عمومی | پریو-جراحی | پروتز-لابراتوار | اندو-ترمیمی | ارتو-اطفال | اشعه-تصویر | لیزر-ایمپلنت | اداری

 

Woodson وودسان

عملکرد:
حمل کردن و قرار دادن مواد ترمیمی موقتی در حفره ایجاد شده(سر پدالی)
متراکم کردن ماده ترمیمی(سرضربه ای)
مشخصات:
 دو سر
انواع اندازه ها
عرضه کننده:

Tags: 
تعداد نمایش ها: 2854
نوع: 
ابزار

بازگشت به فهرست