عمومی | پریو-جراحی | پروتز-لابراتوار | اندو-ترمیمی | ارتو-اطفال | اشعه-تصویر | لیزر-ایمپلنت | اداری

 

Universal Curettes کورت یونیورسال

عملکرد:
تراشیدن و حذف رسوبات و رنگ از دندان
تراش سطوح بالا و زیر لثه ای
حذف بافت نرم پوشاننده پاکت پریو یا سطح ریشه
مشخصات:
تیغه:دارای دو لبه برنده با پنجه گرد
پشت تیغه مدور
زاویه تیغه 90 درجه نسبت به ساق پایینی
دارای ساق انعطاف پذیر یا سخت
انواع خم ها در ساق
نام گذاری کورت بر اساس طراح
  مثال: بارن هارت، کلمبیا، گلدمن، فاکس، پیچارد
یک سر
انواع اندازه ها
عرضه کننده:

Tags: 
تعداد نمایش ها: 2123
نوع: 
ابزار

بازگشت به فهرست