برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

اساسنامه انجمن ارتدنتیست های ایران

فصل اول : کلیات
ماده 1 — باستناد مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ 70/8/7 شورای عالی انقلاب فرهنگی و آئین‌نامه مربوط به آن، انجمن علمی — تخصصی ارتودنتیست‌های ایران براساس مواد آتی تشکیل می‌گردد که در سطور بعد بطور خلاصه انجمن نامیده می‌شود.

ماده 2 — انجمن صرفاً در زمینه‌های علمی، تحقیقاتی، تخصصی و فنی مربوطه فعالیت می‌نماید و اعضای آن بنام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به دستجات و احزاب سیاسی را ندارند.

ماده 3- انجمن غیرانتفاعی بوده و از تاریخ تصویب کمسیون موضوع ماده 4 مصوبه در دویست و شصت و دومین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی و ثبت در اداره ثبت شرکتها دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیأت مدیره آن نماینده قانونی انجمن می‌باشد.

ماده 4 — مرکز انجمن در تهران است و شعب آن می‌تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.
ماده 5 — انجمن دارای تابعیت ایرانی است.
ماده 6 — انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

فصل دوم — شرح وظایف و اهداف
ماده 7- به منظور نیل به اهداف مذکور در ماده 2 اساسنامه، انجمن اقدامات و فعالیتهای زیر را بعمل خواهد آورد.
1-2- ایجاد ارتباط علمی، فنی، تحقیقاتی، آموزشی و تبادل نظر بین محققان و متخصصان و سایر کارشناسانی که بنحوی با شاخه‌های گوناگون این رشته سر و کار دارند.

2-2- همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی در برنامه‌ریزی امور آموزشی، پژوهشی و برگزاری گردهمائیها و بازآموزی.

2-7- ارزیابی و بازنگری برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و ارائه پیشنهادهای لازم در مسائل مذکور
4-7- ارائه خدمات آموزشی، علمی، پژوهشی و فنی.
5-7- ترغیب و تشویق دانشمندان، پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیتهای علمی پژوهشی و آموزشی
6-7- تهیه و تدوین و انتشار نشریات علمی، آموزشی و برگزاری گردهمائیهای بازآموزی آموزشی و پژوهشی در سطوح داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور

فصل سوم – عضویت

ماده 8- عضویت در انجمن به طرق زیر می‌باشد:

1-8- عضویت پیوسته: هیأت مؤسس انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه تخصصی در رشته ارتودنسی باشند می‌توانند طبق ضوابط مذکور در این اساسنامه به عضویت انجمن درآیند.

تبصره: مدارک تخصصی متقاضیانی که فارغ‌التحصیل از خارج کشور می‌باشند پس از ارزشیابی توسط وزارت علوم و آموزش عالی و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل پذیرش است.

2-8- عضویت وابسته: افرادی که حائز شرایط زیر باشند می‌توانند به عضویت وابسته انجمن در آیند:
الف- کلیه دستیاران رشته تخصصی ارتودنسی در داخل یا خارج از کشور
ب- متخصصین سایر رشته‌های نزدیک به ارتودنسی از قبیل جراحی فک و صورت، گوش و حلق و بینی پلاستیک و اطفال
ج- کلیه افرادی که دوره تخصصی ارتودنسی را در یکی از دانشگاههای داخل یا خارج کشور به پایان رسانده ولی موفق به گذراندن پایان‌نامه تخصصی نشده‌اند.

3-8- عضویت افتخاری: شخصیت‌های ایرانی و خارجی که مقام علمی، فرهنگی و اجتماعی آنان حائز اهمیت خاص باشد و یا در پیشبرد اهداف انجمن کمکهای مؤثر و ارزنده‌ای نموده باشند می‌توانند به عضویت افتخاری پذیرفته شوند.

تبصره 1- اعضای وابسته می‌توانند با احراز شرایط و تصویب هیأت مدیره به عضویت پیوسته برگزیده شوند.
تبصره 2 – اعضای پیوسته انجمن بایستی شرایط هیأت موسس و هیأت مدیره مذکور در ماده 7 آئین‌نامه تشکیل و شرح وظائف کمیسیون موضوع ماده 4 مصوب در دویست و شصت و دومین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی را دارا باشند.

ماده 9 – هر یک از اعضای انجمن سالانه مبلغی را که میزان آن توسط هیأت مدیره تعیین و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره: پرداخت حق عضویت هیچگونه حق و ادعایی را نسبت به دارائی انجمن برای عضو ایجاد نخواهد کرد.
ماده 10- عضویت در انجمن در یکی از موارد زیر خاتمه می‌یابد:
1-10- استعفای کتبی عضو
2-10- عدم پرداخت حق عضویت سالانه در مهلتی که هیأت مدیره تعیین می‌نماید.
3-10- زوال یکی از شرایط عضویت و نیز محکومیت قطعی در هیأتهای بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی به محرومیت موقت یا دائم از اشتغال به حرفه پزشکی.

4-10- انجام هرگونه عمل یا فعالیت مغایر با شئون حرفه تخصصی به تشخیص هیئت مدیره.
تبصره 1 – مدت تعلیق عضویت معادل مدت محرومیت از اشتغال به حرفه پزشکی است.
تبصره 2 – تصمیم نهایی راجع به عدم پذیرش و نیز خاتمه عضویت پس از اطلاع و تأیید هیأت نظارت بر عملکرد انجمن‌ها موضوع بند 15 ماده 17 آئین‌نامه با هیأت مدیره خواهد بود.

فصل چهارم — ارکان انجمن

ماده 11 — انجمن دارای ارکان زیر است:

1-11- مجمع عمومی
2-11- هیأت مدیره
3-11- بازرس

الف — مجمع عمومی
ماده 12 — مجمع عمومی از گردهمائی اعضاء پیوسته انجمن به دو صورت زیر تشکیل می‌گردد:
1-12- مجمع عمومی عادی که هر سال یکبار تشکیل می‌شود و به امور جاری انجمن رسیدگی می‌کند و نیز می‌تواند از جهت نوبت حسب ضرورت بطور فوق‌العاده تشکیل شود.

2-12- مجمع عمومی فوق‌العاده که در مواقع ضروری برای انجام اصلاحات لازم در اساسنامه و یا اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال انجمن تشکیل می‌شود و نتیجه تصمیمات آن در خصوص اصلاح و تغییر اساسنامه پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده 4 مصوبه در دویست و شصت و دومین جلسه مورخ 7/8/70 شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل اجرا خواهد بود. مجامع عمومی به دعوت هیأت مدیره یا بازرس یا یک پنجم از اعضاء پیوسته تشکیل می‌گردد.

تبصره 1 — جلسات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده هر یک با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آراء خواهد بود.
تبصره 4 — مجمع عمومی در اولین جلسه خود یک نفر را از بین اعضاء به عنوان رئیس مجمع و دو نفر را به عنوان منشی انتخاب می‌نماید. جلسات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه یک ماه قبل از تشکیل مجمع از طریق انتشار آگهی در روزنامه و یا عنداللزوم دعوت کتبی به اطلاع اعضاء خواهد رسید.
تبصره 3 — چنانچه حد نصاب لازم برای تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده بدست نیامد به فاصله یکماه از تاریخ جلسه اولیه نسبت به دعوت مجدد بهمان نحو با ذکر نتیجه دعوت قبلی اقدام می‌شود در این صورت مجمع با هر تعداد از اعضاء حاضر تشکیل خواهد شد.

ماده 13 — وظائف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می‌باشد:
1-13- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش فعالیتهای سالانه انجمن
2-13- اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و بودجه انجمن و میزان حق عضویت.
3-13- انتخاب و یا عزل اعضاء هیأت مدیره
4-13- انتخاب یک نفر از اعضاء بعنوان بازرس اصلی و یک نفر علی‌البدل
5-13- تصویب کلیه آئین‌نامه‌ها و ضوابط اجرائی مورد لزوم برای پیشبرد امور انجمن به پیشنهاد هیأت مدیره.
6-13- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای انتشار آگهی‌های انجمن.

تبصره: در کلیه جلسات مجامع عمومی نماینده مذکور در تبصره 1 ماده 10 آئین‌نامه نحوه تشکیل و شرح وظائف کمیسیون موضوع ماده 4 مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ 7/8/70 شورای عالی انقلاب فرهنگی جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد. در صورت عدم حضور نماینده کمیسیون جلسه رسمیت نخواهد یافت.

ب — هیأت مدیره:
ماده 14 — اعضای هیأت مدیره مرکب از 7 نفر است که دو نفر بعنوان عضو علی‌البدل انتخاب می‌شوند. اعضای مذکور در جلسه مجمع عمومی عادی هر 2 سال یکبار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. عضویت در هیأت مدیره افتخاری است.

تبصره: جلسات هیأت مدیره حداقل هر 4 هفته یکبار تشکیل می‌شود و با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء خواهد بود.

ماده 15 — هیأت مدیره در اولین جلسه یکنفر رئیس، یکنفر نائب رئیس و یکنفر دبیر (عنداللزوم) و یک نفر خزانه‌دار با رأی کتبی اکثریت اعضای هیأت مدیره انتخاب می‌نماید.

تبصره 1 — رئیس هیأت مدیره مسئول اداره امور جاری انجمن و اجرای کلیه مصوبات هیأت مدیره و نماینده قانونی شخصیت حقوقی انجمن در نزد مراجع مختلف خواهد بود.
تبصره 2 — امضای اوراق تعهدآور با رئیس هیأت مدیره همراه با امضای خزانه دار و مهر انجمن و نامه‌های رسمی اداری با امضای رئیس هیأت مدیره و در غیاب او نائب رئیس خواهد بود.
تبصره 3 — چنانچه هر یک از اعضای هیأت مدیره سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب بدون دلیل موجه به تشخیص هیأت مدیره در جلسات شرکت ننماید مستعفی شناخته خواهد شد.
تبصره 4 — در صورت استعفاء، برکناری و یا فوت هر یک از اعضای هیأت مدیره عضو علی‌البدل برای مابقی دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

ماده 16 — هیأت مدیره موظف است حداکثر چهار ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ارسال نماید.

تبصره: هیأت مدیره قبلی تا تأیید هیأت مدیره جدید از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئولیت امور انجمن را برعهده خواهد داشت.

ماده 17- وظائف و اختیارات هیأت مدیره
1-17- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده
2-17- اجرای تصمیمات متخذه در مجامع عمومی
3-17- تشکیل جلسات سحنرانی و گردهمائی‌های علمی و فنی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
4-17- تهیه ضوابط و مقررات و آئین‌نامه‌های اجرائی
5-17- تهیه گزارش سالانه فعالیتهای انجمن برای ارائه به مجمع عمومی
6-17- تهیه ترازنامه و ارائه آن به مجمع عمومی
7-17- قبول هدایا و کمکهای مالی برای انجمن
8-17- پیشنهاد اصلاحات و تغییرات در اساسنامه مجمع عمومی فوق‌العاده
9-17- اداره امور انجمن در چهارچوب مفاد اساسنامه
10-17- تشکیل کمیته‌های اجرائی و تخصصی مختلف و تعیین نوع فعالیت و نظارت بر آنها
11-17- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن به مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات کشور
12-17- اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از دعاوی که علیه انجمن اقامه می‌شود و حضور در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل غیر.

13-17- اتخاذ تصمیم نسبت به عضویت انجمن در مجامع داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
14-17- پیشنهاد انحلال انجمن به مجمع عمومی فوق‌العاده.
15-17- تصویب عضویت اعضاء پیوسته و وابسته و افتخاری و یا لغو عضویت.

ج- بازرس
ماده 18- انجمن دارای یک نفر بازرس اصلی و یکنفر علی‌البدل خواهد بود که 2 سال یکبار در جلسه مجمع عمومی عادی با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انتخاب خواهند شد.
ماده 19- وظائف بازرس به شرح زیر است:
1-19- بررسی کلیه اسناد و مدارک مالی انجمن و تهیه گزارش برای ارائه به مجمع عمومی
2-19- بررسی گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش از عملکرد انجمن و ارائه آن به مجمع عمومی.

3-19- گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.
4-19- دعوت از مجمع عمومی فوق‌العاده در موارد ضروری.
ماده 20- شرکت بازرس در جلسات هیأت مدیره بدون حق رأی مجاز است و در هر زمان می‌تواند اسناد و دفاتر مالی انجمن را از هیأت مدیره مطالبه و مورد بررسی قرار دهد.

ماده 21- در پایان هر سال مالی ریاست هیأت مدیره گزارش فعالیتهای سالانه انجمن و ترازنامه آن واحد را حداقل 25 روز قبل از تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی سالانه برای تأیید در اختیار بازرس قرار خواهد داد.

ماده 22 — منابع مالی انجمن عبارتست از:
1-22- حق عضویت اعضاء
2-22- از محل هدایا و کمک‌ها
 
فصل پنجم – موارد انحلال انجمن

ماده 23- در صورت درخواست هیأت مدیره یا بازرس و یک سوم اعضاء پیوسته و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده به هر دلیل انجمن منحل می‌گردد.

ماده 24- مجمع عمومی فوق‌العاده که تصمیم به انحلال انجمن می‌گیرد در همان جلسه نسبت به انتخاب هیأت تصفیه و تعیین مدت ماموریت آن اقدام خواهد کرد.

ماده 25- هیأت تصفیه در جلسات سالانه مجمع عمومی فوق‌العاده انجمن گزارشات اقدامات خود را ارائه می‌نماید. ختم عملیات تصفیه باید به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده برسد و در روزنامه رسمی و یکی از جرائد کثیرالانتشار آگهی شود و مراتب به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام گردد.

تبصره: باقیمانده دارائی انجمن پس از وضع دیون و مخارج پس از تصویب هیئت مدیره به یکی از موسسات آموزشی تحقیقاتی کشور اهدا خواهد شد.     

فصل ششم: سایر مقررات

ماده 26- طرحها و برنامه‌ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش‌بینی شده است چنانچه به نحوی از انحاء با وظایف یکی از وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی ارتباط داشته باشد پس از کسب موافقت وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی ذیربط به مرحله اجراء درخواهد آمد.

ماده 27- این اساسنامه مشتمل بر 6 فصل و 27 ماده و 17 تبصره در تاریخ 6/12/77 به تصویب مجمع عمومی موسس رسید.


مبنا: 
شورای عالی انقلاب فرهنگی

بازگشت به فهرست