مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،.. |  آموزش، کاریابی، رایانه، وب،..  |  ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،.. |  پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،.. |  مذهب، هنر، تاریخ،... 
در قضاوت در مورد پزشک، وجدان کاری او باید مبنا باشد

در قضاوت در مورد پزشک، وجدان کاری او باید مبنا باشد

عبدالصمد خرمشاهي- وکیل دادگستری

يكي از مسائل مهم در مبحث پزشكي، بحث تخلفات و جرايم پزشكي است. شكي نيست كه ميان پزشك و بيمار يك رابطه حقوقي وجود دارد. بطور طبيعي معمولابيمار به پزشك اعتماد مي كند و پزشك هم سعي دارد به نحو احسن اين مهم را انجام دهد. ولي هميشه اين مطلوب حاصل نمي شود. به عبارتي برخلاف تصور بيمار و اقدامات پزشكي، اتفاقاتي رخ مي دهد كه منجر به نقص عضو، جراحت يا مرگ بيمار مي شود كه نهايتا موجبات شكايت از سوي خسارت ديده را در پي خواهد داشت. البته در اين زمينه اغلب بيماران نمي دانند به كجا و به چه شكل بايد شكايت خود را پيگيري كنند. بيشترين شكايت ها در خصوص بيماراني است كه براي عمل هاي ترميمي و زيبايي، ارتوپدي، دندانپزشكي و بيماري هاي زنان و زايمان به پزشك مراجعه مي كنند. در اين پرونده ها دادسراي جرايم پزشكي صلاحيت بررسي را دارد ولي در كنار اين دادسرا، شوراي حل اختلاف نيز به اين شكايت رسيدگي مي كند كه معمولامنجر به مصالحه مي شود. در رابطه با اينكه در چه مواردي اين قبيل جرم ها اتفاق مي افتد بايد گفت در بحث جرايم پزشكي، عمد و سوءنيت در كار نيست. معمولابحث قصور است كه منجر به اين قبيل اتفاقات مي شود و آن زماني است كه پزشك از همه معلومات و قابليت هاي خود بهره نبرده يا وعده و وعيدي مانند بلند كردن قد به بيمار داده كه موفق به انجام آن نشده است. در قانون مجازات اسلامي در بند ب ماده 59، مواد 322، 319، 616، 648 و بند ب ماده 295 اين قبيل جرايم پيش بيني شده است. همه اين مواد براي مواقعي است كه پزشك مسائل و موازين علمي و فني را رعايت نكند. اين جرايم با شكايت از سوي شاكي پرونده به هيات كارشناسي و پزشكي قانوني ارجاع داده مي شود تا مشخص شود كه پزشك مقصر بوده است يا خير. اگر ثابت شود كه قصوري صورت گرفته پزشك بايد ديه بپردازد. بر اساس ماده 616 قانون مجازات اسلامي اگر بيمار فوت شود، دادگاه مي تواند پزشك را به زندان محكوم كند. بالطبع هيچ پزشكي نمي خواهد كه چنين اتفاقي رخ دهد ولي طرف ديگر قضيه بيماري است كه مراجعه كرده و متضرر شده است. هيچ دليلي نمي تواند موجب اين شود كه پزشكي كه قصور كرده است جبران خسارت كند ولي اگر قرار باشد اين مواد قانوني به اين شرط انجام شود ديگر پزشكان رغبتي به طبابت نمي كنند. به همين دليل معمولادر دادگاه اگر پزشك براي بار اول يا دوم مرتكب خطا و قصوري شود جزاي نقدي برايش در نظر گرفته مي شود. ولي اگر اين قصور به دفعات صورت بگيرد امكانش وجود دارد كه از شغل طبابت محروم شود. مي توان گفت جرايم پزشكي مجموعه فعل يا ترك فعلي است كه ممكن است پزشك مرتكب شود. در پي شكايت مراجعه كنندگان آنها بايد اين ادعا را ثابت كنند كه پزشك در انجام تكليف قانوني خود سهل انگاري كرده است. مانند همه جرايم و شكايت ها كه بار اثبات ادعا بر عهده شاكي است.در ابتدا هيات كارشناسان تحقيق مي كنند كه پزشك مرتكب قصور شده است يا خير، اگر اين گروه در بررسي موفق نشدند هيات ديگري مساله را بررسي مي كند. در نهايت قاضي تصميم مي گيرد كه قصور صورت گرفته است يا خير. طبق آمار به دست آمده، در سال 88، 15هزار شكايت و پرونده از پزشكان تشكيل شده است. اين شكايت ها مي تواند حتي بر اثر عدم امكانات لازم بيمارستان و عدم رعايت اخلاق پزشكي باشد. با تمام اين مسائل، وظيفه دادگاه است كه اين موضوعات را بررسي كند و از نظر كارشناسان در اين زمينه استفاده كند. ولي اگر قرار باشد با هر شكايتي، پزشكي روانه زندان شود، آنها ديگر حاشيه امني در حرفه خود ندارند. بنابراين زماني بايد حكمي صادر شود كه ثابت شود پزشك به وجدان كاري خود عمل نكرده و سهل انگاري در اين زمينه صورت گرفته است.


Tags: عبدالصمد خرمشاهي, وکیل دادگستری, جرایم پزشکی, حقوق پزشکی, وجدان کاری
تعداد نمایش ها: 5591
کاربر مرتبط: 
عبدالصمد خرمشاهی
منبع: 
روزنامه اعتماد 2242
مطالب مرتبط: 
نحوه کارشناسی قضایی خطاهای پزشکی

بازگشت به فهرست


گفتاورد نام
دکترمحمدعلی افتخاری, 31/08/2011 04:57:12 am
در مورد آقای خسرو شاهی شروع مطلب ایشان با ابهام موضوعی همراه است. به این معنی که در سطر 2 نوشته است: "به نحو احسن این مهم را انجام دهد."
این مهم از لحاظ دستوری برمی گردد به بحث تخلفات و جرائم پزشکی (جمله مفهوم مخالف دارد و نویسنده از آن غافل بوده است)
برای من جای تعجب است که آقای خسروشاهی چگونه از مو قعیت حساس و قانونی نظام پزشکی در رسیدگی به تخلفات پزشکی (ولو از جنبه مشورتی) نامی نبرده اند!
 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،...
آموزش، کاریابی، رایانه، وب،...
ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،...
پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،...
مذهب، هنر، تاریخ،...