عمومی | پریو-جراحی | پروتز-لابراتوار | اندو-ترمیمی | ارتو-اطفال | اشعه-تصویر | لیزر-ایمپلنت | اداری

  جستجو:
 

فیلتر
کلیدواژه:
نوع: تجهیزات
ابزار
مصرفی
خدمت
  

Universal Curettes کورت یونیورسال Universal Curettes کورت یونیورسال

نوع:  ابزار
Ultrasonic Cleaner تمیز کننده اولتراسونیک Ultrasonic Cleaner تمیز کننده اولتراسونیک

نوع:  تجهیزات
Uitra Violet اشعه ماوراء بنفش Uitra Violet اشعه ماوراء بنفش

نوع:  تجهیزات
Tray سینی Tray سینی

نوع:  ابزار
Slow-Speed Straight Handpiece هندپیس مستقیم کم سرعت Slow-Speed Straight Handpiece هندپیس مستقیم کم سرعت

نوع:  ابزار
Silicon | سیلیکون Silicon | سیلیکون
ماده قالب گیری سیلیکون: شامل دو نوع تراکمی و افزایشی

نوع:  مصرفی
Scaner اسکنر Scaner اسکنر

نوع:  تجهیزات
Printer چاپگر Printer چاپگر

نوع:  تجهیزات
Periapical/Dental ٔRadiography رادیوگرافی تک دندان/پری اپیکال Periapical/Dental ٔRadiography رادیوگرافی تک دندان/پری اپیکال

نوع:  تجهیزات
Panorex ٔRadiography رادیوگرافی پانورامیک/پانورکس Panorex ٔRadiography رادیوگرافی پانورامیک/پانورکس

نوع:  تجهیزات
Needle Stick Protector محافظ گیرسوزن Needle Stick Protector محافظ گیرسوزن

نوع:  ابزار
Mouth Prop دهان باز کن لاستیکی Mouth Prop دهان باز کن لاستیکی

نوع:  ابزار
Mouth Mirror آینه دندان پزشکی Mouth Mirror آینه دندان پزشکی

نوع:  ابزار
Monitor مانیتور/نمایشگر Monitor مانیتور/نمایشگر

نوع:  تجهیزات
Micro motor میکروموتور Micro motor میکروموتور

نوع:  تجهیزات
Instrument Handles دسته ابزار Instrument Handles دسته ابزار

نوع:  ابزار
High Velocity Evacuation Tip سرساکشن پر سرعت High Velocity Evacuation Tip سرساکشن پر سرعت

نوع:  ابزار
Explorers سوند معاینه Explorers سوند معاینه

نوع:  ابزار
Dental unit یونیت دندان پزشکی Dental unit یونیت دندان پزشکی

نوع:  تجهیزات
Dental Stool تابوره Dental Stool تابوره

نوع:  تجهیزات