مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،.. |  آموزش، کاریابی، رایانه، وب،..  |  ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،.. |  پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،.. |  مذهب، هنر، تاریخ،... 

آنفلوآنزای خوکی

آنفلونزاي خوكي
H1N1

برگردان: دکتر علی رضا وفاکیش- شیراز
ویراستار: دکتر آیرج کی پور

آنفلونزاي خوكي به گونه اي از ويروس آنفلونزا اطلاق مي شود كه غالباً خوك ها را متبلا مي سازد (SIV). اين نوع آنفلونزا در بدن خوك هاي نواحي مركزي و غربي آمريكا ( و گه گاه ديگر ايالات )، مكزيك، كانادا، آمريكاي جنوبي، اروپا ( شامل انگلستان ، سوئد و ايتاليا ) كنيا ، سرزمين اصلي چين، تايوان، ژاپن و ديگر بخش هاي شرق آسيا وجود داشته و شايع مي باشد.
انتقال اين ويروس از خوك به انسان معمول نیست. در همه موارد انتقال، اين ويروس ايجاد آنفلونزاي انساني نمي كند و اغلب تنها علامت عفونت، وجود آنتي بادي ( پادتن ) هايي است كه تنها از طريق آزمايشات لابراتواري قابل رديابي هستند. در صورتي كه اين انتقال موجب بروز آنفلونزا در يك انسان گردد به نام آنفلونزاي خوكي Zoonotic خوانده مي شود. افرادي كه با خوك سروكار دارند، خصوصاً تماس بيش از حد با اين حيوان، در معرض خطر دريافت اين ويروس هستند. به هر حال تنها حدود 50 مورد از اين انتقال ها از اواسط قرن بيستم ميلادي، زماني كه شناسايي زيرگونه هاي آنفلونزا ميسر گرديد، به ثبت رسيده است. خوردن گوشت خوك، فرد را در معرض عفونت قرار نمي دهد. اين گونه از آنفلونزاي خوكي به ندرت مي تواند از انسان به انسان منتقل گردد. در انسان علائم آنفلونزا شبيه خود آنفلونزا و بيماري هاي شبه آنفلونزا به طور كلي مي باشد كه عبارتند از : تب، لرز، گلو درد، دردهاي عضلاني، سردرد شديد، سرفه، ضعف و ناراحتي هاي كلي.
عامل گسترش و شيوع آنفلونزايِ سال 2009 در انسان كه عمدتاً به عنوان آنفلونزاي خوكي از آن ياد مي شود، به گونه جديد و بيماري زاي ويروس آنفلونزاي A و زيرگونة H1N1 مي باشد كه از طريق يك گونة خاص از ويروس آنفلونزاي انساني، يك گونه ويروس آنفلونزاي مرغي و دوگونة جداگانه از آنفلونزاي خوكي به وجود آمده است: منشاء اين گونه جديد شناخته شده نيست و سازمان جهاني بهداشت حيواني (OIE) گزارش مي دهد كه اين گونه تاكنون از خوك به دست نيامده است. ظاهراً اين بيماري به راحتي از انسان به انسان منتقل مي شود، نوعي توانايي كه به جهشي ناشناخته نسبت داده مي شود.
اين گونه H1N1 سال 2009 داراي علائم عادي آنفلونزا نظير تب، سرفه و سردرد مي باشد.

طبقه بندي : از سه دسته ويروس آنفلونزا كه آنفلونزاي انساني را موجب مي گردند، دو دسته موجب آنفلونزاي خوكي نيز مي شوند، ويروس آنفلونزاي A كه در خوك ها شايع مي باشد و ويروس آنفلونزاي C كه نادر است. ويروس B تاكنون در خوك ها مشاهده نگرديده است .
دو نوع ويروس C,A در خوك و انسان كاملاً با يكديگر متفاوتند. علاوه بر reassortment يا تغيير و رديف شدن مجدد، انتقال هائي در بين ژن هاي گونه هاي خوكي، مرغي و انساني وجود داشته است .

آنفلونزاي نوع C : ويروس آنفلونزاي C هم انسان و هم خوك را مبتلا مي سازد اما پرندگان را دچار نمي سازد. انتقال اين ويروس از خوك به انسان در گذشته هم اتفاق افتاده است . براي مثال آنفلونزاي C موجب گسترش يك نوع ملايم آنفلونزا بين كودكان در ژاپن و كاليفرنيا گرديده است .
به دليل طيف محدود ميزبان و فقدان گوناگوني ژنتيكي در آنفلونزاي C ، اين نوع از آنفلونزا به صورت جهاني ( پاندميك ) در انسان گسترش نمي يابد.
آنفلونزاي نوع A: ثابت گرديده است كه آنفلونزاي خوكي از آنفلونزاي A، زير گونة H2N3, H3N2, H3N1, H1N2, H1N1 به وجود مي آيد. در خوك ها، سه زير گروه ويروس آنفلونزاي A (H1N1 و H3N2 و H1N2 ) شايع ترين گونه در سراسر جهان هستند. در ايالات متحده آمريكا، زير گروه H1N1 تا قبل از 1998 ، انحصاراً در بين جميعت خوك ها وجود داشت و از اوت 1998 بود كه زير گروه H3N2 هم از خوك به دست آمد.
در سال 2004 ، ويروس H3N2 به دست آمده از خوك و پرندگان آمريكا داراي منشاء سه گانه بودند و شامل ژن هائي از انسان (PB1, NA, HA)، خوك (M, NP, NS) و پرنده (PA, PB2) مي شدند.
ويروس A نوع وراكروز سال 2009 (H1N1 : اين گونة جديد آنفلونزاي خوكي كه در شيوع و همه گيري آنفلونزاي سال 2009 در انسان مشاهده گرديد، شكلي جديد از چندين گونه ويروس آنفلونزاي A زير گروه H1N1 مي باشد كه غالباً جدا از هم و در انسان، پرندگان و خوك ها وجود دارند. يافته هاي اوليه نشان مي دهد كه ژن هماگلوتينين (HA) شبيه ژن ويروس آنفلونزايي است كه از سال 1999 در خوك هاي آمريكا وجود داشته است. اما ژن هاي نورا مينيداز (NA) و پروتئين ماتريكس (M) شبيه ويروس هايي هستند كه در خوك هاي اروپايي وجود داشتند.
تاريخچه : ويروس آنفلونزا مرتب در حال تغيير شكل است بنابراين خود را از آنتي بادي هايي كه جمعيت هدف يعني خوك ها، پرندگان يا انسان در پاسخ به تماس قبلي با آنفلونزا يا واكسن آنفلونزا فراهم مي آورند محفوظ نگه
مي دارد.
هر دو يا سه سال ويروس تغييراتي جزئي پيدا مي كند، اما تقريباً هر ده سال به تناوب، بعد از آن كه عمده جمعيت دنيا به سطوحي از مقاومت نسبت به اين تغييرات دست مي يابند، ويروس دچار تغييراتي عمده مي گردد كه آن را قادر مي سازد تا به راحتي مردم سراسر جهان را آلوده سازد، خصوصاً صدها ميليون نفر از انسان هايي كه دفاع آنتي بادي شان قادر به مقاومت در برابر آن نيست. همچنين نشان داده شده است كه ويروس آنفلونزا مي تواند در مدت زماني بسيار كوتاه تر هم تغيير يابد. براي مثال، در حين همه گيري آنفلونزاي اسپانيائي، موج اوليه بيماري نسبتاً ملايم، اما موج دوم آن كه يك سال بعد پديدار شد بسيار مرگ آور بود.
اولين بار در سال 1930 بود كه ويروس آنفلونزا به عنوان عامل بيماري در خوك ها شناسائي گرديد. تا 60 سال بعد گونة H1N1 تنها گونة ويروس آنفلونزاي خوكي بود. سپس بين سال هاي 1997 تا 2002 ويروس هاي جديدي از سه زير گونه و پنج ژنوتيپ مختلف به عنوان عامل آنفلونزا در بين خوك هاي آمريكاي شمالي ظهور كردند . در 1997 – 1998 ، گونه H3N2 سر برآورد. اين گونه كه شامل ژن هاي به دست آمده از تغيير شكل ويروس هاي انساني، خوكي و مرغي مي شود، عامل اصلي بروز آنفلونزاي خوكي در آمريكاي شمالي مي باشد. تلفيق بين گونه هاي H1N1 و H3N2 موجب پديد آمدن گونة H1N2 گرديد . در سال 1999 در كانادا، گونه اي از H4N6 توانست از سر جنسيتي بگذرد و از پرندگان به خوك ها منتقل گردد اما تنها در يك مزرعه محصور ماند.
شكل H1N1 آنفلونزاي خوكي يكي از زيرمجموعه هاي آنفلونزاي اسپانيائي است كه موجب يك همه گيري انساني بين سالهاي 1919 – 1918 گرديد. اين شكل از ويروس همچنان در خوك ها باقي ماند، طي قرن بيستم ميلادي در بين جمعيت انساني نيز به گردش درآمد و موجب اپيدمي طبيعي فصلي گرديد. به هر حال، انتقال مستقيم آن از خوك به انسان نادر است و تنها 12 مورد از سال 2005 در آمريكا گزارش گرديده است. پژوهشگران پزشكي در سراسر جهان، با علم به اين كه ويروس هاي آنفلونزاي خوكي مي توانند جهش يافته و همانند آنفلونزاي اسپانيائي كشتاري عظيم راه اندازند، با دقت شيوع ويروس H1N1 انساني سال 2009 را تحت نظر قرار داده اند و طرح هايي را براي مقابله با همه گيري هاي احتمالي جهاني به اجرا درآورده اند. چندين كشور اقدامات
پيش گيرانه اي را براي كاهش احتمال يك همه گيري جهاني به عمل آورده اند.
انتقال:
*انتقال در بين جمعيت خوك ها: عمده ترين راه انتقال، تماس مستقيم بين حيوانات آلوده و غيرآلوده مي باشد. اين تماس هاي نزديك به خصوص به هنگام حمل حيوانات رايج است. انتقال مستقيم ويروس احتمالاً يا در اثر تماس با بيني خوك و يا تماس با خلط و موكوس خشك شده آن انجام مي پذيرد. انتقال هوائي از طريق ذرات معلقي كه خوك ها هنگام عطسه در هواي سرد مي پراكنند نيز وسيله عمده اي براي انتشار بيماري است. ويروس غالباً خيلي سريع ميان گله منتشر مي شود و مي تواند همة خوك ها را در عرض تنها چند روز مبتلا سازد. انتقال ممكن است بين حيوانات وحشي نظير گراز نيز صورت پذيرد كه مي تواند بيماري را در بين مزارع گسترش دهد.
*انتقال به انسان: كساني كه با مرغ و خوك سروكار دارند، خصوصاً افرادي با تماس هميشگي، در معرض روز افزون خطر عفونت Zoonotic با ويروس آنفلونزايي هستند كه بومي اين حيواناتند. انتقال آنفلونزا از خوك به انسان، در افرادي كه با خوك سروكار دارند اول بار در مطالعه اي مراقبت گونه كه در سال 2004 در دانشگاه آيوا انجام پذيرفت، به ثبت رسيد. اين بررسي پايه گذار توصيه به افرادي كه شغلشان ايجاب مي كند با خوك و پرندگان خانگي در تماس باشند گردید تا در كانون نظارت مراكز بهداشت عمومي قرار گيرند.
انتقال به انسان غالباً منجر به بروز آنفلونزا در انسان نمي گردد و در صورت وقوع، آنفلونزايي خفيف خواهد بود و ميزان توليد مثل پايه ويروس در ميزبان آن چنان ناچيز است كه يك همه گيري معمولاً اتفاق نمي افتد.
واكنش خوك ها به گونه H5N1 مرغي: خوك ها حيواناتي غيرعادي هستند. از اين نظر كه مي توانند با گونه اي از آنفلونزا كه مي تواند سه جنس مختلف يعني خوك، پرنده و انسان را مبتلا سازد، بيمار شوند و اين موضوع مي تواند در جائي كه ويروس هاي آنفلونزا به تبادل ژنتيكي دست مي زنند، از خوك ميزباني بسازد كه توليد كننده گونه هاي جديد و خطرناك باشد.
ويروس مرغي H3N2 در خوك هاي چين بومي شده است و در خوك هاي ويتنامي نيز يافت شده است كه همين موضوع موجب ترس از ظهور يك گونه متفاوت جديد را دامن زده است. H3N2 از طريق يك تغيير آنتي ژني از گونه H2N2 پديد آمد. در اوت 2004 ، پژوهش گران چيني، گونه H5N1 را در خوك ها پيدا كردند. عفونت از گونة H5N1 ممكن است كاملاً معمول باشد. بررسي 10 خوك به ظاهر سالم در نزديكی مرغداري هايي در غرب جاوه ( اندونزي )، جائي كه آنفلونزاي مرغي شيوع پيدا كرد، نشان داد كه 5 خوك داراي ويروس H5N1 هستند. دولت اندوزي از آن زمان به بعد به نتايج مشابهي در آن ناحيه دست يافته است . تست هاي تكميلي از 150 خوك خارج از آن ناحيه همگي منفي بودند.
علائم و نشانه ها:
در خوک: در خوك ها، عفونت آنفلونزا علائمي را نظير تب، رخوت و بي حالي، عطسه، سرفه، اشكال در تنفس و كاهش اشتها را ايجاد مي نمايد. در برخي موارد عفونت مي تواند موجب سقط جنين شود. گرچه مرگ و مير غالباً اندك مي باشد ( حدود 4 -1 درصد )، ويروس مي تواند موجب كاهش وزن و كم رشدي خوك ها گردد و موجب زيان اقتصادي گله داران شود. خوك هاي مبتلا مي توانند تا 12 پوند از وزن بدن خود را طي 4-3 هفته از دست بدهند.
در انسان: انتقال مستقيم ويروس آنفلونزاي خوكي از خوك به انسان غالباً امكان پذير است ( كه به آن آنفلونزاي خوكي Zoonotic مي گويند ). در كل از اولين گزارشي كه از اين مورد در سال 1958 داده شد تاكنون 50 مورد به ثبت رسيده است كه تنها به مرگ 6 نفر منجر شده است. از اين 6 مورد يك نفر آبستن، يك نفر دچار لوسمي، يك نفر داراي بيماري هوچكين و دو نفر سالم بوده اند. علي رغم تعداد كم مبتلايان به عفونت، ميزان دقيق مبتلايان ممكن است بيش تر باشد، زيرا در اغلب موارد ويروس، بيماري خفيفي را موجب مي گردد كه احتمالاً هيچ گاه گزارش يا تشخيص داده نمي شود.
مطابق نظر مراكز كنترل و پيش گيري بيماري (CDC)، علائم ويروس H1N1 آنفلونزاي خوكي سال 2009 در كل نظير آنفلونزا يا بيماري هاي شبه آنفلونزا مي باشد. علائم شامل تب، سرفه، گلودرد، گرفتگي بدن، سردرد، لرز و خستگي است. در شيوع 2009 بيماري، درصد قابل ملاحظه اي از بيماران علائمي از اسهال و استفراغ را گزارش داده اند. بايد دانست كه ويروس H1N1 سال 2009 يك آنفلونزاي خوكي Zoonotic نمي باشد زيرا از خوك به انسان منتقل نشده است بلكه انتقال آن از انسان به انسان صورت پذيرفته است.
از آن جائي كه اين علائم مختص و ويژة آنفلونزاي خوكي نمي باشد، تشخيص افتراقي يك آنفلونزاي خوكي احتمالي نه تنها نيازمند علائم مي باشد بلكه نياز به بررسي تاريخچه اخير بيمار دارد. براي مثال حين شيوع آنفلونزاي خوكي 2009 در ايالات متحده آمريكا، CDC به پزشكان توصيه كرد هنگام بررسي آنفلونزاي خوكي بيماراني را كه دچار ناراحتي تب دار تنفسي هستند و در ضمن در تماس با افراد مبتلا به آنفلونزاي خوكي بوده اند يا در يكي از پنج ايالت آمريكا كه مواردي از اين بيماري را گزارش داده اند يا طي 7 روز قبل از بروز بيماري در مكزيك اقامت داشته اند، مورد تشخيص افتراقي قرار دهند. تشخيص موارد اثبات شده آنفلونزاي خوكي نيازمند آزمايشات لابراتواري نمونة تنفسي ( يك سواب ساده بيني و گلو ) مي باشد.

پيش گيري: پيش گيري از آنفلونزاي خوكي شامل سه جزء مي باشد: پيش گيري در خوك ها ، پيش گيري از انتقال به انسان و پيش گيري از گسترش آن در بين مردم.
پيش گيري در بين خوك ها: روش هاي پيش گيري از گسترش آنفلونزا در بين خوك ها شامل كنترل سهولت گسترش، كنترل و مراقبت از گله و واكسيناسيون مي شود. از آن جا كه عمدة بيماري و مرگي كه پيامد آنفلونزاي خوكي روي مي دهد، عفونت ثانويه در اثر پاتوژن هاي ديگر را در بر مي گيرد، استراژي كنترل نمي تواند تنها متكي بر واكسيناسيون باشد.
كنترل اين آنفلونزا با واكسيناسيون، از آن جا كه تكامل ويروس منجر به پاسخي ناپيوسته به واكنش هاي رايج و سنتي شده است، طي دهه هاي اخير، بسيار دشوار گرديده است.
واكسن هاي تجاري استاندارد زماني براي كنترل عفونت مؤثر واقع مي گردند كه Cross-Protection لازم را دارا باشند و واكسن هاي اختصاصي ( اتوژن ) كه از ويروس هايي خاص جدا مي شوند تنها در موارد دشوارتر به كار مي روند. استراتژي فعلي واكسيناسيون براي كنترل SIV و پيش گيري در خوك داري ها، شامل استفاده از يكي از چندين واكسن دو جانبه (Bivalent) SIV كه در بازار آمريكا موجود است مي گردد.
از 97 ويروس H3N2 مورد آزمايش قرار گرفته، تنها 41 نمونه، واكنش متقابل سرولوژيك قوي با آنتي سرم به سه واكسن SIV تجاري نشان دادند. از آن جا كه توانايي حفاظتي واكسن هاي آنفلونزا عمدتاً بستگي به تشابه بين ويروس واكسن و ويروس اپيدميك دارد، وجود انواع غير واكنشي ويروس H3N2 نشان مي دهد كه واكسن هاي رايج بازار ممكن است نتوانند خوك ها را در برابر ابتلا به اكثر ويروس هاي نوع H3N2 ايمن سازند.
پژوهش گران وزارت كشاورزي آمريكا مي گويند كه با آن كه واكسيناسيون خوكي، خوك ها را از بيمار شدن محفوظ نگه مي دارد، نمي تواند جلوعفونت را سد كند و ويروس را از بين ببرد.
كنترل تسهيلات شامل استفاده از ضد عفوني كننده ها و كنترل دما براي كنترل ويروس موجود در محيط
مي گردد.
ويروس احتمالاً نمي تواند خارج از سلول زنده در سرما ( اما بالاي دما يخ زدن) بيش از دو هفته زنده بماند و به سرعت توسط ضدعفوني كننده ها غير فعال مي شود. كنترل گله بدين معنا است كه هيچ خوكي حامل ويروس به گله اي كه در معرض ويروس قرار نگرفته است اضافه نگردد. ويروس مي تواند در حامل سالم تا سه ماه زنده بماند و در بين دوره هاي شيوع بيماري از بدن آن ها استخراج شود. بعد از يك دوره همه گيري، با كاهش ايمني در خوك هاي مبتلا، يك دوره همه گيري ديگري از همان گونه مي تواند به وقوع بپيوندد.
پيشگيري در انسان: عقيده بر اين است كه انتقال ويروس از خوك به انسان عمدتاً در دامداري هايي اتفاق مي افتد كه گله دار در تماس مستقيم با خوك هاي زنده مي باشد. اگرچه گونه هاي آنفلونزاي خوكي غالباً قادر به مبتلا ساختن انسان نمي باشند، گه گاه ممكن است اين وضعيت روي دهد. بنابراين به دامداران و دام پزشكان اكيداً توصيه مي شود كه هنگام كار با حيوانات مبتلا از ماسك صورت استفاده كنند. استفاده از واكسن در مورد خوك ها جهت جلوگيري از عفونت، روشي عمده براي محدود ساختن انتقال بيماري از خوك به انسان است. فاكتورهاي خطرزا كه ممكن است موجب تسريع انتقال از خوك به انسان گردد عبارت است از: سيگار كشيدن و نپوشيدن دستكش هنگام كار با حيوانات .
پيش گيري از انتقال انسان به انسان : آنفلونزا از طريق سرفه يا عطسه كردن و لمس كردن چيزي كه حاوي ويروس است و سپس تماس دست آلوده با بيني يا دهان بين مردم منتشر مي گردد. آنفلونزاي خوكي هيچ گاه توسط فرآورده هاي خوكي منتشر نمي گردد. زيرا ويروس از طريق غذا غير قابل انتقال است. آنفلونزاي خوكي در انسان حين 5 روز اول بيماري بيش ترين ميزان سرايت را دارد. اگرچه برخي افراد از جمله بيش تر كودكان مي توانند تا 10 روز حالت سرايت دهندگي را دارا باشند. تشخيص بيماري را مي توان با فرستادن يك نمونه كه طي 5 روز اوليه بيماري گرفته شده است براي بررسي به انجام رسانيد.
توصيه جهت جلوگيري از گسترش ويروس بين افراد شامل كاربرد استاندارد كنترل بر عليه آنفلونزا مي گردد. اين برنامه، شستن دست ها با آب و صابون يا با تميز كننده هاي (Sanitizers) با پايه الكل مي گردد. به خصوص بعد از برگشتن به خانه. اگرچه واكسن سه گانة فعلي آنفلونزا احتمالاً مصونيت چنداني در برابر گونة H1N1 جديد 2009 ايجاد نمي كند، اما چنين واكسني تا ژوئن 2009 در دسترس همگان قرار خواهد گرفت.
كارشناسان معتقدند كه شستن دست ها مي تواند از بروز عفونت هاي ويروسي از جمله ابتلا به ويروس آنفلونزاي عادي و آنفلونزاي خوكي جلوگيري كند. اگرچه آنفلونزا مي تواند به وسيله سرفه يا عطسه پخش شود اما شواهد روز افزون نشان مي دهد كه قطرات كوچك حاوي ويروس مي تواند بر روي ميز، تلفن و ديگر سطوح نشسته و توسط انگشتان به دهان، بيني يا چشم منتقل گردد. ژل يا كف تميز كننده هاي الكل پايه بسيار خوب بر عليه ويروس ها و باكتري ها عمل مي كنند. هر كس كه علائم شبه آنفلونزا نظير تب ناگهاني، سرفه يا دردهاي عضلاني را در خود مشاهده كند بايد از رفتن به سركار يا استفاده از وسايل نقليه عمومي اجتناب كند و براي آزمايش به نزد پزشك مراجعه كند.
دوري از اجتماعات يكي ديگر از تدابير مؤثر است. اين به معني آن است كه بايد از افرادي كه ممكن است مبتلا باشند كناره گيري كنيم. اين كار مي تواند شامل خودداري از حضور در گردهمائي هاي بزرگ، كار در محيط هاي سرباز يا بيرون آمدن مرتب از محل كار يا درصورت امكان ماندن در خانه و استراحت گردد، البته در صورتي كه بيماري در يك جامعه در حال گسترش باشد. مسئولان بهداشت عمومي و ديگران بايد اقداماتي عملي را در اين موارد به اجرا درآورند.
درمان:
در خوك ها: از آن جا كه آنفلونزاي خوكي غالباً براي خوك ها مرگ آور نمي باشد، نياز به درمان آن چناني نمي باشد، در عوض می بایست تلاش دام پزشكان بر جلوگيري از گسترش ويروس در سرتاسر گله داري يا به ديگر دامداري ها متمركز باشد.
واكسيناسيون و روش هاي كنترل حيواني در اين گونه تلاش ها جايگاه ويژه اي دارند. صنايع مدرن پرورش خوك از آنتي بيوتيك ها نيز براي اين منظور استفاده مي كنند، كه اگرچه هيچ تأثير بر ويروس آنفلونزا ندارند از بروز ذات الريه ( پنوموني) باكتريائي و ديگر عفونت هاي ثانويه در احشامي كه در اثر آنفلونزا تضعيف شده اند پيش گيري
مي نمايند.
در انسان: در صورت ابتلا فردي به بيماري آنفلونزاي خوكي، داروهاي ضد ويروس مي توانند از شدت بيماري كاسته و احساس بهبودي را در بيمار به وجود آورند. اين داروها همچنين ممكن است بتوانند از عوارض جدي آنفلونزا جلوگيري كنند. براي درمان، داروهاي ضد ويروس در صورتي كه خيلي زود بعد از شروع علائم بيماري مصرف شوند ( در عرض 2 روز ) بهترين نتيجه را از خود نشان مي دهند. در كنار ضد ويروس ها، مراقبت هاي تسكيني در خانه يا بيمارستان مي تواند بر كنترل تب و حفظ تعادل مايعات و الكتروليت هاي بدن متمركز شوند. مراكز كنترل و پيش گيري بيماري در آمريكا داروي خوراكي تاميفلو (اسلتاميوير) يا رلنزا ( زاناميوير) را براي درمان و پيش گيري عفونت ويروس آنفلونزاي خوكي توصيه مي كنند . به هر حال اكثر افراد مبتلا به ويروس بدون نياز به مراقبت پزشكي يا داروهاي ضد ويروس بهبود كامل پيدا مي كنند. ويروس جدا شده در همه گيري 2009 به نظر مي رسد كه نسبت به داروهاي آمانتادين و ريمانتادين مقاوم باشد.
در 27 آوريل 2009، آژانس داروئي فدرال آمريكا ( FDA ) ، مجوز استفادة اورژانس و جهت دسترسي راحت به دو داروي رلنزا و تاميفلو را براي درمان آنفلونزاي خوكي حتي در مواردي كه بيماري به اثبات نرسيده باشد، صادر كرد. اين آژانس حتي اجازه داد كه افراد جوان تر از سن مجاز و حتي داوطلبين بدون نسخه امكان مصرف و تجويز اين داروها را داشته باشند.

همه گيري هاي قابل توجه:
*همه گيري هاي انساني 1918: عامل همه گيري آنفلونزاي 1918 در انسان ويروس H1N1 بود، اين امر ممكن است بيان كننده يك نوع واگيري از خوك به انسان يا انسان به خوك بوده باشد. شواهد در دسترس از آن دوران آن قدر كافي نيست كه به اين پرسش پاسخ دهد.
*همه گيري هاي سال 1976 آمريكا: در فوريه 1976 يكي از سربازان ارتش آمريكا در پادگان Fort Dix بيان كرد كه احساس خستگي و ضعف مي كند. او روز بعد فوت كرد و چهارتن از هم دوره اي هايش بعداً در بيمارستان بستري شدند. دو هفته پس از مرگ او مسئولين بهداشت اعلام كردند كه علت مرگ، گونة جديدي از آنفلونزاي خوكي بوده است. اين گونه كه شكلي از ويروس H1N1 مي باشد به نام ويروس نوع A نيوجرسي 1976 خوانده مي شود. اين ويروس تنها از 19 ژانويه تا 9 فوريه مورد پي گيري قرار گرفت و نتوانست فراتر از پادگان Fort Dix گسترش يابد.
به نظر مي رسد كه اين گونة جديد، بسيار به ويروس مسبب همه گيري آنفلونزاي سال 1918 نزديك باشد.
مسئولين بهداشت عمومي هشدار دادند كه بايد اقداماتي ضروري در پيش گرفته شود تا از يك همه گيري جلوگيري به عمل آيد و رئيس جمهور وقت آمريكا يعني جرالد فورد را مجبور ساختند كه تمام افراد ساكن در آمريكا در برابر بيماري واكسينه شوند.
اين برنامه واكسيناسيون به دليل تأخير مسائل روابط عمومي نتوانست كاملاً به اجرا درآيد. در تاريخ اول اكتبر 1976 برنامه ايمن سازي شروع شد و تا تاريخ 11 اكتبر قريب به 40 ميليون نفر يا حدود 24% جمعيت آمريكا تحت برنامه ايمن سازي بر عليه آنفلونزاي خوكي قرار گرفتند. در آن روز سه نفر شهروند بزرگ سال بلافاصله پس از دريافت واكسن فوت كردند و پس از آن رسانه ها با بزرگ نمايي اين موارد مرگ و مير را به موضوع واكسيناسيون مرتبط دانستند، علي رغم آن كه شواهد مثبتي در دست نبود. آن گونه كه نويسنده مطالب علمي آقاي پاتريك دي جاستو بيان مي كند، زماني كه حقيقت آشكار شد- كه اين موارد مرگ و مير ممكن است هيچ ربطي به ايمن سازي نداشته باشد- ديگر خيلي دير شده بود. دولتي كه قبلاً ترس عميقي از ابتلا مردم به آنفلونزاي خوكي داشت اكنون از وحشت عموم در برابر واكسيناسيون اين بيماري به هراس افتاده بود و اين عاملي بازدارنده در برابر ادامه اين برنامه بود.
گزارشاتي از سندروم Guillain – Barre كه يك اختلال عصبي عضلاني و فلج كننده مي باشد و موجب ابتلا برخي افراد دريافت كنندة واكسن شده بود منتشر گرديد. اين سندروم يكي از عوارض بسيار نادر واكسن هاي آنفلونزا مي باشد كه ميزان شيوع آن يك مورد در هر يك ميليون واكسنِ زده شده مي باشد. Dijusto مي نويسد كه افكار عمومي جامعه ازاعتماد به اين برنامة بهداشت تحت نظارت دولت كه موجب مرگ افراد مسن مي گرديد و افراد جوان را فلج مي ساخت، خودداري كرد. در كل كمتر از 33 درصد از جمعيت تا پايان 1976 تحت واكسيناسيون قرار گرفتند و برنامه ملي ايمن سازي در برابر آنفلونزا در 16 دسامبر متوقف گرديد.
در كل، از حدود 500 مورد از سندروم فوق الذكر (GBS)، در اثر مشكلات حاد تنفسي، 25 مورد منجر به مرگ گرديد كه مطابق گفتة دكتر Haber، احتمالاً در اثر واكنش ايمونوپاتولوژيك به واكسن 1976 بوده است. ديگر واكسن هاي آنفلونزا به اين سندروم ارتباطي ندارند، اگرچه بايد به افراد خاصي، به ويژه آن ها كه تاريخچه ابتلا به GBS را دارند بايد هشدار داده شود. گرچه هنوز، برخي از افراد شركت كننده در اين برنامه مي گويند طبق مشاهدات عيني شان، اين واكسن بيش تر از خود بيماري موجب مرگ آمريكائي ها گرديده است.
بيماري مشترك انسان و حيوان سال 1988 (Zoonosis): در سپتامبر 1988، ويروس آنفلونزاي خوكي موجب مرگ يك زن در وسيكانسين گرديد و حداقل صدها نفر ديگر را نيز مبتلا ساخت. خانم باربا آن و ينرز 32 ساله ، هشت ماهه حامله بود كه با شوهرش، اد، بعد از رفتن به يك محل نگهداري خوك ها در نمايشگاه Walwort county بيمار شدند. باربارا هشت روز بعد فوت كرد، اگرچه پزشكان توانستند پيش از مرگ او دخترش را سالم به دنيا آوردند و علائم بيماري شوهرش هم بعد از مدتي از بين رفت.
بيماري هاي شبه آنفلونزا در بين خوك هاي موجود در مكاني كه آن ها از آن بازديد كردند به دفعات گزارش گرديد و 76% از برپا كنندگان اين نمايشگاه واكنشي مثبت در برابر تست آنتي بادي SIV از خود نشان دادند، اما هيچ بيماري جدي در بين اين گروه مشاهده نگرديد و هيچ همه گيري عمومي رخ نداد.
همه گيري 1998 آمريكا در بين خوك ها: در سال 1998 آنفلونزاي مرغي بين خوك ها چهار ايالت آمريكا شناسائي شد. در عرض يك سال اين بيماري بين جمعيت تمام خوك هاي ايالات متحده گسترش يافت. دانشمندان دريافتند كه منشاء اين ويروس شكل نهفته و خاموشِ گونه هايي از آنفلونزاي مرغي و انساني بوده است. اين همه گيري ثابت كرد كه خوك ها مي توانند به عنوان هدف ويروس هاي جديد آنفلونزا ، ناشي از تغيير شكل ژن هاي گونه هاي مختلف، عمل كنند.


همه گيري هاي بين خوك هاي فيليپين در سال 2007: در 20 اگوست سال 2007، مسئولين وزارت كشاورزي در مورد شيوع (Epizootic) آنفلونزاي خوكي در Nueva Ecija و لوزان مركزي در فيليپين به تحقيق پرداختند. ميزان مرگ و مير كمتر از 10% بوده اگرچه عوارضي شبيه وباي خوكي مشاهده گرديد.
همه گيري انساني سال 2009: اين همه گيري هاي مربوط به گونة جديدي از آنفلونزا ناشي از تغيير شكل حداقل 4 گونه ويروس آنفلونزاي نوع A، زير گروه H1N1 مي باشد، از جمله گونه اي كه بومي Endemic انسان مي باشد، گونه اي كه بومي پرندگان است و دو گونه كه بومي خوك ها هستند. اگرچه گزارشات اوليه، گونة جديد را آنفلونزاي خوكي اعلام كردند (Zoonosis) گونة جديد خوكي در يك دامداري در آلبرتاي كانادا مشاهده گرديد.


Tags: آنفلوآنزای خوکی N1H1 H1N1 سرماخوردگی ویروس آنفلوآنزای خوکی دکتر علیرضا وفا کیش مترجم
تعداد نمایش ها: 6363
-: 
Keipour, Iraj دکترکی‏پور، آیرج
مطالب مرتبط: 
خرد جمعی چیست؟
انتخابات سازمان نظام پزشكی
کثرت و وحدت انجمن های دندان پزشکان ایران
برنامه ريزی و انضباط كاری در انجمن
پیش شرط تحول در انجمن های دندان پزشکان ایران
نمونه هایی از چند پرونده حقوقی دندان پزشکی
دندان پزشک عضو انجمن علمی و حقوق فردی
مجمع عمومی در انجمن علمی دندان پزشکان

بازگشت به فهرست


 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،...
آموزش، کاریابی، رایانه، وب،...
ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،...
پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،...
مذهب، هنر، تاریخ،...