عمومی | پریو-جراحی | پروتز-لابراتوار | اندو-ترمیمی | ارتو-اطفال | اشعه-تصویر | لیزر-ایمپلنت | اداری

 

Wooden Bite Stick بایت استیک چوبی

عملکرد:
نشاندن روکش دائمی زمانی که بیمار در سنتریک اکلوژن گاز می گیرد.
مشخصات:
چوب نرم
انواع اندازه ها
عرضه کننده:

Tags: 
تعداد نمایش ها: 1589
نوع: 
ابزار

بازگشت به فهرست