عمومی | پریو-جراحی | پروتز-لابراتوار | اندو-ترمیمی | ارتو-اطفال | اشعه-تصویر | لیزر-ایمپلنت | اداری

 

Three-Number Instrument ابزار سه نمره ای

عملکرد:
شماره های روی دسته نشان دهنده عرض، طول و زاویه تیغه است.
اولین شماره: نشان دهنده عرض تیغه به دهم میلیمتر
  مثال:شماره 40 نشان دهنده 4 میلیمتر است.
دومین شماره: نشان دهنده طول تیغه به میلیمتر
  مثال:شماره 2 نشان دهنده 2 میلیمتر است.
سومین شماره: نشان دهنده زاویه تیغه از محور طولی دسته به سانتیگراد
  مثال:شماره 5 به معنی 5 درجه سانتیگراد است.

مثال: 5 2 40

مشخصات:
فرمول ابزار شماره دار بوسیله دکتر بلک (G.V.Black) طراحی شده است.
عرضه کننده:

Tags: 
تعداد نمایش ها: 1320
نوع: 
ابزار

بازگشت به فهرست