مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،.. |  آموزش، کاریابی، رایانه، وب،..  |  ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،.. |  پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،.. |  مذهب، هنر، تاریخ،... 
فعالیت شفاف اساس‌نامه‌ای انجمن

فعالیت شفاف اساس‌نامه‌ای انجمن

دکتر آیرج  کی‌پور | عضو کمیته حقوقی انجمن
آبان 1390
بار دیگر، بحثی پیرامون انتخابات 30 خرداد 1390

* هم در اساس نامه انجمن علمی و هم در اساس نامه انجمن صنفی، انتخابات امری داخلی است.
* شرکت نمایندگانی از وزارت کشور در انتخابات انجمن صنفی، الزامی نیست و جنبه «دعوت»  دارد.
*با «شرکت» نماینده وزارت بهداشت و رسمیت یافتن جلسه مجمع عمومی انجمن علمی، همه تصمیماتِ منطبق با اساس‌نامه مجمع عمومی، از جمله انتخابات، قانونی خواهد بود.( جز آن چه که در «آئین نامه اجرائی» مشخص شده است.)
*هیئت رئیسه، در حضور مجمع عمومی (بالاترین رکن انجمن) انتخابات را سامان دهی، برگزار و نتیجه را اعلام می‌کند.  
*بر پایه اساس‌نامه انجمن صنفی، درستی انتخابات را «هیئت رئیسه مجمع عمومی» تایید می‌کند.  
*هر گونه  شکایتی از نحوه برگزاری انتخابات باید به هیئت رئیسه مجمع عمومی  داده شود. زیرا مجمع عمومی در انجمن،  بالاترین رکن تصمیم‌گیری است.
* وقتی بازرس انجمن که وظیفه  تطابق تصمیمات هیئت مدیره را با اساس نامه به عهده دارد،خود با مواد اساس نامه  آشنا نباشد، چه باید کرد؟
*اساس نامه انجمن علمی، مبنا را بر اعتماد و آرامش گذاشته است و حرفی از ابطال انتخابات به میان نیاورده است.
*متاسفانه نادیده گرفتن اساس نامه، عملاً دشواری‌های جدی برای انجمن به وجود آورده است.

دولت برای اداره جامعه، کارگزارانی را با بودجه عمومی به خدمت می‌گیرد. وظیفه نخستین این کارگزاران در رابطه با انجمن‌های غیر‌دولتی، رعایت قانون و آموزش قانون مداری به گروه های داوطلبی است که در انجمن‌ها گرد آمده اند.
انجمن‌ها وظیفه محدودی دارند ولی اعضای آن‌ها نیز پیش از هر گامی، می‌بایست برای توجیه شدن، « اساس‌نامه» انجمن خود را بیاموزند و در اجرای آن جدی و پایدار باشند زیرا، رابطه بین کارگزاران نهادهای دولتی و اعضاء و رکن‌های انجمن‌های غیردولتی، بر بنیان اساس‌نامه تنظیم می‌شود. در حقیقت اساس‌نامه، منشوری است که تنظیم فعالیت انجمن و روان سازی هماهنگی اش را با برنامه های بلند مدت کشوری به عهده دارد و جز با اجرای بدون خدشه آن نمی‌توان امیدوار بود که این انجمن‌ها به کمند روزمرگی گرفتار نشوند و کار به چانه زنی و کشمکش فرساینده پر ابهام نکشد و اعتماد دو سویه سست نشود.
انجمن‌های غیردولتی و کارگزاران دولت، همگی در خدمت هدف‌های ملی‌اند. انجمن های غیردولتی با نگه‌داشت استقلال ذاتی خود، در هماهنگی و همدلی با نهادهای دولتی، بهتر می‌توانند با آرامش به پیاده سازی هدف‌های تعیین شده اساس نامه‌ای بپردازند. هر‌گونه چالش با کارگزاران دولتی در درک مسئولیت‌های تعیین شده، می‌بایست در چارچوب قانون و به یاری حقوق‌دانانِ وارد به حقوق انجمن‌ها، گشوده و راه‌های هماوائی یافته شود.
متاسفانه گاهی بی‌دقتی در دریافت حقوق اساس‌نامه‌ای، می‌تواند در رابطة بین کارگزاران دولت و انجمن‌های غیردولتی، ابهام به وجود آورد که بسته به اهمیت آن، می‌تواند خاستگاه آسیب‌های جدی به‌ویژه در پهنه اعتماد سازی ملی باشد.  
بنابراین، اگر با روشنی و بدون پرده پوشی، مسائلی طرح می‌شود که تا کنون پوشیده مانده بود، برای آن است که انجمن بتواند به درستی جایگاهش را بازشناسد و فعالیت راست‌کردارانه‌اش در رویه ملی، ارجی در‌خور و بازتابی شایسته بیابد.
 دیگر برای همه فعالان انجمن دندان پزشکی ایران روشن شده است که وجود یک بام و دو هوا (دو اساس‌نامه صنفی و علمی برای یک هیئت مدیره)، عملاً زندگی طبیعی بر مبنای مواد قانونی را دچار اخلال کرده است. همین دشواری در عمل، به کنار گذاشته شدن اساس‌نامه و زندگی بر مبنای تصمیمات فردی و گروهی کشیده شده و کناره جوئی تجربه اندوختگان و روی‌گردانی دندان‌پزشکان را از سازمان اجتماعی خود سبب شده بود. تلاش برای زندگی بر مبنای قانون مداری و رعایت حقوق اساس نامه‌ای اعضاء، نسیم امید بخشی شد که به استقبال گروه بزرگی از اعضاء از مجمع عمومی تیرماه 1390 انجامید.
اگر تنگ چشمی را کنار زده و روشن‌تر به آینده نگریسته شود، با سامان‌دهی فعالیت دندان‌پزشکان بر مبنای اساس‌نامه و پیاده سازی هدف‌های اساس‌نامه‌ای انجمن غیر‌دولتی، دندان‌پزشکان می‌توانند سهمی شایان در اجرای هدف‌های بلند مدت استراتژیک کشور و در نتیجه پویا سازی فرایند پیشرفت ملی ایفا کنند.
بحث بر سر اساس‌نامه، نگرشی نوین نیست. قانونی کلی می‌گوید: هر گاه در یک آزمون، خطا تکرار می‌شود، راه برون رفت از تکرارِ خطا،  بازگشت به نقطه آغاز آزمون است. با اساس نامه نیز همین روش را باید در پیش گرفت.  اگر انجمنی از برتری یافتن فرهنگ ارباب- رعیتی و سلطه طلبی گروهی رنج برد. اگر انجمنی با توانائی درونی گردآوردن بیش از 20 هزار نفر به مجمع عمومی، در انزوائی نفس‌گیر، به چند ده نفر بسنده ‌کرد، راه برون رفت، اجرای اساس‌نامه‌ای است که با نقض آن، انجمن کم شماره و چراغ اقبالش کم فروغ شد.
اجازه دهید از روزگارمان نمونه‌ای بیاورم تا مشخص شود، نادیده گرفتن اساس‌نامه، انجمن را تا کدام ورطه کشانده است.
 یکی از وظایف بازرس (بازرسان) «گزارش هرگونه تخلف هيئت مديره از مفاد اساس‌نامه به مجمع عمومي» است. وقتی دکتر ناصر آخوندان، بازرس انجمن دندان‌پزشکی ایران که از بدو تاسیس انجمن دندانپزشکان عمومی ایران تا امروز، همواره عضو هیئت مدیره انجمن دندانپزشکان عمومی نیز بوده است، در گزارش خود به مجمع عمومی 30 تیر 1390 به ماده 43 و ماده 45 اساس‌نامه اشاره کرد، ژرفای ناآگاهی نسبت به مفاد اساس‌نامه و فاجعه‌بار شدن بی‌توجهی به آن را نشان داد، زیرا نه اساس‌نامه انجمن صنفی ماده 43 و 45  دارد و نه اساس‌نامه انجمن علمی!!
بنابراین، تکیه بر اساس‌نامه و قانون مداری مسئولان انجمن، تنها شعار نیست، راهی است برای بیرون رانی و تکرار ناپذیر کردن حضور نادانائی نسبت به وظایف قانونی.
در این راه نه تنها اعضای انجمن، بل‌که نهادها و ارگان‌های دولتی که در زندگی انجمن فرایندی تاثیر‌گذار دارند، لازم است روابط خود را بر مبنای اساس‌نامه تنظیم کنند و اگر شیوه‌ ای ناهمخوان با قانون اساسی انجمن وجود داشته باشد، به اصلاح آن بپردازند.
چون اساس نامه‌های صنفی و علمی تفاوت‌های جدی دارند و وجود دو اساس نامه برای یک هیئت مدیره، یکی ازسرچشمه‌های دشواری های فعلی انجمن است، بنابراین، هر یک از اساس‌نامه‌ها جداگانه بررسی می‌گردد تا امکان نتیجه‌گیری منطقی از دست نرود.

اساس نامه انجمن صنفی
برپایه اساس‌نامه انجمن صنفی، فرایند برگزاری انتخابات چگونه است و چه رکنی مسئولیت آن را به عهده دارد؟
ماده 17 اساس‌نامه می‌گوید که هیئت مدیره می‌بایست دو ماه پیش از این که دوره اش به اتمام برسد، انتخابات را برای گزینش هیئت مدیره جدید برگزار کند. فرایند آن چنین است: هیئت مدیره مجمع عمومی را دعوت می‌کند، مجمع عمومی برای اداره جلسه، هیئت رئیسه ای انتخاب می‌کند، هیئت رئیسه  با معرفی کاندیداها از مجمع می‌خواهد هیئت مدیره و بازرسان آینده را از بین داوطلبان انتخاب کند.
شکایت از انتخابات در سه مرحله می‌تواند مطرح شود:
1-پیش از رای گیری:  شکایت در این مرحله متوجه هیئت مدیره است که تدارک برگزاری انتخابات را به عهده داشته است. این شکایت نزد رکن بالاتر هیئت مدیره یعنی هیئت رئیسه مجمع عمومی برده می‌شود. هیئت رئیسه با بررسی و در صورت نیاز، رای گیری در مجمع، به شکایت رسیدگی و تصمیم و نظر مجمع عمومی را اعلام می کند. این تصمیم می‌تواند حتی لغو انتخابات باشد.
2-اعلام شروع فرایند رای گیری: در مجمع عمومی، وقتی رای‌گیری آغاز می‌شود، معنای آن این است که تا این لحظه، شرکت کنندگانِ در مجمع عمومی و کاندیداها، فرایند طی شده را پذیرفته اند و رای به اجرای درست آن داده اند. وگرنه می بایست اول به شکایت‌ها رسیدگی و بعد رای‌گیری آغاز شود.
3-پس از پایان رای گیری: در این مرحله، شکایت فقط می‌تواند در باره نحوه رای گیری و شمارش رای باشد. اگر کاندیدائی روند انتخابات را پذیرفت و در رای گیری شرکت کرد و پس از اعلام رای، شکایتی را مطرح کرد که مربوط به پیش از شروع رای‌گیری باشد، در راست کرداری اش می‌شود تردید کرد.
پس از پایان رای‌گیری و شمارش رای، این هیئت رئیسه مجمع عمومی است که درستی و یا نادرستی انتخابات را تایید می‌کند. زیرا هیئت رئیسه از طرف مجمع عمومی که بالاترین رکن تصمیم گیری در انجمن است، حق قانونی یافته است. برای کم کردن خطا در تصمیم گیری نهائی، درست آن است که هیئت رئیسه با تایید مجمع عمومی، مدت معینی را برای رسیدگی به شکایت تعیین و در زمان تصویب شده، رای نهائی را اعلام کند تا حقی از کاندیدائی تضییع نشود.
با امضاء سند و معرفی برگزیدگان، انتخابات قانوناً پایان می‌یابد و لیست هیئت مدیره منتخب و بازرسان توسط هیئت مدیره برای بررسی به وزارت کشور فرستاده می‌شود. حضور نماینده وزارت کشور در مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره انجمن صنفی الزامی نیست و برابر اساس‌نامه، وزارت کشور در تایید یا رد انتخابات وارد   نمی‌شود. بل‌که فقط لیست برندگان را که از سوی هیئت مدیره ارسال شده باشد، بررسی می‌کند
هیئت مدیره پس از امضاء اسناد توسط هیئت رئیسه و تایید نهائی آن، نتیجه را یک هفته پیش از پایان مسئولیت خود به وزارت کشور اطلاع می‌دهد.
در این جا پرسشی مطرح می شود.: وزارت کشور در این انتخابات چه نقشی خواهد داشت؟
چون انجمن غیردولتی است، با استناد به اساس‌نامه، وزارت کشور در امور داخلی انجمن از جمله برگزاری انتخابات هیئت مدیره آن دخالت نمی‌کند. شکایت از چگونگی برگزاری انتخابات باید به هیئت رئیسه مجمع عمومی داده شود نه وزارت کشور. وزارت کشور، بر اساس قانون احزاب و... عمل کرده و صدور مجوز فعالیت انجمن را برای   دوره‌ای دیگر به عهده دارد. از بندهای قانون فعالیت احزاب و ... چنین برمی‌آید که تلاش شده است در امور داخلی نهاد های اجتماعی دخالت نشود ولی آنان را ملزم به رعایت قانون کند. ( قانون فعالیت احزاب و ...و آئین نامه اجرائی آن که مبنای صدور مجوز انجمن صنفی دندان‌پزشکی ایران است، در نوشتاری دیگر معرفی خواهد شد.)
گاهی در انجمن‌هائی که هنوز نتوانسته‌اند بر روی پای خود بایستند و احتیاج به یاری دارند، نمایندگانی از وزارت کشور در مجمع عمومی شرکت می‌کنند. با تجربه به دست آوردن این انجمن‌ها، کارگزاران دولت از این بار اضافی خلاصی می‌یابند. انجمن دندان‌پزشکی ایران، در سطح والائی از توان‌مندی سازمانی قرار دارد و بالاترین دغدغه‌اش همان اجرای بی کم و کاست اساس نامه و افزایش اعتماد و احترام دو سویه با نهادهای دولتی می‌بایست باشد.
ماده 17: «هيئت مديره موظف است ظرف حداكثر دو ماه قبل از پايان تصدي خود انتخابات هيئت مديره جديد را برگزار نمايد و نتيجه را يك هفته قبل از پايان تصدي خود به وزارت كشور اعلام نمايد . »


اساس‌نامه انجمن علمی
فرایند برگزاری انتخابات در انجمن علمی حدوداً همانند اساس نامه صنفی است، با یک تفاوت جدی که در پائین آورده خواهد شد.
مسئولیت برگزاری انتخابات با هیئت مدیره است. هیئت مدیره دو ماه پیش از پایان مسئولیت خود، مجمع عمومی را فرا می‌خواند. حداکثر یک ماه پیش از برگزاری مجمع عمومی، مکان، تاریخ و دستور جلسه آن می‌بایست تعیین و به اطلاع اعضای انجمن رسیده باشد.
یکی از تفاوت‌های مجمع عمومی انجمن علمی با انجمن صنفی در این است که در اساس نامه انجمن علمی، حضور نماینده دولت( وزارت بهداشت) برای رسمیت یافتن جلسه الزامی است  و «درصورت عدم حضور نماینده کمیسیون، جلسه رسمیت نخواهد یافت.»( تبصره بند 6 ماده 13).
با حضور نماینده وزارت بهداشت و رسمیت یافتن جلسه، مجمع عمومی، هیئت رئیسه خود را انتخاب و انتخابات برگزار می‌شود.
در این جا هم این هیئت رئیسه مجمع عمومی است که درستی انتخابات را تایید و نام هیئت مدیره بعدی و بازرس را اعلام می دارد.
متاسفانه درک نادرستی از اساس نامه انجمن علمی وجود دارد که تصور می‌شود تایید فرایند انتخابات با وزارت بهداشت است. وزارت بهداشت بر پایه آئین نامه اجرائی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و اساس نامه علمی جاری، دخالتی در تعیین نفرات هیئت مدیره ندارد و این از وظایف مجمع عمومی است. به همین دلیل با پایان انتخابات، هیئت مدیره منتخب مجمع عمومی جلسه ای ترتیب داده و رئیس و مسئولان دیگر خود را بر می‌گزیند. این نشست می‌تواند بلافاصله پس از تایید هیئت رئیسه مجمع عمومی و پیش از ارسال اسناد مجمع به وزارت بهداشت صورت گیرد. ( ماده 15)  
هیئت مدیره بلافاصله پس از پایان مجمع عمومی، نتیجه آن را برای بررسی به وزارت بهداشت ( کمیسیون تعیین شده) می فرستد.
ماده 16- «هیئت مدیره... بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نماید.»
هر چقدر انجمن بتواند بهتر به وظایفش عمل کند، بار سازمانی و مالی کم‌تری بر دوش دولت گذاشته و احترام و اعتبار بیش‌تری می‌یابد. (نغمه از ضبط صدا پیداستی–  ضبط چون رفت از صدا، غوغاستی- اقبال). فراموش نکنیم شورای عالی انقلاب فرهنگی در آئین نامه اجرائی، با نگرشی ویژه به انجمن‌های غیردولتی، مبنا را نظارت بر حُسن انجام کار گذاشته است و نه دخالت در کار آن.
در پایان نوشتار باید گفته شود که پس از برگزاری انتخابات و ارسال گزارش آن به وزارت بهداشت ( انجمن علمی)، کار « بررسی صلاحیت‌های علمی و عمومی اعضای هیئت مدیره» در کمیسیونی در وزارت بهداشت شروع خواهد شد و رسمیت یافتن رکن «هیئت مدیره» مشروط به نظر کمیسیون وزارت بهداشت شده است که در نوشتاری دیگر به آن خواهیم پرداخت.


Tags: انتخابات, انجمن دندان پزشکی ایران, اساسنامه, انجمن علمی, انجمن صنفی, وزارت بهداشت
تعداد نمایش ها: 10561
کاربر مرتبط: 
دکتر آیرج کی پور | Keipour
مطالب مرتبط: 
خطاهای اساس‌نامه‌ای بازرسان انجمن
ضرورت وجود نشریه ای فراگیر برای انجمن دندان‌پزشکی ایران
پیش شرط تحول در انجمن های دندان پزشکان ایران
برنامه ريزی و انضباط كاری در انجمن
دندان پزشک عضو انجمن علمی و حقوق فردی

بازگشت به فهرست


 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،...
آموزش، کاریابی، رایانه، وب،...
ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،...
پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،...
مذهب، هنر، تاریخ،...