسخه داشته باشد مگر در درمانگاهها و بیمارستانها که پزشکان می توانند از سرنسخه  موسسات  مذکور که بدون نام پزشک است استفاده کرده و ذیل آن را امضا و مهر نمایند.

ماده 21 :  پزشکانی که با عذر موجه نمی توانند در مطب خود حضور یابند می توانند حد اکثر به مدت شش ماه  پزشک واجد شرایط  و هم رشته خود را با اطلاع  سازمان نظام پزشکی  و اداره نظارت بر درمان محل بجای خود  انتخاب  و   و معرفی  نماید . ولی مسئولیت کامل امور درمانی بعهده پزشک جانشین است . که با مهر و امضای خود مبادرت به صدور نسخه می نماید .

ماده 22 :  هیچ پزشکی نمی تواند  از تابلو و  سرنسخه پزشکان فوت شده یا پزشکانیکه محل خدمت یا مطب آنان از محلی به محل دیگر منتقل شده است استفاده نمایند .

ماده 23 : پزشکانیکه قصد دارند مطب مشترک دایر کنند  می توانند تابلو با ذکر نام پزشکان اداره کننده مطب داشته باشند  به شرط آنکه ابعاد تابلو از دو برابر  ضوابط سازمان نظام پزشکی تجاوز نکند .

ماده 24 : دایر نمودن مطب دوم در یک شهر با ذکر ساعات کار و نشانی  دو مطب  و با کسب اجازه از سازمان نظام پزشکی  و اداره نظارت بردرمان شهر مربوطه  بلامانع است  .  تبصره :   داشتن دو مطب در دو شهرستان ممنوع است .

ماده 25 : پزشکان اتباع خارجی که در ایران کار می کنند  مشمول مقررات  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  و مقررات انتظامی  سازمان نظام پزشکی و دیگر مراجع ذیربط می باشند .

مبنا: 
مجلس

بازگشت به فهرست