عمومی | پریو-جراحی | پروتز-لابراتوار | اندو-ترمیمی | ارتو-اطفال | اشعه-تصویر | لیزر-ایمپلنت | اداری

 
جستجو:
 

فیلتر
کلیدواژه:
نوع: تجهیزات
ابزار
مصرفی
خدمت
  


Reamer برقو/ریمر Reamer برقو/ریمر

نوع:  ابزار
Protective Shield for Curing Light شیلد محافظ لایت کیور Protective Shield for Curing Light شیلد محافظ لایت کیور

نوع:  ابزار
Printer چاپگر Printer چاپگر

نوع:  تجهیزات
Peso File فایل پسو Peso File فایل پسو

نوع:  ابزار
Periotomes پریوتوم ها Periotomes پریوتوم ها

نوع:  ابزار
Periodontal Probes میله مدرج پریو Periodontal Probes میله مدرج پریو

نوع:  ابزار
Periodontal Knife-Kidney-Shaped چاقوی پریو-قلوه ای شکل Periodontal Knife-Kidney-Shaped چاقوی پریو-قلوه ای شکل

نوع:  ابزار
Periapical/Dental ٔRadiography رادیوگرافی تک دندان/پری اپیکال Periapical/Dental ٔRadiography رادیوگرافی تک دندان/پری اپیکال

نوع:  تجهیزات
Panorex ٔRadiography رادیوگرافی پانورامیک/پانورکس Panorex ٔRadiography رادیوگرافی پانورامیک/پانورکس

نوع:  تجهیزات
Orthodontic Scaler اسکیلر ارتودنسی Orthodontic Scaler اسکیلر ارتودنسی

نوع:  ابزار
Orthodontic Hemostat هموستات/سوزن گیر ارتودنسی Orthodontic Hemostat هموستات/سوزن گیر ارتودنسی

نوع:  ابزار
Needle Stick Protector محافظ گیرسوزن Needle Stick Protector محافظ گیرسوزن

نوع:  ابزار
Needle Holder سوزن گیر Needle Holder سوزن گیر

نوع:  ابزار
Mouth Prop دهان باز کن لاستیکی Mouth Prop دهان باز کن لاستیکی

نوع:  ابزار
Mouth Mirror آینه دندان پزشکی Mouth Mirror آینه دندان پزشکی

نوع:  ابزار
Mouth Gag انبر دهان باز کن Mouth Gag انبر دهان باز کن

نوع:  ابزار
Monitor مانیتور/نمایشگر Monitor مانیتور/نمایشگر

نوع:  تجهیزات
Mini Extended Area-Specific Curettes کورت اختصاصی گسترده کوچک Mini Extended Area-Specific Curettes کورت اختصاصی گسترده کوچک

نوع:  ابزار
Micro-Size Retro Mouth Mirror آینه دهانی ریز انتهای ریشه Micro-Size Retro Mouth Mirror آینه دهانی ریز انتهای ریشه

نوع:  ابزار
Micro-Size Retro Amalgam Carrierآمالگام کریر ریز Micro-Size Retro Amalgam Carrierآمالگام کریر ریز

نوع:  ابزار