مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،.. |  آموزش، کاریابی، رایانه، وب،..  |  ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،.. |  پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،.. |  مذهب، هنر، تاریخ،... 
شما به رأی دندان پزشکان توهین می کنید

شما به رأی دندان پزشکان توهین می کنید

خطاهای نویسنده محترم «خبرنامه الکترونیک» در نوشتاری تحت عنوان «خطاهای اساس‌نامه ای بازرسان انجمن دندان پزشکی ایران»
دکتر ناصر آخوندان

خبرنامه انجمن دندان پزشکی ایران مدتی است فقط مترصد این است که فردی کوچکترین انتقادی و صحبتی در ارتباط با انجمن دندان پزشکی ایران در هر زمینه ای مطرح کند تا مورد آماج حملات و تخطئه نویسندگان این خبرنامه قرار گیرد. در تمام صفحات یک خبرنامه انجمن مادر هزاران افترا را به سوی بازرسان انجمن وارد می کنند و در شرایطی که بحث از همدلی و همگامی است. تنها چیزی که ما می بینیم آتش زدن به خرمن همدلی و همگامی است. به هر حال در این خصوص چند نکته را خطاب به نویسنده مطالب ابن خبرنامه اعلام می کنیم:
شما نویسنده منصفی نیستید هر چند که سعی کرده اید که این طور وانمود کنید. شما در تمام سه سال و اندی زمان هیأت مدیره، همیشه اخباری از جلسات مشترک گروه های مختلف دندان پزشکی کشور اعم از معمرین و پسش کسوتان، مسئولان و مجریان انجمن و افراد خاص مورد علاقه آن انجمن و همچنین، جلسات با شهرستان ها و هیأت مدیره را گزارش کردید. در بسیاری از این جلسات بازرسان انجمن دندان پزشکی ایران که نماینده قانونی دندان پزشکان در نظارت بر هیأت مدیره بوده و هستند، بارها و بارها مطالب، مستندات و دیدگاه های حرفه ای، صنفی و حقوقی خود را اعلام و سخنرانی کرده اند. ولی هیچگاه نظرات انتقادی بازرسین که عمدتاً راجع به پیش نویس اساس‌ نامه ای ارتجاعی بود که متأسفانه 4 نفر از اعضای هیأت مدیره با افرادی خاص تهیه کرده بودند، منعکس نکردید. چگونه ادعا می کنید که به افکار عمومی وفادار هستید؟ شما فقط به یک جناح که بر انجمن دندان پزشکی فعلاً حاکم هستند وابسته اید و چوب تکفیر را بر سر این و آن می زنید.
هیچ وقت جرات نکردید وارد مقوله پیش نویس اساسنامه بشوید و هیأت مدیره را به چالش بکشانید. که چرا اعضای هیأت مدیره در پیش نویس پیشنهادی شما حتماً باید ده نفر از روسای انجمن های تخصصی، بطور انتصابی حضور داشته باشند؟ آیا حذف حق انتخاب از دندان پزشکان در اساسنامه بزرگترین ضربه به امکان دخالت در سرنوشت دندان پزشکان توسط خودشان نبود؟
شما هیچ گاه نپرسیدید چرا هیأت مدیره 19 نفری پیشنهادی در پیش نویس اساسنامه، باید ترکیبی از 15 تا 16 نفر متخصص و تنها 3 یا 4 4 نفر دندان پزشک عمومی باشد؟ در صورتی که بیشتر دندان پزشکان متخصص درمواجه با ما این ترکیب را برای هیأت مدیره انجمن مادر قبول ندارند. در تهران که حدود هفت هزار دندان پزشک عمومی حضور دارند ترکیب هیأت مدیره را باید حتماً باید با انتخابات مشخص کرد، نه این که بگوییم حتماً ده نفر از متخصصین مستقیم در هیات مدیره حضور داشته باشند.
دوستان شما می خواهند این اصل دموکراتیک که شاکله N.G.O ها می باشد را سست کرده و فرمایشی نمایند. چرا حتی یک کلمه یا یک جمله تا به جال در مورد این مسائل ننوشتید؟ چرا انتقادهای بازرسین را در این مدت در هیچ کجا منعکس نکرده اید؟ شما به اصل اولیه دموکراسی که بازتاب افکار بازرس انجمن هم بوده، اعتقاد نداشتید و مطمئن هستیم که باور ندارید که این خود دندان پزشکان هستند که باید بین نظرات شما که مدافع هیات مدیره هستید و دیگران انتخاب می کردند که چه کسی درست می گوید؟ شما به رای مردم اعتقاد ندارید. چرا کلاه گشادی که می خواهند سر دندان پزشکان عمومی بگذارند را منعکس نمی کنید؟ شما خود دندان پزشک عمومی هستید، راستی چرا؟
در مورد ترکیب شورایعالی چرا ساکت هستید؟ شورای عالی انتصابی ما فوق هیأت مدیره انتخابی یعنی چه؟ شما توقع دارید بازرسین ساکت باشند؟ و همان جمله کلیشه ای را در مجامع عمومی عادی در خصوص عملکرد هیات مدیره بگویند که: «درستی گزارش و عملکرد هیات مدیره و انطباقش را با اساس نامه تأیید می کنیم.» اگر بازرسین نبودند در مجمع عمومی که در کنگره پنجاهم در اردیبهشت 1389 با نزدیک به 40 نفر تشکیل شده بود این اساسنامه ارتجاعی تصویت شده بود. آیا هیچ وقت جرأت کرده اید که بنویسید چرا انجمن مادر با بیش از 12 هزار عضو قصد تغییر اساسنامه را با 40 نفر داشت؟ آیا هیچ جرات کرده اید که بگویید این بازرسان بودند که با افشای اهداف شما و هم مسلکانتان باعث شدند حتی آنها با 40 نفر هم نتوانستند مجمع عمومی را تشکیل دهند و با آن تغییر مهم مخالفت کردند؟ چرا آقای دکتر، حرف های بازرسین در آن جلسه را چاپ نکردید؟ شما تلاشتان حفظ یک گروه خاص در انجمن مادر است و این دوام نخواهد آورد.
به نظر شما مخالفت ما و دفاع از حقوق حق اکثریت دندان پزشکان خطاست؟ و مجامع عمومی نباید بازرسین مثل ما را انتخاب کنند؟ بازرسین باید فرمایشی باشند و همان جمله کلیشه ای پیشنهادی شما را بگوین. وقتی دفتر صورت جلسه هیأت مدیره را از آقای شاهپوری می گیرند و در کمد می گذارند و درب آن را قفل می زنند تا بازرسین نتوانند مصوبات را مطالعه کنند. شما از این موضوع مطلع بودید. این رفتار کودکانه در سطح کلان دندان پزشکی کشور به نظر شما منطبق با وظایف بازرسی و دموکراسی بود؟
وقتی بازرسین بر حسب وظیفه خود مدارک و اسناد حسابداری و مالی را برای بررسی و مطالعه طلب می کنند، می گوبند نامه بدهید تا در هیات مدیره بررسی شود هر چند در حالی که این یک تخلف اساس نامه ای است و بازرس برای اقدامات خود نیاز به مجوز هیات مدیره ندارد و اساس نامه و مجمع عمومی این اختیارات را به او داده است هر چند شما در تمام طول این چند سال در این مورد اطلاع رسانی غلط و عامدانه کرده اید. در جواب نامه ما هیچ نامه ای به ما نداده اند شما کجا بودید؟ آقای دکتر، دندان پزشکی کشور مدت هاست در دست شما مثله شده است، تربیون دندان پزشکی کشور را مصادره کرده اید و نگذاشتید هیچ کس صدایش دربیاید چگونه بدون این که از ما سوالی کنید قضاوت می نمائید؟ مگر بازرسین چه خواسته بودند؟ یک گزارش مکتوب از عملکرد هیات مدیره و یک گزارش مکتوب از مسائل مالی بر اساس اساسنامه، پس چرا هیأت مدیره به وظیفه اش عمل نکرد؟ آیا سوال کرده اید طبق اساسنامه هیات مدیره قبل از مجمع عمومی 30 تیر سال 1390 گزارش خود را باید به بازرسین کتباً جهت بررسی و تطابق آن با دفاتر مالی و مصوبات هیات مدیره می داد و این گزارش داده نشده است؟ آن را که خود رئیس هیات مدیره قبول کرد چرا همین مطلب را هم چاپ نکردید، تا قداست هیات مدیره حفظ شود!!!!
می دانید هیأت مدیره متهم نیست، بلکه مجرم است و بر خلاف مفاد صریح اساسنامه اقدام کرده است. واقعاً شما هم این را نمی دانید؟ ما مطمئن هستیم که می دانید. اگر بازرس مستندات را نداشته باشد هیات مدیره بر خلاف اساسنامه این کار را کرده است ولی شما دندان پزشکی کشور را به انحراف کشیده اید و تمام شواهد و ادله تان کذب است.
شما که می گویید بزرگترین خطای مجمع عمومی اسفند سال 1386 انتخاب بازرسین بوده است. آیا نمی دانید که لیست هیأت مدیره و بازرسین با توافق بسته شده بود و همه افراد یک میثاق نامه نوشتند که هم اکنون موجود می باشد. شما به رای دندان پزشکان توهین می کنید، شما به خرد جمعی توهین می کنید، شما برای دندان پزشکان تعیین تکلیف می کنید! که نباید رای به بازرسان می دادند. واقعاً کارتان به کجا کشیده است. مجمع عمومی سال 1386 به هیات مدیره ای که امروز شما گل سرسبد اطلاع رسانی آن شده اید رای داد حالا بازرسین معتبر نیستند؟ واقعاً این منطق خطرناک است. باید حرفه دندان پزشکی را از دست این افراد نجات داد. اگر انتخاب ما اشتباه بوده انتخاب این هیأت مدیره هم اشتباه بوده است. اما این خوش خدمتی های شما چه قبل از انتخابات و چه بعد از انتخابات  برای چیست؟ آیا برای این نبوده است که همسر محترم شما را کاندیدای بازرسی نمایند و حداقل پاداش به شما داده باشند؟
اصلاً بازرس باید سرگرم باشد و اعضای هیات مدیره را حاضر و غایب کند. اشتباه نکنید همین که بازرسین در هر جلسه عمومی افشاگری کردند و اجازه ندادند این پیش نویس ارتجاعی تصویب شود برای همیشه در تاریخ دندان پزشکی این کشور ثبت خواهد شد.
والسلام

دکتر ناصر آخوندان | خطاهای اساسنامه ای بازرسان انجمن دندان پزشکی ایران


Tags: انتخابات, انجمن دندان پزشکی, اساسنامه, بازرس انجمن
تعداد نمایش ها: 13307
کاربر مرتبط: 
ناصر آخوندان | Akhondan
منبع: 
خبرنامه انجمن دندان پزشکان عمومی ایران
مطالب مرتبط: 
خطاهای اساس‌نامه‌ای بازرسان انجمن

بازگشت به فهرست


 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،...
آموزش، کاریابی، رایانه، وب،...
ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،...
پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،...
مذهب، هنر، تاریخ،...