عمومی | پریو-جراحی | پروتز-لابراتوار | اندو-ترمیمی | ارتو-اطفال | اشعه-تصویر | لیزر-ایمپلنت | اداری

 

Tray سینی

برای جمع آوری وسایل نسبت به عملی که می خواهیم انجام دهیم
مثال: سینی اکستراکشن، سینی بیوپسی، سینی جراحی هر کدام بسته به نوع عمل دارای وسایل مخصوصی است.
سینی اکستراکشن: سرنگ بی حسی موضعی، سوزن، کارتریج، الواتورwodson، کورت پری اپیکال، الواتور مستقیم کوچک و بزرگ، یک جفت پلایر کویج، هموستات خمیده، گیره حوله، رتراکتور، ساکشن، گاز، فورسپس مورد نیاز
سینی بیوپسی: علاوه بر وسایل سینی شامل دسته تیغ و تیغ، سوزن و نخ بخیه، قیچی، فورسپس بافتی، هموستات خمیده
سینی بعد از عمل: قیچی، پلایر، سرنگ شستشو، اپلیکاتور چوبی، گاز و ساکشن
سینی جراحی: سوزنگیر، نخ بخیه، الواتورپریو، دسته تیغ و تیغ، فورسپس بافتی آلیس، فایل استخوان، رتراکتور زبان، الواتور نوک ریشه، فورسپس بافتی روسی، الواتور cryer یک جفت، رانژور، هندپیس و فرز

Tags: 
تعداد نمایش ها: 2033
نوع: 
ابزار

بازگشت به فهرست