عمومی | پریو-جراحی | پروتز-لابراتوار | اندو-ترمیمی | ارتو-اطفال | اشعه-تصویر | لیزر-ایمپلنت | اداری

 
جستجو:
 

فیلتر
کلیدواژه:
نوع: تجهیزات
ابزار
مصرفی
خدمت
  


ِِِCeramics سرامیک ها ِِِCeramics سرامیک ها

نوع:  مصرفی
Cephalometric Radiography رادیوگرافی سفالومتری Cephalometric Radiography رادیوگرافی سفالومتری

نوع:  تجهیزات
Cemants سمان ها Cemants سمان ها

نوع:  مصرفی
Bur Block جا فرزی/جای مته Bur Block جا فرزی/جای مته

نوع:  ابزار
Buccal/Lingual Hoe هو/کج بیل باکال/لینگوال Buccal/Lingual Hoe هو/کج بیل باکال/لینگوال

نوع:  ابزار
Bracket-Placement Card جا براکتی Bracket-Placement Card جا براکتی

نوع:  ابزار
Boon Bracket Gauge اندازه گیر/گیج صلیبی براکت Boon Bracket Gauge اندازه گیر/گیج صلیبی براکت

نوع:  ابزار
Bleaching device دستگاه سفید کننده دندان Bleaching device دستگاه سفید کننده دندان

نوع:  تجهیزات
Bite Stick بایت استیک Bite Stick بایت استیک

نوع:  ابزار
Beavertail Burnisher برنیشر/براق کننده دم سگی Beavertail Burnisher برنیشر/براق کننده دم سگی

نوع:  ابزار
Beads Strilizer بیدز Beads Strilizer بیدز

نوع:  تجهیزات
Band Seater or Plugger with Scaler بندسیتر یا پلاگر با اسکیلر Band Seater or Plugger with Scaler بندسیتر یا پلاگر با اسکیلر

نوع:  ابزار
Band Pusher بندپوشر/فشارنده Band Pusher بندپوشر/فشارنده

نوع:  ابزار
Ball Burnisher برنیشر/براق کننده کروی Ball Burnisher برنیشر/براق کننده کروی

نوع:  ابزار
Back-Action Hoe هو/کج بیل بک اکشن Back-Action Hoe هو/کج بیل بک اکشن

نوع:  ابزار
Articulating Paper Holder نگهدارنده کاغذ آرتیکولاسیون Articulating Paper Holder نگهدارنده کاغذ آرتیکولاسیون

نوع:  ابزار
Area-Specific Curettes_Posterior کورت ناحیه اختصاصی-خلفی Area-Specific Curettes_Posterior کورت ناحیه اختصاصی-خلفی

نوع:  ابزار
Area-Specific Curettes_Anterior کورت های ناحیه اختصاصی-قدامی Area-Specific Curettes_Anterior کورت های ناحیه اختصاصی-قدامی

نوع:  ابزار
Applicator اپلیکاتور/برس Applicator اپلیکاتور/برس

نوع:  ابزار
Anesthetic Aspirating Syringe سرنگ بی حسی با آسپیره Anesthetic Aspirating Syringe سرنگ بی حسی با آسپیره

نوع:  ابزار