مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،.. |  آموزش، کاریابی، رایانه، وب،..  |  ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،.. |  پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،.. |  مذهب، هنر، تاریخ،... 
همه باهم ازهویت دندانپزشکی کشوردفاع می‌کنیم

همه باهم ازهویت دندانپزشکی کشوردفاع می‌کنیم

خبرنامه انجمن دندان پزشکان عمومی ایران
سال نهم، شماره هفتاد و هشت، اردیبهشت 1390
دکترباقر شهنی زاده

تلاش ما براین است که در چارچوب فعالیت علمی، حرفه ای و صنفی خود راه کارهای مناسبی را برگزیده و برای بهترکردن شرایط کار حرفه ای دندانپزشکان عمومی و متخصص در سراسرکشور اجرا کنیم. در این راه با آن گروه از انجمن های تخصصی دندان پزشکی و همکاران متخصص که همکاری مشترک را در دستورکار داشته اند، رابطه صمیمانه و متقابل برقرار کرده ایم.آنچه بدیهی است انجمن های دندانپزشکی کشور هنوز در یک ساختار مدنی با حقوق برابر متشکل نشده اند. این از وظایف انجمن مادر بوده است که متأسفانه عامداً یا سهواً در سه سال گذشته در جریان تهیه یک اساسنامه، علیرغم پیشنویس مترقی کمیسیون انجمن های گروه پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در بن بست فرورفته است. مفاد پیش نویس اساسنامه انجمن دندانپزشکی ایران برای برپا شدن یک انجمن با حقوق مدنی دموکراتیک طراحی نشده است، بلکه برای تامین منافع عده ای خاص و تأمین آراء و ابقاء هیأت مدیره فعلی است. اگر هم این پیش نویس اساسنامه، تمام یا بخشی از آن قبل از انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن دندانپزشکی ایران )که قرار است نوبت دوم آن در پایان تیرماه 1390 برگزار شود( حذف یا کنار گذاشته و یا مسکوت اعلام شود، بازهم براساس بالابردن آراء واریزی به صندوق رای خواهد بود، که این هم بعید نیست. زیرا این اساس نامه سه سال در دستور کار هیأت مدیره، کمیته بازنگری اساسنامه، جلسات عمومی متعدد با حضور رؤسای انجمن ها و نمایندگان شعب انجمن مادر بوده است، یک بار هم در مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم در تاریخ 1389/2/23 هم زمان با کنگره پنجاهم برای تصویب در مجمع عمومی فوق العاده در دستور جلسه مجمع عمومی قرار گرفته، که اطلاعیه رسمی تشکیل مجمع نیز صادر شده است، ولی در نتیجه روشن گری بازرسان، در همان مجمع، از دستور جلسه خارج شد. پس قطعاً این پیش نویس دیدگاه نهایی این هیأت مدیره برای آینده انجمن مادر است وگرنه در مجمع عمومی ارائه نمی شد. حال این پرسش پیش می آید که سرنوشت حرفه بزرگ دندان پزشکی در طی سه سال در دست چه کسانی بوده است؟

ما بزودی پیشنهاد سازنده خود را برای اصلاح ساختار تشکیلاتی و مدیریتی دندانپزشکی کشور که مبتنی بر دست آوردهای علم و دانش بشری است، ارائه خواهیم نمود و تلاش خواهیم کرد تا با وحدت خلاق و سازنده متکی بر مشارکت و خرد جمعی سازمان یافته، شرایط موفقیت آن را فراهم سازیم. فرازهایی از دخالت های برنامه ریزی شده در امور جاری انجمن عمومی را اعلام می داریم:
دخالت در انتخابات هیات مدیره انجمن دندان پزشکان عمومی ایران سال 1388
1- انتخابات هیأت مدیره فعلی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در دیماه سال 1388درکنگره چهارم انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، برگزار گردید. در کنگره چهارم انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در دی ماه سال 1388، در مراسم افتتاحیه کنگره مدیر اجرایی و نماینده انجمن دندانپزشکی ایران (انجمن مادر) با اهداء تاج گل آن انجمن، حضور یافتند. کادر مسئولان انجمن عمومی و کنگره چهارم، به پاس احترام به انجمن دندانپزشکی ایران (انجمن مادر) برای ایجاد فرصت جهت معرفی اهداف کنگره پنجاهم انجمن دندانپزشکی ایران، از ایشان دعوت به سخنرانی کردند.روز بعد وی در لابی هتل المپیک، محل برگزاری کنگره، در حالی که تبلیغات وسیع انتخاباتی از در و دیوار سالن هتل توسط گروه "دندانپزشکان پیشرو" ، گروه رقیب هیأت مدیره فعلی انجمن عمومی، انباشته شده بود، وی از ایشان حمایت وسیع نمود. در بین کاندیداهای گروه مذکور مسئولان اجرائی کنگره های انجمن دندانپزشکی ایران حضور داشتند که این نشان از یک عملکرد تشکیلاتی، سازمان یافته و برنامه ریزی شده بود. صحبت های اینجانب با وی صحت این موضع گیری را ثابت کرد. هرچند حضور هر دندانپزشک عمومی در کاندیداتوری و مشارکت در انتخابات به گرمای آن کمک می کرد و مورد استقبال مسولان انجمن نیز بوده است. حال این سؤال پیش می آید که آیا این اقدام بدون هماهنگی انجمن دندانپزشکی ایران و شخص رئیس انجمن دندانپزشکی ایران و هیات مدیره بوده است؟ انجمن دندانپزشکی ایران، علی الظاهر انجمن مادر!!! است و کسانی که در هیأت مدیره آن حضور پیدا میکنند باید درایت و تفکر کلان نگر داشته باشند و تمام تلاش خود را صرف تأمین منافع حرفه ای و صنفی دندانپزشکان عمومی و متخصص در سراسر کشور نمایند. در مقابل اختلافات درونی و صف بندی جناح های درون یک انجمن، آگاهانه و عاقلانه باید ظرفیت و خویشتن داری از خود نشان داده و از هرگونه دخالت در امور داخلی انجمن ها خودداری کرده و موظف باشند تمام تلاش خود را در راه حفظ و تثبیت وحدت دندان پزشکی به کار بندند.


انجمن دندانپزشکی ایران را به یک جناح تبدیل نکنیم
دلیل این اعتقاد این است که، چنانچه هیات مدیره (انجمن مادر) در بین گروه ها و جناحهای درگیر در انتخابات یک انجمن، از یک گروه جانبداری کنند فضا را دو قطبی و یا چند قطبی خواهند کرد و در عرصه دندانپزشکی اختلافات ریشه دار خواهد شد. منسوبین به انجمن مادر! به خصوص آنان که نقش کلیدی تشکیلاتی به هر دلیل برعهده آنها گذاشته شده است یا برای خود قائل بوده اند، نباید در اختلافات داخلی یک انجمن از یک گروه جانبداری کنند، زیرا از این پس انجمن مادر! هم یک جناح خواهد بود. حال اگر دندان پزشکان برخلاف نظر، خواسته، برنامه ریزی و اعمال نفوذ مسئولان انجمن دندانپزشکی ایران (انجمن مادر) رأی داده و راه خود را، تعیین کنند و نتایج انتخابات خلاف راه و روش انجمن دندانپزشکی ایران (انجمن مادر!!!) باشد و در طی سالیان، صحت و سقم این تصمیم گیری روشن گردد، جایگاه انجمن دندانپزشکی ایران به جز دامن زدن به اختلافات درون انجمنی جایگاه دیگری نخواهد بود. بازهم تکرار می کنیم این مهم نیست که این جانبداری به نفع چه کسی تمام شود. من یا شما! این اتفاق در سال 1386 و در سال 1388 در مورد انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در دو انتخابات جداگانه رخ داد و جالب است که مدیر اجرایی فعلی انجمن دندانپزشکی ایران (انجمن مادر!)، در مقاله ای در ویژه نامه انتخاباتی "انجمن دندانپزشکان عمومی ایران" در سال 1386 به طرفداری از هیأت مدیره وقت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران نسبت به اعلام مواضع رئیس وقت هیأت مدیره انجمن دندانپزشکی ایران (انجمن مادر!!!) همین خطابه را اعلام و وی او را از دخالت در انتخابات انجمن عمومی برحذر داشت، زیرا که نتایج آن می توانست به ضرر جایگاه انجمن دندانپزشکی ایران (انجمن مادر!!!) تمام شود. متأسفانه این امر این بار توسط خود نویسنده مقاله مذکور، مدیر اجرایی انجمن دندانپزشکی ایران )انجمن
مادر!!!( رخ داد و ایشان در همان جایگاه، همان گونه رفتار کرد که دیگران کردند. اکنون از ما چه انتظاری دارید؟ همان گونه که روزی در همین هیأت مدیره فعلی ایشان را برگزیده ایم، در اولین قدم، رأیمان را از وی پس می گیریم. این اقدام در سال 1382 نیز توسط هیأت مدیره وقت انجمن دندانپزشکی ایران، درمورد انجمن دندانپزشکان عمومی ایران به نفع هیأت مدیره وقت انجام گرفت و آن هم علیرغم اینکه بنفع ما انجام پذیرفت همین تبعات را داشت.

سیاسی کاری و سیاست زدگی
برخی افراد به طور تصادفی یا بدون درون مایه فرهنگی و یا آشنایی جامع با منافع اقشار مردم در »جایگاه ویژه ای« قرار می گیرند که نسبت به موضوعات اجتماعی، حرف های و بخصوص صنفی، نگاه کاسب کارانه و تسلط طلبانه دارند. در احترام به حقوق اجتماعی و صنفی، مهم ترین اصل در تجمعات گروهی »مردم« می باشند، باید عمیقاً صنفی رفتار کنند و توانایی آن را داشته باشند که منافع عموم را تأمین نمایند. سیاسی کاری و سیاست زدگی بلای جان انجمن های علمی و صنفی است.سیاسی کاران، حضور گروهی هر صنف را به عنوان خوراک سیاسی می نگرند و برای رسیدن به مرکزیت قدرت هر نهاد صنفی و تامین منافع سیاسی خود، با هر کس که بتواند آنان را بر مسند قدرت بنشاند ائتلاف می کنند. به محض دست یابی به مرکز مدیریت هر صنف، متحدین قبلی خود را یکی پس از دیگری به بهانه های مختلف از صحنه خارج می کنند و با ایجاد لابی های تودرتو تسلط خود را بر صنف به زعم خود دائمی می پندارند و مدام در حال یارگیری از ریزش گروه ها بخصوص جوانان می باشند. آنان هر وسیله ای را برای رسیدن به هدف خود مشروع میدانند. سیاست زدگان کسانی هستند که بنا به هر دلیل مسئول انجمن های علمی و صنفی می شوند ولی آنقدر از مشارکت، همکاری، همراهی، سازماندهی و تشکیلات، بخصوص حضور نیروهای جوان گریزان هستند که همه چیز را با واهمه نگاه سیاسی طرد و خود اسیر خودخواهی و تمرکزگرایی می شوند، در مدیریت اجرایی نهادهای مدنی همچون هویت تاریخی یا علمیشان نمی توانند موفق شوند و گمان می برند کسی یارای روبرو شدن با ایشان را ندارد. این سیاست کاران و سیاست زدگان بلای جان انجمن های علمی و صنفی می باشند. شاید طرفداری از یک گروه به زعم خود صالح را یک امر طبیعی بدانند، اما در روند وقایع و رویدادها، سیر این تقابل و تعارض ادامه یافته و تمام تلاش ها را برای جلب پشتیبانی سنت گرایان ادامه دادند. حداقل باید در پایان همان مجمع عمومی انتخابات این دیدگاه های متفاوت یا مخالف پایان یافته و پس از آن روحیه تعاون و تفاهم تعمیق و گسترش می یافت، نه این که توپخانه سخن پراکنی ادامه پیدا می کرد.

لازم به یادآوری می باشد در کنگره دوم رادیولوژی در سال 1388 در حضور نایب رئیس انجمن دندانپزشکی ایران (انجمن مادر!!!) این موارد به رئیس انجمن دندانپزشکی ایران تذکر و برحذرباش داده شد که در این مورد در زمان مقتضی اطلاع رسانی خواهیم کرد، که ایشان اعلام کردند که مدیر اجرایی شخصاً مراجعه کرده و نماینده انجمن دندانپزشکی ایران نبوده است و گل اهدائی هم به ما ربطی ندارد. این عذر بدتر از گناه است. این هم به یک روال و سیاستی تبدیل شده که هرکس در انجمن مادر!!! هرکار خلافی انجام دهد رئیس انجمن دندان پزشکی ایران از خود سلب مسئولیت می کند. نمی دانم اگر گروه مورد حمایت در انتخابات انجمن دندانپزشکان عمومی ایران برنده می شد آیا بازهم ایشان همین تکذیب را مطرح می کردند؟ اما ما در قبال انتخابات انجمن دندانپزشکی ایران چه کردیم!

نقش انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در تثبیت هویت انجمن دندانپزشکی ایران
در این راه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان انجمن دندانپزشکی ایران (انجمن مادر!!!) در 16 اسفندماه 1386 درحالی که به علت شدت اختلافات داخلی هیأت مدیره، در برگزاری انتخابات هیچ کس اقدامی نمی کرد، بر اساس وظیفه حرفه ایمان، سعی کردیم هیأت مدیره ای را در انجمن دندانپزشکی ایران انتخاب و پشتیبانی کنیم تا شرایط لازم را برای تصویب یک اساس‌نامه فراگیر با حقوق دموکراتیک فراهم کنیم. پس از گذشت چند ماه از عمر اولیه هیأت مدیره منتخب و تعلل در انجام این کار و تذکر کتبی بازرس به هیأت مدیره انجمن مادر در تشکیل مجمع عمومی فوق العاده اصلاح اساسنامه، هیأت مدیره در پاسخی غیرحرفه ای خود را مکلف به این مهم نکرد و با فرصت سوزی و یارگیری های شبه سیاسی، به خصوص از هرکس که با انجمن دندانپزشکان عمومی ایران مخالف بوده، یا کنارگذاشته شده و یا خود خروج کرده بود، شرایط را بحرانی تر و فاصله خود را با بدنه دندانپزشکی بیشتر و با محافظه کاران و سنت گرایان دندانپزشکی تنگ تر نمود.

برنامه ریزی برای خدشه دار کردن انتخابات انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
2 - پس از انتخابات، فردی معترض )که حق طبیعی هر فردی است( فضای ابهام آمیزی در مجمع عمومی بوجود آورد، که طی آن اعلام کرد که رئیس وقت هیأت مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران باید گزارش عملکرد بدهد. این موضوع توسط تعدادی از کاندیداها و برخی معترضین و بخصوص سخنگوی ایشان مطرح شد. ما اطمینان داریم که جاماندگان از غافله هیأت مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، خط را به طریقی هدایت کردند که با طرح این موضوع، مجمع عمومی انتخابات را مخدوش کنند. در آن زمان برای حفظ حیثیت و آبروی دندانپزشکی کشور، خون دل خورده و از فضای تأسف باری که رئیس وقت انجمن عمومی و همان افرادی که امروز هم پیمان انجمن دندانپزشکی ایران (انجمن مادر!!!) شده اند و آگاه تر از همه از ماوقع جریانات هستند، دم فرو بسته و سخن نگفتیم. هرچند که شاید از نظر تبلیغات انتخاباتی، افشای این جریان ذهن بسیاری از معترضان را روشن می کرد، ولی چقدر تلخ است عده ای بدانند، بعضی ها آنقدر شرف و حیثیت دارند که خطای راه گم کردگان را افشا نمی کنند، اما خود گمراهان، از همین پاشنه آشیل خودشان، برای تخطئه دیگران سوء استفاده می کنند. به زودی در مقاله ای ویژه، کلیه جریانات را افشا خواهیم کرد. ما آبروداری می کنیم و از طرح برخی خطاها، لاجرم خودداری خواهیم کرد، ولی به نظر می رسد آن ملاحظات دیگر مناسبتی ندارد و شاید هم دیگر بنفع حرفه نباشد، چون ممکن است عده ای از روی بی اطلاعی تصمیمات اشتباه بگیرند. خبرنگار انجمن دندانپزشکی ایران (انجمن مادر!) پس از انتخابات برای ادامه روند تخطئه همسو با معترضان به نتایج آراء در یک گزارش 30 صفحه ای سراسر کذب و دروغ، حمله گسترده و وسیعی را به انجمن دندانپزشکان عمومی ایران آغاز کرد و آن را دوبار به ایمیل دندانپزشکان ارسال کرد. در مورد کدام انجمن این اقدام صورت گرفته است؟ جالب است بدانیم که وی پس از این اقدام بی سابقه، به لحاظ داشتن این ظرفیت وسیع تخریب، پاداش این عملکرد خود را گرفت و مسؤول سایت انجمن دندانپزشکی ایران و خبرنامه الکترونیک آن انجمن شد. در همین مقاله ادامه این سیل خوش خدمتی، اتهام زنی و جوسازی و تحریک این فرد را افشا خواهیم کرد.

سئوال: آقای رئیس هیأت مدیره، اعضاء محترم هیأت مدیره، آیا شما از حمالت گسترده این افراد به انجمن عمومی اطلاع داشته اید یا خیر؟ ما اطمینان داریم که مدیر مسئول خبرنامه انجمن مادر! و رئیس انجمن دندانپزشکی ایران و هیأت مدیره از این اقدامات اطلاع داشته اند. اما اگر نداشتید! چگونه انجمن مادر! را مدیریت می کنید و اگر اطلاع داشته اند که قطعاً اینطور است پس شما بوده اید که با انتخاب فرد یا افرادی در هیأت مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران مخالف بوده اید. چرا !؟

تشکیل لابی علیه انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
اگر آگاه نیستید، ابتدا بدانید که تمام تهاجمات و اتهامات در مجمع عمومی عادی انتخابات هیات مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در سال 1388 که به مراکز مسئول در وزارت بهداشت و وزارت کشور ارسال شد از سوی مراکز قانونی و ذیصالح مردود اعلام گردید. این مراکز قانونی همان مراکزی هستند که انجمن مادر و سایر انجمن ها پروانه فعالیت خود را از آنجا دریافت کرده اند. چرا شما پس از آنکه کلیه ادله کذب از آب درآمد و پروانه فعالیت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران صادر گردید، باز از عملکرد این گونه افراد جلوگیری نکردید؟ پس از آن ماجرا مدام در خبرنامه الکترونیکی و در هر شماره تهاجمی تازه به انجمن دندانپزشکان عمومی ایران صورت می گرفت. حتی دعوت ساده انجمن عمومی از دکتر یزدانی برای برگزاری یک کارگاه عملی در مقاله جفا به اهل علم چرا؟ در ادامه همان تاریخچه پرافتخار به دستور همان سیاستمداران و کارگردانان به توهین به یک معلم منجر شد!!! این امر قطعاً نشان می دهد که سیاست مرکزی هیأت مدیره انجمن دندانپزشکی ایران (انجمن مادر!)، تقابل با انجمن دندانپزشکان عمومی ایران است. این اقدامات در سال 1388 انجام و اکنون سال 1390 است. بروید تاریخ تقدم و تأخر تهاجمات خود به انجمن عمومی و دفاعیات ما را استخراج کنید و مدام در هر کوی و برزن نگوئید که ببینید درخبرنامه انجمن عمومی به ما حمله می کنند، ما تاکنون فقط دفاع کرده ایم.

دخالت در روند انتخاباتی پر تنش با شکوه و شکایت بردن به دستگاه دولتی
در هنگام انتخاب هیأت رئیسه مجمع عمومی انتخابات انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، فردی که رئیس شرکت تعاونی دندانپزشکان ایران بود و هست، تقاضای حضور در هیأت رئیسه مجمع عمومی انتخابات را کرد. بدیهی است او قطعاً با مدیرعامل شرکت تعاونی و صاحب مادام العمر آن و عضو هیأت مدیره انجمن دندان پزشکی ایران هماهنگ بوده، در هیأت رئیسه انتخابات انجمن عمومی قرار گرفت. اولاً ایمان داشتیم که دندانپزشکان از عملکرد هیات مدیره انجمن عمومی و از قداست انتخابات با هر نتیجه ای، حمایت خواهند کرد و اسیر جوسازی نخواهند شد و قطعاً رأیشان را به عدالت و درستی خواهند داد. ثانیاً مطمئن بودیم، که این فرد با مخالفت خود بر سلامت انتخابات صحه خواهد گذاشت.اما بعد از انتخابات پیام های کوتاهی از سوی شماره 0936***3044 با این متن ارسال شد: »همکار گرامی، با سپاس از حضور ارزشمندتان: پیگیری حقوقی و قانونی انتخابات IGDA در حال انجام است. دندانپزشکان پیشرو« مذکور به کمیسیون انجمنهای گروه

بعد از اینکه تلاش برای برهم زدن مجمع عمومی انتخابات کارگر نیفتاد، اقدامات بعدی برای مخدوش اعلام کردن نتایج انتخابات انجمن عمومی بوده است. رأس گروه دندانپزشکان پیشرو با رئیس شرکت تعاونی برای اعاده حقوق گروه پزشکی کشور در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان معترض مراجعه کردند و خواستار ابطال انتخابات شدند. قطعاً بسیاری از همکاران دندانپزشک از این جریانات بیخبر هستند، ما هم تا کنون سکوت اختیار کردیم و به راه خود با صلابت و قدرت ادامه دادیم تا در موقع مقتضی ماسک از چهره واقعی عده ای برداریم تا در تصمیم گیری ها و دفاع از مظلومیت انجمن عمومی اذهان را روشن سازیم. رئیس شرکت تعاونی که عضو هیات رئیسه مجمع عمومی انتخابات بوده است، صحت انتخابات و انتحاب کاندیداها را به عنوان نماینده دندانپزشکان حاضر در مجمع امضاء کرده بود، چرا بر خلاف مصوبات مجمع اقدام کرده است، آیا دستور از جایی صادر شده است!!! کاندیداها حق اعتراض دارند! ما به هیچ کدام از کسانی که کاندیدا بوده اند و حق هرگونه اعتراضی داشته اند خرده نمی گیریم. این حق طبیعی آنها بود، اما آنان که در انجمن دندانپزشکی ایران و شرکت تعاونی دندانپزشکان ایران که برای انتخابات برنامه داشتند مخاطب ما هستند. چه حضور در جریان افتتاحیه و چه حضور در هیات رئیسه مجمع و چه هدایت اعتراضات به وزارتخانه ها، همه برنامه ریزی شده بود. از آنجایی که کاندیداهای گروه مقابل، همکاران ما بودند، با سرلیست دندانپزشکان پیشرو تماس گرفته و در حالی که اطلاع دقیق داشتیم، که او آماده مبارزه انتخاباتی است و شاید نمیدانست که ما مطلع هستیم، برای تلطیف و آرامش اوضاع دعوت کردیم که هم در سالن اصلی کنگره چهارم سخنرانی کند و هم در کارگاه عملی کنگره چهارم برنامه اجرا کند. ما نگاهمان به فعالیت های انتخاباتی، تقابلی و مبارزاتی نبود، ما به عملکرد خود و حضور دندانپزشکان ایمان داشتیم، به همین جهت از این همکار محترم برای سخنرانی دعوت کردیم. در دندانپزشکی کشور سابقه نداشته است که به غیراز افراد ذینفع، برای یک انتخابات به کمیسیون انجمن های گروه پزشکی در وزارت بهداشت و وزارت کشور شکایت برده و اینچنین حملات گسترده، اطلاعیه ها، گزارش ها و پیام های کوتاه را درکشور پخش کنند و معترضین با حمایت رئیس شرکت تعاونی، عضو هیات رئیسه انتخابات به کمیسیون انجمن های گروه پزشکی مراجعه و مخدوش بودن انتخابات را با ده ها صفحه اعتراضیه خود تسلیم کنند.

رئیس تعاونی چرا؟
ما به هیچ وجه برای دفاع از خود به هیچ کمیسیونی مراجعه نکردیم و صرفاً فیلم و عکس انتخابات را ارسال کردیم، که در نهایت به سلامت انتخابات و تائید هیات مدیره فعلی انجمن عمومی رأی داده شد.

کارشکنی در روند فعالیت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
آیا مدیر اجرایی و مغز متفکر پروژه های انجمن مادر همراه با رئیس تعاونی و مدیرمسئول خبرنامه انجمن دندانپزشکی ایران همراه با ریاست انجمن و فردی که مسئول سایت و خبرنامه الکترونیک انجمن دندانپزشکی ایران می باشد همه به طور تصادفی، یکی در حمایت لیست انتخاباتی در مقابل هیأت مدیره انجمن عمومی و دیگری رهبری شاکیان و بردن آنها به وزارتخانه ها برای باطل کردن انتخابات و سومی با صدها صفحه سخن پراکنی و تحریک کادر مسئول انجمن عمومی همه به طور تصادفی کنار هم قرار گرفته و هم زمان اقدام کردند؟؟ قضاوت با شماست؟! نه، آنان می دانند که هیأت مدیره فعلی انجمن دندانپزشکی ایران (انجمن مادر!) چگونه به میثاق، وفا و عهد خود پشت کرده اند و نباید کسی که این تجمع را ایجاد کرده، در صحنه دندانپزشکی کشور، بخصوص در رأس هیأت مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران قرار گیرد. زیرا او روزی افشا خواهد کرد و درصحنه انتخابات توانمند ظاهر شده، دوران بازی خود را خواهد کرد. روز محاسبه نزدیک است.

یک موضوع ساده و یک تخریب بزرگ، ادامه بحران
3 - در مقاله »از ادعا تا واقعیت« اعلام کردیم که در مقابل یک کلمه احترام آمیز که ما به دکتر علی یزدانی »استاد« خطاب کردیم چه بلوایی به پا کردند و ما نقد آن قضیه را به بعد از کنگره پنجم )دی ماه 1389( موکول و وعده خود را اجرا کردیم.اما اعلام کردیم که کیان انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، توسط عده ای گمارده شده نا اهل، در خبرنامه انجمن دندانپزشکی ایران هدف حمله و تهاجم واقع شد که ما لاجرم پاسخ آن را خواهیم داد. اگر هیأت مدیره انجمن دندانپزشکی ایران (انجمن مادر!) از خود صداقت نشان می داد باید یا از این افراد فاصله می گرفت و یا کتباً عذرخواهی می کرد، در این صورت ما به نقد و افشای این اتهامات تأسف بار و توطئه های خزنده ادامه نمی دادیم، زیرا طی نامه ای رسمی این موضوع را به هیات مدیره انجمن دندانپزشکی ایران (انجمن مادر!) کتباً اعلام کردیم ولی متأسفانه پاسخی برای اصلاح امور داده نشد. اکنون آن مطالبی را که بسیار زیرکانه و صف شکنانه برای تزریق در اذهان انتشار یافته است، جهت دفاع از انجمن دندانپزشکان عمومی ایران به اطلاع عموم می رسانیم.
در شماره 20 خبرنامه انجمن دندانپزشکی ایران، مطلبی نوشته شده که ابتدا آنرا عیناً بازگو می کنیم تا محتوای آن را کالبدشکافی نمائیم: «در سایت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، از طرف دبیرخانه متنی گذاشته شده است که تأملی بر آن، می تواند گوشه هائی از کژشدگی های راه و روش یک انجمن علمی و صنفی دندانپزشکی را نشان دهد. به نظر میرسد نقد درست آن می تواند به همکاران فعال این انجمن یاری دهد، سست شدن بندهای بنای انجمن را بازشناسند و چاره ای بیندیشند.» اولاً موضوع مورد اشاره همان عنوان »استاد« خطاب کردن دکتر علی یزدانی در ارائه کارگاه عملی و زیبایی دندانپزشکی در کنگره پنجم بوده است. تقاضا می کنیم این سطور بالا را چند بار بخوانید، گستاخی و تخریب حرفه ای را مشاهده خواهید کرد. در انجمن دندانپزشکی ایران (انجمن مادر!) این آقایان چه درسی آموخته اند و کدام چراغ سبزی به ایشان داده شده که در مقابل یک موضوع بسیار ساده و معمولی، بتوانند این چنین کیان یک انجمن را به تاراج و یغما بسپارند. به جملات دقت کنید: «از طرف دبیرخانه متنی گذاشته شده است که گوشه هائی از کژ شدگی راه و روش یک انجمن علمی و صنفی دندانپزشکی را نشان می دهد»

ایجاد اختلاف، تفرقه و شکستن وحدت انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
چه کسی اجازه داده است که نقد یک موضوع بسیار ساده و معمولی به «کژشدگی راه و روش یک انجمن»  تعبیـر گردد. اعلام می کنید این کارها «گوشه هایی» از «کژشدگی» است، ما به شما اعلام می کنیم که اگر این گوشه هایی از کژشدگی ماست، هرچه می دانید بنویسید! اگر انجمن دندانپزشکی ایران به این نتیجه رسیده است که «راه و روش یک انجمن علمی و صنفی دندانپزشکی» به «کژشدگی» دچار شده است بنویسد!!! سؤال می کنیم: چه کسی سر لیست انتخابات هیأت مدیره موجود انجمن دندانپزشکی ایران (انجمن مادر!) در سال 1386 بوده است؟ چه کسی همه شما را در انجمن دندانپزشکان عمومی ایران دعوت کرد و نامتان را در لیست انتخاباتی «ائتلاف بزرگ» انجمن دندانپزشکی ایران (انجمن مادر!) ، برای ایجاد یک اساسنامه کلان نگر و فراگیر قرار داده است؟ چه کسی در مجمع عمومی انتخابات در سالن شهید غرضی در بیمارستان میلاد، هیأت رئیسه مجمع انتخابات را دعوت و انتخابات را برگزارکرد؟ چه کسی در ساختمان انجمن دندانپزشکی ایران (انجمن مادر!!!) جلسه هیات مدیره را دعوت و برای انتخاب هیأت رئیسه انجمن مادر شرافتمندانه حضور یافت و تیم هیأت رئیسه انتخاب شده را تشکیل و خود از سفره به یغما برده، هیچ نخواست و شما هم به هیچ وعده ای وفا نکردید؟! )چه کسی در هنگام معرفی کاندیداهای انتخاباتی، از حضور در هیأت مدیره انجمن مادر انصراف داد و به شما اعتماد کرد که در مقام مدیر اجرایی انجمن مادر! تحولات اساسی را برنامه ریزی نماید؟ اکنون اگر ادعا می کنید شما براساس اختیارات حقوقی خود عمل کردید، ما هم براساس اراده مردمی خود عمل خواهیم کرد. «گمان می کنم فراموش نکردید میثاق نامه ای را امضاء کردهاید که سند قاطع و محکمی بر صحت ادعاهای گفته شده می باشد.» امروز می بینید پیش نویس اساس نامه ای که تمام موجودیت انجمن دندانپزشکی ایران (انجمن مادر!) را بر باد خواهد داد. سه سال هم به عنوان دستور جلسه، حاکم مطلق در تمام نشست های شما مطرح بوده، نتوانست دندانپزشکان را تسلیم اهداف شما نماید. خود می دانید که در تمام جلسات برگزار شده، اکثریت دندانپزشکان با این محصول هیات مدیره مخالف بوده اند که قطعاً در تصمیم گیری آنها در سرنوشت انجمن مادر و در انتخابات تأثیر خواهد داشت و هر تغییری از این پس در اساس‌نامه مذکور، به جز ترفند انتخاباتی برای کسب رأی بیشتر هدف دیگری ندارد. اینها «کژشدگی» بود ! نه آن که یک نفر زحمتکش حرفه ای را حتی به تعارف برای احترام بگویند: استاد!!! بعد هوار بکشید که این گوشه هائی از کژشدگی یک انجمن علمی و صنفی است. اینها «کژشدگی» خود شما از راه و روش یک انجمن علمی و صنفی است !در ادامه تقاضا می کنیم صادقانه دقت کنید که این خبرنامه برای ایجاد تفرقه در انجمن دندانپزشکان عمومی ایران چه نسخه ای را می پیچد لطفاً با دقت بخوانید: »به نظر می رسد نقد درست آن )یعنی خطاب استاد به دکتر علی یزدانی( می تواند به همکاران فعال این انجمن (یعنی همکاران فعال در انجمن عمومی) یاری دهد سست شدن بندهای بنای انجمن را بازشناسند و چاره ای بیندیشند«در پستوهای پس پرده انجمن دندانپزشکی ایران (انجمن مادر!) چه می گذرد؟! چه آموزش هایی به این افراد می دهند که با قلمی زهرآگین جسارت کنند فعال ترین و توانمندترین انجمن علمی و صنفی دندانپزشکی کشور را که نماینده نزدیک به بیست هزار دندانپزشک عمومی می باشد به قصد فروپاشی و براندازی هدف قرار دهند؟! لطفاً مجدداً این متن را بخوانید:
«.... به همکاران فعال انجمن (منظور انجمن عمومی) یاری دهد سست شدن بندهای بنای انجمن را بازشناسند و چاره ای بیندیشند»
یعنی هر کسی در انجمن عمومی فعال هست بداند که ما با نقد موضوع به ایشان، کمک می کنیم که «سست شدن بندهای بنای انجمن» (انجمن عمومی( را باز بشناسند. مطمئن باشید با نقد اساس نامه ای، محصول سه سال فعالیت شما در انجمن مادر را آغاز خواهیم کرد، تا بر همگان معلوم شود چه کسانی تیشه به ریشه بنای دندانپزشکی می زنند! جالب این که در پایان طرح توطئه براندازی خود می نویسد «سست شدن بندهای بنای انجمن را بازشناسند و چاره ای بیندیشند» چاره بیندیشند، آن چاره به نظر شما چیست؟ یعنی از انجمن عمومی آنهائی که مانند همه در این مکتب انسان سازی و در یک دانشگاه تربیت کادرهای برگزار کننده کنگره ها و همایش ها و سمینارها مجرب و کارآمد شدند، جدا شوند و به انجمن دندانپزشکی ایران (انجمن مادر!) بپیوندند تا برای آنها کنگره برگزار کنند، خبرنامه چاپ کنند و البته عاقبت هم به پاس دست‌مزد خود به انجمن عمومی بتازند و بخواهند بنیان آن را «سست کنند» وگرنه از این پیشکش جاه و مقام و کذا و کذا خبری نیست؟ مگر به سرسپردگی!
ما با قدرت در صحنه خواهیم بود، زیرا دفاع از حرفه دندانپزشکی وظیفه ماست. همکاران محترم دندانپزشک در سراسر کشور آیا سست شدن بنای انجمن را می بینید؟! این تلاش برای حذف هیأت مدیره از اولین روز انتخابات، مراجعه به دوائر دولتی برای ابطال نتایج انتخابات و حضور شکوه‌مند دندانپزشکان و ادامه تفرقه و تحریک کادرهای انجمن، آیا همه برای دفاع از حرفه بوده یا این که برای انتخابات انجمن دندانپزشکی ایران احساس خطر می شد و پروژه زدن انجمن عمومی در هر حال در دستور کار قرار داشت.
ما به ملت ایران، به دندانپزشکان این مرز و بوم ایمان داریم. انجمن عمومی به سرعت کادرهای خود را بازسازی کرده و به صراحت اعلام می کنیم حتی در کنگره چهارم 1388 نیز علی رغم وجود برخی افراد جا مانده امروزی از هیأت مدیره، با کادر جدید خود کنگره را برگزار کرده و علیرغم تنش هایی که به ما تحمیل کردند، نتوانستند از کمیت و کیفیت برگزاری کنگره بکاهند. در کنگره پنجم انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در دی ماه سال 1389، دندانپزشکان این میهن غرورآفرین ثابت کردند که انجمن دندانپزشکان عمومی ایران، در قلب و روح دندانپزشکان کشور جای دارد، این جایگاهی است که سرچشمه خلاقیت و سازندگی مداوم بوده و توانسته بار دیگر پیکره تنومند انجمن دندانپزشکان عمومی ایران را با ریشه های مستحکم آن در خاک ایران زمین پاسداری نمایند و شاخ و برگ آن سایه ای گسترده شود که بازهم جوانان بی‌شماری در پرتو آن به عرصه دندانپزشکی قدم بگذارند. ما بازهم به جوانان میدان خواهیم داد و هرجا هم اشتباه کنیم، بزرگی مان را در این می بینیم که اشتباهاتمان را اصلاح کنیم اما هرگز از ساختن، ساختن و باز هم ساختن، باز نخواهیم ایستاد. ما از دست آوردهای خود و آنچه را بنام انجمن دندانپزشکان عمومی ایران بنا نهاده ایم دفاع خواهیم کرد و به عنوان اعضای انجمن دندان پزشکی ایران، پرچم عزت و سربلندی حرفه دندانپزشکی را به اهتزاز در خواهیم آورد و با چنان شوری در انتخابات هیأت مدیره و بازرس انجمن دندانپزشکی ایران شرکت می کنیم که خروش و عروج و شکوه دندان پزشکی کشور را بار دیگر به نمایشی عظیم و غرورآفرین تبدیل خواهیم کرد. همه با هم از هویت دندانپزشکی کشور دفاع می کنیم.

برای دیدن/نوشتن اظهارنظردر مورد این مطلب، لطفاً اینجا کلیک کنید

Tags: انجمن دندانپزشکان عمومی, دکتر باقرشهنی زاده, انجمن دندان پزشکی ایران, انجمن مادر, انتخابات
تعداد نمایش ها: 11164
کاربر مرتبط: 
دکتر باقر شهنی زاده | Shehnizadeh
منبع: 
خبرنامه انجمن دندان پزشکان عمومی ایران - اردیبهشت 1390
-: 
Shehnizadehemadi, Baqer دکترشهنی زاده عمادی، باقر

بازگشت به فهرست


گفتاورد نام
انجمن دندان‌پزشکی ایران, 14/07/2011 03:07:50 pm

ازسال86 تاکنون که درآستانه انتخابات جدید هستیم، هیأت مدیره انجمن دندانپزشکی ایران با تعرضات شدیدی مواجه بوده است. همکارانی که بهر دلیل نتوانسته بودند در موقعیت‌های‌ مورد نظر خود قرار بگیرند با افترا و جعل حقایق به هیأت مدیره تاختند. ما فکر می‌کنیم در گفتمان مرسوم درجامعه مدنی، نقد و بررسی جایگاه والایی دارد و موجب بهبود امور می‌شود اما دروغ، افترا و تخریب دیگران موجب به هدر رفتن انرژی، توان و وقت افراد می‌شود. بدترین نتیجه این برخوردها ایجاد بدبینی در بین دندانپزشکان و سیاه کردن تصویر ذهنی آنان از تشکل‌های مدنی است. در کشور ما تشکل‌های غیردولتی توسط انواع مجوزهای دولتی مهار می‌شوند، لذا قدرت این تشکل ها به توان عملی، قدرت برنامه ریزی و امکان بسیج کردن و حمایت اعضاء وابسته است. بنابراین فرد یا افرادی که در این روند به خاطر مطامع و نیات شخصی نقش تخریبی ایفا می‌کنند علی رغم ادعاهایی که دارند عملاً انجمن‌ها را به نابودی سوق می‌دهند. ما سعی کردیم با سکوت کردن موجب سکوت این همکاران محترم شده و در این گفتگوی مخرب وارد نشویم. اما متأسفانه یکی از ایشان کار را تا آنجا پیش برده که حمله خود را متوجه افراد و حیثیت شخصی آنان کرده است. هر چه سکوت کردیم این فرد جری‌تر شده و اکنون بناچار به خواست هیأت مدیره، نامه‌های رسیده کنونی و نیز پاسخ‌های قبلی را که تاکنون در آرشیو گذاشته بودیم به تدریج و از طرق مختلف منتشر خواهیم کرد.
کمیته انتشارات انجمن دندانپزشکی ایران


نامه وارده

آقای دکتر شهنی‌زاده
من هم دندانپزشک عمومی هستم

بله من هم دندانپزشک عمومی هستم اما من یک نفر نیستم من جزیی از آن ده‌ها نفری هستم که با شور و شوق به انجمن دندانپزشکان عمومی آمدند، اما بتدریج وقتی متوجه شدند که حرف‌های شما درباره خرد جمعی و دمکراسی، ادعایی بیش نیست موقتاً از انجمن کناره گرفتند. من آن زمان فکر می‌کردم برخوردهای تخریبی شما با عده‌ای دیکتاتور مستبد است که دندانپزشکان عمومی را بر نمی‌تابند. صادقانه بگویم من حرف ها وقضاوت های شما را بدون بررسی ودربست قبول می کردم و فکر می‌کردم شما سخنگوی دندانپزشکان عمومی هستید، اما وقتی دیدم در انجمن دندانپزشکان عمومی حرف، حرف شماست و هر کس بر خلاف خواست شما حرفی بزند طرد می‌شود و مورد توهین قرار می‌گیرد، کم کم به خود آمدم، درباره حرف های شمافکر کردم وبه تدریج متوجه خیلی ازمسائل شدم. لذادراولین اقدام به انجمن دندانپزشکی ایران رفتم، من تا آن زمان از دریچه ذهن شما انجمن را می‌شناختم اما کم کم متوجه شدم، در این جا هم عده زیادی دندانپزشکان عمومی هستند که تصمیم می‌گیرند، بحث می‌کنند و کسی نیست با آنها مثل شما رفتار کند.دراینجابخش عمده ای از کارهادر دست دندانپزشکان عمومی است. آنکس که رییس انجمن است به واسطه سن و تجربه بیشترش رییس انجمن است. در این خانه، همه افراد تیم دندانپزشکی(از متخصصین تا بهداشتکاران) همه هستند، بخصوص جوان‌ها حضوری فعال دارند. در اینجا هم اختلاف وجود دارد اما اختلاف به شیوه شما حل نمی‌شود و من متوجه شدم که بسیاری از تصورات والقائاتی که درمن شکل گرفته، نادرست بوده است. پس از آنکه چشمهایم باز شد، وقتی خبرنامه‌های شما بیرون می‌آمد و شما به مدیریت انجمن مادر توهین می‌کردید من خواستار جواب و مقابله با شما می‌شدم اما آنها می‌گفتند(تشدید بحث های تخریبی موجب افزایش تفرقه می‌شود. همه همکاران در دراز مدت مثل شما متوجه واقعیت‌ها می‌شوند. در شأن انجمن مادر نیست که با جریان تفرقه اندازی همصدا شود) اما امروز که مقاله شما را با عنوان (همه با هم از هویت دندانپزشکی کشور دفاع می‌کنیم) در شماره 87 خبرنامه انجمن دندانپزشکان عمومی خواندم با اعضاء هیأت مدیره صحبت کردم ضرورت جواب به مقاله شما را مطرح کردم، با حضور اکثریت هیأت مدیره حرف من به رأی گذاشته شد و قرار شد برای روشن شدن ذهن همکاران، جواب مقاله بولتن 87 را بدهم و از همین روست که در این مطلب، عمدتاً به مطالب این مقاله می‌پردازم ولی بعداً بقیه مقالات و رفتار شما را در اینجا و یا جای دیگر نقد خواهم کرد و پشت پرده مطالب و شعارهای شما را به همه نشان خواهم داد تا باشد که غده سرطانی اختلاف افکنی از میان برداشته شود و نقد سازنده جای آنرا بگیرد.

در ابتدای مقاله ذکرشده شما از مسئله تغییر اساسنامه و پیش‌نویس مترقی کمیسیون انجمن‌های علمی صحبت کرده‌اید. تا آنجا که من می‌دانم مسئولین محترم کمیسیون این پیش‌نویس را برای همه انجمن‌ها فرستادند و تا آنجا که خبر دارم عده‌ای از انجمن‌ها به دلائلی با این پیش‌نویس مخالفت کردند.من ازعلت قضاوت شما ودلیل مخالفت انجمن های دیگرخبرندارم.اما شما به کدام دلیل می‌گویید(مفاد پیش‌نویس اساسنامه پیشنهادی انجمن دندانپزشکی ایران برای برپا شدن یک انجمن با حقوق مدنی دموکراتیک طراحی نشده است، بلکه برای تأمین منافع عده‌ای خاص و تأمین آراء و ابقاء هیأت مدیره فعلی است) این قضاوت خود را با ذکرمطالبی از پیش‌نویس مستند کنید. افترا نزنید. اگر پیش‌نویس اشکال دارد، اشکال‌ها را بگویید تا آنرا برطرف کنند اما شما بر اساس روش تهمت زدن و تفکر توطئه اندیش خودحتی اصلاحات آتی در این پیش‌نویس را توطئه می‌خوانید، در حالیکه پیش‌نویس برای نظر‌خواهی و تدوین پاکنویس نهایی است اما شما می‌گویید(اگر هم این پیش‌نویس اساسنامه، تمام یا بخشی از آن، قبل از انتخابات هیأت مدیره و بازرسان .. حذف یا کنار گذاشته و یا مسکوت اعلام شود با زهم بر اساس بالا بردن آراء واریزی به صندوق رأی خواهد بود). جل الخالق، این گونه که پیداست با تعبیـر شما نتیجه کار هیأت مدیره انجمن (با توجه به ضرورت مشاوره‌های متعدد) در هر صورت محکوم است؟! آقای دکتر: از قضاوت های بی دلیل وپیش ساخته خودداری کنید. اگر پیش‌نویس جدید اساسنامه پیشنهادی را خوانده‌اید، آن رابطور مستند نقد کنید تا از نظرات شما هم استفاده کنند و اگر نخوانده‌اید که محکوم کردن آن منطقی نیست. درنهایت اجازه بدهید مجمع تصمیم بگیردو تصمیم مجمع در هر صورت باید برای ما و شما محترم باشد. شما بر اساس همان تفکر توطئه اندیش و خود بزرگ بینانه گفته‌اید (ما بزودی پیشنهاد سازنده خود را برای اصلاح ساختار تشکیلاتی و مدیریتی دندانپزشکی کشور که مبتنی بر دست‌آورد‌های علم و دانش بشری است ارائه خواهیم نمود) اگر به جای شعار تشکیل فدراسیون به تازگی نظریات علمی جدیدی ارائه کرده‌اید چرا تاکنون آنرا منتشر نکرده‌اید که مورد نقد واقع شود. شما حق نقد و حق دانستن را حق همگانی نمی‌دانید زیرا در آستانه مجمع عمومی فوق‌العاده هنوز هم ما از ویژگی‌های فدراسیون و یا آن تشکیلاتی که شما می‌گویید وادعاداریدبر اساس دستاوردهای علم دانش بشری ایجادمی شود خبری نداریم. جنابعالی ضمن محکوم کردن دخالت انجمن در انتخابات انجمن دندانپزشکان عمومی بارها گفته‌اید، ((استقلال تمام انجمن‌ها مورد احترام ما بوده و تمام تلاش خود را برای کمک به سایر انجمن‌ها به کار برده و می‌بریم)) و بعد با تهمت زدن و بدون هیچ مدرکی انجمن دندانپزشکی ایران را محکوم به دخالت در انتخابات هیأت مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی کرده اید!

دخالت در انتخابات هیأت مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
شما مدعی شده‌اید که انجمن دندانپزشکی ایران در انتخابات سال 88 انجمن دندانپزشکان عمومی ایران به نفع گروه خاصی دخالت کرده است. این سخن مثل بسیاری از حرف‌های دیگر شما کذب محض است، زیرا چنین کاری اولاً باید مصوبه داشته باشد و در ثانی باید تحت نام انجمن دندانپزشکی ایران صورت بگیرد. در ضمن قضاوت افترا آمیز شما در مورد دخالت مدیر اجرایی انجمن یعنی دکتر تاجرنیا در انتخابات انجمن عمومی نیز قضاوتی نادرست و مایه تأسف است و شما هیچ مستندی ندارید. لازم بذکر است که این تکذیب مانع و موجب سلب حق دندانپزشکان عمومی حاضر در هیأت مدیره انجمن نمی‌شود. یعنی اگر کسانی از دندانپزشکان عمومی که عضو هیأت مدیره انجمن مادر هستند در آینده در انتخابات انجمن دندانپزشکان عمومی شرکت کنند، از حق قانونی خود استفاده می کنند. اعضاء هیأت مدیره انجمن نمی‌توانند تصمیمات فردی خود را تحت نام انجمن دندانپزشکی ایران به دیگران القاء و اعلام کنند ولی بعنوان فرد می‌توانند در عرصه‌های دیگر نیز فعالیت قانونی داشته باشند، انجمن مادر نمی‌تواند دست و پای آنان را ببندد و از حضور آنان در سایر عرصه‌های اجتماعی و حتی سیاسی جلوگیری کند. گروهی از دنداپزشکان عمومی به نام (دندانپزشکان پیشرو) در انتخابات انجمن دندانپزشکان عمومی شرکت کردند. درجلسه مجمع عمومی آنان از شما خواستند تا درباره پاره‌ای ابهامات گزارش بدهید، زیرا دانستن را حق خود می‌دانستند و شما چون حرفی برای گفتن نداشتید بناچار باز هم به تهمت و افترا متوسل شدید.

اگر واقعاً به عدم مداخله در امور سایر انجمن‌ها اعتقاد دارید چرا تا بحال ده‌ها مقاله افتراآمیز بر علیه مدیریت انجمن دندانپزشکی ایران منتشر کرده‌اید؟در آستانه انتخابات انجمن دندانپزشکی ایران به جای آنکه خواست‌ها و برنامه‌های خود را مطرح کنید بر علیه مدیریت انجمن مادر 8 اعلامیه پر از افترا منتشر کرده‌اید. آیا شما مجازید در ارگان انجمن دندانپزشکی عمومی افترائات مسلسل وار خود را تحت لوای انجمن دندانپزشکان عمومی متوجه انجمن دندانپزشکی ایران کنید؟ ولی بدون هیچ مدرک و مستندی از مداخله دیگران سخن بگویید. شرکت شما در انتخابات انجمن مادر بدون شک مانعی ندارد اما سعی کنید به جای افترا زدن و تخریب دیگران، برنامه خود را ارائه کنید. مسلماً اگر برنامه روشن و مترقی داشته باشید به شما رأی خواهند داد. لازم نیست دیگران را تخریب کنید.دکتر شهنی‌زاده و تثبیت هویت انجمن
آقای دکتر شهنی‌زاده شمابر اساس اختلافی که در هیأت مدیره انجمن مادر در سال هشتادوشش وجود داشته است،با ادعایی غلوآمیز از تثبیت هویت!؟ انجمن مادر و اقدام به انتخابات صحبت می کنید، شما در جای دیگری ضمن تفاخر و منت‌گذاری می‌گویید(چه کسی سر لیست انتخابات هیأت مدیره انجمن دندانپزشکی بود؟ چه کسی شما را در انجمن دندانپزشکان عمومی ایران دعوت کرد و نام‌تان را در لیست انتخاباتی ائتلاف بزرگ‌تر قرارداد؟ و در ادامه می‌گویید(چه کسی در هنگام معرفی کاندیداهای انتخاباتی از حضور در هیأت مدیره انجمن مادر انصراف داد و به شما اعتماد کرد که در مقام مدیر اجرایی انجمن مادر ! تحولات اساس را برنامه‌ریزی نماید)).

ادعای تثبیت هویت انجمن مادر از آن حرف‌های خود بزرگ بینانه است که احتیاج به تفسیر ندارد.شما فراموش کرده است که در انتخابات قبلی انجمن در سال 83 یا 82 که جنابعالی هم کاندید بودند، بسیاری از این افرادی که بر آنها منت می‌گذارید (دکتر غزنوی، دکتر طاهریان و دکتر تاجرنیا) رأی بیشتری از شما داشتند و شما جزء آخرین منتخبان بودید. در انتخابات بعدی هم (سال 86) برای اینکه جایی پیدا کنید از اختلافات هیأت مدیره انجمن مادر سود بردید و خود را به افراد این گروه منتسب کردید. اگر واقعاً همکاران به خاطر شما به افرادی مثل دکتر غزنوی، تاجرنیا و طاهریان رأی دادند چرا فقط یک نفر از کاندیداهای مستقیم شما که جزء هیأت مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی بود در ردیف هشتم قرار گرفت و دو کاندیدای خاص دیگر نیز که در همان زمان از اعضاء هیأت مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی بودند بعنوان اعضاء علی‌البدل انتخاب شدند؟ مسلماً هواداران شما در درجه اول به کاندیداهای انجمن عمومی رأی می‌دادند. آقای دکترجالبست که برای اولین بارشما، در بین حرف‌هایتان اعتراف می‌کنید که علت دشمنی تان با هیأت مدیره کنونی انجمن مادر که گویا با مرحمت شما انتخاب شده‌اند آنستکه هیأت مدیره کنونی شما را بعنوان مدیر اجرایی انجمن مادر انتخاب نکرده است. در اینجا لازم است بگویم که من هم شنیدم مسئله انتخاب شما بعنوان مدیر اجرایی در هیأت مدیره انجمن مادر مطرح شده است اما در آن زمان اکثریت اعضاء هیأت مدیره چنین استدلال کردند که آقای دکتر شهنی‌زاده در حال حاضر در اهواز زندگی می‌کند، از سوی دیگر ایشان در انجمن دندانپزشکان عمومی فعال است و نمی تواند همزمان مدیر اجرایی انجمن مادر هم باشد زیرا ایشان بعنوان مدیر اجرایی باید همواره در خدمت انجمن مادر باشد و اشتغالات مشابهی نداشته باشد. وپس ازآن راجع به حضور شما در سمت مدیر اجرایی رأی گیری شد و شما رأی نیاوردید. شما که این همه از دموکراسی صحبت می‌کنید چرا به خاطر یک تصمیم گیری از کسانی که می‌گویید منتخب شما بوده‌اند رویگردان شدید و نه تنها آنان که کیان انجمن را با تهمت و افترا نشانه گرفتید. این رفتار شما موجب شد که در گذر زمان همان افرادی هم که از مدیر اجرایی شدن شما دفاع می‌کردند، در صف مخالفان شما قرار بگیرند. آقای دکتر در کجای میثاق نامه‌ی موهومی که شما از آن صحبت می‌کنید مسئله انتخاب شما بعنوان مدیر اجرایی جعل شده است؟ میثاق نامه سه نفره برای ایجاد هماهنگی، نمی‌تواند سند رقیت و بردگی تمام هیأت مدیره باشد. اگر چنین باشد این دیگر دموکراسی نیست، بلکه بردگی است. از سوی دیگر این شما بودید که بدون اطلاع دیگران و از ترس‌ آنکه در ردیف اول منتخبان قرار نگیرید در موقع انتخابات از کاندیداتوری استعفاء کردید.درابتدا میثاق نامه ازسوی خود شما نقض شدوطبعا دیگراعتبارندارد.

آقای دکتر شهنی‌زاده از زمان مرحوم دکتر استپانیان فعالیت دندانپزشکان در تشکل‌های غیردولتی از 85 سال پیش که اتحادیه مرکزی دندانسازان ایران تأسیس شد تا حال ادامه دارد و شما در مقامی نیستید که خود را بعنوان تثبیت کننده هویت این مجموعه جا بزنید. شما یا معنی کلمه هویت را نمی‌دانید و یا همچنان این ادعا هم جزئی از گنده گویی های شماست که حدیث مفصلی دارد.
ناسپاسی شما از مدیران تعاونی دندانپزشکان ایران تعجب آور است
شما ادعا کرده‌اید آقای دکتر میران رییس هیأت مدیره تعاونی دندانپزشکان که عضو هیأت رئیسه مجمع انتخابات هیأت مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی بوده است بعداً بعنوان معترض خواستار ابطال انتخابات شده است.

آقای دکتر شهنی‌زاده،
شما عادت دارید بدون سند اتهام بزنید. اگر به همه آن ادعاهایی که در مورد شرافت و ... پایبند هستند لطفاً سند این شکایت را ارائه کنید. چرا افترا می‌زنید؟ چرا شبهه‌افکنی می‌کنید؟
ماشین تخریب شما کور و گستاخ عمل می‌کند و برای حیثیت و شرف دیگران هیچ احترامی قائل نیست. شما ضمن ادعاهای نادرست خود نوشته‌اید که : دکتر میران با مدیر عامل تعاونی یعنی دکتر طاهریان هماهنگ بوده است. معلوم نیست این تهمت و ناسپاسی آشکار برای تأمین چه منظوری است؟

آقای دکترشهنی زاده بیاد بیاورید، دکتر طاهریان اصلاً در روز انتخابات انجمن دندانپزشکان عمومی ایران در محل انتخابات حضور نداشت.
دکتر طاهریان به عنوان عضو هیأت مدیره انجمن مادر و به عنوان یک دندان پزشک عمومی وقتی استعلام وزارت بهداشت برای تشکیل انجمن دندانپزشکان عمومی به هیأت مدیره انجمن مادر واصل شد بعنوان مدافع اصلی تشکیل این انجمن عمل کرد و بارها در مجله دندانپزشکی امروز از حقوق انجمن دندانپزشکان عمومی دفاع کرد.

آقای دکتر شهنی‌ز‌اده بیاد بیاورید دکتر طاهریان با جلب موافقت هیأت مدیره تعاونی در زمانی که انجمن عمومی مراحل جنینی را طی می‌کرد دفتر تعاونی را بعنوان اولین پایگاه در اختیار موسسین انجمن دندانپزشکان عمومی گذاشت و دوستان او در هیأت مدیره تعاونی جزء اولین اعضاء هیأت مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی بودند که در تشکیل و قوام یافتن آن نقش برجسته‌ای داشتند.
آقای دکتر ‌شهنی‌زاده آیا یک آدم با شرف می‌تواند آشکارا شرف و آبروی دیگران را بازی بگیرد و برای تخریب آنان به جعل آشکار حقایق دست بزند. شما درافترایی آشکار از دکتر طاهریان بعنوان صاحب مادام‌العمر تعاونی یاد کرده‌اید اما امثال شما خوب می‌دانند که با همت و کوشش بی‌مزد و منت دکتر طاهریان و دوستانش که از آنان بعنوان مدیریت تعاونی یاد می‌کنیم.


تعاونی دندانپزشکان ایران بعنوان تعاونی نمونه کشور انتخاب شد.


•مدیریت تعاونی دندانپزشکان در مقابل مصادره غیرقانونی تعاونی مقاومت کرد.

•مدیریت تعاونی دندانپزشکان در حمایت از محرومان فعالیت وسیعی را در زمینه ارائه خدمات رایگان ارائه داد و در این راه از وقت و مال خود مایه گذاشت تا در سراسر کشور و از جمله بم شخصیت ایثارگر دندانپزشکا ن را به جامعه معرفی کند.
•با همت مدیریت تعاونی این نهاد صنفی در زمینه کنترل عفونت فعالیت وسیعی انجام داد و مبلغ پنج هزار دلار از سازمان بهداشت جهانی کمک دریافت کرد.

•تعاونی دندانپزشکان ایران بعنوان یک تعاونی شاخص و ارزشمند در نهضت تعاون جایگاهی برجسته دارد و تا آنجا که دکتر طاهریان از سوی نمایندگان تعاونی‌های خدماتی کشور بعنوان رئیس هیأت مدیره اتحادیه تعاونی‌های خدماتی کشور نیز انتخاب شده است.
•در همین امسال حسابداران مستقل از سوی وزارت تعاون به تعاونی دندانپزشکان ایران آمدند و پس از بررسی‌های مختلف نتیجه عملیات تعاونی را مطلوب اعلام کردند.


آقای دکتر شهنی زاده
تعاونی دندان پزشکان بزرگ ترین و معتبرترین نهاد صنفی دندان پزشکان است. شائبه‌افکنی‌های شما درباره مدیریت آن چه معنایی دارد؟ گواینکه می دانیم اعمال شما بر علیه تعاونی گستره وسیع‌تری دارد تا آنجا که برای خلع ید از تعاونی و واگذاری کارپول به بخش خصوصی (داروخانه‌ها) با دیگران همصدا شده‌اید و البته حرف خود را به عنوان انحصار‌شکنی پیش برده‌اید، حال آنکه می‌دانید سال‌هاست که علاوه بر تعاونی، فروشندگان لوازم دندانپزشکی نیز در عرصه ارائه کارپول فعالیت دارند. شائبه افکنی و شایعه پراکنی کاری راحت است اما پاک کردن شائبه‌ هاکار آسانی نیست. شما با این شائبه پراکنی و شایعه سازی‌ها به اتحاد و اتفاق دندانپزشکان ضربه می‌زنید و کسانی را که از دور شاهد فعالیت‌ها هستند و در جریان فعالیت‌های صادقانه تشکل‌ها قرار ندارند به نوعی دل چرکین وپراکنده می‌کنید. آیا این رفتارها وافتراها از همان خصوصیات دمکراسی خواهی شما ناشی می‌شود و یا ریشه در فردگرایی و تشکل ستیزی شما دارد؟ تا کی می‌خواهید بخاطر ریاست خود دیگران را خراب کنید . شما کسانی مثل دکتر طاهریان و دکتر تاجرنیا را که در گذشته نه چندان دور با کمک ایشان حاکمیت انحصاری بر انجمن مادر شکسته شد گستاخانه تخریب می‌کنید.

مسلماً در چنین وضعیتی بسیاری افراد توانا و آبرودار از ترس شائبه افکنی شما از فعالیت در تشکل‌های مدنی دوری می‌کنند.شمادرزمانی که انجمن فقط سالی یک کنگره وچند برنامه علمی اجرامی کردسراسرسکوت ورضامندی بودید اما امروز که هیأت مدیره آن :

•خدمات و امکانات بیشتری را در اختیار شعب در شهرستانها قرار داده است
روابط بین‌الملل انجمن مادر را تا آنجا پیش برده که در طی یک دوره دو رئیس فدراسیون بین‌المللی دندانپزشکی به ایران آمده‌اند و در آخرین دستاورد خود قراردادی برای اجراء پروژه مشترک بهداشتی با FDI به امضاء رسانده است.
•انتشارات خود را به طور وسیعی نسبت به گذشته افزایش داده است.
•برنامه‌های علمی خود را از نظر کمی و کیفی ارتقاء داده است.
•در زمینه‌هایی مثل تدوین تاریخ دندانپزشکی و ایجاد موزه دستاوردهای بزرگی داشته است.
•امکان ارائه مشاوره رایگان حقوقی به اعضاء را فراهم کرده است.
•در فعالیت های نیکوکاری به نحو موثرتری وارد شده است.
•ارتباط خود را با انجمن‌های تخصصی گسترش داده و اکثر قریب به اتفاق آنانرا در یک محل گرد آورده است و ...
بله شما در این شرایط به انجمن حمله می‌کنید. شما در این شرایط انجمن و هیأت مدیره آنرا تخریب می‌کنید چرا؟

کسانی که شما را ترک می‌کنند باید طرد شوند؟
اگر به بولتن‌های گذشته و ترکیب هیأت مدیره‌های قبلی انجمن دندانپزشکان عمومی نگاه کنید بخش عمده‌ای از دندانپزشکان عمومی که قبلادر کنار شما بودند، اکنون از شما کناره گرفته‌اند و شما اعتراض می‌کنید: چرا کسانی که از انجمن دندانپزشکان عمومی رویگردان شده‌اند در انجمن مادر فعالیت می‌کنید؟ راستی فکر می‌کنید چکاره اید؟ چرا هر کس که از شما کناره گرفت باید توسط دیگران هم طرد شود. بااین وضع شما می‌خواهید مجموعه سیستم تشکل های مدنی را به نحوی سازماندهی کنید که مخالفان شما از همه جا رانده شوند. شما در همین مقاله خود نوشته‌اید00((هیأت مدیره (انجمن مادر) ... با فرصت سوزی و یارگیری‌های شبه سیاسی بخصوص از هر کس که با انجمن دندانپزشکان عمومی ایران (بخوان دکتر شهنی‌زاده ) مخالف بود و یا کنار گذاشته شد و یا خود خروج کرده بود، شرایط را بحرانی‌تر و فاصله خود را با بدنه دندانپزشکی بیشتر و با محافظه‌کاران و سنت‌گرایان دندانپزشکی تنگ‌تر نمود.))

شما برای تحت تأثیر قرار دادن وایجاد تعصب در دندانپزشکان عمومی به جا ونابجااز واژه‌های مقدسی مثل ایران، مردم و ... استفاده می کنیدو خود را در جایگاه عقل کل قرار می‌دهید، البته ممکن است این اغراق‌ها در ابتدا نسل تحول خواه امروزی را تحت تأثیر قرار دهد اما فقدان برنامه و پشتوانه فکری دقیق پس از مدتی دعاهای شما را بی‌اثر می‌کند و به همین خاطر است که بخش عمده کسانی که فعالانه و صادقانه در کنار شما فعالیت کرده‌اند، اکنون از شما دور شده‌اند و به خانه مادری یعنی انجمن دندانپزشکی ایران آمده‌اند. گو اینکه بخش عمده این همکاران از ابتدا و همزمان در انجمن دندانپزشکی ایران نیز فعالانه حضور داشتند.

چه کسانی سیاسی کاری می‌کنند و سیاست زده‌اند؟
دکترشهنی‌زاده در ادامه تهمت‌های خود از سیاسی‌کاری و سیاست‌زدگی صحبت می‌کند حال آنکه اوست که از واژگانی مثل محافظه‌کاران سنتی و ده‌ها واژه دیگر که در ادبیات سیاسی امروز رایج هستند استفاده می‌کند. جالب است که ایشان در همین قسمت از مقاله از اهدای تاج گل از سوی انجمن دندانپزشکی ایران که توسط آقای دکتر تاجرنیا انجام شده و همواره در مراسم افتتاحیه تمام کنگره‌های انجمن‌‌های تخصصی هم تکرار می‌شود بعنوان کار خلاف یاد کرده است. آقای دکتر تاجرنیا مدیر اجرایی انجمن است و بر اساس رسم جاری و از سوی هیأت مدیره انجمن مادر به شما گل داده است ولی شما در جواب این گل از گلوله‌های تهمت و افترا استفاده کردید، چرا؟ متهم کردن کسانی که تحت لوای تشکل‌های علمی و صنفی فقط به کار علمی- صنفی مشغولند نوعی پرونده سازی است که امیدواریم دردسر ساز نشود و گناه دیگری بر گناهان شما افزوده نشود.


به جای تهمت زدن به مشکلات دندانپزشکان عمومی رسیدگی کنید


آقای دکتر شهنی‌زاده مسلماً در وجود جنابعالی هم نکات مثبتی وجود دارد که می‌تواند موجب ارتقاء دندانپزشکی کشور شود ولی شما با نوشتن مقاله‌های آتشین و استفاده از شعارها و واژه‌های تحریک کننده، همکاران را به هم بدبین می‌کنید و موجبات دلسردی آنان را فراهم می‌کنید. به گذشته خود نگاه کنید در قریب به 80 بولتن خبری خود چند مقاله بر علیه دیگران نوشته‌اید و درعین حال چند راهکار و برنامه مشروح ودقیق (نه شعار) برای حل مشکلات دندانپزشکی کشور ارائه کرده‌اید. آقای دکتر البته شما جزء آندسته از دندانپزشکان که با هزاران مشکل درگیرند نیستید ولی سعی ‌کنید مشکلات را بشناسید، انرژی خود و دیگران را صرف تخریب نکنید بلکه با تمام قوا در جهت حل واقعی (نه شعاری) مشکلات همکاران حرکت کنید آقای دکتر سازماندهی برنامه‌های علمی خیلی خوب است ولی

•بسیاری از دندانپزشکان عمومی از داشتن امکانات اولیه جهت راه اندازی مطب و محل کار محرومند.
•بسیاری از دندانپزشکان عمومی در درمانگاه‌ها کار می‌کنند اما از حق بیمه شدن برخوردار نیستند.
•تعداد فارغ‌التحصیلان داخلی و خارجی در عرصه دندانپزشکی به حدی رسیده است که با میزان نیاز و تقاضای موجود در جامعه هماهنگ نیست و هر ساله عده‌ای از دندانپزشکان مهاجرت می‌کنند و یا به مشاغل دیگر روی می ‌آورند.
•هر ساله مالیات دندانپزشکان افزایش می‌یابد و دراین میان جوانان تازه‌کار و پیران خسته که بالای شصت وپنج سال دارند بیش از همه تحت فشار قرار می‌گیرند.
•دخالت افراد فاقد صلاحیت همچنان در حرفه دندانپزشکی ادامه دارد.
•هزینه خدمات همه روزه افزایش می‌یابد ولی تعرفه خدمات با آن هماهنگ نیست.
•و ده‌ها مشکل دیگر که امکان گفتن آن در یک مقاله نیست.
البته شما می‌خواستید انجمن صنفی دندانپزشکان عمومی را منحل کنید و فقط انجمن علمی را نگاه دارید که دندانپزشکان عمومی جلوی شما را گرفتند و همین امر نشان داد که مسائل صنفی و رفاهی برای دندانپزشکان و به ویژه دندانپزشکان عمومی از اهمیت والایی برخوردار است. ما نمی‌گوییم شما می‌توانید فی‌الفور همه مشکلات را حل کنید بلکه می‌گوییم به جای خود‌زنی و تخریب همکاران درجهت حل این مشکلات اقدام کنید. به جای شعار دادن، برنامه ارائه کنید و به جای وحدت‌شکنی و تخریب چهره‌های خدوم در جهت وحدت و همکاری حرکت کنید.

چه کسانی در جهت دولتی کردن انجمن‌ها فعالیت می‌کنند؟
با توجه به اینکه بخش دولتی از طریق صدور مجوز، نقش اصلی و تعیین کننده‌ای در سرنوشت دندانپزشکی و دندانپزشکان بر عهده دارد، عده‌ای پیشنهاد کردند برای ایجاد امکان گفتگوی بیشتر باید چند نفر از مسئولان آموزشی، اجرایی و قانون‌گذاری را به جلسات شورای عالی دعوت کنیم تا با طرح کردن مسائل ومشکلات، از توانایی آنان را برای حل مشکلات استفاده کنیم. متأسفانه عده‌ای از همکاران غوغایی براه انداختند که گویا انجمن را به سوی دولتی شدن سوق داده‌ایم حال آن که اگر ما وحدت و انسجام داشته باشیم و به جای شعارها و گنده‌گویی‌های مبهم به تدوین برنامه بپردازیم مسلماً به عنوان یک نیروی مطرح و قابل تأمل می‌توانیم با بخش دولتی وارد تعامل شویم اما وقتی در جو مخرب قرار بگیریم، متفرق و بدون برنامه باشیم بالطبع بخش دولتی همچنان فعال مایشاء است و ما علی‌رغم شعارها و تهمت‌هایی که مطرح می‌کنیم عملاً انجمن را به سوی انفعال وسلطه دولتی سوق داده‌ایم. با این حساب آقای دکتر شهنی زاده شما بگویید: چه کسانی در جهت دولتی کردن انجمن‌ها فعالیت می‌کنند؟!

الگوسازی دکتر شهنی زاده وآینده اخلاق حرفه ای
درکتاب راهنمای اخلاق دندانپزشکی که توسط فدراسیون بین المللی دندانپزشکی تدوین وتوسط کمیته انتشارات انجمن دندانپزشکی ایران ترجمه ومنتشر شده است، بحث هایی درباره الگوسازی اخلاقی توسط اساتید وبزرگ ترها برای دانشجویان ودندانپزشکان جوان وجود دارد که بسیار قابل تامل وبررسی است.البته چنین رابطه ای ازپیش هم شناخته شده بود وهمه ما اثراین رابطه را دروجود خود ودیگران احساس کرده ومی شناختیم.

آقای دکتر شهنی زاده:شما می گویید جوانان زیادی درکنار شما هستندو به انجمن دندانپزشکان عمومی روی آورده اند، ودرست همین وضع(اگردرست باشد) تعهد شما را به عنوان رییس انجمن دندانپزشکان عمومی نسبت به آینده اخلاق حرفه ای بسیار سنگین می کند. دندانپزشکان جوان بایدازشما یاد بگیرند که به خاطرپست ومقام، تهمت نزنند، همکاران وبزرگ ترهای خود را با مبهم گویی وبدون دلیل تخریب نکنند. دندانپزشکان جوان باید ازشما عشق به مردم ودوستی باهمکاران خود رایاد بگیرند .دندانپزشکان جوان باید از شما به جای شعاردادن، برنامه ریزی را یاد بگیرند. کلاس وکارگاه ایمپلنت، دندانپزشکی زیبایی واکلوژن خوبست اما اگر با اخلاق حرفه ای هماهنگ نباشد به فجایعی منجر می شودکه بدون شک آینده اخلاق حرفه ای واعتبار دندانپزشکان ودندانپزشکی را ازبین خواهد برد.متاسفانه درمواردی دیده شده که بعضی همکاران جوان تحت تاثیر القائات شما قرار گرفته وافترائات بی سر وتهی را ازحرف های شما ارائه کرده اند.شمادر مقاله تان کسانی را مخاطب قرارداده اید که بی مزد ومنت ازوقت کار وخانواده وحتی خواب وآرام خود گذشته اند واکنون شما باجملاتی مثل افشا می کنیم و... سابقه تمام از خودگذشتگی های آنان رابرای کسانی که آنان را ازنزدیک نمی شناسندباهاله ای ازابهام ونفرت می پوشانید.شما باحرف های بی پایه موجی از وحشت برای افرادآبرومند ایجاد کرده اید.این رسم جوانمردی نیست ولی حالا که کار به این برخوردهای ناجوانمردانه وغیراخلاقی کشیده بیاییدوافشاء کنید، حرف بزنید اما اگر مثل همیشه تهمت زدید طبعا باشما برخورد خواهد شد.درعین امیدواریم شما به خود بیایید، فضای مسمومی را که ایجاد کرده ایدبشناسید، شان جایگاهی راکه برآن تکیه زده اید در نظر بگیرید.
امیدواریم کسانی هم که درزمینه های مختلف به شما کمک می کنند بااحساس وظیفه در زمینه هدایت اخلاق و رفتاری نیزبه شما کمک کنند
گفتاورد نام
محمد قلی پور, 15/07/2011 08:00:38 am
البته این گونه مقالات باعث میشود که طرف مقابل به خود بیاید و انجام کارهای خود را بهتر کند. با اینکه دندانپزشکی ایران تقریبا جزء 3 کشور برتر دنیا بوده و هست ولی یک سری مشکلات در انجمن هست که واقعا خجالت آوره، چون هیچ پیشرفتی در انجمن حاصل نشده و روز به روز بدتر هم شده.مثلا فرمودید که تعاونی نمونه کشور. از چه جهت نمونه کشور شده؟ هر چیزی ابعاد مختلفی دارد. شاید از این جهت اول شده که قیمت محصولاتش از نمایندگی ها و شرکت ها بالاتره؟ محصولات دندانپزشکی رو با 30 درصد تخفیف زیر قیمت بخره و 40 درصد بالای قیمت بفروشه و یا یا اگه بخواد خیلی لطف کنه به همان قیمت اصلی نمایندگی بفروشه و یا اگه بخواد خیلی حال بده 5 درصد زیر قیمت بده که این تخفیف هم شامل از ما بهترون میشه.

انجمن دندانپزشکی یعنی مردم، یعنی همه دندانپزشکان؛ولی بیشتر فکر منافع شخصی خودش هست.البته شاید نیت نیت خوبی باشه و سعی در بهبود و کمک به جامع دندانپزشکان کرده باشه ولی اول مردم، اول نیاز های مردم (دندانپزشکان) رو برطرف سازید و سپس به دنبال قراردادها با FDI بروید. البته اگه با این قرارداد ها به جامعه کمک کردید و نتیجه داده هست، حرفی در آن نیست. ولی گویا حرف ها و حدیث های زیادی هست.

•بسیاری از دندانپزشکان عمومی از داشتن امکانات اولیه جهت راه اندازی مطب و محل کار محرومند. >>>> این ها مشکل خودشان هست، وقتی بانک ملی ایران و بانک رفا که بانک های دولتی ایران هستند و به راحتی تحصیلات میدهند، چرا نباید یک دندانپزشک برای اینکار اقدام کند؟ وام های کلان با بهره های 12 تا 16 درصد. خیلی از دندانپزشکان تا 3 بار برای گرفتن این وام ها اقدام کردند. وام خرید مطب تا سقف 140میلیون و تجهیزات،80درصد مبلغ خرید و ساخت فاکتور های کذب و دریافت اینگونه وام ها.وقتی مسیر برای آنها باز است کجای اینها انوقت محروم هستند؟

•بسیاری از دندانپزشکان عمومی در درمانگاه‌ها کار می‌کنند اما از حق بیمه شدن برخوردار نیستند.در درمانگاه کار کردند مگه بده؟ اگه درآمد خوبی داشته باشه ، خیلی هم عالیه و یک دندانپزشک با کار در درمانگاه میتواند، مریض های آینده خودش را از درمانگاه جمع آوری کند.

•تعداد فارغ‌التحصیلان داخلی و خارجی در عرصه دندانپزشکی به حدی رسیده است که با میزان نیاز و تقاضای موجود در جامعه هماهنگ نیست و هر ساله عده‌ای از دندانپزشکان مهاجرت می‌کنند و یا به مشاغل دیگر روی می ‌آورند. خوب میتواند دندانپزشکی نخواند تا حق چند نفر دیگه از بین نرود. و اگر هم خواند، مجبور نیست که حتما در تهران مطب بزند. تهرانی که اشباع شده. مگه محاجرت بده؟ پیامبر خدا هم حجرت کرد. کسانی هستند که دندانپزشکی خوانده اند ولی عاشق کار نیستند و دنبال سود هستند، چطور ممکنه این فرد موفق شود. کسی که با عشق کار میکنه همیشه موفق هست. آقای دکتر ایکس که به تازگی وارد مجمع تعاونی شده با عشق کار میکنه و این که مطب وی در شمال تهران حوالی ولی عصر،پل همت هست، برای افراد کم درآمد کار رایگان چند صد هزار تومانی انجام میدهد. این فرد به همراه خانواده اش همیشه موفق هست.مثل دخترش که قهرمان 13 جهان و دوم آسیا در رشته اسکیت نمایشی است.

•هر ساله مالیات دندانپزشکان افزایش می‌یابد و دراین میان جوانان تازه‌کار و پیران خسته که بالای شصت وپنج سال دارند بیش از همه تحت فشار قرار می‌گیرند. کسی که ورزش نمی کند همیشه تحت فشار است. کسی که فکر پول باشد و هی کار کند و فکر سلامتی خودش نباشد همین میشود. ماشاءالله هم آقایان دندانپزشک با تفریح هایی که انجام میدهند فکر نکنم پیر شوند!!!!!!!!!!!!!!!! مگه نه؟!

•دخالت افراد فاقد صلاحیت همچنان در حرفه دندانپزشکی ادامه دارد. فاقد صلاحیت از چه جهت؟ از جهت تجربی بودن؟ اگه منظور این است که باید بگویم که خیلی از تجربی ها کارهای بهتر از آکادمیک ها ارائه میدهند. تا ببینیم منظور از فاقد صلاحیت از دیدگاه شما چه معنی و تعبیـری دارد؟!

•هزینه خدمات همه روزه افزایش می‌یابد ولی تعرفه خدمات با آن هماهنگ نیست. کاملا درسته ولی از اونجایی که افراد کم درآمد یارانه دریافت میکنند ، فکر کنم زیاد مشکلی نباشه، مخصوصا اینکه شما جزء افراد پر درآمد هستید و 30،000تومان کاپوزیت میخرید و 100،000تومان بابت پوسدگی کلاس 3 دریافت میکنید و با همان کامپوزیت 10 تا 15 مریض دیگر هم می بینید. فکر کنم این پولی که دریافت میکنید کمر درد رو به فراموشی میسپارید؟! مگه نه؟! عید هم که میشه بعضی ها یه ویلا کنار دریا در اسپانیا میروند!

به نظر شخصی من که می گویم: ما باید یک ساختمان مرکزی انجمن دندانپزشکی ایران داشته باشیم که در هر واحد آن یکی از انجمن ها در آن قرار داشته باشد. ساختمانی با امکانات پارکینگ و غیره و به همراه تعاونی. اینجوری انجمن ها از هم پراکنده نیستند. و راحت تر میتوان به تعامل پرداخت. ولی متاسفانه باید خرج های غیر ضروری از انجمن ها کاسته شود و کارهای اساسی که به چشم هم می آید انجام داد.اگر از یک سری نیروی جوان و عاشق کنار خود بهره میبردید که از یک حقوق و مزایا خوب برخوردار بودند؛ الان اوضای انجمن بهتر بود.
گفتاورد نام
میهمان, 17/07/2011 08:58:02 pm
چشم تنگ مرد دنیا دوست را
یا قناعت پر کند یا خاک گور...
گفتاورد نام
میهمان, 18/07/2011 02:15:12 pm
۱- در مورد انتخابات انجمن و رقابت دو جناه برای پیروزی در انتخابات جای نقد فراوان است. به عنوان یک دندانپزشک در عجبم که چگونه برخی از همکاران برای رسیدن به این منصب چگونه به اب و آتش می‌زنند و حتی حاضرند برخی اخلاقیات نظیر حفط حرمت حرفه‌ای همکارانشان، را زیر پا بگذارند. جالب اینکه این دعوای صنفی تنها محدود به عده کمی از همکاران است و در نظر اکثریت خانواده ۲۳هزار نفری دندانپزشکی این دعوا و رقابت کاملا بی اهمیت و حتی خنده دار است چراکه از فعالیت صنفی اینگونه انجمن‌ها تا امروز چیزی نصیب خانواده دندانپزشکی نشده است. شاید به همین دلیل است که امار مشارکت کنندگان در انتخاباتی اینچنین هیچ گاه از حدود ۳۰۰، ۴۰۰نفر تجاوز نمی کند.
۲- انتشار آی‌پی افراد در سایت به نظرم کاری نادرست و خارج از امانت‌داری است. هرچند شناخت هویت فرد به سادگی ممکن نباشد و حتی در صورت احراز هویت، بار حقوقی و کیفری برای عضو میهمانی که در این سایت کامنت گذاشته است، در پی نداشته باشد. اما لطفا یا کامنت ها را در سایت منتشر نکنید یا در صورت انتشار امانت دار هویت ایشان باشید.
گفتاورد نام
irden, 19/07/2011 09:09:25 am
با سپاس از پیام شما،

حداقل انتظار از یک کاربر حرفه‌ای یا علاقمند این است که خود را با یک نام، ولو مستعار معرفی کند. شایسته نیست سخنان ارزنده شما بدون هرگونه هویتی منتشر گردد.
از ایردن نیز انتظار نداشته باشید که لااقل آی پی شما را منتشر نکند، چون خود متهم به گذاشتن پیام های کاذب می شود.
بااحترام

آی پی کاربر محترم ناشناس: 95-168-161-149.local
گفتاورد نام
دکترمحمد رضا سهرابی, 20/07/2011 01:59:01 pm
گفتاورد
irden نوشته است:

همه باهم ازهویت دندانپزشکی کشوردفاع می‌کنیمما بزودی پیشنهاد سازنده خود را برای اصلاح ساختار تشکیلاتی و مدیریتی دندان پزشکی کشور که مبتنی بر دست آوردهای علم و دانش بشری است، ارائه خواهیم نمود و تلاش خواهیم کرد تا با وحدت خلاق و سازنده متکی بر مشارکت و خرد جمعی سازمان یافته، شرایط موفقیت آن را فراهم سازیم.
امیدوارم از روش ضبط مخفیانه خبرنگاری و خدشه دار کردن نام اساتید بزرگ ایران زمین این اصلاحات را نخواید مطرح کنید
گفتاورد نام
irden, 21/07/2011 10:51:29 am
باسلام

آقای دکتر سهرابی، مخاطب کلام شما و مطلبی که نوشته اید -هر دو- بسیار مبهم است. به دلیل اهمیت موضوع، لطفاً نظر خود را شفاف تر مطرح بفرمایید.

مطلبی که به نقل از ایردن گذاشته اید، عین مطلب آقای دکتر شهنی زاده است که ایردن آن را درقالب یک مقاله آورده و این پایگاه هیچ دخل و تصرفی در آن نداشته است.

بااحترام
گفتاورد نام
دکتر آیرج کی پور, 21/07/2011 11:00:55 am
آقای محمد قلی پور به درستی در پاسخ نامه انتشارات انجمن دندان پزشکی ایران مسائلی را مطرح کرده اند که نمی توان و نمی شود عارضه بودنش را کتمان کرد. مانند: «تعاونی دندان پزشکان»، «رابطه با FDI»، «مشکلات راه اندازی مطب و محل کار»، «وام»، «ادامه تحصیل»، «کار در درمانگاه ها» (که با بهره کشی وحشتناکی همراه است)، «بیمه» و ...
همه این ها درست، اما اگر خمیری داشتید و نان می خواستید چه می کنید؟ همه جان کلام این جااست. ما انجمنی صنفی که کارش رسیدگی به این چالش‌های جدی روزمره زندگی حرفه ای دندان پزشکان باشد، نداریم. بر روی کاغذ و هنگام انتخابات نامی از انجمن صنفی هست، ولی در عمل، هر چه هست انجمن علمی است که وظیفه اش رسیدگی به این مسائل نیست ولی همه اصرار دارند که باشد ولی نمی شود. قانون‌مندانه نمی شود.
فردا انتخابات انجمن دندان پزشکی ایران است در انتخابات سال 1386 حدود یک در صد دندان پزشکان در انتخابات شرکت کردند. در این صورت بفرمائید ، با نفوسی تا این حد به گوشه نشسته، چه می شود کرد؟ هوس سایه می کنیم ولی نمی جنبیم چون « سایه خودش می آیه»
اگر روزی انجمن صنفی با اساس نامه ای که توان باز گشائی گره های کار روزمره دندان پزشکان را داشت، تشکیل شد و کاری نکرد، اگر راه افتادیم و سایه را با حرکت به سوی سایه آرزو کردیم، آن وقت انتقادمان و حرفمان از گله گزاری می گذرد و جنبه مطالبه به خود می گیرد. وگرنه باز هم « بله دیگ، بله چغندر»
گفتاورد نام
مریم, 22/07/2011 12:44:12 pm
گفتاورد
دکترمحمد رضا سهرابی نوشته است:

نقل قول

همه باهم ازهویت دندانپزشکی کشوردفاع می‌کنیم


امیدوارم از روش ضبط مخفیانه خبرنگاری و خدشه دار کردن نام اساتید بزرگ ایران زمین این اصلاحات را نخواید مطرح کنید


شما همکار طرفدار دکتر شهنی زاده ظاهراً متوجه نشده اید که این حرف مال کیه!!
خیال کرده اید این گنده گویی از طرف ایردنه؟ خواسته به ایردن تیکه بندازید مثلا؟!! خوبه که اول مطلب دکتر شهنی زاده رو بخونید. اونجایی هم که ادعا شده ضبط مخفیانه انجام شده خوبه بیشتر دقت کنید که چه گوینده ای این ادعای بچگانه رو مطرح کرده!!
گفتاورد نام
ماریا, 22/07/2011 02:52:22 pm
سایت انجمن دندانپزشکان عمومی فیلتر شد :o
کسی میدونه جرا وبسایت انجمن دندانپزشکان عمومی فیلتر شده؟!
ظاهراٌ داستان داره خیلی سیاسی میشه.
گفتاورد نام
,
 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،...
آموزش، کاریابی، رایانه، وب،...
ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،...
پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،...
مذهب، هنر، تاریخ،...