مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،.. |  آموزش، کاریابی، رایانه، وب،..  |  ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،.. |  پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،.. |  مذهب، هنر، تاریخ،... 
بازرسان قانونی انجمن باید به وظیفه خود عمل کنند

بازرسان قانونی انجمن باید به وظیفه خود عمل کنند

دکتر آیرج کی پور

*برابر اساس نامه و آئین نامه اجرائی،  دکتر میترا میرمحمدی و دکتر شفیع جعفری بازرسان قانونی انجمن اند.
قانون مداری و احترام به قانون مدافع حقوق انسان در جامعه، نشانه رشد خردگرائی ملی و از نمونه‌های اعتلای درک و رعایت حقوق شهروندی است. انجمن‌های علمی غیر انتفاعی پزشکان، بدون این جهت‌گیری نمی‌توانند به هدف‌های اساس‌نامه ای خود دست یابند.
این نوشتار با کنکاشی در اساس‌نامه، آشکارسازی گوشه‌های پنهان مانده آن را آماج گرفته است، با این امید که اجرای بهتر و دریافت ژرف‌تر قانون، روابط درونی انجمن بر پایه‌های پایا استوار و امکان طرح نقض‌های اساس‌نامه ای و پیش زمینه برخورد با عوامل آن فراهم شود.   
انجمن علمی دندان پزشکی ایران، بر اساس « آئین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون موضوع ماده 4 مصوبه 262-مین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی»  تشکیل و  بر پایه  اساس‌نامه فعالیت می‌کند. هم اساس نامه و هم مصوبه شورای انقلاب فرهنگی دارای کاستی‌هائی اند که تجربه و گذر زمان به روز شدن آن را می طلبد اما تا تغییر آن در جهت دیدگاه‌های روزآمد شده، برای گریز از نابسامانی تشکیلاتی، لازم است اساس نامه بی کم و کاست و بدور از نظرگاه‌های سیاسی و سلیقه های فردی و گروهی اجرا شود. این هم وظیفه مجموعه اعضای انجمن است و هم کارگزاران وزارت بهداشت که نظارت بر انجمن های علمی را به عهده دارند.
پس از انتخابات 30 تیر 1390 ابهامی در چرائی صادر نشدن پروانه فعالیت هیئت مدیره منتخب پیش آمده است. این که چرا کمیسیون«ماده 4» سکوت کرده است، هفته آینده در نوشتاری دیگر خواهد آمد. اما در این نوشته وظیفه قانونی ای که به عهده بازرسان برگزیده انتخابات 30 تیر سال  1390 است، یادآوری می‌شود
رسیدگی به درخواست تاسیس و صدور مجوز تشکیل و ادامه کار انجمن علمی را کمیسیون  ماده 4 (وزارت بهداشت) به عهده دارد. برای صدور مجور، کمیسیون به « صلاحیت های علمی و عمومی اعضای هیئت موسس »    می پردازد. تصویب اساس نامه انجمن و پس از آن هرگونه تغییر در اساس نامه نیز به عهده این کمیسیون است
پس از قبول هیئت موسس و تصویب اساس نامه، فعالیت انجمن علمی آغاز می شود. اساس نامه انجمن علمی می گوید که گام نخست، فراخواندن مجمع عمومی است.  مجمع عمومی را هیئت موسس دعوت می‌کند ولی شرط رسمیت یافتن آن این است که نماینده «کمیسیون» در جلسه حضور داشته باشد. این نماینده در مجمع عمومی   بر « حسن اجرای انتخابات انجمن ها » نظارت خواهد داشت. در عین حال، در تمام دوران فعالیت انجمن، کمیسیون ناظر بر « حسن انجام کار انجمن» خواهد بود.
 همان طور که می بینیم، کمیسیون بر انجمن نظارت دارد و صلاحیت اعضای هیئت مدیره را بررسی می‌کند
اگر به مجوزی که از طرف کمیسیون ماده 10 احزاب برای فعالیت انجمن صنفی صادر شده است نگاه کنیم، نام اعضای هیئت مدیره نیز قید شده است. مجوز وزارت بهداشت فقط نام رئیس هیئت مدیره ( دکتر غزنوی) را آورده و خواسته است فعالیت انجمن بر پایه قانون صورت گیرد.  
پرسشی که پیش می آید این است که چرا در « آئین نامه اجرائی ....» و مجوز فعالیت انجمن، حرفی از بازرس و بازرسان نیست و فقط در باره هیئت مدیره صحبت شده است؟
اساس نامه انجمن علمی دندان پزشکی ایران برای انجمن سه رکن تعریف کرده است. 1) مجمع عمومی: این مجمع بالاترین رکن در انجمن است و دو رکن دیگر را انتخاب می‌کند،2)  هیئت مدیره: انتخاب شدگان در مجمع عمومی پس از بررسی و تایید کمیسیون می‌توانند به عضویت آن درآیند 3) بازرس( بازرسان) که توسط مجمع عمومی با وظایف معین اساس نامه ای انتخاب می شوند.
در این جا لازم است روشن تر به اساس‌نامه نگاه کرد. تایید درستی انجام انتخابات با هیئت رئیسه مجمع عمومی است و نماینده وزارت بهداشت بدون دخالت در کار هیئت رئیسه، فقط بر حسن اجرا نظارت می‌کند و گزارش کار را برای تصمیم گیری به «کمیسیون» ماده 4  می‌دهد. بنابراین، از نظر اساس نامه، انتخاب بازرس نیز مانند انتخابات امری داخلی است و بلافاصله پس از پایان مجمع عمومی و تایید درستی انجام آن توسط هیئت رئیسه مجمع عمومی، بازرسان انتخاب شده می‌بایست کار خود را آغاز کنند. چه اعضای هیئت مدیره منتخب مجمع عمومی تایید بشوند و چه نشوند، چه مجوز جدید صادر بشود و چه کار صدور مجوز به درازا بکشد، بازرسان انتخاب شده، جانشین بازرسان پیشین می‌شوند.
 در 30 تیر 1390 ، مجمع عمومی انجمن دندان پزشکی ایران تشکیل گردید و درستی انجام انتخابات آن توسط هیئت رئیسه ای که مجمع عمومی انتخاب کرده بود، تایید شد و بنا به « آئین نامه اجرائی...» سند ها برای بررسی به «کمیسیون»  تحویل گردید. کار بررسی تا امروز به درازا کشیده است و هیئت مدیره منتخب سال 1386 هنوز هم به ناچار عهداره دار مسئولیت است.
برابر اساس‌نامه، « اعضای رکن هیئت مدیره» را مجمع عمومی انتخاب می کند ولی فقط پس از تایید            « کمیسیون» می‌توانند عهده دار مسئولیت شوند و تا زمانی که مجوز جدید صادر نگردیده است، برابر اساس‌نامه، هیئت مدیره (سابق )عهده دار مسئولیت خواهد بود ولی «اعضای رکن بازرسی» را مجمع عمومی انتخاب و هیئت رئیسه مجمع عمومی تایید می‌کند.
قانون مداری حکم می‌کند خواهان اجرای اساس نامه باشیم و از بازرسان منتخب 30 تیر 1390 بخواهیم به وظیفه قانونی خود که در زیر آمده است عمل کنند.
ماده 19- وظائف بازرس به شرح زیر است:
1-    19- بررسی کلیه اسناد و مدارک مالی انجمن و تهیه گزارش برای ارائه به مجمع عمومی.
2-    19-  بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عملکرد انجمن و ارائه آن به مجمع عمومی.
3-    19- گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساس‌نامه به مجمع عمومی.
4-    19- دعوت از مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری.
ماده 20- شرکت بازرس در جلسات هیئت مدیره بدون حق رای مجاز است و در هر زمان می تواند اسناد و دفاتر مالی انجمن را از هیئت مدیره مطالعه و مورد بررسی قرار دهد.
ماده 21- در پایان هر سال مالی ریاست هیئت مدیره گزارش فعالیت‌های سالانه انجمن و ترازنامه آن واحد را حداقل 45 روز قبل از تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی سالانه برای تأیید در اختیار بازرس قرار خواهد داد.

Tags: دکتر میترا میرمحمدی, دکتر شفیع جعفری, بازرسان انجمن, اساسنامه انجمن, انتخابات انجمن دندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 5379
کاربر مرتبط: 
دکتر آیرج کی پور | Keipour
مطالب مرتبط: 
خطاهای اساس‌نامه‌ای بازرسان انجمن
مجمع عمومی و انتخابات 30 تیر 1390 انجمن دندان پزشکی ایران
فعالیت شفاف اساس‌نامه‌ای انجمن
پیش شرط تحول در انجمن های دندان پزشکان ایران

بازگشت به فهرست


 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،...
آموزش، کاریابی، رایانه، وب،...
ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،...
پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،...
مذهب، هنر، تاریخ،...