برای دیدن عناوین قوانین مختلف، لطفاً اینجا کلیک کنید

آئين‌نامه اجرائي تسهيل ادامه تحصيل استعدادهاي درخشان، نخبگان و استعدادهاي برتر در دوره‌هاي تخصصي

متن مصوبه :
دبيرخانه شوراي آموزش دندانپز شكي و تخصصي موظف است " آئين‌نامه اجرائي تسهيل ادامه تحصيل استعدادهاي درخشان ، نخبگان و استعدادهاي برتر در دوره‌هاي تخصصي " را بشرح زير تدوين و پس از توشيح رئيس شورا ابلاغ نمايد :
الف) هماهنگي با مصوبات و آئين‌نامه‌هاي اجرائي كشوري و وزارتي نخبگان ، استعدادهاي درخشان و استعدادهاي برتر ؛
ب) شرايط عمومي و اختصاصي ؛
ج) تعهدات قانوني متناسب ؛
د) تعيين و تعريف امتيازات ترجيحي و ضوابط و شرايط استفاده از آنها ؛
ه) شرايط ادامه تحصيل مستقيم

بيست و هشتمين نشست شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي كشور روز شنبه مورخ 17/12/87 در سالن اجتماعات ساختمان نصر5 باحضور دكتر عين اللهي معاون آموزشي و دكتر اكبرفاضل دبير شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي واعضاء شورا به شرح ذيل تشكيل گرديد:

اعضاء شركت كننده

1

دكتر حسين حصاري

ريیس اداره سلامت دهان و دندان

2

دكتر غلامرضا حيدري

مشاور اجرايي وزیر

3

دكتر محمد جعفر دالائي

مشاور اجرايي وزیر

4

دكتر عباس مكارم

مشاور اجرايي وزیر

5

دكتر حسن درريز

منتخب وزیر

6

دكتر فريده گرامي پناه

منتخب وزیر

7

دكتر عباس منزوي

ريیس دانشكده دندانپزشكي تهران

8

دكتر احمد سوداگر

معاون آموزشي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

9

دكتر محمد امين توكلي

نماينده دانشكده دندانپزشكي شهيد بهشتي

10

دكتر يدالله سليماني شايسته

معاون تحصيلات تكميلي و تخصصي دانشكده دندانپزشكي شهيد بهشتي

11

دكتر بهزاد هوشمند

رییس دانشكده دندانپزشكي شهيد بهشتي

12

دكترهومان خورشيدي

معاون دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز

13

دكتر مهدي داورمنش

سرپرست تخصصي دانشكده دندانپزشكي شيراز

14

دكتر محمد حسن ضرابي

رییس دانشكده دندانپزشكي مشهد

15

دكتر جميله قدوسي

معاون آموزشي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

16

دكتر عباسعلي خادمي

رییس دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

17

دكتر منصور ريسمانچيان

معاون آموزش تخصصي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

18

دكتر همايون علاقه بند

رییس دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي بابل

19

دكتر احسان موعودي

معاون آموزشي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي بابل

20

دكتر داوود عطركار روشن

رییس دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان

21

دكتر محمد ايوب ريگي

رییس دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

22

جناب آقاي دكتر شهاب جابري انصاري

معاون اداري ومالي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان

23

دكتر غلامحسين رمضاني

معاون آموزشي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه آزاد تهران

24

دكتر محمد كتابي

رییس دانشكده دندانپزشكي دانشگاه آزاد خوراسگان

25

دكتر مريم زارع جهرمي

معاون آموزشي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه آزاد خوراسگان

26

دكتر پرويز پديسار

رییس دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي قزوين

27

دكتر آناهيتا مداحي

معاون آموزشي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي قزوين

28

دكتر علي پيماني

رییس دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

29

دكتر آناهيتا بزرگمنش

معاون آموزشي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

30

دكترامير فرهنگ ميراسماعيلي

رییس دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي همدان

31

دكتر مرتضي رستم بيگي

نماينده نيروهاي مسلح ارتش جمهوري اسلامي

32

دكتر فرامرز زكوي

رییس دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي اهواز

33

دكتر عبدالرحيم داوري

رییس دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

34

دكتر عليرضا قاطع

سرپرست تخصصي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد

35

دكتر فيروز پور علي باباقا

رییس دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

36

دكتر حسن سمياري

معاون آموزشي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه شاهد

37

دكتر احمد جعفري

استاديار دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

38

جناب‌آقاي دكتر محمد رضا خامي


39

دكتر عبدالمهدي عراقي زاده

رییس دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس

40

دكتر اسحاق فيروز مقدم

نماينده دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي بندرعباس

جلسه با تلاوتي از كلام الله مجيد و سرود جمهوري اسلامي آغاز شد ابتدا دكتر عين اللهي معاون آموزشي ضمن خيرمقدم به حضار درخصوص توجه به موضوعات بازنگري دوره آموزش دندانپزشكي، Reform ، قطب هاي دندانپزشكي ، آموزش الكترونيكي ، تدوين استانداردهاي آموزش دندانپزشكي، ارزشيابي و اعتباربخشي دانشكده هاي دندانپزشكي، برنامه ريزي جهت كاهش مشكلات نرم افزاري و عدم استفاده از امكانات موجود، جدي گرفتن Integration و آموزشهاي ديجيتالي و Lab Skill و برگزاري آزمونها به روش OSCE ، اجرايjoined program ، جدي گرفتن راههاي web lab و آموزشهاي كوتاه مدت، انجام ارزشيابي بيروني و دروني فعال نمودن EDO ها و tele medicine و E learning, net working ، ايجاد دانشكده در مناطق محروم و ... ايراد فرمودند و در پاسخ به يكي از اعضاء شورا مبني بر توجه به شكل ضعف زبان انگليسي در برخي اعضاء هيئت علمي لزوم اتخاذ تمهيداتي از قبيل برگزاري دو زبانه را ندهاي بيمارستاني و ژورنال كلاب ها ، فعال نمودن لابراتوارهاي دانشگاهي ، ترجمه همزمان با گوشي را ابراز نمودند.

در ادامه دكتر فاضل دبير شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي ضمن تشكر و خيرمقدم به حضار درخصوص نشست شورا موضوعاتي را مطرح نمودند سپس موضوعات دستورجلسه به شرح ذيل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

1- در خصوص پيشنهاد تشكيل كميسيون معين شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي:

الف- آئين نامه پيشنهادي، تشكيل كميسيون معين شوراي آموزش دندانپزشكي با اصلاحات مورد تأييد قرار گرفت. ( پيوست 1)

ب- مقرر شد دستورجلسات كميسيون به اعضاء كميسيون قبل از تشكيل جلسات ارائه شود.

ج- در ادامه جهت انتخاب چهارنفر از رؤساي دانشكده هاي دندان پزشكي جهت عضويت در كميسيون رأي گيري شد كه افراد ذيل به اتفاق آرا انتخاب گرديدند.


اعضاء اصلي

دانشگاه

اعضاء علي البدل

دانشگاه

1-دكترعباسعلي خادمي

اصفهان

1-دكتر محمد ايوب ريگي

زاهدان

2- دكتر عباس منزوي

تهران

2- دكتر پرويز پديسار

قزوين

3-دكترمحمدحسن ضرابي

مشهد

3- دكتر عبدالرحيم داوري

شهيدصدوقي يزد

4- دكتر بهزاد هوشمند

شهيد بهشتي2- درخصوص آئين نامه اجرائي تسهيل ادامه تحصيل استعدادهاي درخشان ، نخبگان و استعدادهاي برتر در دوره هاي تخصصي با اصلاحات مورد تصويب قرار گرفت. ( پيوست 2)

ضمن تصويب آئين نامه مذكور مقرر گرديد سهميه استعدادهاي درخشان ،‌نخبگان و برتر در درون سهميه دانشگاه توسط دبيرخانه شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي لحاظ گردد.

3- درخصوص نحوه اعلام فارغ التحصيلي دستياران تخصصي موارد ذيل تصويب گرديد.

1-3- شركت در آزمون بورد جهت دستياران الزامي وبعنوان بخشي از دوره دستياري لحاظ مي گردد.

2-3- در صورت عدم قبولي فرد حتي پس از دوبار شركت درآزمون ، يك سال فرد مورد آموزش مجدد قرار گيرد. ضمناً ارائه پايان نامه جزو تجديد دوره محسوب نمي گردد.

3-3- كميسيون معين در ارتباط با موضوع افزايش سنوات آموزشي و وضعيت دانشجو در فواصل بين دو آزمون تصميم گيري نمايد.

4- درخصوص ايجاد سهميه 5/2 در صد براي پذيرش كادر ثابت ارتش،؛ موضوع به صورت ذيل مورد تصويب قرار گرفت.

« ايجاد سهميه 5/2 درصد براي پذيرش كادر ثابت ارتش و نيروهاي مسلح در آزمون دستياري از سهميه تعهد عام جهت خدمت در شهرهاي فاقد دانشكده دندانپزشكي » ضمناً مقرر شد آئين نامه مربوط توسط كميسيون معين تهيه گردد.

5- درخصوص تصميم گيري در مورد ارائه دروس دستياري بصورت ترمي- واحدي يا سالي – ساعتي با توجه به وجود ابهاماتي مبني بر افزايش طول دوره ، محاسبه حق التدريس اساتيد و ....

در صورت ارائه دروس به صورت ترمي واحدي مقرر شد نظرات دانشكده هاي دندانپزشكي در اين ارتباط اخذ و در كميسيون معين تصميم گيري شود.

6- به دبيرخانه هيئت امناء پيشنهاد مي شود با توجه به شرايط كاري رزيدنت هاي راديولوژي فك و صورت تا مبلغ پنجاه هزار تومان به كمك هزينه تحصيلي دستياري نامبردگان افزوده شود.

7- درخصوص پيشنهاد ادامه تحصيل دانشجويان نمونه كشوري مقرر شد همانند پزشكي و در قالب آئين نامه استعدادهاي درخشان عمل شود.

8- درخصوص محاسبه هزينه براي مستنكفين از انجام خدمات مورد تعهد دستياري مصوبه قبلي به شرح ذيل اصلاح و تصويب گرديد.

فارغ التحصيلاني كه بدون عذر موجه مورد قبول كميسيون مطالعات و توزيع نيروي انساني از انجام تعهدات خود استنكاف ورزند مكلف به پرداخت سه برابر شهريه سالانه كه بر اساس آخرين مصوبات شهريه اي محاسبه خواهدشد به اضافه سه برابر مبلغي كه براي وي درطول تحصيل هزينه گشته و ضرر و زيان هاي وارده به تشخيص كميسيون مطالعات و توزيع نيروي انساني مي باشد براي اينگونه فارغ التحصيلان هيچگونه مدرك فارغ التحصيلي صادر نخواهدشد و هيچگونه حق اشتغال در رشته مربوطه را ندارند.

9- درخصوص نحوه پذيرش تعهد خاص بومي مراتب به شرح ذيل تصويب گرديد:

«سهميه كليه استانها بجز تهران ( تهران – شهيد بهشتي- شاهد- آزاد اسلامي) اصفهان – شيراز- مشهد- تبريز جهت پذيرش تعهد خاص بومي اعم از آموزشي ودرماني تا سقف سه نفر تعيين مي گردد.

10- پيشنهاديكسان شدن ضريب امتحان كتبي و شفاهي آزمون بورد براي كليه رشته هامطرح و موردموافقت قرارنگرفت.

11- موضوع پيشنهاد كاهش ميزان تعهدات دانشگاه علوم پزشكي زاهدان از سه سال و 6 ماه به دو سال 6 ماه مورد بررسي قرار گرفت . ضمن اينكه دانشگاه هاي رفسنجان و بندرعباس نيز متقاضي كاهش ميزان تعهدات گرديدند اعضاء شورا بدليل شناور شدن نيروهاي تخصصي استان لزوم انجام كاركارشناسي و لحاظ نمودن امتيازاتي براي متعهدين براي افزايش انگيزه ماندگاري در استان هاي محروم را مطرح نمودند لذا بررسي نهائي موضوع به كميسيون معين واگذار گرديد.

12- درخصوص تغيير نام رشته بيماريهاي دهان وتشخيص به رشته بيماريهاي دهان ، ضمن اعلام لزوم هماهنگي نام كليه رشته ها ( به لحاظ فارسي و يا لاتين ) تصميم گيري در اين ارتباط پس از اخذ نظرات دانشكده هاي دندانپزشكي سراسر كشور به كميسيون معين واگذار شد.

13- درخصوص امكان تغيير تعهد خاص درماني به تعهد آموزشي براي استانهاي فاقد دانشكده دندانپزشكي در صورتيكه صلاحيت نامبردگان جهت آموزش احراز شود و بالعكس مورد تصويب قرار گرفت.

14- موضوع پيشنهاد عدم استفاده مجدد سهميه رزمندگان پذيرفته شده در آزمون دستياري در صورت انصراف از ثبت نام و شروع دوره ويا ادامه دوره مطرح و مقرر گرديد «پذيرفته شدگان سهميه رزمندگان درصورت انصراف ازثبت نام، شروع دوره وياادامه دوره مجازبه استفاده مجددازسهميه مربوطه نمي باشند.

15- در خصوص نحوه شركت دانشجويان سال آخر در آزمون ورودي دستياري مقرر گرديد آيين نامه لازم با توجه به قوانين موجود توسط شوراي معين تدوين گرديد.

16- درخصوص پرسش سازمان نظام پزشكي مبني بر اعلام عناوين مجاز براي دندانپزشكان عمومي جهت درج در تابلوي طبابت مقرر شد مراتب در كميسيون معين بررسي و تصويب گردد.

17- درخصوص پرداخت كمك هزينه تحصيلي دستياري به دستياران دندانپزشكي به دبيرخانه هيئت امناء پيشنهاد شود« كمك هزينه تحصيلي دستياران دندانپزشكي همانند كمك هزينه تحصيلي دستياران پزشكي در صورت انجام وظايف محوله خدماتي پرداخت گردد. »

18- درخصوص پيشنهاد تأسيس رشته تخصصي سلامت دهان و دندانپزشكي اجتماعي با توجه به طرح موضوعاتي از قبيل لزوم تصويب دوره در شوراي عالي برنامه ريزي ،‌ غير باليني بودن رشته ، امكان دستيابي به اهداف مورد نظر در مقطع MPH و ... ضرورت نيازسنجي و كاركارشناسي را ايجاب مي نمايد لذا مراتب جهت بررسي به كميسيون معين واگذار تا در جلسه آتي نتيجه به شورا گزارش گردد.

جلسه رأس ساعت 30/14 با ذكر صلوات خاتمه يافت.


( پيوست 1)

تشكيل كميسيون معين شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي

به منظوركارشناسي سريع، تسريع و تسهيل امور اجرايي مرتبط با وظايف شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي، كميسيون معين شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي تشكيل مي گردد.

1- وظايف كميسيون:

1-1-پيشنهاد و جمع بندي موضوعات و بررسي كارشناسي آنها براي طرح در نشست هاي شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي

2-1- بررسي كارشناسي موضوعات محوله از طرف رئيس ، دبير و يا شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي

3-1- تدوين آيين نامه هاي اجرايي محوله مصوبات شورا

4-1- ارزيابي نحوه اجراي مصوبات شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي با همكاري مراجع ذيربط و گزارش به شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي

5-1- تصويب آئين نامه ها و موضوعات كارشناسي شده دبيرخانه شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي حسب تفويض اختيار شورا

2- اعضاي كميسيون:

1-2-دبير شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي به عنوان رییس كميسيون

2-2-چهار نفر از رؤساي دانشكده هاي دندانپزشكي عضو شورا به انتخاب شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي به مدت 2 سال و حكم معاونت آموزشي

3-2- سه نفر از اعضاي هيئت علمي آشنا به آموزش دندانپزشكي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور به پيشنهاد رییس كميسيون و حكم معاون آموزشي به مدت 2 سال

4-2- نماينده تام الاختيار معاونت سلامت

5-2- دو نفر از معاونين آموزشي دانشكده هاي دندانپزشكي به پيشنهاد دبير شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي و حكم معاون آموزشي به مدت 2 سال

6-2- نماينده دفتر حقوقي به عنوان عضو ناظر

تبصره1: كميسيون در اولين جلسه نسبت به انتخاب يك نفر به عنوان دبير اقدام مي نمايد.

تبصره 2: اعضاي بند2-2 با رأي گيري كتبي انتخاب مي شوند.

تبصره 3: انتخاب مجدداعضاي بند 2-2 و 3-2 به شرط حضور فعال ، مستمر و مؤثر در جلسات كميسيون بلامانع است.

تبصره 4: كميسيون مي تواند در صورت لزوم افرادي را به عنوان ميهمان براي شركت در جلسات دعوت نمايداين افراد داراي حق رأي نيستند. پيشنهادات اعضاء كميسيون در اين زمينه به رئيس كميسيون ارجاع و اقدام لازم صورت خواهد گرفت رئيس كميسيون در اين خصوص ميتواند رأساً اقدام نمايد.

3- نحوه اداره جلسات : مقرر گرديد آئين نامه داخلي جلسات كميسيون با عنايت به كليات زير در اولين جلسه كميسيون تدوين و اجرا گردد.

1-3- رییس كميسيون با دبير شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي مي باشد.

2-3- در غياب رئيس كميسيون دبير كميسيون رییس كميسيون را بعهده دارد.

3-3- دبير كميسيون وظايف زير را برعهده دارد:

1-3-3- فراخوان تشكيل جلسات

2-3-3- اداره جلسات در چهارچوب آيين نامه و وظايف كميسيون در غياب رئيس كميسيون

3-3-3- تنظيم دستور جلسات به منظور ارائه به كميسيون

4-3-3- مشخص نمودن و تقسيم وظايف اعضاء به منظور كارشناسي وظايف محوله از طرف شورا و نيز مصوبات كميسيون

5-3-3- تهيه دستور جلسات و ارسال در موعد مقرر براي اعضاي كميسيون

6-3-3-نظارت بر ثبت دقيق تصميمات اتخاذ شده در كميسيون

7-3-3- امضاي صورتجلسات و مكاتبات كميسيون

8-3-3-ارائه گزارش كميسيون به شورا

4-3- جلسات كميسيون با حضور 3/2 اعضاء رسميت مي يابد. حضور رئيس يا دبير كميسيون براي تشكيل جلسات ضروري است.

5-3- تصميمات جلسات كميسيون با رأي گيري از اعضاي حاضر در جلسه اتخاذ مي شود و شرط تصويب تصميمات، نصف بعلاوه يك تعداد حاضر د رجلسه كه به عدد بالاتر گرد مي شود، مي باشد.

6-3- كميسيون جلسات منظم حداقل به فاصله هر ماه برگزار مي نمايد.

7-3- زمان برگزاري جلسات عادي كميسيون ثابت است كه با توافق اعضاي كميسيون در اولين جلسه آن تعيين مي گردد.

8-3- لازم است زمان برگزاري جلسات عادي كميسيون حداقل يك هفته قبل و زمان برگزاري جلسات اضطراري حداقل 3 روز قبل از برگزاري به نحو مقتضي به اطلاع اعضا برسد.

9-3- عدم حضور اعضا كميسيون در جلسه بااطلاع قبلي و هماهنگي رئيس كميسيون امكانپذير است براي جلوگيري از ايجاد اختلال در روند كار كميسيون ، عدم حضور هريك از اعضاء آن در بيش از 3 جلسه ازهردوره 12 جلسه اي به منزله انصراف از عضويت تلقي شده و عضويت وي لغو مي شود.

تبصره : مواردي كه علت غيبت بيماري يا مسافرت خارج از كشور باشد، در صورتي كه در روند تشكيل جلسات كميسيون مشكل پيش نياورد با تصويب كميسيون از اين ماده مستثني خواهد بود.

10-3- به منظور توضيحات و راهنمايي هاي لازم كارشناسان دبيرخانه شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي درجلسات حضور خواهند داشت.

11-3- درهر جلسه پس از قرائت هر بند، اعضاء‌كميسيون به بحث آزاد در مورد آن بند مي پردازند. مدت اختصاص داده شده به بحث توسط رئيس كميسيون تعيين ميشود پس از اين مرحله در صورت عدم حصول توافق نظر كلي ، رأي گيري بعمل مي آيد.

4- مصوبات شواري معين پس از اطلاع شوراي عمومي دبيرخانه وتأييد وزير ابلاغ ميگردد.


(پيوست 2)

آئين‌نامه اجرائي تسهيل ادامه تحصيل استعدادهاي درخشان ، نخبگان
و استعدادهاي برتر در دوره‌هاي تخصصي

متن مصوبه :
دبيرخانه شوراي آموزش دندانپز شكي و تخصصي موظف است " آئين‌نامه اجرائي تسهيل ادامه تحصيل استعدادهاي درخشان ، نخبگان و استعدادهاي برتر در دوره‌هاي تخصصي " را بشرح زير تدوين و پس از توشيح رئيس شورا ابلاغ نمايد :
الف) هماهنگي با مصوبات و آئين‌نامه‌هاي اجرائي كشوري و وزارتي نخبگان ، استعدادهاي درخشان و استعدادهاي برتر ؛
ب) شرايط عمومي و اختصاصي ؛
ج) تعهدات قانوني متناسب ؛
د) تعيين و تعريف امتيازات ترجيحي و ضوابط و شرايط استفاده از آنها ؛
ه) شرايط ادامه تحصيل مستقيم

مقدمه:
در راستاي تحقق رهنمودهاي مقام معظم رهبري، آرمانهاي سند چشم انداز بيست ساله نظام مقدس جمهوري اسلامي و اهداف برنامه هاي توسعه، در زمينه استفاده بهينه از ظرفيت هاي علمي نخبگان، استعدادهاي درخشان و استعدادهاي برتر، دبيرخانه شوراي آموزش
دندانپزشكي و تخصصي اين مصوبه راتهيه و ارائه نموده است.
آئين نامه موضوع
2نشست 28شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي (كه از اين پس ، بعنوان آئين نامه نام برده مي شود.) به منظور گسترش مرزهاي دانش با الهام از آموزه هاي متعالي اسلامي، دستيابي به افق هاي مد نظردر چشم انداز بيست ساله ، توسعه علمي ، تقويت انگيزه ها ،ارتقاء مراتب معنوي، ايجاد رقابت سالم و شور و نشاط علمي، گسترش و تعميق پژوهش و مشاركت اجتماعي در ميان دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي كشور وطبق موضوع 2 مصوبه نشست 28 شوراي آموزش دندانپزشکي و تخصصي تنظيم گرديده است .

متن آئين نامه اجرائي :
ماده1-شرايط عمومي داوطلبين استفاده از تسهيلات آئين نامه :

1. التزام به موازين و شئونات اسلامي و حرفه اي و اخلاق پزشكي

2. دانشجويان سال آخر رشته دندانپزشكي عمومي و فارغ التحصيلان اين رشته تاسن 30 سالگي تمام

3. دارا بودن حداقل معدل کل 16

4. نداشتن حكم قطعي در زمينه تخلفات آموزشي، اخلاقي ، انتظامي(سازمان نظام پزشكي )و قضائي (مراجع مربوطه )

ماده 2- شرايط اختصاصي داوطلبين استفاده از تسهيلات آئين نامه :
دانشجويان و فارغ التحصيلان دندانپزشكي عمومي كه بر اساس مقررات، قوانين وآئين نامه هاي مصوب و معتبر جاري از مصاديق نخبگان، استعدادهاي درخشـــــان، و استعدادهاي برتر در حيطه هاي آموزشي ، پــــژوهشي، فرهنگي و فوق برنامه ، توانمنديهاي فردي و اجتماعي بشرح زير ارزيابي مي گردند :

1-2 :آموزش

1-1-2 : دارندگان رتبه هاي برتر المپياد هاي معتبر جهاني و كشوري
2-1-2: دارندگان رتبه هاي برتر كنكور سراسري
3-1-2: دارندگان رتبه هاي برتر آزمونهاي جامع علوم پايه
4-1-2: دارندگان رتبه هاي برتر دوره
دندانپزشكي عمومي بر اساس معدل كل

2-2: پژوهش

1-2-2: رتبه هاي برتر در جشنواره هاي معتبر داخلي مصوب شورايعالي انقلاب فرهنگي در زمينه علوم پزشكي :
(خوارزمي ، رازي و ...)
2-2-2: چاپ مقالات علمي در مجلات معتبر داخلي و خـــارجي داراي رتبه علمي پژوهشي در زمينه علوم پزشكي (مطابق آئين نامه ارتقاي اعضاي هيئت علمي دانشگاهها ...)
3-2-2: شركت در سمينارهاي معتبرعلمي پزشكي داخل يا خارج از كشور با ارائه پوستريا سخنراني علمي
4-2-2: ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه علوم پزشكي كه به تأييد معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت متبوع رسيده باشد.
5-2-2: مجري و همكار طرح‌هاي تحقيقات بنيادي ،توسعه اي ، كاربردي و ساير حيطه هاي معتبر پژوهشي در حيطه علوم پزشكي با تأييد دانشگاههاي علوم پزشكي مربوطه يا معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت متبوع

3-2: فرهنگي و فوق برنامه :

1-3-2: برگزيدگان مسابقات بين‌المللي قرآن‌كريم ، احكام ومعارف اسلامي
2-3-2: برگزيدگان مسابقات يا المپيادهاي فرهنگي‌ - هنري – ادبي ورزشي

4-2:توانمنديهاي فردي اجتماعي

1-4-2: كسب عنوان دانشجوي نمونه كشوري
2-4-2: كسب مدرك معتبرزبانهاي خارجي
3-4-2 : كسب مدرك
IT ( در سطح پيشرفته ) با مهارت‌هاي قابل قبول و موردنياز
4-2-2: سوابق اجرايي و مديريتي ، حضور در اقدامات انساندوستانه و داوطلبانه، مشاركت فعال در زمينه اقدامات ويـــژه درحيطه علوم پزشكي با محوريت سلامت

ماده 3- نظام امتياز بندي ترجيحي استفاده از تسهيلات آئين نامه

1-3 : آموزش
امتيازات كليه مشمولان بند 1-2براساس جدول شماره 1 نحوه محاسبه امتيازات آموزشي محاسبه خواهد شد .
2-3- پژوهش
امتيازات كليه مشمولان بند 2-2براساس جدول شماره 2 نحوه محاسبه امتيازات پژوهشي محاسبه خواهد شد .
1-2-3: درصورت مشاركت افراد در رديف هاي 1 تا 5 جدول شماره 2نحوه امتياز دهي مطابق آئين نامه ارتقا ء اعضاي هيئت علمي مي باشد .

3-3 - فرهنگي و فوق برنامه
امتيازات كليه مشمولان بند 3-2براساس جدول شماره 3 نحوه محاسبه امتيازات فرهنگي و فوق برنامه محاسبه خواهد شد.

1-3-3: برگزيدگان مسابقات يا المپيادهاي فرهنگي ، هنري ، ادبي ، احكام و معارف اسلامي و ورزشي با تائيد معاونت فرهنگي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشد .
2-3-3 مسابقات ورزشي كشوري ، مسابقات معتبري است كه طبق نظر سازمان تربيت بدني اعلام مي‌گردد .
3-3-3 : مسابقات ورزشي بين‌المللي مسابقاتي است كه در رتبه‌بندي مسابقات بين‌المللي قرار دارد و طبق نظر سازمان تربيت بدني با مشاركت چند كشور برگزار مي‌گردد .

4-3-امتيازات توانمنديهاي فردي ، اجتماعي

امتيازات كليه مشمولان بند 4-2براساس جدول شماره 4 نحوه محاسبه امتيازات توانمنديهاي فردي ، اجتماعي محاسبه خواهد شد .
1-4-3 نحوه امتياز دهي و ارزشيابي رديف 4 جدول شماره 4 با ارائه سوابق داوطلب توسط شوراي منتخب دانشگاه متشكل از معاونتهاي آموزشي ، پژوهشي ، دانشجويي و فرهنگي ،رئيس دفتر استعدادهاي درخشان ، بررسي و جهت تائيد نهايي به دبيرخانه شوراي آموزش
دندانپزشكي و تخصصي ارسال مي گردد .
تبصره 1: در صورتيكه داوطلب اقدام ويژه اي انجام داده كه از نظر شوراي منتخب دانشگاه حائز امتياز بالاتري از سقف امتيازات منظور شده مي باشد ، پس از تائيد شوراي منتخب دانشگاه و دبيرخانه شوراي آموزش
دندانپزشكي و تخصصي قابل محاسبه جهت داوطلب خواهد بود .
5-3- دوره هاي توانمند سازي علمي نخبگان و استعدادهاي درخشان
يكي ازاهدافي كه پس از شناسايي نخبگان از اهميت خاصي برخورداراست توانمند سازي اين عزيزان در راستاي حل معضلات ملي به منظور تحقق اهداف عالي نظام مقدس جمهوري اسلامي مي باشد لذا بدين منظور بسته هاي خاص آموزشي وپژوهشي با محوريت سلامت تدوين مي گردد كه نخبگان و استعدادهاي درخشان پس از آموزش موفق به كسب امتيازات لازم خواهند گرديد.
تبصره 2 : نحوه امتياز دهي و اعتباربخشي وسرفصل هاي بسته هاي آموزشي وپژوهشي براساس نيازهاي كشور با محوريت سلامت و با هماهنگي معاونتهاي مربوطه ، توسط دبيرخانه شوراي آموزش
دندانپزشكي وتخصصي تدوين وابلاغ خواهد گرديد .
6-3- المپياد علمي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
در صورت تصويب و اجراي اين المپيادعلمي، نظام امتياز بندي ترجيحي برگزيدگان توسط دبيرخانه شوراي آموزش
دندانپزشكي و تخصصي كارشناسي و به اين آئين نامه اضافه خواهد شد.
7- 3- پايان‌نامه هاي دانشجويي
چنانچه نظام رتبه‌بندي پايان‌نامه‌ها در سطح كشور تدوين و اجرا گردد ، نظام امتياز بندي ترجيحي برگزيدگان توسط دبيرخانه شوراي آموزش
دندانپزشكي و تخصصي كارشناسي و به اين آئين نامه اضافه خواهد شد.
8- 3- مسابقات بين المللي قرآن كريم:
هر ساله 2 نفر از كساني كه در قرائت قرآن كريم در مسابقه بين المللي رتبه اول را كسب نموده باشند ، مي توانند بدون كنكور در رشته علوم قرآني وارد دانشگاه گردند يا اگر در دانشگاه باشند بدون امتحان ورودي به يك رشته بالاتر بروند .( طبق مصوبه299 جلسه مورخ 6/11/71 شورايعالي انقلاب فرهنگي)
ماده 4- تعهدات قانوني استفاده كنندگان از تسهيلات آئين نامه
كليه داوطلبيني كه از مزاياي ادامه تحصيل بر اساس اين آئين نامه برخوردار مي گردند موظف به سپردن تعهد براي انجام خدمات قانوني بعد از فراغت از تحصيل، مشابه پذيرفته شدگان سهميه آزاد ، در مناطقي كه وزارت متبوع تعيين مي نمايد، خواهند بود.
ماده 5- نحوه محاسبه امتيازات ترجيحي مكتسبه توسط مصاديق آئين نامه (نخبگان ، استعدادهاي درخشان و استعدادهاي برتر) براي ادامه تحصيل در رشته هاي تخصصي :
1-5:
داوطلبين در صورت كسب حداقل 40 امتياز از حوزه هاي چهارگانه (با رعايت حداقل امتيازات لازم مطابق جدول شماره 5 ) مجاز به استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان مي‌باشند .
2-5: داوطلبين واجد شرايط بند 1-5 در صورت كسب حد نصاب 85% نمره قبولي آخرين نفر پذيرفته شده در رشته محل آزاد در آزمون دستياري مي توانند طبق ظرفيت‌هاي اعلام شده هر سال از امتيازات ترجيحي بهره مند گردند.
1-2-5: هر دانشگاه داوطلب ، سالانه تعدادي از ظرفيت خود را بصورت مازاد در رشته هائي كه داراي مجوز تربيت دستيار مي باشد، به دبيرخانه شوراي آموزش
دندانپزشكي و تخصصي اعلام مي نمايد. از مجموع اين ظرفيت تا سقف 60 % به استعدادهاي درخشان (مشمول آئين نامه) همان دانشگاه وبقيه به داوطلبين ساير دانشگاهها اختصاص مي يابد.
تبصره3: ظرفيت رشته تخصصي با نظر دبيرخانه شوراي آموزش
دندانپزشكي و تخصصي قابل تغيير است .
2-2-5 : داوطلبين فقط براي يك نوبت مجاز به استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان مي‌باشند.
3-2-5:‌داوطلبيني استفاده از سهميه استعدادهاي درخشان بشرط كسب حداقل امتياز لازم (40) مي‌توانند بدون شركت درآزمون ورودي در دوره‌هاي
MPH (كامل يا پودماني) ثبت‌نام و تحصيل نمايند.
تبصره 4: تعيين ظرفيت و برنامه ريزي توسط دبيرخانه شوراي آموزش
دندانپزشكي و تخصصي و با هماهنگي معاونتهاي مربوطه انجام مي شود .

ماده6- شرايط ادامه تحصيل مستقيم
1-6:
رشته هاي مورد نياز( شامل بيماريهاي دهان ، پاتولوژي فك و دهان) ، ظرفيت و حدنصاب امتيازات ترجيحي لازم براي ورود به آن رشته ها با استفاده از شرايط ادامه تحصيل مستقيم، هر سال توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي گردد. داوطلبين واجد شرايط برحسب امتيازات مكتسبه بدون نياز به شركت در آزمون دستياري در رشته محلهاي مورد نظر پذيرفته خواهند شد.
2-6 : احراز كليه شرايط عمومي و اختصاصي و تعهدات قانوني به شرح مندرج در اين آئين نامه و بويژه ضوابط مذكور در بند 1-5 علاوه بر موارد مذكور در بند 1-6 براي عموم داوطلبين، رقابت بر اساس اين ماده الزامي است.

ماده 7 - پذيرش براساس اين آئين نامه در هر سال بعد از بررسي مدارك داوطلبين در دانشگاههاي محل تحصيل(توسط شوراي منتخب دانشگاه متشكل از نمايندگان معاونتهاي آموزشي ، پژوهشي ، دانشجويي و فرهنگي و رئيس دفتر استعداد هاي درخشان دانشگاه) و ارائه مستندات به دبيرخانه شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي ، برحسب امتيازات مكتسبه و بصورت متمركز انجام خواهد شد.

ضمائم :

جدول شماره 1 - نحوه محاسبه امتيازات آموزشي

رديف اصلي

محور

رديف فرعي

موضوع / رتبه

امتياز

سقف امتياز محور

1


دارندگان رتبه هاي برتر المپياد هاي معتبر جهاني و وكشوري (دانش آموزي)

1-1

مدال طلاي المپياد جهاني

25

25

2-1

مدال نقره المپياد جهاني

20

3-1

مدال برنز المپياد جهاني

15

4-1

مدال طلاي كشوري

10

2


دارندگان رتبه‌هاي برتر كنكورسراسري

5-1

10-1

20

20

6-1

20-11

15

7-1

30-21

10

8-1

50-31

5

3


دارندگان رتبه هاي برتر آزمونهاي جامع علوم پايه

9-1

علوم پايه5-1 كشوري

20-16

20

10-1

علوم پايه1 دانشگاهي

7

11-11

علوم پایه10-5 کشوری

10-15

12-1

علوم پایه 3-2 دانشگاهی

5

4


4-1- دارندگان رتبه هاي برتر فارغ التحصيلي بر اساس معدل كل

13-1

نفر اول در صورت ظرفيت ورودي تا 20 نفر

20

20

14-1

نفر اول ودوم در صورت ظرفيت ورودي تا 40 نفر

20

15-1

نفر اول تا سوم در صورت ظرفيت ورودي تا60 نفروبالا

20

16-1

نفر چهارم در صورت ظرفيت ورود ي تا120 نفر

15

17-1

نفرچهارم و پنجم در صورت ظرفيت ورودي تا 150 نفر

15

18-1

نفر چهارم ، پنجم و ششم در صورت ظرفيت ورودي تا 180 نفر

15

توضيح رديف 1 : در صورت كسب رتبه جهاني ، امتياز رتبه كشوري محاسبه نمي گردد.
توضيح رديف 2 : منظور از رتبه كنكور، رتبه كل داوطلب مي باشد( رتبه منطقه اي منظور نمي باشد.)
توضيح رديف 3 : در صورت كسب رتبه كشوري و دانشگاهي در يك آزمون جامع ، امتياز رتبه دانشگاهي محاسبه نمي گردد.
توضيح رديف 4 : در صورت افزايش ظرفيت ورودي ، به ازاي هر 30 نفر ، يك رتبه با امتياز 15 اضافه مي گردد.

جدول شماره 2- محاسبه امتيازات پژوهشي

رديف اصلي

محور

رديف فرعي

موضوع / رتبه

حداكثر

امتياز

سقف

امتياز محور

1

رتبه هاي برتر جشنواره هاي معتبر داخلي مصوب شورايعالي انقلاب فرهنگي در زمينه علوم پزشكي (خوارزمي ، رازي و...)

1-2

اول

20

20

2-2

دوم و سوم

10

2

چاپ مقالات علمي درمجلات معتبر داخلي و خارجي داراي رتبه علمي- پژوهشي در زمينه علوم پزشكي (مطابق آئين نامه ارتقا اعضا هيئت علمي
دانشگاهها)*

3-2

هر مقاله داخلي

3

20

4-2

هر مقاله خارجي

5

3

شركت در سمينارهاي معتبرعلمي پزشكي داخل يا خارج از كشور با ارائه پوستريا سخنراني علمي

5-2

هر مورد داخلي

1

5

6-2

هر مورد خارجي

2

4

ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه علوم پزشكي كه به تائيد معاونت تحقيقات وفن آوري وزارت متبوع رسيده باشد

7-2

هر مورد ثبت شده داخلي

2

10

8-2

هر مورد ثبت شده در مراكز معتبر خارجي

10

5

مجري طرح‌هاي تحقيقاتي بنيادي

توسعه اي ،كاربردي وسايرحيطه هاي معتبر پژوهشي در حيطه

علوم پزشكي با تائيد دنشگاههاي

علوم پزشكي مربوطه يا معاونت

تحقيقات وفن آوري وزارت متبوع

9-2

مجري هر طرح بين‌المللي

5

5

10-2

مجري هر طرح ملي

4

11-2

مجري هر طرح دانشگاهي

2

12-2

همكار هر طرح بين‌المللي

2

13-2

همكار هر طرح ملي

1

• داوطلب مجاز است فقط براي يك مقاله پذيرش آنرا جهت كسب امتياز ارائه نمايد و براي بقيه مقالات ، متن چاپ شده مورد نيازمي باشد

جدول شماره 3- محاسبه امتيازات فرهنگي و فوق برنامه

رديف اصلي

محور

رديف فرعي

رتبه

حداكثر

امتياز

سقف آمتيازمحور

1

برگزيدگان مسابقات يا المپيادهاي فرهنگي ،هنري ، ادبي ، ورزشي ، احكام و معارف اسلامي

1-3

اول كشوري

5

15

2-3

دوم كشوري

4

3-3

سوم كشوري

3

4-3

اول بين المللي

7

5-3

دوم بين المللي

6

6-3

سوم بين المللي

5

7-3

اول جهاني

15

8-3

دوم جهاني

12

9-3

سوم جهاني

8

جدول شماره 4- محاسبه امتيازات توانمنديهاي فردي ،اجتماعي

رديف اصلي

محور

رديف فرعي

موضوع

حداكثر

امتياز

سقف امتياز

محور

1

كسب عنوان دانشجوي نمونه كشوري

1-4

طبق آئين نامه مصوب وزارت

7

20

2

كسب مدرك معتبر زبان هاي خارجي

2-4

IELts، 5/6 به بالا و تافل معادل و ديگر زبانهاي خارجي معادل

5

3

كسب مدرك IT ( در سطح پيشرفته ) با مهارت‌هاي قابل قبول و موردنياز)

3-4


4

4

سوابق اجرايي و مديريتي ، حضور در اقدامات انساندوستانه و داوطلبانه ، مشاركت درزمينه اقدامات ويژه در حيطه علوم پزشكي

1-4-4

در سطح دانشگاهي

7

2-4-4

درسطح استاني يا منطقه اي

15

3-4-4

در سطح كشوري

20

جدول شماره 5 - امتيازبندي نهايي در حوزه هاي 4 گانه مشروحه آئين نامه

حوزه امتيازات ترجيحي

حداكثر امتياز قابل محاسبه

حداقل امتياز ضروري

امتياز داوطلب

آموزش

90

20


پژوهش

30

4


فرهنگي – فوق برنامه

20

5


توانمنديهاي فردي- اجتماعي

آئين نامه داخلي كميسيون معين شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي

به استناد بند 3 آئين نامه تشكيل كميسيون معين دبيرخانه شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي كه به اختصار ًكميسيونً ناميده مي شود، آئين نامه داخلي جلسات كميسيون ، تدوين مي گردد و از تاريخ تدوين لازم الاجراست.

1) به منظور تسريع در امور كارشناسي و تسهيل در امور اجرائي براي انجام وظايف محوله به اعضاء ( مطابق بند4-3-3 آئين نامه تشكيل كميسيون) ، كميته هاي پژوهشي و گروههاي كاري حسب موضوع مورد بحث براي مدت مشخص و محدود تشكيل مي گردد.

2) هر كميته پژوهشي و هرگروه كاري تحت سرپرستي يكي از اعضاي كميسيون مطابق بند 4-3-3 آئين نامه تشكيل كميسيون به فعاليت مي پردازد.

3) نام كميته هاي پژوهشي و گروههاي كاري ، هدف تشكيل ، مدت مجاز فعاليت و دانشگاه ، مركز، سازمان و يا نهادهاي حامي و باني (sponsors) آن ها به پيشنهاد اعضا و توسط كميسيون تاييد مي گردد.

4) اعضاي هر كميته به پيشنهاد سرپرست كميته مربوطه و با حكم دبير شوراي آموزش دندانپزشكي و تخصصي با قيد مدت مشخص انتخاب مي گردد.

5) سرپرست هر كميته پژوهشي و گروه كاري بايد برنامه كاري كميته مربوطه را با قيد فعاليتها ،‌ برنامه زماني و زمان گزارش هاي پيشرفت كار وگزارش نهايي حد اكثر ظرف دو هفته اززمان تعيين كميته / گروه به دبير كميسيون ارائه نمايد.

6) در صورتيكه گزارش نهائي كار در مدت تعيين شده براي فعاليت مشخص شده به كميسيون ارائه نگردد، كميته مزبور منحل و كميته ديگري تعيين خواهد شد.

7) كميته هاي ارزشيابي آموزش دندانپزشكي وگروه هاي بازديد از برنامه ها ومراكزآموزش باليني با هر دو وظيفه پژوهش وكارگروهي ارزشيابي آموزش دندانپزشكي با رعايت مراتب فوق تشكيل مي گردد.مبنا: 
وزارت

بازگشت به فهرست