عمومی | پریو-جراحی | پروتز-لابراتوار | اندو-ترمیمی | ارتو-اطفال | اشعه-تصویر | لیزر-ایمپلنت | اداری

 

Tongue and Cheek Retractor رترکتور زبان و گونه

عملکرد:
نگه داشتن و عقب بردن زبان یا گونه حین جراحی
مشخصات:
انواع سبک و اندازه
رترکتور رایج: مینه سوتا
عرضه کننده:

Tags: 
تعداد نمایش ها: 1167
نوع: 
ابزار

بازگشت به فهرست