مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،.. |  آموزش، کاریابی، رایانه، وب،..  |  ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،.. |  پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،.. |  مذهب، هنر، تاریخ،... 

ارتقای سلامت در سایه باورهای دینی

پژوهش هاي مختلف نشان مي دهند حضور معنويت در افراد، به ميزان قابل توجهي موجب پيشگيري از ابتلابه بيماري ها، افزايش آستانه تحمل و بهبود سريع تر بيماري ها و درنهايت كاهش منطقي ميزان استفاده از خدمات بهداشتي و درماني و ارتقاي سلامت جامعه مي شود.
همين خصوصيات مثبت كافي است تا در دنياي امروزي مفهوم سلامت معنوي به عنوان بعد چهارم گفتمان سلامت و در كنار 3 بعد جسماني، رواني و اجتماعي در مجامع و مراكز معتبر بين المللي به گونه اي جدي مورد توجه قرار گيرد.
    در همين راستا هفته گذشته فرهنگستان علوم پزشكي ايران همايشي با عنوان «مقدمه اي بر سلامت معنوي» برگزار كرده است. در اين همايش شركت كنندگان تلاش كردند نقش پراهميت سلامت معنوي، تاثير دين و معنويت
    بر سلامت جسمي، ارتباط مستقيم يا غيرمستقيم هويت ديني يا معنوي با سلامت و بيماري و راهكارهاي سرعت بخشيدن به تفكر سلامت معنوي در جامعه پزشكي ايران را مورد بررسي قرار دهند.
    به اين ترتيب در اين همايش كه در راستاي طراحي الگوي ايراني- اسلامي پيشرفت و با عنايت به جايگاه بي بديل انسان سالم در فرآيند توسعه پايدار برگزار شد، انديشمندان، صاحبنظران و محققان برجسته كشور درباره مقوله هايي چون چيستي معنويت، چرايي ضرورت نهادينه سازي مفهوم معنويت در سلامت، چيستي سلامت معنوي و رويكرد راهبردي سازمان بهداشت جهاني درباره سلامت معنوي نقد و تبادل نظر كردند. اين همايش در حقيقت مي بايست آغازي براي تعريف ابعاد معنوي سلامت و درك درست اين كه چگونه بايد از سياست گذاري ها و برنامه ريزي هاي بهداشتي جهت ارتقاي سلامت مردم استفاده شود به حساب آورد.
   
    افزايش اميد به زندگي به كمك دين
    بيشترين مطالعات انجام شده در زمينه تاثير معنويت بر سلامت افراد در كشور آمريكا و كشورهاي غربي صورت گرفته و نتايج آن نشان داده است معنويت در سلامت جسمي و رواني بشدت تاثير دارد و از مرگ ناشي از بيماري هاي مختلف تا حد زيادي پيشگيري مي كند. اين تاثيرات آنقدر زياد است كه به اعتقاد دكتر عليرضا مرندي، رئيس فرهنگستان علوم پزشكي، زندگي سالم از بعد معنوي ـ اسلامي مي تواند علاوه بر طولاني تر بودن عمر، ارزش بسيار بالايي داشته باشد. بنابراين افراد مذهبي سالم تر، شادتر و اميدوارترند و رضايتمندي بيشتري از زندگي دارند و مفهوم زندگي برايشان مثبت تر است. در نهايت هم نتايج مطالعات زيادي كه در اين زمينه انجام شده است، نشان مي دهند اميد به زندگي افراد متدين 7 سال بيشتر از ديگر افراد جامعه است.
    مرندي همچنين تاكيد مي كند: ديانت و دين، اولين روش طبابت در دنيا بوده است و با وجود اين كه كشورهاي غربي كمتر از ما مدعي ديانت هستند ولي در اين حوزه بيشتر كار كرده اند و مطالعات وسيعي در اين زمينه صورت گرفته است، به طوري كه سازمان بهداشت جهاني ظرف 27 سال اخير به بعد معنويت سلامت پرداخته است هرچند متاسفانه اين مهم در جهان هنوز تحقق پيدا نكرده است. در اين ميان كار پزشكان ما هم در اين حوزه كافي نبوده است و اگر هم تا به حال اقداماتي دراين زمينه انجام شده باشد، شناخته شده نبوده است. اين درحالي است كه از وظايف جمهوري اسلامي اين است كه به اين بعد مهم سلامت (با توجه به بعد اعتقادي كه براي ايران بسيار مهم تر از هر كشور ديگري است) به جديت بپردازد. مرندي در ادامه مي گويد: در اين ميان فرهنگستان علوم پزشكي وظيفه خود مي داند كه به اين مساله ورود پيدا كند و تمامي ارگان ها، نهادها و افراد علاقمند را تشويق كند تا با همكاري يكديگر بتوانند اين بعد از سلامت را نيز خوب تعريف كنند و از اين طريق مردم را به حداكثر سلامت از جمله معنويت برسانند.
    دكتر فريدون عزيزي، معاون پژوهشي فرهنگستان علوم پزشكي هم در همايش علمي مقدمه اي بر سلامت معنويت اعلام كرد: نتايج بيش از 200 مقاله تحقيقاتي بين المللي نشان داده اند كه باورهاي ديني ـ روحي را با بهبود سلامت جسمي و رواني افراد ارتباط دارند و در واقع افرادي كه ابعاد معنوي قوي تري دارند در مقابله با بيماري ها موفق ترهستند. اين مطالعات نشان داده اند، افرادي كه باورهاي ديني ـ روحي قوي تري دارند به صورت بهتري مي توانند با بيماري هاي صعب العلاج، سرطان و حتي بيماري هاي معمولي مقابله كنند و بروز وضعيت هايي مانند تنش، افسردگي، خودكشي و بيماري هاي رواني در اين افراد به مراتب كمتر است. همچنين اين افراد سريع تر از بيماري ها بهبود مي يابند. به همين دليل امروزه به نظر مي رسد اگر جامعه بتواند بعد معنوي سلامت را مورد توجه قرار دهد و مردم بتوانند از اين بعد براي ارتقاي سلامت خود استفاده بكنند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير مراكز كه علاوه بر ابعاد جسمي، رواني و اجتماعي سلامت براي بعد معنوي سلامت نيز برنامه ريزي مي كنند مي تواند در تامين و حفظ و ارتقاي سلامت جامعه موفق تر باشند.
    نكته: در دنياي امروزي مفهوم سلامت معنوي به عنوان بعد چهارم گفتمان سلامت و در كنار 3 بعد جسماني، رواني و اجتماعي در مجامع و مراكز معتبر بين المللي به گونه اي جدي مورد توجه قرار گيرد
    در ادامه همايش، دكتر عزيزي درباره چيستي سلامت معنوي و واكاوي مفهومي سلامت معنوي گفت: از دير باز اين باور وجود داشت كه خداوند شفا دهنده است و اطباء وسيله اند و در واقع باورهاي ديني از گذشته هاي دور به عنوان قديمي ترين تجربه پزشكي براي حفظ سلامت انسان به كار رفته است. حتي بسياري از دانشمندان امروزي هم معتقدند پيشرفت هاي عمده در قرن كنوني از طريق تكنولوژي عايد نمي شود و منوط به شناخت عميق انسان و جنبه هاي روحي و معنوي اوست، پس، اين تفكر كه در مراقبت هاي بهداشتي نبايد تنها به ابعاد بيولوژيك انسان توجه كرد و ابعاد روحي و رواني و معنوي فرد نيز بايد مورد توجه قرار گيرد، رشد كرده است.
   
    شكل گيري زبان مشترك براي سلامت جسمي وارتقاي معنوي
    در جمع بندي اهداف اصلي برگزاري همايش مي بايست تشكيل كارگروه و تبيين مفاهيم شاخص ورود به سلامت معنوي، چگونگي سياستگذاري هاي كشور در خصوص سلامت معنوي و به كارگيري مفاهيم براي ارتقاي سلامت جامعه، نحوه ورود مباحث سلامت معنوي در آموزش گروه پزشكي و همچنين تعريف پژوهش هاي ضروري در مباني سلامت معنوي را از سرفصل هاي اصلي دانست.
    به گفته دكتر علي مصباح از ديگر سخنرانان همايش، معنويت از ريشه «معناست» و به معني اين است كه زندگي معنا داشته باشد و در كل معنويت يعني معنا داري كل زندگي. در واقع نياز به معنويت و احساس اتصال به مبدا هستي يك نياز فطري است. اين در حالي است كه به اعتقاد اين عضو هيات علمي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، عصر مدرنيته عصري است كه معنويت در آن به فراموشي سپرده شده و اين مساله اي است كه فلاسفه اجتماعي غرب نيز به آن اعتراف كرده اند.
    وي افزود: درچنين شرايطي سلامت معنوي يك بحث ميان رشته اي است و بايد افرادي را تربيت كرد كه هم در حوزه پزشكي و هم در حوزه مذهبي داراي تخصص باشند و كارگروه هاي تحقيق در زمينه پژوهش در ابعاد مختلف بايد تشكيل شود و زبان مشتركي به وجود آيد كه تحقيقات در اين زمينه بر مبناي آن پايه ريزي شود. براي اين كار آموزش و ارتقاي معنوي را بايد از خودمان شروع كنيم كه بتوانيم اين باور را منتقل كنيم و اين مساله به هيچ وجه به اين معني نيست كه به جاي پزشك، روحاني تربيت كنيم و يا برعكس؛ بلكه معنويت داراي مراتب است و نياز به آن نيز داراي مراتب است.
    دكتر محمدمهدي اصفهاني، عضو گروه علمي اخلاق پزشكي و زيستي فرهنگستان علوم پزشكي نيز در اين همايش درباره جنبه معنوي سلامت و سلامت معنوي گفت: تامين نيازهاي معنوي و حركت به سوي تعالي با بهره گيري شايسته از رفاه جسمي، رواني و اجتماعي و ارتقاي كيفيت زندگي تعريف مكاتب الهي از هدف زندگي است. وي در ادامه به تبيين نقش معنويت در سلامت و مفهوم معنويت در سايه اعتقادات ديني و ضرورت توجه به آن و نيز لزوم بازنگري در تعاريفي كه درباره سلامت وجود دارد، پرداخت و اظهاركرد: رفتار صحيح بهداشتي، حمايت اجتماعي، احساس رضايت و اتكا به قدرت بي نهايت و عدم احساس بي پناهي از جمله تاثيرات ديدگاه معنوي بر سلامت و ارتقاي آن است.
    دكتر جعفر بوالهري، عضو گروه علمي علوم بهداشتي و تغذيه فرهنگستان علوم پزشكي نيز به عنوان آخرين سخنران اين همايش به بررسي ضرورت نهادينه سازي مفهوم معنويت در سلامت پرداخت و گفت: امروزه آشفتگي معنوي در ميان افرادي كه در يك شرايط دردناك از زندگي مانند بيماري و مرگ قرار مي گيرند بسيار شايع است و لازم است كه به اين بيماران كمك شود. وي با اشاره به متدلوژي ديني و حوزوي ادامه داد: آموزش و درمان به كمك معنويات، كار متخصصان حوزه ديني معنوي است، اما درمان مشاوره و آموزش رفتار سالم با رويكرد ديني و معنوي كاري علمي و تجربي است كه بر عهده متخصصان دانشگاهي است.

نويسنده: بهاره صفوي
جام جم- 11 بهمن 1389
   

Tags: 
تعداد نمایش ها: 6666

بازگشت به فهرست


 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،...
آموزش، کاریابی، رایانه، وب،...
ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،...
پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،...
مذهب، هنر، تاریخ،...