عمومی | پریو-جراحی | پروتز-لابراتوار | اندو-ترمیمی | ارتو-اطفال | اشعه-تصویر | لیزر-ایمپلنت | اداری

 

Vitalometer/Pulp Tester پالپ تستر/حیات سنج

عملکرد:
آزمایش حیات پالپ دندان
مشخصات:
انواع تستر:
  الکترونیک
  دیجیتال
ارسال ایمپالس به پالپ دندان برای ایجاد واکنش
شدت موج الکتریکی کم کم افزایش پیدا می کند تا بیمار احساس کند.
برای انتقال الکتریکی از نوک الکترود به دندان از خمیر دندان استفاده می شود.
نوک آن در سمت باکال یا لینگوال دندان طبیعی قرار داده می شود.
دارای انواع برق یا باطری
عرضه کننده:

Tags: 
تعداد نمایش ها: 1571
نوع: 
ابزار

بازگشت به فهرست