مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،.. |  آموزش، کاریابی، رایانه، وب،..  |  ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،.. |  پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،.. |  مذهب، هنر، تاریخ،... 
ضرورت وجود نشریه ای فراگیر برای انجمن دندان‌پزشکی ایران

ضرورت وجود نشریه ای فراگیر برای انجمن دندان‌پزشکی ایران

دکتر آیرج کی پور

پیش گفتار: انجمنی که در این جا از آن صحبت می شود، انجمن برگزاری کنگره و بازآموزی و همایش ایمپلنت و بازار مکاره فروش کالا ... نیست. انجمنی است علمی، غیردولتی و غیر انتفاعی که با گرد آوری توان بالقوه درون خود، نقشی در هدایت تامین سلامت جامعه ایفا می‌کند.


سایت دکتر آیرج کی پور, دندان پزشک, نویسنده


هم دولت به مفهوم عام آن و هم انجمن به مفهوم خاص آن، هر دو پدیده های تاریخی اداره جامعه اند. بسیاری از تجربیاتی که دولت در اداره جامعه دارد (به خصوص در عرصه مدیریت منابع و نیروی انسانی) می‌تواند در انجمن شبیه سازی شده و کاربردی شود. بنابراین اگر بخشی از سرمقاله روزنامه اطلاعات شنبه 5 شهریور 1390 در این‌جا آورده می‌شود، به این امید است که در انجمن بازخوردی موثر داشته باشد.
«بعضی اوقات آدم حیرت می کند از این همه تناقض که در قاطبه ما جمع می شود... همین فرهنگ تعارف را ببینید. تا جلوی در می‌رسیم، چه بحرانی خلق می شود از: « به جان شما نمی‌شود» ها و « امکان ندارد» ها و « حتماً شما اول بفرمائید»ها. بعد در خیابان چه بحرانی است از این که « اول باید من بروم والا هر چه دیدی از چشم خودت دیدی!!»
همین قصه را تعمیم دهید در ده‌ها و صد‌ها رفتار متناقض دیگر که نه فقط در عموم و عوام که در نخبه‌ترین آدم‌هایمان هم هست و در مدیران عالی هم به وفور. .. مثلاً هر دولتی که قدرت می‌گیرد اول بسم الله می‌گوید ما از نقد سازنده استقبال می‌کنیم و دست منتقدان را به گرمی می‌فشاریم و ...همین که اندکی گذشت « آمار نقد‌ها» را جمع می‌کند و به عنوان « آمار تخریب دولت » ارائه می‌دهد و همه را به حساب مظلومیت خود و بی انصافی و بی‌رحمی منتقدان که احیاناً وابسته به بیگانگان هم باشند، بر‌می‌شمرد...

معمولاً هیچ کدام از ما به نقد سازنده اعتقاد نداریم و فقط چون مد است و شنیده ایم که عالمان و فرهیختگان گفته اند که نقد موجب تعالی است، ما هم می‌گوئیم ...

یورگن هابرماس با روش علمی و به شکل خطی نشان داد که نقد، منجر به رشد و بالندگی جوامع می‌شود. بسیاری از غربی‌ها به این موضوع باور دارند و بسیاری از شرقی‌ها – از جمله خودمان – هنوز باور نکرده ایم و چه بسا هر نقدی را توطئه ای در جهت تضعیف تصور می‌کنیم و قبل از این که ببینیم ناقد چه می‌گوید، می خواهیم جواب کوبنده ای به او بدهیم تا دیگر سراغمان نیاید!»  
هیئت مدیره منتخب مجمع عمومی 30 تیر 1390 به زودی کارش را بر پایه مجوزی که صادر می‌شود، شروع خواهد کرد، باید دید با شعار انتخاباتی اش «انجمنی فراگیر، قانون‌مند، کارآمد و پاسخ گو» چه برخوردی خواهد داشت.
از همان آغاز به نظر می‌رسد اولویت بندی محتوای شعار انتخاباتی هیئت مدیره جدید در عمل تغییر کرده و به صورت «انجمنی قانون‌مند، پاسخ‌گو، کارآمد و فراگیر» در خواهد آمد. زیرا فراگیر شدن انجمن در عمل ( بر روی کاغذ همه دندان پزشکان عضو انجمنند؟!) زمان‌بر است و باید اعتماد شکسته شده دندان پزشکان ترمیم پیدا کند و آنان به این نتیجه برسند که عضویت در انجمن دندان‌پزشکی ایران به نفع آنان است و فیل نیست که مرده و زنده اش هم قیمت باشد. به مجمع عمومی آمدن بیش از هزار نفر نشان داد که هیئت مدیره برگزیده اسفند 1386 توانسته است اعضای انجمن را تا حدودی دل گرم کند. اما راه جذب حداکثری دندان پزشکان به مجمع عمومی سالانه انجمن، اصلاح همان مسیری است که موجب عدم اعتماد و روی گردانی آنان شده است.
 قانون مدار کردن فعالیت درونی، کاهش تا حد قطع نقش عرف در کار انجمن، تدوین آئین نامه‌های روشنِ بی ابهام و بدور از ریاکاریِ مصلحت‌طلبانه، طرد سلطه‌طلبی ریاست‌مآبانه، جاری کردن خردجمعی به عنوان اصل تفکیک ناپذیر از نام انجمن، ساختار دموکراتیک سازمانی با افزایش نقش هر عضو در کل جمعیت انجمن، اصلاح ساختار اداری انجمن و گزارش مالی دقیق سالانه با تفکیک منابع درآمد و نحوة هزینه بودجة سالانه. این راهی است که پی گرفتنش، پیش نیازِ به بار نشستن شعار انتخاباتی است.
تجربه نشان داده است: هیئت مدیره ای که در هر گام، با استناد به «عرف»، تبصره ای به نفع خود و به زیان اساس نامه بیرون می‌دهد، از تشکیل مجمع عمومی سالانه سرباز می‌زند و گزارش مالی را در ابهام فرومی‌برد و یا رئیس هیئت مدیره‌ای که ریاست کنگره و مسئولیت نشریه و... را خود به دست می‌گیرد و عرصه تاخت و تاز روان گره خورده اش می‌سازد، انجمن را از درون تهی و سازه ای کدخدامداری به آن تحمیل می‌کند. چنین هیئت   مدیره ای، اعضای علاقه‌مند به همکاری را از انجمن می‌راند و بناگزیر برای پوشاندن ضعف ساختاری، با برگزاری پیاپی بازآموزی‌ها و همایش‌ها، انجمن را به بنگاه انتفاعی عزا و عروسی شبیه می‌سازد. در این صورت چرا باید از دندان پزشک انتظارداشت جذب چنین انجمن عقب مانده ای شود و بپذیرد وقت و توان خود را برای هدف‌هائی تا این حد نازل صرف کند؟.  پیش شرط فراگیر شدن انجمن، قانون مداری، پاسخ گوئی و کارآمدی هیئت مدیره است.
اساس نامه وظایف هیئت مدیره را مشخص کرده است. درون مایه آن، کار مدیریتی است نه اجرائی. وقتی به ترکیب انجمن‌های موجود دندان‌پزشکان نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که در کار اجرائی ده ها نفر هستند که از تک تک مدیران «هیئت مدیره» بهتر و اصلح ترند. هیچ مدیری نباید تصور کند رای مجمع عمومی نبوغ ساز است!!. و به صرف عضویت در هیئت مدیره، می‌توان از این مسئولیت به آن مسئولیت و از این جلسه، به آن نشست رفت و هر سال هم منّتی به سر دندان پزشکان گذاشت که همکاران عزیز، برای شماست که زیر بار این همه مسئولیت دارم دست و پا می زنم.!  
هنر هیئت مدیره این است که اجرای وظایف اساس نامه ای را با برنامه ریزی دقیق و هدایت مدیریتی به کسانی واگذارد که توان انجام این کار را دارند، نه این که خود وارد کار اجرائی شود. نشانه آغاز تحول در انجمن و گام نهادن به سوی خروج از ایستائی سازمانی، این است که مدیران هیئت مدیره با پرهیز از کار اجرائی به مدیریت کاربردی کردن برنامه مدون می پردازند.
پیامد انتخابات 30 تیر و همبستگی بیش‌تر جامعه دندان پزشکی در پاسداری از رای مجمع عمومی، استفاده گسترده‌تر و بهینه از نیروی درونی موجود انجمن‌ها و کنار گذاشتن روش‌هائی است که هیئت مدیره را در پیله تنگ اجرائی گرفتار و از به ثمر رساندن هدف‌های اساس نامه ای عاجز می‌کند.  
بنا به اساس نامه انجمن علمی، پس از اعلام نتیجه انتخابات، در شرایط عادی، هیئت مدیره جدید در اولین نشست خود، سه نفر را انتخاب می‌کند. رئیس هیئت مدیره، خزانه دار و نایب رئیس. اما هیئت مدیره 9 نفره است. 6 نفر دیگر چه وظایفی باید به عهده بگیرند؟ به نظر می‌رسد با توجه به محتوای اساس نامه انجمن علمی، مدیران دیگر می‌بایست نقش مدیریتی در هدایت انجمن ایفاء کنند. زیرا رئیس هیئت مدیره طبق تبصره یک ماده 15 مجری مصوبات هیئت مدیره است و پاسخ گوی پرسش‌ها و مطالبات آنان.
ورود مدیران انجمن به کار اجرائی، نوعی ضعف در سازمان‌دهی و اداره انجمن است و زمینه ساز مشکلی دیگر. وقتی مدیری وارد کار اجرائی می‌شود(مثلاً مسئول یک کمیته می‌شود و یا دبیر در یک کنگره و ...) هنگام بررسی کار انجام شده، خطا‌های مدیر یا نادیده گرفته می‌شود و یا کار به نوعی به کشمکش یا سازش می‌کشد. حال آن که اگر مدیران وارد کار اجرائی نشوند و به مطالعه و بررسی گزارشاتی که از کار گروه‌ها می‌رسد، بپردازند و سیاست های هدایت‌گرانه خود را اعمال کنند، هم مسئولان کارگروه ها گزارش دهی را جدی می‌گیرند و هم امکان بررسی بی‌طرفانه گزارش کارگروه‌ها وجود دارد.  
این تراژدی است که نام یک مدیر از ریاست کمیته و شورای برگزاری کنگره و ریاست پانل و ... رو  و پشت نشریه دیده شود، ولی خود مدیر را در انجمن نتوان یافت.
وقتی مدیران انجمن، وظایف استراتژیک خود را انجام می‌دهند، انتقاداتی که از سوی اعضاء می‌رسد متوجه برنامه‌ها و مصوبه‌های آنان خواهد بود و بحثی منطقی برای تبیین درست سمت گیری‌ها و استفاده بهینه از امکانات واقعی انجمن در خواهد گرفت و انجمن رو به پیش خواهد رفت، در چنین وضعیتی، خبرنامه انجمن جایگاه تبادل اطلاعات و نظرهای هیئت مدیره با اعضاء شده، روز به روز نیرومندتر می‌شود.
ولی با ورود مدیران هیئت مدیره به کار اجرائی، انتقادات اعضاء متوجه مدیران خواهد شد و چون نمی‌توان عضو هیئت مدیره را عوض کرد، بزودی حلقه انتقاد، بسته و بسته‌تر می‌شود و با پرشماره شدن انتقاد از مدیران و کشمکش بر سر افراد و مسئولیت‌ها، گریز فعالان از انجمن شروع شده و خبرنامه « هاج و واج» خواهد ماند، زیرا تجربه می گوید در چنین وضعیتی، خبرنامه یا منتشر نخواهد شد و یا نظر انتقادی اعضاء، سانسور خبری شده و عملاً نشریات انجمن، تریبون نظرات فی البداهه با عکس های روتوشی رئیس شده و ارتباط هیئت مدیره با اعضاء یک طرفه می‌شود و با انزوای هیئت مدیره و به کابوس تبدیل شدن مجمع عمومی سالانه، عملاً کار به نقض   اساس نامه خواهد کشید و انجمن از توان خواهد افتاد.
در انتخابات 30 تیر 1390 چهار گروه شرکت داشتند: 1-امید دندان‌پزشکان ایران که نامزدهایش با رای مجمع عمومی همگی به هیئت مدیره راه یافتند. 2-گروه انتخاباتی پیشگامان سلامت که نتیجه انتخابات را پذیرفتند و برای همکاری با هیئت مدیره جدید اعلام آمادگی کردند، 3- مستقل‌ها که بنا به فرد نتیجه را پذیرفتند و4- گروه انتخاباتی پیشگامان انجمن فردا که به شکل سازمان یافته اطلاعیه ای نداده اند ولی در عمل نامزدهایش سه بخش شدند. گروهی از نامزدها نتیجه را پذیرفتند و به هیئت مدیره جدید تبریک گفتند، گروهی دیگر سکوت کردند و گروه سوم شکایت کرده و خواستار مردود شدن نتیجه انتخابات شدند که در راس آن برخی همکاران مدیر در انجمن دندان پزشکان عمومی قرار دارند. این که نامزدی از نتیجه انتخابات ناراضی باشد و با دلایلی بخواهد اثبات کند حقش پایمال شده، نه تنها ایرادی ندارد بل که می بایست به کسانی که در برابر ستمی که می‌پندارند بر آنان وارد شده است، به دادخواهی برمی‌خیزند، با دیده احترام نگریست. قانون اساسی دادخواهی را حق هر شهروندی می‌داند. با صدور مجوز برای فعالیت هیئت مدیره جدید، به این افراد نیز به همان چشمی می‌بایست نگریست که به تایید کنندگان انتخابات. فراموش نکنیم همکاریم و برابر حقوق و دل سوز کار انجمن و هیچ عضوی مقدم بر دیگری نیست. چرا هیئت مدیره یک انجمن، علیه انتخابات درونی انجمنی دیگر این همه امکانات خود را هزینه می‌کند پرسشی است جدی که کاش پاسخ روشنی برای آن ارائه می شد!پرسشی است جدی که کاش پاسخ روشنی برای آن ارائه می شد!
پس از انتخابات، تقریباً همه انجمن های تخصصی سابقه دار جز انجمن ارتودونتیست‌های ایران از هیئت مدیره جدید پشتیبانی کردند و این سرمایه ای ارزش‌مند برای هیئت مدیره جدید است تا « منازل‌‌ها » بکوبد و « راه» بگسلد. باید قدردان این پشتیبانی بود.
نه برای آن که به هیئت مدیره جدید آری گفت می‌بایست امتیاز ویژه ای قائل شد و نه به آن که « آری نگفت » به چشم غیردوست نگریست. زیرا کلید واژة ورود به راهی دیگر و فرازی دیگر، تشخیص گفته شدن یا گفته نشدن حقیقت است. هم کسانی که رای آری به این هیئت مدیره دادند و هم همکارانی که رای آری ندادند، در یک مجموعه، نیروی به حرکت در آورنده چرخ پیشرفت انجمن اند. هر دو را به گونه ای باید پاس داشت که چرخ بر محور تعادل خردمندانه بگردد.
اکنون به جدول هائی که از آری گویان و نا آری‌گویان فراهم شده است توجه فرمائید:
جدول کسانی که به هیئت مدیره فعلی رای دادند
کل رای 992
  نسبت رای داده شده به کل رای انتخاباترای داده شده به:عضو هیئت مدیره
53  در صد 526نفر اول
51  در صد 504نفر دوم
46  درصد 460نفر سوم
45  درصد 443نفر چهارم
43 درصد435نفر پنجم
42  درصد 416نفر ششم
41  درصد 408نفر هفتم
38  درصد 380نفر هشتم
36  درصد355نفر نهم

زمانی می‌توان حرف از حفظ منافع انجمن زد که توجه کنیم فقط 4 در صد کل دندان‌پزشکان کشور در انتخابات شرکت کردند و این رقمی بسیار پائین است( هر چند با رکودی که بر انجمن حاکم شده بود، تکانه بزرگی است). با این حال، کسانی که در انتخابات شرکت کرده بودند، انتظارات و خواسته‌های معینی داشتند که هیئت مدیره فعلی می‌بایست بگونه ای عمل کند که کسانی که به این هیئت مدیره رای نداده بودند، باور کنند که این هیئت مدیره لااقل بخشی از مطالبات آنان را برآورده می سازد و با دل گرمی پا پیش گذاشته و با این هیئت مدیره همکاری کنند.
اکنون رای‌گیری را از سمت دیگر هم نگاه کنیم. چه تعدادی از شرکت کنندگان در انتخابات به این هیئت مدیره رای ندادند؟
تا زمانی که به آمار زیر توجه نکنیم نمی توانیم امیدوار باشیم در مجمع عمومی بعدی می‌توانیم تعداد بیش‌تری را به سالن رای گیری بکشانیم.
جدول کسانی که به هیئت مدیره فعلی رای ندادند
کل رای  992  داده نشده
رای داده نشده  نسبت به کل رای شرکت کنندگان در انتخاباترای داده نشده به:عضو هیئت مدیره
47  در صد 466نفر اول
49  در صد 488نفر دوم
54  درصد532نفر سوم
55  درصد 549نفر چهارم
57  درصد 557نفر پنجم
58  درصد 576نفر ششم
59  درصد 584نفر هفتم
62  درصد 612نفر هشتم
64  درصد 637نفر نهم
 
هیئت مدیره برای جلب همکاری این گروه بزرگ فعال و « در میدان» می بایست برنامه کاری مشخصی داشته باشد. بدون یک برنامه کاری مشخص برای سه سال کار هیئت مدیره و بررسی سالانه کار انجام شده که به صورت گزارش در مجمع عمومی سالانه و یا گزارش های دوره ای می آید، هیئت مدیره قادر نخواهد بود نه تنها این گروه را به هم پیمانان خود پیوند دهد، بل که رای دهندگانِ به خود را نیز ناامید خواهد کرد.
آغاز پایان‌گیری زندگی عرفی (بخوان روزمرّگی) در انجمن و شروع تحول به سوی انجمنی مدرن و به روزشده، با اعلام « برنامه سه ساله» هیئت مدیره مشخص می گردد.
بدون برنامه، « تحول» تعارفی بیش نخواهد بود. شرایط روز جامعه پزشکی ایران این کار ماندگار را در دستور کار هیئت مدیره جدید قرار داده است، زیرا هیئت مدیره جدید، هم از نظر ترکیب توانائی بالائی دارد و هم تک تک اعضای این هیئت مدیره در میان فرهیختگان اهل علم وجهه وزینی دارند و در کار صنفی دندان‌پزشکان نیز  آب‌دیده اند و  از پشتیبانی صمیمانه هیئت مدیرة پیش از خود برخوردار.
پشتیبانی غرورآفرین انجمن های دندان‌پزشکان نشان داد که انجمن دندان‌پزشکی ایران (کانون هماهنگی انجمن های تخصصی و عمومی دندان‌پزشکان) مرکز ثقل همبستگی سراسری دندان‌پزشکان ایران است و ضروری است راه گشای برنامه ریزی‌های نوین هم باشد.
با انتشار برنامه، هر عضو خواهد دانست انجمن چه می‌خواهد و چه می‌کند و کدام بخش از برنامه در حال اجراست و او با توجه به توانائی اش، کدام بخش از کار را می‌تواند به عهده بگیرد. گزارش کار بر اساس برنامه، گام بزرگی به سوی شفافیت کرداری در انجمن است.  
بلندگوی صداقت و درست کرداری هیئت مدیره و فعالان انجمن که از راه آن اطلاعات لازم را به همه اعضای انجمن می‌رساند و با بررسی کارهای در دست اقدام و کار انجام شده، اعضای جدیدی را فعال و بر توان انجمن    می افزاید، یک خبرنامه هفتگی است که از تیغ ممیزی و فشار سانسور‌های مصلحت گرایانه مدیران به‌دور و آیینه تمام نمای دیدگاه‌های اعضای انجمن باشد و به زبان دیگر حلقه ارتباط متقابل هیئت مدیره 9 نفره با 25 هزار دندان پزشکی باشد که به انتخابات نیامدند و 992 نفری باشدکه در انتخابات رای دادند.
گروه بزرگی از شرکت کنندگان در مجمع عمومی به اعضای فعلی رای دادند. در مواردی گروه بزرگ تری نیز رای ندادند. 96 در صد اعضای انجمن در مجمع حاضر نبودند.(بخش بزرگی از مشکل مربوط است به شیوه سازمان دهی انتخابات به خصوص در شهرستان‌ها ولی اگر فرض کنیم از شهرستان‌ها هیچ عضوی شرکت نکرده باشد با هم زیر 10 در صد از تهرانی‌ها در انتخابات شرکت کرده اند). در این صورت یک نشریه که دارای مشخصات زیر باشد، برای ارتباط با اعضای انجمن و جذب آنان به فعالیت و همکاری با این هیئت مدیره ضروری است:
1-نشریه باید در چارچوب اساس نامه، مصوبات گذشته و حال انجمن و با مشی شفاف سازی کار و روابط درونی انجمن منتشر شود.
2- هیچ یک از اعضای هیئت مدیره حق دخالت، اعمال نظر و نفوذ مستقیم و غیر مستقیم در کار نشریه را نداشته باشند. مدیران باید بپذیرند که نقد و بررسی کار آنان از سوی هر عضوی باشد در خبرنامه بازتاب یابد.
3-نظر اعضای انجمن حتی اگر در انتقاد از برنامه‌ها و روش‌های هیئت مدیره باشد، پس از تبادل نظر با نقدکننده، می‌بایست در خبرنامه چاپ شود.  
4-گزارش‌های نشریه باید شفاف، راست گویانه و به دور از « گزینش خبر» ( نام ریاکارانه ای که برای ممیزی به کار می‌رود) باشد.
5-مسئولان نشریه فقط زمانی تغییر کنند که اثبات شود از وظایف تعیین شده عدول کرده اند.
6-انجمن باید بخش ضرور امکانات و هزینه نشریه را تامین کند. نمی توان نشریه منتشر نکرد، در کنگره برای چاپ یک کتاب همه را دق مرگ کرد و بعد در مجمع عمومی پول میلیاردی به رخ این و آن کشید.
7- و در پایان، این هیئت مدیره، با اعتبار، توان و وجهه ای که دارد می‌تواند غولی را برای همیشه محو کند.  (اجازه دهید افسانه ای آفریقائی را در این جا بیاورم. این افسانه را بارها و بارها می‌توان به یاد آورد)
می‌گویند: جهان‌گردی در سفری به یکی از قبیله‌های آفریقائی، متوجه شد در پایان هر ماه، مردم با هدیه‌های بسیار به نزدیک غاری که آب روستا از آن جا تامین می‌شد، می‌روند و هدیه را در جای معینی می‌گذارند و باز می‌گردند. پرسانِ این کار روستائیان شد و پی برد، آنان باور دارند غولی در این غار زندگی می‌کند و اگر هر ماه هدیه ای ارزش‌مند نگیرد، جلوی آب را گرفته و روستا را با  آب‌خشکی، نابود خواهد کرد.
روزی این جهان‌گرد، کنجکاو شد غول را ببیند. پس از این که مردم هدیه‌ را در غار گذاشتند، در جائی پنهان شد. پس از مدتی کدخدا را دید که پنهانی به درون غار آمد و هدیه را برداشت و در انبار انتهای غار پنهان کرد. روز بعد این شخص به میان مردم رفت و گفت که غولی وجود ندارد و با گشودن در انبار، حقیقت به همه روشن شد. کدخدای رسوا، شبانه از قبیله گریخت.
مدتی ده کدخدا نداشت تا این که همه جمع شدند و این شخص را به کدخدائی برگزیدند. کدخدای جدید مدتی صبر کرد. دید نه تنها کدخدائی فایده ای ندارد، بل که چون به کار مردم رسیدگی می‌کند، نمی‌تواند کار انتفاعی کند و کیسه پس اندازش هم، روز از پی روز، تهی‌تر می‌شود.
 از طرفی، کدخدائی لذت بخش بود و از طرف دیگر درآمدی نداشت. شبی فکر کرد چه کند که هم رئیس باقی بماند و هم از کدخدا شدن بهره ای نصیبش شود. فکر کرد و فکر کرد و سر انجام به این نتیجه رسید که راهی نیست جز  « زنده کردن غول».
امید این است که با نشریه ای با مشخصاتی که عرض شد، برای همیشه به گونه ای غول محو شود که دیگر هیچ کس نتواند حتی مشابه اش را زنده کند. زیرا اگر پرنسیپ‌های یک انجمن غیردولتی، غیر انتفاعی و دموکراتیک خدشه دار شود، با سلطه رکود و عدم اعتماد بر انجمن، غول، قانون‌مندانه بازتولید خواهد شد!!

انتخابات هیأت مدیره انجمن دندان پزشکی ایران

نام پیشنهادی ایردن برای این مطلب: غول بهتر است یا کدخدای راضی

Tags: انتخابات, نشریه دندان پزشکی, انجمن دندان پزشکی, دکتر آیرج کی پور
تعداد نمایش ها: 25540
کاربر مرتبط: 
دکتر آیرج کی پور | Keipour
مطالب مرتبط: 
تجلی وحدت و درایت در انتخاب رئیس انجمن دندان پزشکی ایران
انتخابات انجمن دندان‌پزشکی ایران، برای این صنف سرنوشت ساز است
تقویت روابط بین الملل ره آورد هیات مدیره فعلی انجمن دندان پزشکی ایران
شرکت پرشور دندان پزشکان در تعیین سرنوشت حرفه

بازگشت به فهرست


گفتاورد نام
دکتر امیر اسماعیل سندوزی, 29/09/2011 02:33:08 pm
اقای دکتر راد عزیز

مقاله ای برایم ارسال فرمودید که من را تکان داد. زیبا، مستدل، شسته ورفته، باحال وهوای یک نوشته صریح وروشن که که درو دیوار را برهم نکوبیده بود تا هدف ومنظورش را بیان کند. بلکه بانثری گویا و پویا واندکی طنز ادیبانه مطلب وگره کار هیات مدیره انجمن را روشن وراهنمایی کرده بودند و امکان اصلاح من وهمکارانم را به خوبی نشان داده ودرد واقعی یک نشریه به قصد خدمت تاسیس شده را که به خدمت غیر می رسد را به روشنی بیان وراهنمایی کرده بود. اگر من در تهران و مسئول خدممت بودم سردبیری مجله انجمن را به ایشان می سپردم با اخنیارات کامل وشامل. بی هیچ گفتگو ایشان دندان پزشگی اهل قلم و آشنا با ادب فارسی هستند. چگونه چنین توانی در دندان پزشگی یافت می شود نیاید تعجب کرد، بلکه باید قدردانی واستفاده از سوا د و توان جالب شان کرد. از دستشان ندهید. "غول بهتر است یا کدخدای راضی را دو بار خواندم . متاسفانه با دکتر ایرج (شما نام شان را "آ" کلاه دار نوشته اید اصلاح بفرمایید) کی پور من آشنا نیستم (بیست سالی از دندان پزشگی دورم) اما در مشهد دوستی داشتم بزرگ تر از خودم که استاد جغرافیای اصول گرای سختگیر نابی بود! که من تنها دوستش بودم شاگردی به همین نام فامیل داشت و داستان هایی... به هرحال فامیل ایشان من را به یاد ان دوست استادم انداخت. یک روز باید با هم از داانشگاه مشهد گفتگو کنیم. شیرین است. بهر حال مقاله شان را درجای مناسب درج فرمایید که چشم نواز و ترغیب کننده باشد لازم است دوستان هیات مدیره بخوانند.

سندوزی
 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،...
آموزش، کاریابی، رایانه، وب،...
ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،...
پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،...
مذهب، هنر، تاریخ،...