برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

آیین نامه تجهیزات پزشکی- فصل اول

فصل اول
"مقدمه"

ماده 1) به منظور نظام مند نمودن فرآیند تولیدات، واردات، صادرات، توزیع، عرضه، نصب، راه اندازی و خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکی شامل اقلام مصرفی، نیمه مصرفی، دستگاهی، تشخیصی جراحی، آزمایشگاهی (تشخیص طبی)، درمانی، مراقبتی، دندان پزشکی و توانبخشی این آیین نامه طی فصول و مواد جداگانه و با توجه به بندهای 11، 12، 13، 17 ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ماده 8 قانون تشکیل وزارت و تبصره 2 ماده 3 و تبصره 2 ماده 14 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و در اجرای تبصره 5 ماده 13 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی تدوین و به منظور اجرا ابلاغ می گردد.

مبنا: 
وزارت

بازگشت به فهرست