عمومی | پریو-جراحی | پروتز-لابراتوار | اندو-ترمیمی | ارتو-اطفال | اشعه-تصویر | لیزر-ایمپلنت | اداری

  جستجو:
 

فیلتر
کلیدواژه:
نوع: تجهیزات
ابزار
مصرفی
خدمت
  

Wooden Bite Stick بایت استیک چوبی Wooden Bite Stick بایت استیک چوبی

نوع:  ابزار
Thermo sealer درزگیر حرارتی Thermo sealer درزگیر حرارتی

نوع:  تجهیزات
Slow-Speed Straight Handpiece هندپیس مستقیم کم سرعت Slow-Speed Straight Handpiece هندپیس مستقیم کم سرعت

نوع:  ابزار
Silicon | سیلیکون Silicon | سیلیکون
ماده قالب گیری سیلیکون: شامل دو نوع تراکمی و افزایشی

نوع:  مصرفی
Sand blast سند بلاست Sand blast سند بلاست

نوع:  تجهیزات
Retraction Cord Instrument رترکتور نخ لثه ای Retraction Cord Instrument رترکتور نخ لثه ای

نوع:  ابزار
Peso File فایل پسو Peso File فایل پسو

نوع:  ابزار
Micro motor میکروموتور Micro motor میکروموتور

نوع:  تجهیزات
Laboratory Burs-Acrylic Bur فرز/مته آکریل بر Laboratory Burs-Acrylic Bur فرز/مته آکریل بر

نوع:  ابزار
Laboratory Bur-Diamond Disc دیسک الماسی لابراتواری Laboratory Bur-Diamond Disc دیسک الماسی لابراتواری

نوع:  ابزار
Impression Materials مواد قالب گیری Impression Materials مواد قالب گیری

نوع:  مصرفی
Diamond Wheel فرزالماسی چرخ مانند Diamond Wheel فرزالماسی چرخ مانند

نوع:  ابزار
Crown and Bridge Scissors قیچی روکش و بریج Crown and Bridge Scissors قیچی روکش و بریج

نوع:  ابزار
Contra-Angle or Right-Angle Attachment for Slow-Speed Handpiece اتچمنت راست زاویه برای سرآنگل Contra-Angle or Right-Angle Attachment for Slow-Speed Handpiece اتچمنت راست زاویه برای سرآنگل

نوع:  ابزار
Contouring Pliers پلایر/انبر شکل دهنده Contouring Pliers پلایر/انبر شکل دهنده

نوع:  ابزار
compressor کمپرسور compressor کمپرسور

نوع:  تجهیزات
ِِِCeramics سرامیک ها ِِِCeramics سرامیک ها

نوع:  مصرفی
Cemants سمان ها Cemants سمان ها

نوع:  مصرفی
Alginate | آلژینات Alginate | آلژینات
نوعی ماده قالب گیری

نوع:  مصرفی