مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،.. |  آموزش، کاریابی، رایانه، وب،..  |  ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،.. |  پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،.. |  مذهب، هنر، تاریخ،... 

اعتماد در ارتباط دندان پزشک و بیمار- خانم فاطمه آذرفر

خانم فاطمه آذرفر- کارشناس ارشد روانشناسی
اساسی ترین عامل درهر رابطه ای اعتماد است و ارتباط موفق دندان پزشک و بیمار بر اساس این عامل شکل می گیرد. این کار تعامل دندان پزشک و بیمار را تسهیل و ترس و اضطراب از دندان پزشکی را برطرف ساخته و به احساس خشنودی از خدمات ارائه شده  مبدل می سازد.

اعتماد چیست؟: اعتماد یعنی اطمینان از این که می توانید احساسات و افکار درونی خود را با دیگران درمیان گذاشته و بدانید که آن ها رازدار هستند و با آگاهی از احساسات و هیجانات و واکنش های شما از آن سوء استفاده نمی کنند و به شما احترام می گذارند.
      در ارتباط میان دندان پزشک و بیمار، اعتماد، از تضمین محرمانه نگاه داشتن اطلاعات شخصی ناشی می شود و برخورد محترمانه با بیمار و پذیرش بدون قید و شرط و درمان صادقانه وی ورای هرگونه تبعیض نژادی و فرهنگی، موجب پرورش چنین حسی می شود. به این دلیل است که بیماران به دندان پزشکانی که توانایی برقراری ارتباط و مراقبت دلسوزانه را دارند، اعتماد بیش تری می کنند (اپستاین، 2003).
        اعتماد فرآیندی دو جانبه و بر درک متقابل از احساسات و ادراکات طرفین استوار است. یک ضرب المثل قدیمی  می گوید: طوری با دیگران  رفتار کن که انتظار داری با تو رفتار کنند. نکته این ضرب المثل  این است که باید طوری دیگران را بشناسیم که بتوانیم مانند آن ها فکر و رفتار کنیم.
شناخت بیمار از اساسی ترین عوامل در دندان پزشکی است. اما مشکل تر از آن شناختِ خود است. برای شناخت بیمارتان ابتدا باید خود را بشناسید. هر چه بهتر خود را بشناسید،  بهتر می توانید خود را تحلیل کنید و هرچه نسبت به خود هوشیارتر باشید، بهتر دیگران را درک خواهید کرد. البته درک مفاهیم ضمنی ارتباط مانند انتخاب درست کلمات و تن صدای مناسب، بر کیفیت ارتباط اثر می گذارد، اما عنصر اساسی در ارتباط بین دندان پزشک و بیمار، به وسیله کلمات منتقل نمی شود.
      از میان عوامل موثر در اعتماد 3 عامل اخلاقیات، ارتباط و مشارکت در تصمیم گیری، بیش ترین تاثیر را دارد. اصول اخلاقی و ارتباط موثر، از مدت ها قبل به عنوان شیوه محوری و تجربی در دندان پزشکی  شناخته شده بود (شوتن و دیگران، 2003)، اما مشارکت در تصمیم گیری، به تازگی در پاسخ به میل بیماران در به عهده گرفتن  نقش فعال تر در تصمیم گیری های درمانی، مورد توجه قرار گرفته است (چپل و دیگران، 2003، مک کان و دیگران، 1996، شوتن و دیگران، 2003).
اخلاقیات: بیمار و دندان پزشک هر دو اخلاقیات را در امانت داری و صداقت در مراقبت های فراهم شده و شیوه اداره آن مراقبت ها می بینند. بیماران انتظار دارند عادلانه درمان شوند و به خاطر نژاد و طبقه و فرهنگ مورد تبعیض واقع نشوند (نونان و دیگران، 2003). دندان پزشکان نیز باور های ثابت در ارزش مهربانی دارند و ارائه صداقت به بیماران را گرامی می دارند ( چمبر، 2001).
ارتباط: بیماران انتظار دارند که دندان پزشکان به آن ها گوش کنند و نیاز های آنان را درک کنند. توانایی دندان پزشک برای ارتباط شفاف و موثر یکی از عوامل  اساسی در ارتباط دندان پزشک و بیمار است و درک عمیق تفاوت های فرهنگی و پیش زمینه های قومی مهم ترین مولفه این ارتباط و کلید آن است.
خیلی از دندان پزشکان در ابتدا آن را  مشکل می یابند، زیرا تمایلی به پرسیدن سئوالاتی ورای نام و سن و تاریخ تولد ندارند. این سطحی ترین نوع ارتباط است. هر کسی می تواند این سئوالات را بپرسد، در صورتی که دندان پزشک باید در یک  مبادلة میان فردی درگیر شود. مصاحبه ای که نیاز به یک فرد تعلیم دیده دارد. کسی که هنر آرامش بخشیدن به بیمار، شناخت او و برگرداندن ترس او به یک محاوره  همدلانه را دارد. این شاید در ظاهر سخت به نظر برسد، اما مهم ترین بخش از ارتباط دندان پزشک و بیمار است.
اگر بتوانید در حال صحبت با بیمار، فکر خود را گسترش داده و تصور کنید " اگر من جای او بودم و همه چیز را درباره دندان پزشکی می دانستم، دوست داشتم چگونه درمان شوم؟" یک رابطه همدلانه را شروع کرده اید. این آغاز اعتماد است. وقتی بیمار ارتباط همدلانه شما را درک کند، تقریباً خود به خود، با حداقل کلمات، احساس همدلی نموده و هر آن چه مایل به دانستن آن باشید خواهد گفت.
مشارکت در تصمیم گیری: فرض بر این است که مشارکت بیمار در طرح های درمانی، خود موجب درک بهتر از درمان و خشنودی بیش تر او می شود. درحالی که تحقیقات زیادی ثابت کرده اند بیماران علاقه ای به درگیری بیش تر در فرآیند تصمیم گیری ندارند، بعضی تحقیقات دیگر ثابت کرده اند که بیماران می خواهند بیش تر درباره طرح های درمانی بدانند و نقشی فعال در این فرآیند داشته باشند(چپل و دیگران، 2003، شوتن و دیگران، 2003).
      از عواملی که موجب بی علاقگی بیماران به مشارکت در تصمیم گیری است، کمبود دانش تخصصی در باره مراقبت های دندانی می باشد که باعث می شود فرآیند تصمیم گیری را به دندان پزشک محول کنند. از طرفی نیز بیمارانی که به توانایی دندان پزشک شان اعتماد بیشتری داشته باشند نیز کمتر احتمال دارد که نقش فعال در تصمیم گیری بر عهده گیرند(شوتن و همکاران، 2003 ).
خیلی از پزشکان نیز ترجیح می دهند ریسک نکرده و بیماران  را درگیر نکنند، زیرا باور دارند که خود بهتر می دانند چه چیزی برای بیمارشان بهترین است و بنابر این ضرورتی برای ورود بیمار به این حوزه نمی بینند(مک کان و دیگران، 1996).
      از سوی دیگر دندان پزشکان زیادی وجود دارند که مسئولیت بیش تری به بیماران محول می سازند و اطلاعات کامل را از شقوق ممکن و خطرات و منافع هر یک از طرح های درمانی در اختیار بیماران می گذارند و رضایت و موافقت آن ها را برای طرح درمانی  دریافت می کنند.
جمع بندی و پیشنهادات: اگر چه بیماران اعتماد زیادی به دندان پزشکان دارند، اما می توان این اعتماد را پویا تر و بیش تر نمود. برای ارتباط و اعتماد دو جانبه باید هر دو طرف، نیاز های خود را با یکدیگر تطبیق داده و رابطه عادلانه ای براساس صداقت و همدلی برقرار سازند و دندان پزشکان کنترل بیمار را ترک نموده و نقش فعال تری در فرآیند درمان به او بدهند.
برای ایجاد اعتماد، دندان پزشک همیشه باید در بالاترین درجه رضایت بیمار عمل نماید(جفکوک،2002).
      بهبود و ارتقاء مهارت های ارتباطی دندان پزشکان، اولویت مهمی است که می تواند برخورد با دندان پزشک را لذت بخش و ارزنده سازد. از فوائد این امر تمایل بیش تر بیمار به همکاری و جستجوی بیش تر برای مراقبت های دهان و دندان است.
اطلاع و احترام به پیش زمینه های قومی و فرهنگی بیماران و آگاهی از نیاز های آنان، موجب جذابیت بخشیدن به دندان پزشک می شود. مشورت طولانی تر دادن و آگاه کردن کامل تر بیماران، میل مشارکت  بیش تر را در آن ها به وجود می آورد و این سطحی است که دندان پزشکان باید آن رابه منظور همساز کردن نیاز های بیمارشان بهبود بخشند(چپل و دیگران، 2003، مک کان و دیگران، 1996، شوتن و دیگران، 2003).
منابع:
Wirth.Harold .F, DDS, Spiritofcaring.com, Published online: 22 March 2009
Grace. Mike .Trust. British Dental Journal 194, 289 (2003) Published online: 22 March 2003 | doi:10.1038/sj.bdj.4809937
    منابع برای مطالعه بیش تر:  
Awad M.A. et al. (2000). Determinants of patients’ treatment preferences in a clinical trial. Community Dent Oral Epidemiol. 28:119-25.
Chambers DW. (2001). The Role of Dentists in Dentistry. Journal of Dental Education 65:1430-40. 
Chapple H, et al. (2003). Exploring dental patients’ preferred roles in treatment decision-making - a novel approach. Br Dent J. 194:321-7.
Epstein RM. (2003). Virtual physicians, health systems, and the healing relationship. J Gen Intern Med. 18:404-6.
Gerber B, et al. (1992). How dentists see themselves, their profession, and the Public. J Am Dent Assoc. 123:72-8.
Grace M. (1999). Opinion. Facts and myths. British Dental Journal. 186:595.
Grace M. (2003). Opinion. Trust. British Dental Journal. 194:289.
Halpern J. (2003). What is clinical empathy? J Gen Intern Med. 18:670-4.
Holt RD. (2004). Editorial. International Journal of Paediatric Dentistry. 14:153-4.
Jeffcoat MK. (2002). Editorial. A dentist’s bill of rights. What are the fundamental principles? J Am Dent Assoc. 133:540-1. 
Kawamura M et al. (2001). A cross-cultural comparison of dental health attitudes and behaviour among freshman dental students in Japan, Hong Kong and West China. Int Dent J. 51:159-63. 
Lange AL et al. (1982). Professional satisfaction in dentistry. J Am Dent Assoc. 104:6219-24.
Matthews R. (2001). Trust me, I’m a dentist. British Dental Journal. 190:276.
McCann S and J Weinman. (1996). Empowering the patient in the consultation: a pilot study. Patient Educ Couns. 27:227-34.
Newton JT, et al. (2003). The self-assessed oral health status of individuals from White, Indian, Chinese and Black Caribbean communities in South-east England. Community Dent Oral Epidemiol. 31:192-99.
Noonan AS and CA Evans. (2003). The Need for Diversity in the Health Professions. Journal of Dental Education. 67:1030-3.
Schouten BC, et al. (2003). Patient participation during dental consultations: the influence of patients’ characteristics and dentists’ behavior. Community Dent Oral Epidemiol. 31:368-77.

Tags: 
تعداد نمایش ها: 6314

بازگشت به فهرست


 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،...
آموزش، کاریابی، رایانه، وب،...
ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،...
پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،...
مذهب، هنر، تاریخ،...