برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

آیین نامه تجهیزات پزشکی

پیشرفت چشمگیر دانش، فناوری و در نوردیدن مرزهای ناممکن، دستیابی به خواسته های انسان در عصر حاضر از چنان سرعتی برخوردار است که عقب ماندن از این مسیر بی شک موجبات ضرر و زیان غیر قابل جبران به هر ملتی خواهد بود. حوزه بسیار وسیع، علمی . با اهمیت تولید و عرضه تجهیزات پزشکی نیز در عرصه جهانی از این قاعده مستثنی نبوده و نخواهد بود و میهن اسلامی ما نیز با توجه به رهنمودهای مقام رهبری و تدوین و ابلاغ سند چشم انداز بیست ساله می بایست پرچمدار این پیشرفت عظیم باشد.
بدون شک نیل به موفقیتی در دنیای امروز علاوه بر پشتکار و تلاش، تمسک به ضوابط و حرکت در مسیر قانون امکانپذیر می باشد. از این رو از اسفند ماه سال 1384 با تشکیل هشت کمیته کارشناسی متشکل از کارشناسان اداره کل تجهیزات پزشکی، دانشگاههای علوم پزشکی و اعضاء محترم هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور نسبت به آسیب شناسی و تدوین ضوابط مورد نیاز همت کمارده شد. سپس نتیجه کمیته های هشت گانه جمع بندی و پیش نویس آیین نامه مذکور پس از قریب به 4000 هزار نفر ساعت کار کارشناسی جهت اظهار نظر تمامی دستگاههای ذیربط در قوای سه گانه، دانشگاههای علوم پزشکی و سازمان های غیر دولتی و انجمن های تخصصی ارسال گردید. پس از جمع بندی نهایی نظرات و اعمال نظرهای حقوقی آیین نامه تجهیزات پزشکی در بهمن ماه سال 1386 به توشیح وزیر بهداشت، درمان و آمزش پزشکی رسید.
امید آن است که با همکاری کلیه دست اندکاران، فعالین و ناظرین عرصه تولید، واردات، عرضه و خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی به منظور رعایت مفاد این آیین نامه، شاهد شکوفایی هر چه بیشتر در عرصه تجهیزات پزشکی در کشور باشیم.

فصل اول: مقدمه
فصل دوم: تعاریف و کلیات
فصل سوم: ایمنی و عملکرد تجهیزات پزشکی
فصل چهارم: تولید
فصل پنجم: واردات
فصل ششم: خدمات پس از فروش
فصل هفتم: صادرات
فصل هشتم: توزیع، نظارت و قیمت گذاری
فصل نهم: نمایشگاه، نکات عمومی
ضمائم


مبنا: 
وزارت

بازگشت به فهرست