عمومی | پریو-جراحی | پروتز-لابراتوار | اندو-ترمیمی | ارتو-اطفال | اشعه-تصویر | لیزر-ایمپلنت | اداری

 
جستجو:
 

فیلتر
کلیدواژه:
نوع: تجهیزات
ابزار
مصرفی
خدمت
  


Suture Scissors قیچی بخیه Suture Scissors قیچی بخیه

نوع:  ابزار
Suture Needle and Sutures سوزن بخیه Suture Needle and Sutures سوزن بخیه

نوع:  ابزار
Surgical Mallet چکش جراحی Surgical Mallet چکش جراحی

نوع:  ابزار
Straight Fissure-Plain Cut فرز فیشور مستقیم ساده Straight Fissure-Plain Cut فرز فیشور مستقیم ساده

نوع:  ابزار
Straight Fissure-Crosscut فرز فیشور مستقیم ضربدری Straight Fissure-Crosscut فرز فیشور مستقیم ضربدری

نوع:  ابزار
Sterile Absorbent Paper Points پیپرپونت جاذب و استریل Sterile Absorbent Paper Points پیپرپونت جاذب و استریل

نوع:  ابزار
Smooth Condenser متراکم کننده صاف Smooth Condenser متراکم کننده صاف

نوع:  ابزار
Slow-Speed Straight Handpiece هندپیس مستقیم کم سرعت Slow-Speed Straight Handpiece هندپیس مستقیم کم سرعت

نوع:  ابزار
Silicon | سیلیکون Silicon | سیلیکون
ماده قالب گیری سیلیکون: شامل دو نوع تراکمی و افزایشی

نوع:  مصرفی
Sickle Scaler اسکیلر داسی Sickle Scaler اسکیلر داسی

نوع:  ابزار
Serrated Condenser متراکم کننده دندانه دار Serrated Condenser متراکم کننده دندانه دار

نوع:  ابزار
Sectional Matrix System ماتریس سکشنال Sectional Matrix System ماتریس سکشنال

نوع:  ابزار
Scaner اسکنر Scaner اسکنر

نوع:  تجهیزات
Scalpel Blade Remover وسیله حذف تیغ Scalpel Blade Remover وسیله حذف تیغ

نوع:  ابزار
Sandpaper Disc دیسک سنباده ای Sandpaper Disc دیسک سنباده ای

نوع:  ابزار
Sand blast سند بلاست Sand blast سند بلاست

نوع:  تجهیزات
Rubber Points لاستیک پرداخت Rubber Points لاستیک پرداخت

نوع:  ابزار
Root Canal File-K Type فایل های معالجه ریشه-نوع کا Root Canal File-K Type فایل های معالجه ریشه-نوع کا

نوع:  ابزار
Root Canal File-Hedstrom فایل های معالجه ریشه-هداستروم Root Canal File-Hedstrom فایل های معالجه ریشه-هداستروم

نوع:  ابزار
Retraction Cord Instrument رترکتور نخ لثه ای Retraction Cord Instrument رترکتور نخ لثه ای

نوع:  ابزار