عمومی | پریو-جراحی | پروتز-لابراتوار | اندو-ترمیمی | ارتو-اطفال | اشعه-تصویر | لیزر-ایمپلنت | اداری

 

Tissue Scissors قیچی جراحی

عملکرد:
برش بافت
مشخصات:
مستقیم یا منحنی
انواع شکل و اندازه
عرضه کننده:

Tags: 
تعداد نمایش ها: 1123
نوع: 
ابزار

بازگشت به فهرست