مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،.. |  آموزش، کاریابی، رایانه، وب،..  |  ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،.. |  پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،.. |  مذهب، هنر، تاریخ،... 
درعرصه ی رقابت حرفه ای، چگونه توجه درمان‌خواهان دندان‌پزشکی را جلب کنیم؟

درعرصه ی رقابت حرفه ای، چگونه توجه درمان‌خواهان دندان‌پزشکی را جلب کنیم؟

دکتر شکفته راد - دندان پزشک، ارتدنتیست

تعریف واژه ها

‏1)‏    خدمت گیرندگان دندان پزشکی ‏
معمولن برای کسانی که از خدمات دندان‌پزشکی بهره می‌برند، واژه هایی چون «بیمار»، «مراجعه کننده»، «درمان‌خواه» و ‏‏«مشتری» ‏استفاده می شود. «بیمار» که از گذشته برای خدمت گیرندگان طب معمول بوده، معادل‎ Sick, ‎unhealthy, ill‏ است و در مورد مراجعین دندان پزشکی‎ Patient ‎که در غرب معمول می باشد، بدون توجه به ‏معنی اصلیِ پیِشِنت، همان عنوان عصر بوعلی و سایر حکیمان که برای دردمندان رایج بوده، به بیماران دندان ‏پزشکی نیز تعمیم داده شده است. معنی بهتر "پیشنت"، صبور، منتظر و کسی است که در انتظار دریافت خدمت (معمولن پزشکی ‏یا دندان پزشکی) است. بیمار یا مریض با این واژه تفاوت ریشه ای دارد. از آنجا که خدمات دندان پزشکی –‏بخصوص هم اکنون- در موارد بسیار، جنبه درمانی ‏ندارد و خدمت گیرندگان ممکن است مایل نباشند که «بیمار» ‏خطاب شوند، کاربرد این واژه از سوی برخی همکاران درمانگر و صاحب نظران ‏مورد تردید قرار گرفته است و از آن پرهیز می کنند. «مراجعه کننده» از ‏جهت معمول بودن مراجعه اشخاص برای دریافت ‏خدمت و «مشتری» نیز به عنوان کسی که در دندان پزشکی ‏خریدار خدمت تلقی می شود و در ازای آن وجهی ‏می پردازد، دیگر عناوین معمول برای این افراد است. نگارنده ‏بیش از همه، واژه «مشتری»، «درمان‌خواه»  و در مواردی محدود «بیمار» ‏را پیشنهاد می‌کند و برخلاف ادعای برخی همکاران، واژه مشتری را نه تنها موجب کاستن از شان دندان پزشکان نمی داند، بلکه در قبال نوع کار حرفه ای ایشان، بسیار متناسب تر می داند.‏ *

‏2)‏    جلب توجه
در فرهنگ ایرانی «جلب توجه» به نادرست، به عنوان یک رفتار منفی یا سطحی و ناشی از «ضعف‌نفس» تلقی ‏می شود. کسانی که برای انتفاع شخصی یا اهداف خاص، توجه دیگران را جلب کنند، با تعابیری مانند سبک ‏سر و محتاج توجه دیگران و حتی خودنما، مورد طرد یا تمسخر قرار می گیرند. این در حالی است که در علوم ‏مختلف روان شناسی، جامعه شناسی، مدیریت و کسب و کار دقیقا عکس این نگاه را به موضوع داشته، از ‏مجموع مباحث آن ها می توان اعتماد به نفس، توانایی شخصیتی، خلاقیت، بهره بالای هوشی و موارد معادل آن در مورد این اشخاص و در مقابل، ضعف و ناتوانی افرادی را که دست به تمسخر می زنند استنباط کرد که با عدم ‏توانایی کافی در ایجاد تغییر و ضعف در پاسخگو بودن آشکار، از یک رشد طبیعیِ روانی و اجتماعی محروم ‏هستند و اغلب دچار ناهنجاری های روانی ناشی از گوشه گیری، پنهان کاری و سرخوردگی می باشند.‏

هرم مازلو


در روان شناسی انسان گرایانه که آبراهام مازلو بنیان گذارِ آن و هرم مازلو معرف آن است، نیازهای انسانی در رده ‏های مختلف رشد و بلوغ انسان طبقه بندی شده است. در رده چهارم و پنجم این هرم، نیازهای اجتماعی و ‏احترام قرار دارد که شخص در ابتدای ورود به اجتماع، عشق خود به دیگران و عشق دیگران به خود را طلب می کند ‏و سپس با گسترش حضور اجتماعی، این نیاز به محبت تداوم و وسعت یافته و در سطح بالاتر به احترام و عزت ‏نفس ارتقا می یابد. بر این اساس، از آنجا که انسان موجودی اجتماعی است، برای روابط معنی‌دار با دیگران، ‏سخت می‌کوشد تا توجهات را جلب کند. این رفتار نه تنها در مسیر رشد طبیعی فرد نشانه و مسیری طبیعی و ‏حاکی از سلامت فرد است، بلکه برای موفقیت درکسب و کار، یک نیاز اجتماعی ضروری است. هرچه فرد در ‏مراتب مختلف رشد، بهتر و کامل‌تر ارضا شود، بهره وری اجتماع و دیگران از او به همان نسبت افزایش می یابد. ‏پس هر دندان پزشک برای رشد خصائل انسانی، کسب عزت نفس فردی و موفقیت در فعالیت های مختلف ‏اجتماعی -بخصوص کسب درآمد مطلوب- نیاز دارد که مورد توجه قرار گیرد.

‏3)‏    محل ارائه خدمات دندان پزشکی
‏«مطب» رایج ترین نام برای محل ارائه خدمات دندان پزشکان بوده و هست اما از طرفی واژه «کلینیک» به دو ‏دلیل می تواند تجویز شود. یکی مرسوم شدن این نام برای محل اشتراکی کار چند دندان پزشک که معمولن آن ‏را کلینیک و گاه «درمانگاه» می خوانند. دلیل دیگر این که اگر قرار است از یک واژه بیگانه (مطب که عربی ‏است) استفاده شود، پس کلینیک هم به همان میزان بیگانه است. از طرفی منشا واژه‌ی «کلینیک» زبانی ‏انگلیسی است که علوم دندان پزشکی امروز ما ایرانیان از آن زبان گرفته و ترجمه می شود، چرا آن را به کار ‏نبریم؟ البته در انگلیسی نام دنتال آفیس (دفتر، اداره) به محل کار دندان پزشکی گفته می شود که در فارسی ‏غیر معمول و غریب است. با توجه به مطالب این مقاله، حتی اگر به جای مطب یا کلینیک دندان ‏پزشکی، این مکان را «آفیس دندان پزشکی» بنامیم نیز شایسته خواهد بود.‏
گله ی این موضوع متوجه فرهنگستان زبان فارسی است که با وجود حضور یک دندان پزشک برجسته در آن (دکتر اسماعیل یزدی) ‏هنوز برای موضوعات اینچنین فکر اساسی نشده یا اگر شده در خارج از آن مرکز نیامده و گسترش نیافته است.‏

اتاق درمان دندان پزشکی


درمانگاه که واژه ای فارسی است نیز به خاطر وسعت و رواج کاربرد آن در مورد مراکز درمانی عمومی، کاربرد ‏خود را نه تنها برای کلینیک خصوصی دندان پزشکی (مطب) از دست داده بلکه در مراکز جدید درمانی با چند ‏دندان پزشک نیز نسبت به آن نظر مثبتی ندارند چون گمان می کنند این نام، مراکز درمان پزشکی عمومی، ‏دولتی، آموزشی و خصوصن خیریه را به ذهن می آورد. نگارنده با طرح این بحث درصدد موضع گیری خاصی ‏نیست. در متن حاضر نیز از واژه های مطب و کلینیک برای تشریح مراکز خصوصی درمان، اعم از آن ها که یک ‏دکتر یا دو یا چند دکتر در آن کار می کنند، استفاده می شود. اشاره یگانه به «آفیس» نیز برای تلنگر به ‏اندیشمندان تصمیم ساز است.‏

پیشنهاد پژوهش:‏


ارزیابی عملکرد فرهنگستان های زیان فارسی و علوم پزشکی در زمینه واژه های رایج دندان پزشکی


مشکل چیست؟

امروزه ضمن تغییرات چشمگیر و گاه سرسام آوری که در زمینه های مختلف در جریان است، دو واقعه موجب ‏نگرانی دندان پزشکان جوان شده است:‏
‏1-‏    افزایش بی رویه دندان پزشکان
‏2-‏    مشکلات شدید اقتصادی مردم

پیشنهاد پژوهش:‏


بررسی دغدغه های موجود در زمینه مدیریت سطوح کلان، میانی و پایین دندان پزشکی


افرایش جمعیت دندان پزشک و کاهش توان مردم در تامین هزینه های دندان پزشکی، عمدتن به یک نتیجه‌ی ‏اجتناب ناپذیر منجر می‌شود: «افزایش رقابت دندان پزشکان».‏
این موضوع نیز اگر از نگاه کلان تر دیده شود، فرآیندی است که به شدت امکان تبدیل به فساد فراگیر درمانی و مالی در حرفه دندان پزشکی را دارد که جلوه ‏هایی از آن در موضوعاتی چون "بی توجهی به درمان ریشه و توصیه ایمپلنت"، "جایگزینی چینی در موارد ساده ای که کامپوزیت ها به خوبی پاسخگو هستند" ‏و موارد عدیده دیگر جلوه‌گر شده است؛ اما پرداختن به این معضلات نیز از موضوع این مقاله خارج است.‏
دندان پزشکان، بخصوص آن ها که می خواهند تازه وارد عرصه ی کار شوند، در صورت جدی نگرفتن موضوع، ‏در خطر عدم موفقیت، به مراتب بیش از گذشته هستند. ‏

چه باید کرد؟
‏ آیا باید ترسید، دندان پزشکی را رها کرد و به کارهایی دیگر پرداخت؟ توصیه نگارنده به همکاران جوان این ‏است که بیایید همان‌گونه که در ورود به دوره دندان پزشکی ده ها یا صدها هزار رقیب را پشت سرگذاشته و ‏پس از سالها تلاش، موفق به اخذ دکترا شدید، اکنون نیز با توسل به روش های علمی و مطمئنی که به بخشی ‏از آنها در اینجا اشاره می شود، به میان مشکل رفته و سربلند در این صحنه ی مهیا نقشی بی مثال بازی کنید! ‏این مقاله و بحث های بعدی، به شما نشان خواهد داد که اگر دندان پزشکان با کمی دقت و مراقبت، روش های ‏توصیه شده را به کار بندند، نه تنها خود در عرصه زندگی حرفه ای و اجتماعی موفق خواهند بود، بلکه با ‏ترویج و تعمیم این روش ها، جا برای موفقیت دیگر همکاران نیز فراهم تر خواهد بود. جالب‌تر این که این روش ‏ها یک بازی برنده – برنده بوده نه تنها به نفع دندان پزشکان تمام خواهد شد، بلکه بیماران در این میانه سود ‏فراوانی نصیبشان می گردد. این قانون کسب و کار است که وقتی عرضه زیاد باشد، مشتریِ هشیار امکان بهره ‏برداری بیشتری خواهد داشت.‏

پیشنهاد پژوهش:‏


بررسی مشاغل و حرفه های غیردندان پزشکی که برخی دندان پزشکان به جای یا در کنار حرفه اصلی خود به آن می پردازند


چند نکته کلیدی
1-‏    بالا یا پایین بودن شرایط بهداشت دهان جامعه، تاثیری در دغدغه های مدیریت کسب و کار دندان ‏پزشکی ندارد. این گمان برخی عوام که در شرایط بد بهداشت دهان، دندان پزشکان خوشحال تر ‏هستند، نادرست و نگاهی است در افقی بسیار محدود و پست. ممکن است در یک روز برفی یک ‏صافکار اتومبیل سرش شلوغ تر باشد اما اولن این به معنای درآمد نهایی بیشتر نیست و در ثانی در کار ‏یک اداره‌ی معتبر، بارندگی و خشکی هوا حتی تاثیر مقطعی هم ندارد. در هر شرایطی دندان پزشکی ‏مراجعات خود را خواهد داشت و نوع تقاضا است که تغییر می کند. نه تنها وجدان انسانی و حرفه ای ‏دندان پزشکان راغب‌تر است که سطح بهداشت بالاتر باشد و مردم از سطح رفاه بهتری برخوردار باشند ‏بلکه کسب و کار دندان پزشکی نیز در جامعه ای با سطح بهداشت مطلوب، به مراتب مناسب تر بوده، ‏قدر نوآوری ها و توجهات دندان پزشکان بیشتر دانسته می شود و تقاضاها برای خدمات مهم تر و ‏اساسی تری خواهد بود.‏

پیشنهاد پژوهش:‏


مقایسه نوع نیازهای دندان پزشکی گروه های دارای شرایط بهداشتی متفاوت


2-‏    دندان پزشک موفق کسی نیست که تنها درمانگر خوبی باشد. یک دندان پزشک باید ابتدا باور کند که ‏هرچند درمانگر برجسته ای است اما علم مدیریت مقوله ای کاملن تخصصی و متفاوت با رشته ای ‏است که او فراگرفته است. هرچند تسلط علمی و عملی در کار دندان پزشکی مقدمه‌ی لازم برای ورود ‏و اساس بقا در موفقیت یک کلینیک است، اما برای موفقیت در مطب داری، دانستن تراش دندان و یا ‏چگونگی خم کردن سیم، به تنهایی راه گشا نیست. یک دکتر باید ضمن داشتن توانایی و ظرافت حرفه ‏ای، در اداره کلینیک خود، با تکیه بر روش های علمی و تجربه شده، مسائل حوزه کار خود را تجزیه و ‏تحلیل نموده و با احترام به نظرات دانشمندان علم مدیریت، برای کار خود برنامه ریزی کند.‏

پیشنهاد پژوهش:‏


میزان آشنایی گروه های مختلف دندان پزشکان با موضوعات کلیدی مدیریت فضای کسب و کار


3-‏    دندان پزشک باید این نکته را در نظر داشته باشد که بین «مدیریت» و «رهبری» تفاوت هایی هست. ‏پرداختن به این بحث در این مقاله ممکن نیست. یک دندان پزشک در بهترین حالت باید یک رهبر ‏خوب باشد نه مدیر. خوب است که در کلینیک دندان پزشکی یکی از کارکنان که از شایستگی بیشتری ‏برخوردار است، به عنوان مدیر تعیین شده و در صورت لزوم زمینه برخورداری او از دوره های آموزشی ‏نیز فراهم شود. دندان پزشکانی که توجه به این دو مقوله نداشته و خود را در مقام «مدیر» کلینیک ‏تلقی می کنند، ندانسته به خود و مجموعه خدماتی خود لطمه وارد می کنند.‏

پیشنهاد پژوهش:‏


بررسی تعداد و سمت کارکنان کلینیک های دندان پزشکی‏


4-‏    توجه جدی به این موضوع اهمیت دارد که «رقابت» به معنی «دشمنی» نیست. دندان پزشک باید هم ‏خود به این نکته توجه و باور داشته باشد و هم به همکاران و کارکنان کلینیک و حتی به بیماران این ‏را بفهماند. برعکس، بهترین رقابت ها بر مبنای «رفاقت» و دوستی پیش می روند. دو دونده می توانند ‏در بیرون از میدان با هم دوستانی صمیمی باشند و در عین حال در حین مسابقه سعی در پیشبرد کار ‏خود، بدون کمترین لطمه یا بدبینی به رقیب داشته باشند. نباید فراموش کرد که همکار ما هم یکی مثل ما ‏بوده و او نیز باید از حقی مساوی برای ایفای نقش برخوردار باشد. در صحنه ی زیبای بازی زندگی، ‏هرکس می تواند در جای خود نقشی بدیع بازی کند بدون این که تزاحمی با دیگری داشته باشد. عدم ‏توجه به این نکته ظریف می تواند مشکلات جدی در مسیر کار خود ما و دیگران ایجاد کند و لطمات ‏اساسی به اعتبار دندان پزشکان وارد نماید. ‏
5-‏    رقابت در کار نباید به رقابت در قیمت و بهای خدمات بیانجامد. این که قیمت ها باید عادلانه و ‏متناسب با خدمات و مواد باشد مورد تردید نیست اما اولن مسوولیت این موضوع با مراجع بالاتر مانند ‏انجمن های صنفی، سازمان نظام پزشکی و مراجع دولتی است و در ثانی دندان پزشکان، هرگز بدون ‏منطق، هزینه ای را مطالبه نمی کنند. اگر رقابت در نرخ خدمات مبنای رقابت شود، علاوه بر ضرر ‏نهایی که به کل صنف می رسد و موجب کسر شان دندان پزشکان می گردد، بیشترین ضرر آن متوجه ‏بیماران خواهد شد که بی اطلاع از کم و کیف خدمات و مواد، برای استفاده از درمان ارزان تر، خدماتی ‏با کیفیت نامطلوب دریافت می کنند. چنین چیزی نه تنها برای بیمار خسارت مالی در پی دارد که ‏معمولن به ضررهای جسمی متعدد نیز منجر می شود. دندان پزشک مانند هنرمندی است که نباید ‏محدود شود. با آزاد گذاشتن افراد فرهیخته ی جامعه در صنوف مختلف و باز گذاشتن دست آن ها در ‏تعیین بهای خدمات خود، هم عزت نفس و شرافت افراد حرفه ای تضمین می شود و هم در شرایط ‏رقابتی موجود و در حضور درک و سواد عمومی مشتریان، قیمت ها خودبخود تعدیل شده و ‏متخصصین حرفه ای، خودبخود پاسخگوتر خواهند بود.‏

پیشنهاد پژوهش:‏


بررسی مقایسه ای متوسط قیمت خدمات دندان پزشکی، متناظر با تعداد دندان پزشکان موجود در هر منطقه


6-‏    رقابت به هیچ وجه نباید آلوده به صفات ناپسندی چون بدبینی، بدگویی، تجسس، قضاوت و یا دروغ، ‏با هدف بیرون راندن یک همکار از صحنه یا جذبِ مشتری کلینیک دیگر به مطب خود گردد. چنین ‏رفتارهایی به عزت شخص خاطی خدشه جدی زده و از او نزد خود و دیگران، موجودی ذلیل و حقیر ‏خواهد ساخت. جامعه دندان پزشکان، بیماران دندان پزشکی و اجتماع نیز در اثر تلاش یک حرفه ای ‏در تخریب دیگر همکار خود، متضرر می شوند. اینچنین روش هایی بازنده – بازنده ارزیابی می شوند و ‏مراکز ناظر قانونی و انجمن های صنفی وظیفه جدی برای مقابله دارند. فعالیت های اجتماعی باید ‏مانند رودخانه ای جاری تصور شود که هرکس بنا به صلاحیت خود کاسه ای از آن برای خویش برمی ‏دارد و هیچ کس اجازه ندارد این رود را آلوده کند و یا همسایه ای را از آن محروم نماید.‏
7-‏    ‏ مخاطب این مقاله تنها دندان پزشکان نیستند، بلکه از سویی به مردم حقوقشان را یادآوری می کند و ‏از سویی به مدیران و تصمیم سازان جامعه متذکر می شود که با بزرگ‌منشی و دوراندیشی به موضوع ‏کسب و کار دندان پزشکان نگاه کنند. مدیران آموزشی با تجدید نظر در برنامه های درسی، مدیران ‏درمان در نحوه نظارت خود، مدیران قانون گزار در تدوین مقررات و قوانین و مراجع انتظامی پزشکی و ‏قضات نیز در نحوه تبیین و استنباط خود از مفاد قوانینی که سربسته و کلی هستند، منافع نهایی ‏جامعه را در موفقیت این قشر باهوش و متخصص در نظر گرفته، از روش های محدود کننده استفاده ‏نکنند. بستر رشد خلاقیت ها، آزادی و آزادمنشی است...‏
8-‏    مردم به حرفه ای های موفق و خوشحال گرایش دارند. یک دکتر خواهان موفقیت، خود را به دیگران ‏افسرده یا ناموفق نشان نمی دهد و هرگز از عدم موفقیت یا مشکلات کار و یا از کسادی احتمالی مطب ‏سخن نمی گوید. دندان پزشک خود مسوول رفع مشکلات خود است. صورت خود را با سیلی سرخ نگه ‏می دارد تا معتبر و مورد اعتماد باشد. در عوض، کسب موفقیت های بعدی، حل مشکلات را آسان ‏خواهد کرد.‏
9-‏    می توان در یک نگاه کلی چهار گروه دندان پزشک را در عرصه درمان جامعه در نظر گرفت: گروه ‏نخست بزرگان باتجربه که خود اساتید سایر دندان پزشکان بوده و نه تنها به مطالبی از این دست نیاز ‏ندارند که قادر هستند مطالبی به مراتب ارزنده تر از این را به دیگران یاد دهند. دومین گروه کسانی ‏که به کار دندان پزشکی مشغول هستند اما همواره می نالند و از شرایط خویش راضی نیستند. گروه ‏سوم کسانی که در ابتدای کار اما دارای سابقه ای از حضور و همکاری در یک درمانگاه بوده، تصمیم به ‏شروع کار مستقل گرفته اند و گروه چهارم دندان پزشکانی که پس از ختم تحصیل، کلینیک خود را با ‏خرید تجهیزات، لوازم و مواد از صفر بنیاد می گذارند. ‏
گروه اول در فعالیت خود سابقه دار و موفق بوده و با هر روشی که به کار اشتغال دارند ضرورتی به تغییر نمی ‏بینند. گروه دوم خوب است که با مفهومی به نام «بازمهندسی فرآیند کسب و کار» ‏BPR‏ آشنایی پیدا کنند‎ ‎‏**. ‏گروه سوم و چهارم‎ ‎مخاطبان اصلی کلام نگارنده هستند که معمولن آمادگی بیشتری برای نوآوری و تغییر ‏داشته، بدون گیر و گرفتاری نسبت به روش های سنتی، می خواهند و می توانند روش های نوین را تجربه ‏کنند.‏

مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار

پیشنهاد پژوهش:‏


بازمهندسی فرآیند یک کلینیک دندان پزشکی
بازمهندسی فرآیند یک دانشکده دندان پزشکی
بازمهندسی فرآیند یک انجمن دندان پزشکی
بازمهندسی فرآیند دفتر/ اداره ... دندان پزشکی وزارت ..‏
 

کلیدهای موفقیت
مراجعه بیماران جدید، بهترین شاخص سلامت یک کلینیک و مایه اطمینان از رشد کار یک دکتر است. دکتر ‏دندان پزشک برای جذب بیماران جدید، ساده ترین کاری که می تواند انجام دهد، دادن پیشنهاد ارجاع بیماران ‏خانوادگی یا دوستان کسانی است، که مشتریان فعلی او هستند. اما به طور کلی جذب بیمار و خصوصن ‏نگهداری و حفظ مشتری برای دراز مدت، کار آسانی نیست. یک مشکل این است که بسیاری از کسانی که می ‏توانند مشتری شما باشند، درحال حاضر برای خود یک دندان پزشک دیگری دارند که از او راضی هستند. ‏بسیاری از مردم هم گمان نمی کنند که به دندان پزشک و خدمات دندان پزشکی نیاز داشته باشند. برخی هم ‏به دلائل مختلف ترجیح می دهند به مراکز دولتی، خیریه و آموزشی مراجعه کنند و قادر یا مایل به داشتن ‏دندان پزشک خصوصی نیستند. یک نکته جالب این که بیماران اولیه معمولن طی سال اول بیشتر و راحت تر ‏هزینه ها را پرداخت می کنند و بیش از دیگر بیماران کار شما را تبلیغ می کنند. وقتی بدانیم که مهم ترین ‏عامل تبلیغ یک دندان پزشک و معروفیت او در شهر، بیماران او هستند، به اهمیت بیماران جدید بیشتر پی می ‏بریم. ****
معمولن وقتی یک نفر به کلینیک شما زنگ می زند، مشکلی اورژانس برایش پیش آمده و همین ها هم وقتی ‏تماس می گیرند و یا برای معاینه می آیند، می خواهند قیمت خدمات شما را بدانند که با دیگر همکارانتان ‏مقایسه کنند. آن ها هم که ناچار به درمان می شوند، سعی می کنند درمانی را در حد اقل ممکن دریافت کنند ‏که مشکلشان را تخفیف دهد و بعد برای همیشه می روند و این غم را در دل شما باقی می گذارند که «چرا ‏طرح درمان مرا نادیده گرفت؟!». بی توجهی به شما و تخصص شما که خود بسیار دغدغه اش را دارید و مرتب ‏برایش دل می سوزانید، یک موضوع عادی در بین مردم است! با موضوع کم کم کنار خواهید آمد و آن را ‏خواهید پذیرفت. بیشتر مردم اهمیتی به شغل دندان پزشک نمی دهند و مانند شما متوجه نمی شوند که حفظ ‏سلامت دهان یک بخش حساس از سلامت عمومی است. هرچند عدم درک اهمیت کار شما دردناک است اما ‏خونسرد باشید، به مسائل به صورت عمیق تر نگاه کنید و این بی توجهی را بزرگ ترین مشکل خود تلقی ‏نکنید.‏
دندان پزشکان ضمن داشتن این مشکل مهم، تعرفه روشنی ندارند و گاه خود نمی توانند با آرامش، در مورد ‏قیمت زحمات خود نرخ تعیین کنند. وقتی مردم به یک گالری هنری عکاسی یا نقاشی یا مجسمه سازی و ‏امثال آن می روند، حق بحث در مورد قیمت فلان اثر هنری را که یک هنرمند خلق کرده به خود نمی دهند. ‏کسی به یک نقاش هنرمند نمی گوید فلان میزان رنگ استفاده کرده، قیمت بوم این است و قاب و شیشه هم ‏این مقدار، پس چرا تابلو این قدر گران است، هرگز! ارزش کار یک هنرمند با مواد مصرفی کارش سنجیده نمی ‏شود. دندان پزشک هم هنرمند است. هیچکس در مواجهه با گرانی کالاها، مغازه دار را مقصر نمی داند، اما اگر ‏نرخ خدمات دندان پزشکی بالا رود، بدون توجه به گرانی خارج از کنترل مواد، ابزارها، سرویس و نگهداری، ‏اجاره و مالیات و ده ها هزینه ای که دندان پزشک بر عهده دارد، معمولن خود او را مسوول گرانی می شناسند. ‏به این مشکلات فرهنگی، نظارت و توقعات مراجع مختلف، روابط با شرکت های بیمه، سروکار داشتن با شرکت ‏های بازرگانی و مشکلات دیگر را که اضافه کنیم، آن وقت است که اگر بدانیم برای مردم در مورد دندان ‏پزشکی دو موضوع اهمیت دارد: درد و هزینه! متوجه ضرورت تجدید نظر اساسی در کار خود خواهیم شد. آن ‏گاه اهمیت جذب مشتری جدید، حفظ مشتریان موجود و دشواری کار، جلوه بیشتری پیدا می کند.‏

پیشنهاد پژوهش:‏


بررسی روش برخورد اولیه کلینیک های دندان پزشکی و میزان خلف وعده بیماران معاینه اولیه


باید بدانید که: ‏

‏1.‏    به عنوان یک دندان پزشک، نمی توانید نگرش جامعه را تغییر دهید! تغییر نگرش روند پیچیده و ‏طولانی مدتی است. به فکر الان باشید و در این سال های عمر، با یک کار شرافتمندانه و موفق، گلیم ‏خود را از آب بکشید، اطرافیانتان را بهره مند کنید و به عنوان یک حرفه ای خوب و سرفراز، مایه ‏افتخار دندان پزشکان و جامعه‌ی خود باشید. ناراحت نباشید که نمی توانید گرایش جامعه را تغییر ‏دهید، اما قادر هستید که در همین جامعه به عنوان درمانگری فعال حضور داشته و سود برده و سود ‏برسانید.‏
‏2.‏    به بیماران خود صریحن توضیح دهید که مشکلات و نگرانی آن ها برای شما یک دغدغه است و ‏برایتان اهمیت دارد. کاری کنید که بیماران، دلسوزی و صداقت شما را درک و به شما اعتماد کنند. ‏روش های سنتی را کنار بگذارید، برای مردم تکبر به خرج ندهید و همه تلاش خود را صرف این کنید ‏که در کار خود مطلب جدید و ابتکاری برای گفتن داشته باشید. برای جذب بیمار لازم نیست میلیون ‏ها تومان خرج تبلیغات کنید یا با بیمه های مختلف قرارداد ببندید. پیش از این کار و بیش از همه این ‏تلاش های معمولی که دیگران انجام می دهند، نگاهی به دنیای بیزینس خارج از دندان پزشکی ‏بیاندازید و راه حل هایی کاربردی دیگر صنف ها را ببینید. برای موفقیت در یک شغل، نه تنها موضوع ‏رفتارشناسی مشتری اهمیت دارد، بلکه شناسایی رفتار رقبای فراوانی که هر روز به تعدادشان افزوده ‏می‌شود نیز باید مورد توجه شما باشد.‏
‏3.‏    خیلی از بیماران ممکن است برای هزینه خدمات پیشگیری یا ادامه طرح درمان که برایشان تعیین ‏کرده اید، دیگر پیدایشان نشود و هرگز به مطب ما نیایند، اما همین اشخاص، آخرین مدل موبایل را ‏می خرند، گران ترین تجهیزات صوتی تصویری را تهیه می کنند! خاطرم هست در جلسه ای که ‏مسوولین بهداشت دهان استان‌ها با دکتر ملک افضلی معاون بهداشتی وقت وزارت بهداشت داشتیم، ‏مسوول استانی ایراد داشت که وزارت بهداشت سهمیه مسواک و خمیردندان را چرا کم کرده؟ باید ‏بیشتر بدهید دکتر ملک افضلی سخن پخته ای گفت: «شما هرچه مسواک رایگان به بچه ها بدهید، ‏می دهند به بقال سرکوچه و آدامس جایش می گیرند! به بالای ساختمان های همان روستاها که نگاه ‏کنید، همه آنتن تلویزیون دارند. این ها تلویزیون می خرند چون نیاز به آن را احساس کرده اند. باید ‏نیاز به مسواک زدن را در آن ها ایجاد کنید. مسواک دادن شما دردی را دوا نمی کند...». ‏


پیشنهاد پژوهش:‏


بررسی تعداد مسواک افراد در گروه های مختلف اجتماعی و مقایسه با تعداد کفش های آنها
مقایسه میزان فروش آدامس و قرص های خوش بوکننده دهان با خمیر دندان
 

چشم اندازهای زیبا و بارقه های امید
با تغییرات وسیعی که در سیستم آموزش دندان پزشکی ایران در حال وقوع است، در دهه آینده شرایط، ‏تغییرات زیادی خواهد کرد. در جمعیت ما این روزها جوانان و طی سال های آتی میان سالان و سپس ‏سالمندان افزایش خواهند یافت. سطح تحصیلات جامعه در حال بالارفتن است و ارتباطات وسیع اینترنتی و ‏ماهواره ای، سطح توقعات و همچنین ملاک‌های جامعه ما را دگرگون کرده و بیشتر خواهد کرد. مردم، ‏بخصوص گروه تحصیل‌کرده و اشخاص دارای سطح شناخت بالاتر، بیش از گذشته به فکر حفظ سلامت و ‏زیبایی خود خواهند بود. بزرگ‌سالانی که سرشان به بچه داری بند است برای اطفال خود، افراد بازنشسته پس ‏از یک دوره کار خسته کننده برای لذت بردن از عمر باقی مانده و سالمندان با توصیه و گاه تحمیل جوان‌های ‏خانواده، نیازهای دندان پزشکی وسیع‌تری خواهند داشت. این ها همه روی خوب سکه دندان پزشکی هستند ‏که می تواند مایه شادی و امیدواری باشد.‏
فن آوری روز دندان پزشکی قدم های بلندی برداشته و شما بسیار بیش از هم رشته های پیش از خود، دستی ‏باز بر امکانات نوین دارید. همین دو دهه پیش، سرتوربین سوپرترک، آخرین تکنولوژی تراش حفره، گیت ‏گلیدن دریل جدیدترین ابزار روت کانال تراپی و دوربین عکاسی دیژیتال یک مگا پیکسل با فلش رینگ، آخرین ‏تکنولوژی عکاسی از دهان بیمار بود، اکنون دیگر دارد تراش حفره جایش را به لیزر می دهد، اپکس فایندر و ‏ابزارهای نوین اندودانتیکس سخت ترین ریشه ها را در دسترسی قرار داده و مواد تزریقی، دشواریِ پک کردن ‏های ورتیکال گوتاپرکا، بخصوص در کانال های کرودار را به کلی از یاد برده، رادیوگرافی دیژیتال ضمن کاهش ‏اشعه خطرناک، تکنولوژی تصویربرداری و اسکن های سه بعدی را ممکن کرده است، در زمینه عکس و ویدیو ‏دریچه های مختلفی برای درمانگران باز شده، سیستم کدکم امکان روکش یک جلسه ای را فراهم نموده و ‏تکنیک های جدید بیحسی و بیهوشی، رویای دندان پزشکی بدون درد را محقق می کند. چه چیز بهتر از این ‏که شما امروز قادر هستید خدمات بیشتری را آسان‌تر، بهتر و سریع تر به بیماران عرضه کنید.‏

پیشنهاد پژوهش:‏


گزارش تحلیلی تکنولوژی های معرفی شده یا ارتقا یافته ده سال اخیر


صحنه خدمت رسانی دندان پزشکی برای اجرای موفق شما آماده‌ی آماده است! در هیچ زمان این میزان حرفه ‏دندان پزشکی در زمینه نوآوری و پیشتازی، رشد خیره کننده و بی نظیری را شاهد نبوده است. هیچ دلیلی ‏وجود ندارد که نتوانید سراغ این امکانات بروید. افزایش طبیعی ثروت ملی، وام های بانکی، ارتباطات وسیع ‏جهانی، نمایندگی های مختلف مواد و محصولات و امکانات آسان برای بررسی مقایسه ای محصولات و گفتگوی ‏مستقیم با تولید کنندگان یا توزیع کنندگان اصلی، شرایط خوبی را برای تجهیز یک کلینیک دندان پزشکی ‏مهیا کرده است. می دانم که بعضی از شما عزیزان در دل بر من می خندید که در این شرایط ارزی و تحریم ‏هایی که حادث شده، خارج از کشور نشسته و از مشکلات ما فارغ هستی!! خیر عزیزان مشکلات کاری منحصر ‏به دوره شما و کشورما نیست! این سختی ها همیشه و همه جا به نوعی بوده و هست و از طرفی شرایط خاصی ‏که در ایران پیش آمده همیشگی نخواهد بود. خود را معطل شرایط گذرای زمانه و محدودیت ها نکنید! ‏دوراندیش تر باشید، گشایش های زیادی در راه است. خود را به دانش و آگاهی های لازم عرصه رقابت مجهز ‏کنید و از آنچه در اختیار دارید بهره برداری نمایید، همه چیز به نفع شما تغییر خواهد کرد.‏
یادم هست در دانشکده دندان پزشکی شهید بهشتی نماینده کلاس بودم. آن روزها جنگ بود و خیلی چیزها ‏گیر نمی آمد. از جمله کمبودهایی ما کتاب های مرجع، نوار ضبط صوت برای ضبط کلاس ها و بسیار امکانات ‏ساده ای بود که امروزه فکرش را هم نمی کنید. یادم هست با تلاش زیاد موفق شدم مرکزی وابسته به بنیاد ‏مستضعفان را بیابم (موسسه ایران یاد) که به میزان محدود کتاب های مرجع موردنیاز همکلاسی ها را با دلار ‏‏7 تومانی فراهم کردیم. با ارائه نامه رسمی و لیست اسامی کلاس، چند کارتن نوار صوتی از یک مرکز دیگر ‏سهمیه گرفتیم. سال بعد تعدادی گوشی طبی با همان دلار 7 تومانی برای همکلاسی ها تهیه شد! بله در آن ‏موقع یافتن این گونه چیزها دغدغه های ما بود که حالا برای شما ممکن است مضحک باشد. به دلار 7 تومانی ‏فکر نکنید، به کارتن نوار صوتی فکر کنید و آی پاد تاچ یا ام پی تری ریکوردی که در جیب دارید را در نظر ‏بیاورید. قدر امکانات امروز را بدانید و از این صحنه‌ی آماده‌ی روزگار فن آوریِ نوین بهره ببرید.‏
نکته مثبت دیگر این که درصد بالایی از مردم، «دندان پزشک خانواده» ندارند. این بهترین عرصه را برای دندان ‏پزشکان جهت جذب مشتریان تازه فراهم می کند.‏

پیشنهاد پژوهش:‏


تعیین شرایط جامعه از نظر روش‌ها و مرجع آنها دررفع نیازهای درمانی دندان پزشکی


اصناف موفق چه می کنند؟
کافی است که کمی جدی تر و مصمم تر، دوباره به موضوع مدیریت کار خود فکر کنید. همان طور که در ‏دنیای جدید، دیگر تلفن مثل چند دهه پیش تنها تلفن نیست، همزمان دوربین، پخش موسیقی، ضبط صدا، ‏ساعت، آلارم، تقویم، ماشین حساب و خیلی چیزهای دیگر هم هست، کامپیوتر دیگر تنها برای محاسبه نیست، ‏پخش فیلم، پخش موسیقی، نمایش اسلاید درسی، مطالعه، وب گردی و خیلی کارهای دیگر با آن می شود، ‏درصد مردمی که از گوشی تلفن خود برای تماس گرفتن استفاده می کنند، هرروز کمتر و کمتر می شود، ‏دستگاه های سبکی مثل آی پد، تبلیت های تاچ دارند جایگزین سیستم های پرحجم و چند تکه می شوند و ‏خلاصه به جای کاتالوگ دارد شبکه های اجتماعی مثل لبخند و فیس بوک و امثال آن کاربرد پیدا کرده است. ‏
موفقیت کسب و کارها مبتنی بر چیزهایی است که وجود دارد و همین حالا هست اما مدام دارد بهتر می شود ‏و در راه های تازه ای به کار می رود. آنچه عامل موفقیت در کسب و کارهای امروزه است، گوهر «نوآوری» و ‏‏«ابداع» است. دندان پزشکی با دیگر مشاغل در این مورد تفاوتی ندارد، پس باید به دقت شغل های دیگر را زیر ‏ذره بین بگذاریم. امروزه مدل های بازاریابی تغییر کرده است:‏

مشتری ها برای پول خود، انتظار ارزش بالاتری را دارند،
بیزینس ها بیشتر حالت مشورتی پیدا کرده تا تجویزی و دستورالعملی،
کسب و کارها در حال مهندسی مجدد و مکرر در زمینه روش کار خود هستند،
مشاغل، تمایل زیادی به کار گروهی پیدا کرده و فرهنگ اشتراکی را تجربه می کنند،
جذب مشتری دیگر از روش های سنتی خارج می شود و راه های نوینی را تجربه می کند،
‏«دیده شدن» مشاغل اهیمت پیدا کرده چون مصرف کننده‌ها ترجیح می دهند مستقیما مرتبط شوند،
موفقیت شرکت های بزرگ، تنها به قابلیت آن ها نیست، به تغییرات دمادم و هماهنگی خدمات با نیازهاست،
برای موفقیت نیاز نیست حتمن چیز نوی خلق کنند، بلکه راه نو و نگاه نو را ابداع و ارائه می کنند. تنها انجام ‏کار مهم نیست، افزودن یک تجربه جدید به روال سابق است که در هرمرحله از کار، مشتری را شگفت زده ‏می‌کند.‏

از کجا آغاز کنیم؟
خدمات دندان پزشکی ممکن است مانند هیچ کدام از مشاغل دیگر نباشد، اما فراموش نکنید که مشتری ها ‏همان ها هستند! همان ها که با پیک محلی یا گوگل یا هر شرکت بزرگ و کوچک دیگری سروکار دارند، ‏مشتریان سیستم دندان پزشکی هم هستند. پس باید مکانیسم موفقیت کمپانی ها و مشاغل مهم و موفق را ‏الگوی خود کنیم. مردم همان مردم هستند، با همان روحیات، نگاه، ملاک و میزان. ‏
یک مطب دندان پزشکی لازم نیست که تنها دهان و دندان مردم را درمان کند. خیلی کارهای خلاقانه دیگری ‏را یک دکتر می تواند تجربه کند و در مطب انجام دهد که جذابیتی به محیط کارش ببخشد. محیط را باید از ‏حالت خشک و رسمی خارج کرد. باید شرایطی ابتکاری برای سرگرم کننده بودن و گاه الهام بخش شدن به آن ‏داد. مثلن در بانک های کانادا وقتی جلو گیشه مشغول انجام امور بانکی هستید، همیشه جلو شما تعدادی ‏شکلات های خیلی خوشمزه هست که می توانید یکی را بردارید و 2 یا 3 دلار به صندوق کوچک کنارش ‏بیاندازید یا به متصدی باجه بپردازید. این کار وسط روز هم مانع ضعف مشتری و عامل نشاط او می شود، هم ‏یک تفنن جذاب است و هم منافعی ولو اندک را نصیب یک موسسه خیریه یا حرکت اجتماعی می کند. چه ‏اشکالی دارد اگر مثلن در محل پذیرش کلینیک دندان پزشکی، آدامس بدون قند زایلیتول یا عروسک های ‏تزئینی و یا حتی لوازم بهداشت دهان عرضه شود و منافع آن صرف خرید مسواک برای یک مرکز نگهداری از ‏معلولین شده و رسید یا تقدیرنامه آن مرکز را هم به دیوار مطب بزنیم؟ ‏
افراد موفق می دانند که مردم حاضر هستند برای ارزش بالاتر و خدمات بهتر، بیشتر بپردازند. چرا مردم به ‏پیک های شهری بیش از اداره پست که ده ها سال سابقه، هزاران کارمند و میلیاردها تومان سرمایه دارد پول ‏می‌پردازند؟ پاسخ را باید در نوآوری سیستم پیک جستجو کرد. البته مشتری مداری بهتر و در دسترس بودن ‏هم نیز نقاط قوت مهم آن هاست که باز نوعی نوآوری محسوب می شود. موفقیت بسیاری از کسب و کارهای ‏امروزی ناشی از جلوتر بودن در یک رشته و مهارت خاص و تلاش صادقانه، وفادارانه و مشتری مدار برای ارائه ‏تجربه ای نو و در سطحی بالاتر است. از این نکته مهم غفلت نکنیم که ارزش بالاتر باید واقعی و برای مردم ‏قابل درک و قابل ملاحظه باشد تا به اعتماد و وفاداری درازمدت مشتری منجر شود. در مورد این که آیا برای ‏خدمات ویژه و خیلی گران، مثلن خدمات درمانی متخصصین، آیا بازهم این روش موفق تر است یا نه جای ‏بحث دارد، اما مهم موفقیت کلی نوآوری و تغییر در هر حرفه ای است.‏

پیشنهاد پژوهش:‏


بررسی میزان و دلایل رضایت بیماران از محیط های دندان پزشکی که تجربه کرده اند


نوآوری را به دندان پزشکی بیاوریم
فراموش نکنید که موفقیت یا شکست شما به میزان جلب نظر مردم به کارتان بستگی دارد. مردم به ارزش ها و ‏نوآوری ها پاسخ می دهند و واکنش نشان می دهند. یک نیاز موجود فعلی را در نظر بگیرید و از طریقی ‏متفاوت خدمت خود را عرضه نموده و پاسخگو باشید. محیط کار خود را هم برای بیماران و هم برای خود و ‏کارکنان –که بیشترین ساعات فعال عمر را در آن می گذرانید- به یک فضای فرح بخش و شاد بدل کنید. یک ‏سیستم پاسخگویی عالی و آرامش بخش برای مشتریان فراهم کنید.‏

نوآوری در ساختاری به ظاهر ایستا
ممکن است بپرسید که چطور در یک ساختار ایستا مثل دندان پزشکی، نوآوری کنم؟ کجای کار جای نوآوری ‏دارد؟ پاسخی از نگارنده بشنوید یا نه یادتان باشد: "اگر توان یافتن روش‌ها و محل های اجرای نوآوری را ‏نداشته باشید، محکوم هستید که شکست بخورید، یا درجا بزنید و یا با استرس زیاد زندگی کنید." خوشبختانه ‏نیازی نیست که خیلی به خود فشار بیاورید. کافی است خوب توجه و درک کنید که نیازهای بیماران همان ‏چیزهایی نیست که ده سال پیش بود. امروزه اغلب بیماران دوست دارند بخشی از یک اتفاق خاص باشند که ‏قبلن تجربه نکرده اند. مثلا اگر موقع خرید اتومبیل به آن ها گفته شود که در دو اتومبیل که کاملن مشابه ‏هستند، یکی زمان رسیدن سرعت از صفر به صد آن کسری از ثانیه کمتر است، بی معطلی آن را انتخاب می ‏کنند! آن ها با مختصری تفاوت قانع هستند. یکی از کارهای بسیار موثر شرکت ها در کشورهای غربی، کارت ‏های پوینت است که موسسات به رایگان و گاه همراه با یک هدیه کوچک به مردم می دهند تا آن ها را برای ‏خرید از فروشگاه های خاصی تشویق کنند. وقتی شخص از فروشگاه های طرف قرارداد آن کارت خرید می کند، ‏بابت هر خرید تعدادی پوینت به کارتش اضافه می شود. در هر سال ممکن است جمع آن پوینت ها مثلا معادل ‏یک جنس ارزان یا یک تخفیف در خرید بعدی آن ها بشود. به خاطر همین انگیزه ی کوچک، اشتیاق ‏ناخودآگاهی در فرد ایجاد می شود که در شرایط ظاهرن مساوی، به فروشگاه های خاصی که آن کارت را می ‏پذیرند بروند. این خود یک تغییر رفتار مهم در اثر یک محرک ساده است که معمولن یک مشتری وفادار می ‏سازد.‏

وفاداری بیمار را به دست آورید
اگر آنچه شما عرضه می کنید عین دیگر دندان پزشکان باشد، انتظار داشته باشید که با یک جمله‌ی ساده که ‏بیمارتان از دوستش می شنود، از پیش شما برای همیشه برود: "فلان دکتر همین خدمت را با فلان تفاوت ‏انجام می دهد." ممکن است این تفاوت بسیار جزئی باشد اما بیمار را همان تفاوت جزئی «جذب» می کند! اگر ‏بیمار شما از تفاوت کارتان مطمئن باشد و بخصوص هر از چندی شاهد نوآوری هایی در کار شما نیز باشد، این ‏گونه محرک های خارجی هیچ تغییری در عزم او ایجاد نخواهد کرد و پاسخی برای آن دارد که وفاداریش را به ‏شما حفظ می کند. بنابراین مدیریت کلینیک خود را از یک خدمت رسانی ساده، به یک خدمت رسانی ‏جذابیت-محور تغییر دهید ‏Attraction-Based Business‏.‏

کلینیک دندان پزشکی

کسب و کارِ جذابیت محور
وقتی موفق شوید که کار خود را جذاب کنید، چیزی خلق می کنید که دهان به دهان می چرخد و اشخاص را ‏مشتاق به آمدن به مطب شما می کند. با تداوم مراجعه بیماران جدید، در آمد کلینیک شما باثبات می شود. ‏طرفدارانی پیدا می کنید که مشتری دائمی شما باشند. در این چنین کلینیکی، مدام جذابیت های نو به چشم ‏مراجعین می آید. باور کنید که در دندان پزشکی امکان جذابیت فراوان است اما مشکل این است که تعداد ‏اندکی از دندان پزشکان آن ها را عرضه می کنند. این باعث شده که کارنو کردن در این عرضه سخت به نظر ‏بیاید زیرا مهم ترین ترس، تمسخر کسانی است که قادر به تغییر نیستند و شجاعت کافی ندارند. موثرترین راه ‏برای یافتن راه های نو این است که ببینید بیماران چه می‌طلبند. بیماران می خواهند در دکتر جدید، "چیزی ‏فراتر از تجربیات قبلی" خود ببینند. در خدمات خود یا روش ارائه خدمات خود، چیزی متفاوت با دیگر ‏همکاران داشته باشید.‏

پیشنهاد پژوهش:‏


بررسی نظر بیماران دندان پزشکی در مورد علل ترجبح دکتر خود به دیگر دندان پزشکان


چرا تغییرات در دندان پزشکی کُند است؟
منع تبلیغات - طبق قانون ایران، تبلیغات پزشکی ممنوع است و دندان پزشکی هم که تابع سازمان نظام ‏پزشکی است شامل این قانون می شود. به منصفانه بودن یا نبودن و درست یا نادرست بودن موضوع کاری ‏نداریم اما این خود یک مانع جدی برای نوآوری در جلب نظر بیماران است. ناگفته نماند که خوشبختانه در این ‏زمینه نظام پزشکی تقریبن چشمان خود را بسته و حساسیت زیادی به خرج داده نمی شود. از طرفی جای ‏شکرش باقی است که برای فعالیت های تحت وب، خلا قانونی موجب شده که محدودیت چندانی اعمال نشود. ‏در عین حال دندان پزشکان، بخصوص پیش‌کسوت‌ترها، با نگرانی به کارهای به ظاهر تبلیغی نگاه می‌کنند که ‏مبادا غیر اخلاقی یا غیرقانونی باشد. ‏

پیشنهاد پژوهش:‏


بررسی نطرات رایج بین گروه های مختلف دندان پزشکان در مورد تبلیغات حرفه ای دندان پزشکی


گرایش به رفتارهای تجربه شده
- دندان پزشکان معمولن رفتارهایی که در گذشته پاسخ داده را اجرا ‏می‌کنند، هرچند از این طریق متضرر شوند و ولو این که دنیای اطرافشان مدام تغییر کند. شبیه این موضوع را ‏زمانی که همدان خدمت می کردم تجربه کردم. شاهد بودم در همدان اتومبیل های پژو 504 قدیمی خیلی ‏رایج است اما 405 های جدید کمتر طرفدار داشت. از یک دوست مطلع همدانی پرسیدم علت چیست؟ گفت ‏همدانی ها افرادی مقتصد، آرام و محتاط هستند. از اتومبیل هایی استفاده می کنند که امتحان پس داده باشد ‏و خیالشان بابت کیفیت آن جمع باشد.‏

پیشنهاد پژوهش:‏


بررسی میزان آگاهی، گرایش و رفتار دندان پزشکان به ایجاد تغییر در روش های مدیریت کلینیک شخصی


تخصصی بودن حرفه – دندان پزشکان به حرفه ای اشتغال دارند که کاملن تخصصی است و با آموزش های ‏ویژه و سطح بالا، در مدتی طولانی کسب شده است. این افراد پس از این دوره خاص، مدرک درمان و جراحی ‏دهان گرفته اند نه پروانه کسب و کار. پس این نقطه ضعف را باید در مورد دندان پزشکان پذیرفت که برای ‏تراش دندان خوب آموزش دیده اند اما برای اداره یک بیزینس خیر. اصطلاح جالبی در انگلیسی هست: ‏more ‎built than born‏ که در مورد نوآوران باید گفت توانایی آن ها ارثی و مادرزادی نیست، بلکه با آموزش و ‏خواست شخصی ایجاد یا کسب شده و دوره آموزش دندان پزشکی در این زمینه نقص جدی دارد. ‏
مقاومت سیستم های بیرونی - اگر بخواهد یک تحول همگانی در مدیریت دندان پزشکی بیافتد، ولو که همه ‏دندان پزشکان هم بر آن اتفاق نظر داشته باشند، اولین مانع مسیر، سیستم های ایستای موجود خواهند بود. ‏اینجاست که نقش انجمن های پویا و همچنین ضرورت مقاومت حرفه ای ها پیش می آید. اشاره به این موضوع ‏مهم نیز به جاست که در دنیای امروز، مهم ترین عامل اتحاد سریع و موثر، انجمن های پویای مبتنی بر ‏اینترنت و وب می تواند باشد. یکی از عوامل مهم برای نوآوری در مدیریت دندان پزشکی، شرکت‌های بیمه ‏هستند که اگر دندان پزشکان به جذب بیماران غیربیمه اقدام کند، منافع آن ها به خطر می افتد. همچنین ‏سیستم نظارتی دولتی نیز نمی توانند به راحتی نوآوری ها را شاهد باشند. اولی به بیماران آزاد حساس است و ‏دومی به خدمات به ظاهر غیرمعمول. بهرحال چه سیستم های بیرونی مانع کار باشند و چه خود دندان پزشک ‏از درون خود را ناچار به توافق با برخی شرایط بداند، این موضوع همچنان اهمیت خود را دارد که: "دندان ‏پزشکان برای بقا و حفظ سلامت مالی خود، باید کاری نو کنند و بنیان های کهن را تغییر دهند." در این ‏صورت است که بخش درمان خصوصیِ غیردولتی و ناوابسته، موقعیت خود را حفظ نموده و امکان بقا و رشد ‏خواهد داشت.‏

پیشنهاد پژوهش:‏


بررسی مقایسه ای نظرات متولیان نطارت بر درمان و  قوانین و مقررات ناطر بر مراکز درمانی دندان پزشکی


آغاز راه تغییر
کلینیک های چند دکتره در حال گسترش است که به دلیل پایین تر بودن قیمت خدمات و همچنین پذیرش ‏گسترده بیماران بیمه، هم مورد حمایت مراکز دولتی و هم بیمه هاست. برخی دندان پزشکان محدوده کار خود ‏را گسترش داده، خدماتی چون پیشگیری از دندان قروچه، خدمات ویژه ورزشکاران، درمان خرخر شبانه، برخی ‏مشکلات تنفس در خواب، کمک به بیماران شکاف کام، نصب تزیینات دندان، درمان های زیبایی خاص، ‏ارتدنسی نامرئی و امثال آن را به عنوان وجه تمایز برگزیده اند. برخی دیگر به تکنولوژی پیشرفته مانند سیستم ‏کَدکَم، کاهش درد با لیزر و سیستم های تصویربرداری جدید مجهز شده و شرایط بهتر و متفاوت تری نسبت ‏به همکاران سنتی خود -لااقل در چشم بیماران- ایجاد کرده اند. این که شما چه حس می کنید مهم نیست، ‏مهم این است که بیماران شما چه حسی دارند. به عنوان دندان پزشک ما نیاز داریم که کار خود را از چشم ‏بیماران و مشتریان ببینیم. این نوع نگاه را آغاز کنید و نترسید! آموزش های نادرست، القائات محدود کننده و ‏سنت های تحمیل شده از سوی جامعه سنتی و خصوصن اندک اساتیدی که نظراتشان در زمینه مدیریت، ده ‏ها سال عقب است را باید دور ریخت. صداقت در کار را فراموش نکنید و تغییر را آغاز نمایید.‏

دندان پزشکی از نگاه مشتریان
در مورد بیماران جدید، از این گمان که آن ها باید دندان پزشکی را -مثل ما- بخشی از سلامت عمومی بدانند ‏پرهیز کنید. این نکته را جدی می گویم! اگر توقع خود را اصلاح نکنید نمی توانید دندان پزشک موفق و ‏مردم‌داری شوید. بیشتر مردم درمان های پیشگیری را قابل انتخاب و چیزی می دانند که با توجه به مشکلات ‏اقتصادی امروز، فعلن باید فراموش و چشم پوشی کنند. خیلی از مردم «دندان پزشک» ها را افرادی می دانند ‏خشک و سرد که تنها می خواهند مشتریان خود را به سوی خدماتی غیرضروری که هزینه های مخفی یا غیر ‏منتظره دارد سوق دهند، درمان هایی که دردناک و وحشتناک هم هست. «کلینیک دندان پزشکی» هم از ‏چشم آن ها محیطی رسمی، استریل و غیردوستانه است.‏

پیشنهاد پژوهش:‏


بررسی نطرات مردم در مورد دندان پزشکان و خدمات دندان پزشکی در مقایسه با چند حرفه مطرح دیگر


همین دو نگاه به دکتر و کلینیک را که بشناسیم و وجودش را باور کنیم، می فهمیم که نباید بیماران را به ‏خاطر عدم تماس به موقع و نوبت گرفتن برای معاینه سرزنش کرد. این نگاه طی سالیان دراز اطلاع رسانی ‏نادرست ایجاد شده و با روش های غیر علمی برخی همکاران ما، با ارتباط نادرستی که با مردم داشته اند ‏تقویت گردیده است. به عنوان یک حرفه ای، ما مسوول ضعف آموزش و درک نادرست عموم مردم نسبت به ‏دندان پزشکی مدرن هستیم. اگر بازهم دست روی دست بگذاریم، هم خود و هم آیندگان باید تاوان این نگاه را ‏بپردازیم. طبیعی است که انجمن های دندان پزشکی باید در صف اول اصلاح فرهنگ باشند اما بیایید ما هم به ‏سهم خود کاری کنیم. خوشبختانه چون انسان و جامعه، موجوداتی تاثیر پذیر و تغییر پذیر هستند، این مشکل ‏غیرقابل جبران و برگشت ناپذیر نیست.‏
اگر به صنف خود از یک دیدگاه باز و با وسعت نظر و عمیق نگاه کنید، دندان پزشکان فراوانی را در کشور ‏مشاهده خواهید کرد که وفاداری به بیمار و فکرکردن مثل او را آموخته و با کلینیک های نمونه خود، به ما ‏درس های عملی نوآوری، طراحی، مدیریت و کسب و کار موفق را ارائه می دهند. نگارنده خود چندبار از ‏همکاران موفق و نمونه درخواست بازدید از کلینیک ایشان را داشتم که با استقبال گرم آنها مواجه شدم و در ‏مراجعه به کلینیک این دندان پزشکان نمونه، نکات مهمی را که ایشان در کلینیک رعایت کرده بودند را درس ‏هایی عینی برای دندان پزشکان یافتم ***. برخی همکاران گاه تغییرات کوچک و ساده ای در روش ارائه خدمت ‏یا کلینیک خود ایجاد می کنند و با همان نوآوری به ظاهر مختصر، راحتی مشتری را قدری بهبود می بخشند و ‏کسب نتایجی را تجربه می کنند.‏

بیمه های عمومی، قرارداد های خاص
‏ بیماران هم مثل ما از بیمه خوششان نمی آید اما به ناچار، به طور گسترده ای به عنوان تنها راه چاره دریافت ‏خدمات دندان پزشکی آن را استفاده می کنند. آنها برای اخذ حق خود گاه باید بارها پلکان ادارات بیمه را بالا ‏بروند، با اشخاص مختلف صحبت کنند، برگه های متعدد را تکمیل نمایند و مدتی زمان صرف کنند تا به حق ‏خود برسند. اگر بتوانید خدمات خود را طوری ارائه دهید که بیمار مجبور به استفاده از بیمه نباشد، هم او را ‏خوشحال کرده اید، هم کاغذبازی های رایج و هزینه اضافی کلینیک خود را بابت تماس های مختلف با بیمه ‏کاهش داده اید. صددرصد هزینه درمان هم به صندوق کلینیک واریز می شود. می توانید نرخ را طوری ترتیب ‏دهید که همه دریافتی به شما پرداخت شده و نیازی به توسل شما و بیمار به اداره بیمه نباشید. می توانید با ‏شرایطی برای برخی گروه ها حق عضویت کلینیک تعیین کنید که آن ها را از برخی خدمات رایگان و انواعی از ‏تخفیف در خدمات برخوردار نمایید. برخی شرکت های کوچک برای دوام کسب خود، به کارمندانشان هزینه ‏خدمات دندان پزشکی می پردازند. این میزان به تعداد کارکنان، سن آنها، سود شرکت و نوع پوشش بستگی ‏دارد. اغلب این بیمه ها مشروط به پرداخت درصدی از هزینه توسط مشتری است و بعضی خدمات را هم شامل ‏نمی شود. این نوع شرکت ها برای بیمه گران نمونه های عالی هستند، اما می خواهم توجه شما را جلب کنم ‏که برای شما هم می توانند عالی باشند. اگر یک کلینیک یا یک دکتر بتواند صاحب این اعتبار شود که یک ‏گروه مثل کارمندان یک شرکت را تحت پوشش قرار داده و با اخذ پیش پرداخت، خدمات آن ها را تامین نماید، ‏به آسانی بیماران جدیدی را بدون دردسر به کلینیک خود آورده که خود آن ها می توانند با آوردن خانواده و ‏دوستان خود، مجموعه بزرگی از مشتریان دائمی را برای کلینیک تامین کنند. شما می توانید عضویت کلینیک ‏خو را به اشخاص، خانواده ها و همچنین مالکین شرکت های کوچک بیشنهاد کنید. برای شرکت ها معمولن ‏داشتن عضویت با قرارداد مستقیم در مطب شما به مراتب با صرفه تر از قرارداد با شرکت های بیمه‌گر است. ‏چنین قراردادهایی، ضمن منافعی که برای شما در بر دارد، کارکنان را هم از خدماتی سطح بالاتر برخوردار ‏می‌کند. همچنین اشخاصی که به طور اولیه، انگیزه ای برای مراجعه نداشتند، برای معاینه اولیه و گاه جرم ‏گیری رایگان و حضور در یک محیط دوست داشتنی، به شما مراجعه می کنند. بیماران در چنین قراردادی، ‏هزینه همه خدمات خود را مستقیم پرداخت خواهند کرد که هم هزینه های سرباری را کاهش داده، هم حجم ‏کار بخش پذیرش کلینیک شکل با ثبات تری پیدا می کند.‏

پیشنهاد پژوهش:‏


بررسی گرایش اجتماعی نسبت به استفاده از انواع بیمه ها یا قراردادهای خاص با کلینیک ها


مشورت بدهید نه دستور، هل ندهید، بکِشید!‏
بیشتر مشاور باشید تا تصمیم گیرنده! من هروقت به فروشگاه های تهران، بخصوص حوالی میدان ولی عصر ‏می‌روم، از رفتار فروشندگان دچار ناراحتی می شوم و سعی می کنم بدون هرگونه خریدی محل را ترک کنم. ‏بعضی از این فروشنده ها با توضیحات نادرست و رفتاری تهاجمی اما به ظاهر مهربانانه و مودب، سعی دارند ‏شما را مجاب کنند که حتما با دست پر از فروشگاه بیرون بروید. اگر خریدی هم انجام دهید، تقریبن به زور، ‏اقلام دیگری را می خواهند به خرید شما اضافه کنند. این فروشگاه ممکن است یک بار در این کار موفق شود، ‏اما بار دیگر اگر مشتری گذرش به نزدیک آن هم بیافتد، راهش را کج می کند که حتی نگاهش به داخل آن ‏نیافتد! این گونه روش ها در علم کسب و کار به «مدل فشاری» شهرت دارد که امروزه توصیه نمی شود و ‏‏«مدل کششی» مورد تاکید و تایید است. در مدل فشاری، فروشنده می‌خواهد مشتری را که یک بار به او ‏سرزده، تا می‌تواند بار کند. اما در مدل کششی یک رابطه درازمدت و مداوم شکل می گیرد. اگر در کلینیک ‏دندان پزشکی با روش فشاری کار کنیم، ولو در کوتاه مدت گمان کنیم موفق هستیم، اما در دراز مدت هم ‏اعتماد اجتماعی را از دست می دهیم، هم فشار روانی و کاری خود را افزایش داده ایم. علاوه بر این به اعتبار ‏اجتماعی هم صنف های خود نیز لطمه وارد می کنیم که ممکن است مورد طرد ایشان نیز واقع شویم. در ‏صورت در پیش گرفتن روش کششی، ضمن داشتن نقش مشاور برای مشتریان، «آموزش بیمار» اولویت پیدا ‏می کند و با شناساندن خدمات خود، به طور طبیعی و آگاهانه در او «ایجاد تقاضا» خواهد شد. در این صورت ‏این نکته مهم است که بیمار تشخیص دهد که شما صادقانه و خالصانه خود را در قبال آموزش او و حمایت ‏های بعدی، پاسخگو و مسوول می دانید.‏

پیشنهاد پژوهش:‏


بررسی مقایسه ای میزان تاثیر روش های مبتنی بر فشار و کشش (تحمیل - ترغیب) بر رفتار بیماران دندان پزشکی


شخصن با بیماران جدید صحبت کنید و به صورت نه چندان رسمی، با مشتریان دوست شوید. نکاتی مانند نام ‏فرزندانشان، تیم ورزشی یا ورزش مورد علاقه آنها و امثال آن را در هنگام معاینه یادداشت کنید. بعدها نیاز ‏خواهید داشت که به این موارد توجه کنید تا بتوانید خدمات خود را با یک ارتباط صمیمی‌تر ارائه کنید. وقتی ‏بیمار برای درمان مراجعه می کند، خیلی ساده و صادقانه در مورد انتخاب هایی که می توانند داشته باشند و ‏پیشنهادات شما به آن ها توضیح دهید. سعی کنید زبان مردم را یاد بگیرید و از کاربرد زبان علمی و واژه های ‏تخصصی در محاوره با مشتریان، پرهیز کنید. گفتن واژه هایی چون کاویتی، فیلینگ، اپلاینس، فانکشن، لیکیج ‏و امثال آن برای من و شما قابل درک است اما همین واژه های به ظاهر ساده، فاصله عمیقی بین شما و او ‏ایجاد می کند که حتی چه بسا بیمار گمان کند قصد خودنمایی دارید یا می خواهید او را تحقیر کنید! مسلم ‏است که چنین قصدی ندارید اما اگر در یادگیری معادل های فارسی روان تلاش نکنید یا در مورد واژه هایی که ‏به ناچار به کار می برید توضیح کافی ندهید، نمی توانید به جلب اعتماد بیمار اطمینان داشته باشید. به دلیل ‏همین ضعف در ارتباط کلامی، بیمار شما از دست خواهد رفت. بگذارید یک نمونه عملی را در این جا بررسی ‏کنیم:‏
افراد پروفشنالی که سال ها با یک متد ایستا حرفه خود را مَنِیج کرده اند، بایستی بخش ‏CRM‏ مجموعه خود را با ‏تکنیک های ‏BPR‏ به طور اساسی تغییر دهند. برای این کار لازم است که تاکتیک ها و اصولی را فراگرفته و تم های ‏ری استراکچر و ری کان فیگور را به کار ببرند. از میان انواع بازدارنده ها، مشکلات کراس فانکشنال و کراس های‌آرکیال ‏قابل توجه‌تر هستند. همچنین توجه جدی به تفاوت بین سیستم های مدیریت مبتنی بر فانکشن در مقایسه با روش ‏های پروسه محور می تواند راه‌گشا باشد...‏
آیا شما که فردی تحصیل کرده و دانشگاهی هستید، از پاراگراف بالا استفاده‌ای کردید؟ به احتمال زیاد نه! ‏هریک از این واژه ها و اصطلاحات نیاز به توضیحات فراوانی دارد که برای شخص خارج از تخصص آی تی و ‏مدیریت علمی، درک مفاهیم فوق ساده نیست. مطلب بالا بخش کوچکی از یک مقاله دکتر امیر البدوی، ‏دانشیار دانشگاه تربیت مدرس است که برای دانشجویانش نوشته است. (اینجا‏). اما همین شخص‎ ‎در سال 1377 که برای معاینه فرزندشان به ‏من مراجعه داشتند، در مورد سوالی که از ایشان در زمینه طراحی نرم افزاری که در دست اقدام داشتم پرسیدم، ‏چنان شفاف و ساده موضوع نرم افزارهای شیئی گرا (‏OOD‏) را که دیرزمانی نبود متداول شده بود توضیح ‏دادند، که این توضیح، دیدگاه مرا نسبت به موضوع تغییر کرد. بعد هم یک کتاب مناسب امانت دادند که ‏اطلاعاتم را کامل نمود. همان مطالب بالا را با زبانی دیگر بخوانیم:‏
‏ دندان پزشکی که سال هاست با یک روش ثابت مطب داری کرده، برای کسب موفقیت در کار اگر بخواهد تغییر و ‏نوآوری ایجاد کند، خوب است که با روشی که به عنوان «بازمهندسی» شناخته می شود، ابتدا بخش «ارتباط با بیمار» را ‏بازنگری و اصلاح کند. برای این کار لازم است که ضمن تجدیدنظر در روش کار گذشته خود و نگاهی به فعالیت های ‏مشابه، ساختار کار را به گونه ای سامان دهد که مدیریت کارها در هم تداخل نداشته و هر کار سرپرست مشخصی داشته باشد. ... ‏
برای بیمار، تنها به صورت خشک و درسی توضیح ندهید که درمان چیست، به او دلیل پیشنهاد خود، روش ‏انجام کار، میزان تاثیر در عملکرد یا زیبایی شخص، دوام نتایج و حدود هزینه ها را هم بگویید. هرگز در مورد ‏پیشنهاد خود اصرار نکنید و رفتاری نشان ندهید که نتیجه اش تحمیل نظر شما باشد. بگذارید خود کاملن رها ‏از هرنوع فشار محیطی تصمیم بگیرد. اگر فکر می کنید برای بیمار، پرسلن یا کامپوزیت خاصی مناسب است، ‏اما او به نوع دیگری تمایل نشان می دهد که در این حد از کیفیت نیست، علت پیشنهادتان را برایش توضیح ‏دهید و در مورد ماده ارزان‌تر هم صادق باشید. شما در حال ساختن یک رابطه برای یک عمر هستید، نه یک ‏فروش آنی. اگر به عنوان یک فروشنده هم بخواهید عمل کنید و مثلن گمان دارید که در این کلینیک سابقه ‏دارشدن به کارتان نمی آید و یا قصد دارید به شهر یا کشور دیگری بروید، یادتان باشد که شما با شماره نظام ‏پزشکی خود شما یگانه و همیشه دست یافتنی هستید و دنیا هم بسیار کوچک تر از آن که به نظر می آید. ‏ضمنن اگر برایتان اعتبار محلی خودتان مهم نیست، به عنوان یک دندان پزشک شما نماینده‌ی یک صنف و ‏گروه معتبر و مهم هستید، اعتبار حرفه خود را حفظ کنید! تردید نداشته باشید که هر رابطه ولو کوچک شما ‏با مردم، دانه ای است که می کارید و اگر خود شما هم درو نکنید، دیگرانی که درو می کنند با شما بیگانه ‏نیستند. دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم دیگران بخورند.‏

دستورالعمل صادر نکنید!‏
بیماران دوست ندارند به آنها بگویید یک، دو، سه چه باید بکنند. آنها دوست دارند که خود تصمیم بگیرند و ‏تصمیماتی آگاهانه بگیرند. مایل هستند اجازه داشته باشند که در اوضاع گیج کننده ی زندگی امروزه، حس ‏کنترل بر اوضاع به آنها دست دهد. سخنان آنها را خوب گوش کنید. سعی کنید نیازهایشان را درک نمایید. در ‏این صورت آنها احساس اطمینان بیشری پیدا می‌کنند و حس می کنند که شما شخص مناسبی برای مشاوره ‏هستید. به آن ها این احساس خوب دست می دهد که شخص عاقلی را از بین این همه دندان پزشک، برای ‏خود انتخاب کرده اند. در این صورت است که وفادارانه برای کلینیک شما باقی می مانند و حس می کنند که ‏بدون فشار و تحمیل، کنترل کاملی بر سلامت دهان آن ها وجود دارد.‏

پیشنهاد پژوهش:‏


بررسی نطر بیماران دندان پزشکی در مورد میزان درک دندان پزشک از مشکلات آنها


چیز متفاوتی داشته باشید
خود را در یک چیز خاص متمایز کنید. به دندان پزشکان رقیب خود که در آن منطقه کار می کنند نگاه کنید ‏و از خود بپرسید چه چیزی کم است؟ آیا خدمت خاصی مثل رادیوگرافی هست که بیمار شما برای آن باید راه ‏دوری را طی کند؟ شاید بهتر باشد خود شما آن را آموزش ببینید و کلینیک خود را مجهز کنید یا یک ‏رادیولوژیست را به همسایگی خود دعوت نمایید. آیا دندان پزشکانی که نزدیک هستند، خانواده ها را می ‏پذیرند؟ اگر نه شروع کنید، درس بخش اطفال خود را مرور کنید، مدیریت رفتار کودک را مجددن بخوانید و در ‏کلینیک خودخدماتی برای بچه دارها بگذارید. آیا مطب های شهر یا محله روزهای پنج شنبه و جمعه باز ‏هستند؟ اگر نه، جالب خواهد بود که شنبه را تعطیل کنید و جمعه کار کنید. گاه بیمه ها پیشنهادات خاصی ‏دارند که برای بیماران جذاب است، با اطلاع از خبرهای مرتبط با خود چنین سرویس هایی را به کلینیک خود ‏اضافه کنید. اشتراک در بخش خبر ایردن می تواند در این مورد به شما کمک کند (اینجا).‏

کلینیک دندان پزشکی را درمانگاه پزشکی نشان ندهید!‏
فضای کلینیک خود را بیشتر به صورت تفننی و دارای زمینه هایی از تفریح و سرگرمی طراحی کنید. علاوه بر ‏آن، کارکنان خود را طوری انتخاب کنید یا آموزش دهید که برخورد اجتماعی مطلوبی داشته باشند. از جمله ‏نکات مهم این است که کارکنان را ملزم کنید حتما در هر شرایطی لبخند بزنند. برایتان پیش آمده با افرادی ‏ملاقات کنید که از دیدنشان خوشتان نمی آید؟ افراد اخمو، بی تفاوت، قفل شده و بدون لبخند!! اگر کارکنان ‏کلینیک شما این‌گونه باشند، مراجعین مطب آنها را تحمل می کنند اما مطمئنا از مصاحبت آن ها لذت ‏نمی‌برند. چنین موضوعی در گسترش کار و افزایش تعداد بیماران یک بازدارنده ی بسیار موثر است. یک دندان ‏پزشک ممکن است یک درمانگر باشد، ولی محل کار او نباید مانند یک کلینیک پزشکی باشد. مردم از رفتن به ‏مطب پزشکی تنفر دارند و اگر آفیس شما مثل درمانگاه باشد، آن ها هرگز از آمدن به آنجا لذت نمی برند. ‏کلینیک خود را تا می توانید سرگرم کننده تر و تفریحی تر کنید. به خود و کارکنان مطب نیز فکر کنید. چه ‏کسی از این که هرروز صبح به یک جای لذت بخش بیاید و تا شب آنجا باشد لذت نمی برد؟ در غیر این صورت ‏ممکن است شما از کارتان لذت ببرید و به محیط توجه نکنید، اما کارکنان و همراهان شما شاید از حضور طولانی در آن محیط دچار کسالت شوند. انسان زمانی از یک محیط خوشش می آید که ضمن گرم و دلپذیر و سرگرم کننده ‏بودن، خود را نیز بخشی از آن حس کند. مطب خود را با یک اثر هنری منحصر به فرد اختصاصی کنید. سعی ‏کنید تقلیدی عمل نکنید و برای خود نشانه یا نشانه هایی مخصوص داشته باشید. از نظر رنگ آمیزی، ‏نورپردازی، تابلوهای نقاشی، پخش موزیک، نمایش فیلم و امثال آن صاحب ایده و نوآور باشید.‏

پیشنهاد پژوهش:‏


تعیین عناصر و نشانه های نوآوری در کلینیک های دندان پزشکی امروز
بررسی میزان رواج لبخند اولیه در کارکنان کلینیک های دندان پزشکی
 

تبلیغات هزینه نیست، سرمایه است!‏
رسانه های محلی و وب سایت های حوزه تخصصی دندان پزشکی را با آغوش باز بپذیرید. وب سایت اختصاصی ‏داشته باشید و لینک آن را در رسانه های دندان پزشکی که آمار مراجعات بالایی دارند تبلیغ کنید. در وب ‏سایت خود اطلاعات تماس با شما، معرفی اعضای کلینیک و صلاحیت های کاری هریک، خدمات اختصاصی ‏کلینیک، تقدیرنامه ها و مدارک تحصیلی خود و همکاران را بگذارید. اطلاعات مربوط به قراردادهای بیمه را در آن وارد کنید. ‏مرتب اطلاعات سایت خود را به روز کنید. علاوه بر سایت اختصاصی، در سایت های تخصص و پر کاربر مانند شبکه ‏های اجتماعی لبخند (ایردن)، فیس بوک، تویتر و گوگل پلاس صفحه اختصاصی فعال داشته باشید و اگر لازم ‏شد، یک نفر را برای مدیریت و تامین محتوا و پاسخگویی پیام ها به صورت پاره‌وقت استخدام کنید. این فرد لازم نیست به مطب شما بیاید، امروزه این کارها را از منزل انجام می دهند. این گونه ‏کارها نوعی تبلیغات غیرمستقیم و در عین حال صادقانه ی کم هزینه و نوعی سرمایه گذاری است. گاه ‏شاید با ارسال خبرنامه های ویژه، کوپن تخفیف برای مخاطبین -بخصوص بیماران قبلی که بیش از یک سال ‏است تماسی نداشته اند- بفرستید. البته چنین خدماتی خوب است که با مشاوره افراد متخصص و ملاحظه ‏مسائل حقوقی انجام شود...‏

دکتری که جسارت حضور در یک شبکه اجتماعی را دارد، فرد ارزنده ای است که چیزی برای پنهان کردن ‏ندارد. همچنین بدون واهمه و با شهامت و صادقانه خود را معرفی می کند و با اعتماد به نفس، نظراتش را ‏مطرح می کند و آماده مواجهه با نظرات و پرسش های دیگران است. ضمنن این افراد از انتقاد نمی هراسند و ‏آن را زمینه ای برای رفع سوءتفاهم دیگران یا اصلاح خود می دانند. ‏
در نظر داشته باشید که برای قدرشناسی از مشتریانی که کسی را ارجاع می دهند، یک پیام سپاسگزاری ‏بفرستید و با یک متن کوتاه و زیبا از او تشکر کنید. خوب است یک کارت هدیه خرید از فروشگاه محل یا یک ‏کارت استفاده از تخفیف در خدمات بعدی کلینیک نیز برای تاکید بر توجه خود به ارزش کارشان پیوست نامه ‏کنید. گاه گوشی را بردارید و شخصا به بیمارتان زنگ بزنید. همین یک تلفن ساده، ولو تنها یک بار هم که ‏باشد، می تواند تاثیر بسیار عمیق و ماندگاری برجا بگذارد. لازم نیست هربار با تلفن شخص تماس بگیرید، ‏شاید سالی یک بار هم کافی باشد اما بی توجهی به این موضوع پسندیده نیست و شما را از یک ابزار موثر و ‏ارزان برای ایجاد محبتی عمیق، محروم می‌کند. همچنین سپاسگزاری از همکارانی که بیماری ارجاع می دهند نیز باید به گونه محترمانه ‏دیگری مدنظر قرار داشته باشد. ارتباط متقابل با پزشکان و متخصصین معتبری که بتوانید بیماران خود را به ‏آن ها ارجاع دهید نیز یک شبکه مطمئن و سالم برای ارجاع فراهم می کند، متخصصانی چون: پزشک قلب، ‏پزشک کودک، متخصص عفونی، روان شناس، روان پزشک، متخصص پوست و مو، جراح، گفتاردرمان، ‏اپتومتریست، متخصص تغذیه، مشاور تربیت بدنی و سایر رشته های مهم مورد نیاز که می توانید بهترین‌ها را ‏شناسایی و در موارد لازم به بیماران خود معرفی نمایید.‏

پیشنهاد پژوهش:‏


بررسی انواع فعالیت تحت وب دندان پزشکان و توصیف کمی و کیفی اطلاعات ایشان در وب
بررسی روش دندان پزشکان در سپاسگزاری از بیماران و همکاران
 

فقط دندان پزشک نباشید!‏‎ ‎
برای بهترین تاثیر گذاری و کنترل بهینه‌ی شرایط، پیش از هر چیز استرس خود را کاهش دهید. اگر نیاز به ‏کمک دارید بدون دفع وقت اقدام کنید و ابتدا خود را به آرامش و وقار یک حرفه ای برسانید. ولو 25 ساله یا ‏‏30 ساله باشید، رفتارتان را مانند یک شخص 60 ساله‌ی بانشاط تنظیم کنید. بیشترین اثر آرامش بخش را ‏خود شما می‌توانید در محیط کارتان بگذارید. داستان و لطیفه یاد بگیرید و تعریف کنید. البته در این میان، ‏هرگز حفظ احترام کامل اطرافیان و بیماران را زیرپا نگذارید و حریم ها را کاملن رعایت کنید. حتمن به ‏کارکنان خود بیاموزید که آن ها در محیط کار اجازه شوخی خارج از عرف را ندارند. و حتی خندیدن ها باید در ‏عین واقعی و عمیق بودن، محترمانه و دقیق باشد. محیط درمان دندان پزشکی خصوصا برای برخی بیماران ‏مضطرب، ترسناک است. با شوخی های بجا و ظریف فضا را تلطیف کنید. اگر حس می کنید که این هنر را ‏ندارید، به خود فشار نیاورید، ممکن است یکی از کارکنان را بتوانید برای این کار مناسب بیابید یا لااقل ‏موقعیت هایی که پیش می آند را هدایت گرانه به کار بگیرید. گاهی وسط کار بیمار، وسایل داخل دهان را ‏بردارید و از بیمار بخواهید جواب شما را بدهد. کاری کنید که او حس کند جزو گروه شماست و سخن و نظرش ‏اهمیت داده می شود. بپرهیزید که تنها گوینده باشید و بیمار را دهان بسته وادار کنید با گوش باز هر حرفی را ‏ولو مخالف نظراتش تحمل کند.‏
در رفتار و شخصیت خود یک هیجان ایجاد کنید. کاری خاص انجام دهید که خودتان هم لذت ببرید. گاه برای ‏معاینه و مشاوره به خانه سالمندان بروید، به اداره بهزیستی و کودکان بی سرپرست سر بزنید، یتیم نوازی ‏کنید، مراکز نگهداری معلولین را شناسایی و گاه سرکشی کنید، از دندان پزشکان پیش کسوتی که از یاد رفته ‏اند یاد کنید و نامشان را با احترام ببرید و کارهای از این دست را جدی بگیرید.‏

پیشنهاد پژوهش:‏


بررسی میزان و انواع بازدید دندان پزشکان از اماکن عمومی مختلف
 

کارهایی هست که عاشق انجامشان هستید اما گرفتاری کاری، شما را از آن ها غافل کرده است، مثل ‏غذاخوردن در بیرون. شروع کنید و هرماه یک نهار یا شام دندان پزشکی با کارکنان و بعضی بیماران خاص بگذارید و ‏حتی چند دکتر بازنشسته را نیز دعوت کنید.*****  ورزش دوست دارید؟ یک گروه فوتبال از همکاران درست کنید و ‏هر هفته یا دو هفته یا لااقل ماه، در محلی به بازی بپردازید. حامی تیم فوتبال محلی یا موسسات خاصی شوید. ‏اگر بیماران کلینیک شما به تماشای بازی آن تیم رفتند، هزینه درمان آن ها را تخفیف بدهید. به بیماران محل ‏یا بیماران تیم یا موسسه مورد حمایت خود تخفیف خاص بدهید. تاکید می کنم که در انجام همه این ها ‏‏«نمایشی» و «مصنوعی» نباشید، خودتان باشید و «طبیعی» رفتار کنید. با انجام این کارها در واقع تغییر رفتار ‏بدهید و اگر عشقی می ورزید صادقانه باشد. همان باشید که می کنید یا می گویید. تشخیص صداقت، برای ‏دیگران دشوار نیست!‏
مردم معمولن چیز زیادی در مورد بهداشت دهان نمی دانند. میزبان سمینارهای بهداشت دهان باشید. شما ‏باید به صورت جدی تلاش کنید که شرایط بیماران خود را تغییر دهید. آموزش ممکن است خسته کننده باشد ‏اما داشتن یک جشن ساده یا پذیرایی با چای وکیک و بازی برای بچه ها و گاه بزرگ تر ها چطور؟ یکی دو ‏فعالیت مثل این ها، کم کم کلینیک شما را به عنوان یک مطب متفاوت معرفی خواهد کرد.‏

اهمیت اولین برخورد و آخرین جلسه
در اولین برخورد بیمار با مطب، روش برخورد مسوول پذیرش می تواند باعث ترغیب بیمار یا فراری دادن او ‏شود. از افراد خوشرو، با تجربه، با وقار و آموزش دیده برای پذیرش استفاده کنید. حتی گفتن یک جمله جذاب ‏و دوستانه مانند "از تماس شما خیلی خوشحال شدم. امیدوارم افتخار دیدنتان را پیدا کنم" اگر به صورت ‏عادی بیان شود، تاثیر مثبت خود را بر کسانی که اولین بار است تلفن زده یا ایمیل فرستاده اند خواهد ‏گذاشت. بیماران دوست دارند که شما را دوست داشته باشند. جلب نظر بیمار تنها از طریق درک طبیعت ‏انسان و فهم چگونگی شکل گیری احساسات است. هرچند بیماران یک خدمت خوب را دوست دارند، ولی بیش ‏از آن نیاز دارند حس کنند که از آن ها مراقبت شده است، حس کنند که عضوی از یک خانواده و گروه خاص ‏هستند که قدرشان را می دانند و نظر آنها جایگاهی واقعی دارد. آنها دوست دارند که بها داشته باشند. به آنها ‏چیزی را که می‌خواهند بدهید، طوری که خود را ارزشمند احساس کنند. در این صورت آن ها نیز به شما ‏افتخار درمان خود، پرداخت از مال خود و سپردن سرمایه سلامت و جان خود را خواهند داد. بیماری که گوشی ‏را برداشته و از شما نوبت گرفته، مایل است که فردی دوست داشتنی و مورد احترام را ملاقات کند. او یک ‏صفت خوب را در انتخاب شما در نظر گرفته که می خواهد دندان پزشکش باشید. به او اجازه دهید احساس ‏بهتری درباره شما و همچنین در مورد خود و سلامت دهان خویش داشته باشد. در اولین ملاقات بیماران، با ‏شادترین و بازترین چهره ی ممکن با او مواجه شوید که همان ابتدا با نمایش یک درمانگر جذاب و خوش ‏برخورد، بذر محبت خود را در دل او بپاشید.‏
دیدار آخر را هم تجربه‌ای خاطره انگیز کنید! دیدار اول را که جذاب کردید، به فکر آخرین دیدار بیمار نیز ‏باشید. مردم خاطره اول و آخر را بیشتر به یاد می آورند. توجه داشته باشید که جلسه آخر درمان دندان ‏پزشکی چطور ختم می شود: پرداخت صورت حساب! خصوصن اگر توقع بیمار با میزان هزینه‌ها هماهنگ ‏نباشد این جلسه خیلی نامطلوب خواهد شد. جلسه آخر نه تنها ممکن است تاثیر روانی بدی در آن زمان ‏بگذارید، بلکه می تواند به ترک دائمی آن بیمار منجر شود و به سادگی کسی که می توانست تبلیغ کننده ی ‏کلینیک شما باشد، چه بسا به یک عامل مخرب و ضدتبلیغ بدل شود. یک راه این است که از ابتدا کار مالی ‏بیمار را به صورت پیش پرداخت و یا تقسیط مدیریت کنید. در این صورت نه تنها در طی درمان مکرر در مورد ‏پول صحبتی نخواهد شد، بلکه در پایان درمان نیز با اثری مثبت از شما و محیط کارتان کلینیک را ترک ‏می‌کند.‏
این را درک و باور کنید که منش خوب شما، می تواند موجب عبورتان از شاهراه موفقیت شود. در این راه، ‏‏«نوآوری» و «تغییر» به جای این که ریسک و خطر تلقی شود، یک رفتار لذت بخش خواهد بود.‏

شناسایی و رفع مشکلات کلینیک
همه صاحب کارها مشکلاتی مشابه شما را تجربه می کنند، اما با راه حل های نوآورانه، به مقابله می پردازند تا ‏بر مشکل مسطل شده و در کار موفق شوند. تنها عاملی که می تواند شما را از ابتلا به مشکلات مشابه باز دارد، ‏همان عاملی است که به شما اجازه می دهد که ردپای آن ها را دنبال کنید: خود شما! یک آدم عاقل از یک ‏سوراخ دوبار گزیده نمی شود، پس اشتباهات خود یا خطاهای دیگران را تکرار نکنید. با اطلاع از تجربیات ‏دیگران خطاها کاهش می یابد و همچنین با راه حل ها آشنا می شوید. اگر فرصت خواندن کتاب و مقالات ‏طولانی و مشروح را ندارید، در سایت هایی چون ایردن، در بخش های مهم و گروه های جذاب کلاب لبخند ‏مشترک شوید و هر شب نگاهی به ایمیل های خود بیاندازید. همچنین اگر فرصت مشاوره های تخصصی ‏ندارید، خوب است در کلاب های تخصصی عضو بوده و در آن ها مشترک شوید که در جریان خلاصه ای از ‏نظرات همکاران خود قرار بگیرید.‏
نقایص فیزیکی محیط کار- یکی از مشکلاتی که می تواند مورد غفلت قرار گیرد، نقایصی است که پس از ‏چندی در محیط مطب پیش می آید و ممکن است دکتر و کارکنان از آن ها غفلت کنند. ضمن درخواست های ‏موردی از مراجعین برای اظهارنظر در مورد کلینیک، گاه خود شما به داخل فضا رفته و با دقت به مشاهده ‏بخش های مختلف بپردازید و لیستی از مشکلات را برای خود و مدیر کلینیک تهیه نموده، پیگیر رفع آن ها ‏باشید.‏
نظرسنجی- خوب است که توسط خود شما یا طی قرارداد با موسسات تخصصی نظرسنجی، هر از چند گاه به ‏صورت کاغذی یا ترجیحا با ایمیل، از مشتریان نظراتشان را جویا شوید. با این روش هم می توانید به مشکلات ‏آگاهی بهتری پیدا کرده و به حل آن ها بپردازید و هم بیماران را به یاد کلینیک خود بیاندازید.‏
آموزش کارکنان- هرچند کارمندان کلینیک و همکاران شما آموزش دیده و مجرب هستند اما لازم است که در ‏زمینه کاری به طور منظم دیدگاه هایشان بروز شود. همچنین اطلاعات افراد مختلف و خود شما بهتر است با ‏هم هماهنگ گردد. پیشنهاد نگارنده این است که به طور هفتگی جلساتی داشته باشید که در یک فرصت ‏مناسب، نظرات و تجربیات کاری مبادله و به بحث گذاشته شود. ‏
آموزش بیماران- هم خود شما هم کارکنان ملزم شوید که مدام در مورد مسائل مختلف دندان پزشکی بیماران ‏را تحت آموزش های ولو مختصر قرار دهید. این رفتار هم برای بیماران می تواند جذاب باشد و هم از مشکلات ‏ارتباطی آنها با کلینیک خواهد کاست. به عنوان مثال روش حفظ سلامت یک ترمیم آمالگام تازه، نحوه مسواک ‏زدن زیر براکت های ارتدنسی، تمیز نگه داشتن اطراف روکش، مراقبت از محل بخیه های جراحی و یا چگونگی ‏کاربرد دهان شویه فلوراید توسط کودک از مواردی است که آموزش آن ها بسیاری از ابتلائات بعدی را کم می ‏کند.‏

موفق و سربلند باشید!‏


پاورقی ها: ‏

*
 
وقتی برخی واژه های فارسی را با موارد مشابه در زبان های دیگر -حتی عربی- مقایسه می کنم، از تفاوت نگاه  به موضوع حیرت زده می شویم که چرا ما ایرانی ها -در برخی موارد- این قدر «منفی نگر» هستیم»:
فرودگاه (فارسی: محل فرود) = مطار (عربی: محل پرواز)
جدید:بیمارستان، قدیم:مریضخانه (فارسی ایران: محل بیمار) = مستشفى (عربی: محل شفا)  = شفاخانه (فارسی افغانی: محل شفا) = هاسپیتال (انگلیسی: محل میزبانی و مراقبت)

**
Business process reengineering = BPR aimed to help organizations fundamentally rethink how they ‎do their work in order to dramatically improve customer service, cut operational costs, and become ‎world-class competitors.‎

این روش از سال 1990 معرفی و از 1995 از سوی صاحب نظران مورد قبول و باور قرار گرفته و رشد یافته است. در این روش کارایی ‏پارامترهایی چون هزینه، کیفیت و سرعت خدمت مورد بازنگری و ارزیابی قرار می‌گیرد.‏


***
افسوس که به جای معرفی کارشناسانه‌ی این اماکن از سوی انجمن ها، گاه ندانم کاری ها و احیانن تنگ ‏نظری ها، موجب می شود که به جای تقویت این بنیاد های نمونه و شاخص که هم عزت دندان پزشکی ملی ما ‏و هم الگوی همکاران جوان است، موجبات مخفی ماندن آن ها از نظر و عدم اطلاع دیگر همکاران فراهم می ‏شود. انجمن های متولی و سازمان های ناظر بایستی ضمن معرفی تحلیلی اینگونه زحمات و ابتکارها، آن ها را ‏مورد حمایت قانونی و تبلیغی خود قرار دهند تا زمینه‌ی ترویج این مشی و هویدا شدن نمونه هایی جدیدتر و ‏برتر فراهم شود. از آن میان می توانم به کلینیک های نمونه و الگوی دکتر حمید عادلی نجفی (خیابان الوند)، ‏دکتر داریوش هادیان (نیروی هوایی)، دکترکریم نیلفروشان (خیابان فرشته)، دکتر عباس علی صحافیان ‏‏(مشهد، احمدآباد)، دکتر کریم سلطانی (همدان، سیزده خانه) و کلینیک دُرسا (بالای میدان ونک، مجتمع ‏خورشید) اشاره کنم. صد افسوس که اثری از مطب نمونه دکتر حسین نواب، بنیانگزار دندان پزشکی نوین ایران ‏نمانده است و نگارنده حتی عکسی از آن را هم سراغ ندارم، کسی که اولین طراحی مطب نوین در ایران را ‏عملن به همکارانش نشان داد. روحش شاد!‏


****‏‎
Fundamentals of Dental Marketing, Derek Naylor*****
نگارنده تجربه این کار را در دوران مطب داری دارد که هر پنج شنبه در کلینیک با کارکنان، برخی بیماران روز و همکارانی که از بیرون دعوت می شدند نهار را دور هم بودیم. نمونه جالبی از دکتر افتخاری نقل کنم که آبان ماه امسال هشتاد و نهمین سالگرد تولدشان را تبریک گفتم. ایشان بیش از هفتاد سال است که هر ماه در روزی معین با تعدادی از همکلاسان دوران دبیرستان خود نهار را با هم هستند. هم ایشان هر هفته با جمعی از دندان پزشکان قدیمی به رستوران هتلی در خیابان تخت طاووس رفته، ضمن گپ و گفتگو، نهار را باهم می گذرانند. این برنامه ده ها سال سابقه دارد و بنیانگزاری جامعه دندان پزشکی ایران
(انجمن) نیز محصول یکی از همین برنامه هاست. ده نفر موسسین جامعه -که اغلب در گذشته اند- در نهار روز 24 دی 1341 صورت جلسه تاسیس این تشکل پربار را نوشته اند.اینجا


در مورد مراجعه کننده های دندان پزشکی، از آقای دکتر کی پور واژه ی «درمان خواه» (در برابر «درمانگر») را شنیدم که بسیار پیشنهاد پسندیده ای به نظر می رسد. شکفته راد


Tags: رقابت دندان پزشکی, بیماران دندان پزشکی, مدیریت مطب, مطب دندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 76464
کاربر مرتبط: 
دکتر شکفته راد
مطالب مرتبط: 
چگونه یک خبر ناخوشایند را به دیگری بدهیم؟
یک بیمار، بیست دندان پزشک، صفر توافق!
چهارپایه شادی، ابزار موفقیت
آشنایی با انواع همایش های حرفه ای
فرهنگ، مدیریت و ارتباطات نوین در دندان پزشکی

بازگشت به فهرست


گفتاورد نام
دکتر الهام مهاجر | Mohajer, 11/04/2014 04:20:05 pm
سلام خسته نباشید.
درود بى پايان بر شما انسان نو انديش!
گفتاورد نام
ایردن | Irden, 13/04/2014 09:20:14 am
از آنجا که دندان پزشکان محترم در شبکه اجتماعی فیس بوک حضور فعال تری دارند و در آن فضا نظرات صریح تر و سریع تری به موضوعات مطرح می شود، مقاله فوق در صفحه ایردن در شبکه اجتماعی گذاشته شد که نظرات زیر نسبت به مطلب ابراز گردید. نظر به اهمیت موضوع این مقاله و اهمیت بیشتر نظرات و نوع نگاه دندان پزشکان نسبت به موضوعات مرتبط با ایشان، ایردن بدون دخل و تصرف، نظرات همکاران را در اینجا منعکس می کند تا با تبادل نظر بیشتر و تکیه بر خرد جمعی، شاید بتوان تاثیرگذاری مثبتی در زمینه مدیریت دندان پزشکی داشت. منتظر اظهارنظرات همه صاحب نظران هستیم.
Irden
درعرصه ی رقابت موجود، چگونه توجه بیماران را به خود معطوف کنیم؟
www.irden.ir/amoozesh/nd/166546/
از آنجا که خدمات دندان پزشکی –بخصوص هم اکنون- در موارد بسیار، جنبه درمانی ندارد و خدمت گیرندگان ممکن است مایل نباشند که «بیمار» خطاب شوند، کاربرد این واژه از سوی برخی همکاران و صاحب نظران مورد تردید قرار گرفته است و از آن پرهیز می کنند. «مراجعه کننده» از جهت معمول بودن مراجعه اشخاص برای دریافت خدمت و «مشتری» نیز به عنوان کسی که در دندان پزشکی خریدار خدمت تلقی می شود و در ازای آن وجهی می پردازد، دیگر عناوین معمول برای این افراد است. نگارنده بیش از همه، واژه «مشتری» و در مواردی «بیمار» را مناسب تر دانسته و از آن استفاده می کند و این تعبیر را موجب کاستن از شان دندان پزشکان ندانسته و در ازای نوع کاری حرفه ای ایشان، متناسب تر می داند...
(بخشی از پیش گفتار)

شناخت مشکل:
امروزه ضمن تغییرات چشمگیر و گاه سرسام آوری که در زمینه های مختلف در جریان است، دو واقعه موجب نگرانی دندان پزشکان جوان شده است:
1- افزایش بی رویه دندان پزشکان
2- مشکلات شدید اقتصادی مردم

این مقاله و بحث های بعدی، به شما نشان خواهد داد که اگر دندان پزشکان با کمی دقت و مراقبت، روش های توصیه شده را به کار بندند، نه تنها خود در عرصه زندگی حرفه ای و اجتماعی موفق خواهند بود، بلکه با ترویج و تعمیم این روش ها، جا برای موفقیت دیگر همکاران نیز فراهم تر خواهد بود.
April 11 at 1:29pm . 3 like. 1 share
Ardeshir Gholami
در هر صورت ما طبیبیم حتی اگر درمان زیبایی کنیم آن فرد یک بیمار زیبایی است و ما طبیب زیبایی نه اون مشتری و ما کاسب!
April 11 at 3:32pm . 1 Like.
Yalda Sadeghi
چه تعبیر توهین امیزی اونهم در استانه روز دندانپزشک..
April 11 at 5:36pm · 1 like.
Mohammad Torabi
ما پزشکیم و مراجعه کنندگان ما مشتری ما نیستند! بیمار ما هستند . اشتباه تعبیر نشود!
April 11 at 5:44pm ·
Irden
آیا دوستان همه مقاله را خوانده اند یا تنها به همین یک پاراگراف برای قضاوت خود بسنده کرده اند؟ یک پزشک حاذق می داند که برای قضاوت در تشخیص و ارائه یک طرح درمان دقیق، نیاز به بررسی دقیق و همه جنبه های موضوع هست، چه موضوع یک «مراجعه کننده» (مشتری) باشد و چه یک مطلب و «نظریه نو»! شما را به خواندن این مطلب در آدرس بالا دعوت می کنیم.
April 11 at 10:03pm · 1 like.
Yalda Sadeghi
همون پاراگراف که چه عرض کنم همون خط اول کافیه که ادم از خوندن بقیه مقاله صرف نظر کنه.مثل اینکه یک میز پذیرایی شاهانه بچینی ولی جلوی در خونه ات لجن بپاشی بعد بگی اگه از لجن رد شی ازت پذیرایی خوبی میکنم.
April 11 at 10:05pm · 1 like
Irden
از تعابیر نامطلوب شما متاسفیم! شما که در نوشته ها و نظرات خود -معمولن- یک بخش مهم نگاهتان به مراجعین مطب مسایل «مالی» است و اساس طنزهایتان نیز «کم یا دیر پرداخت» بیماران است، نباید به یک واژه کاملن کاربردی در مورد مراجعین خود این طور نگاه کنید! مطب دندان پزشکی در عین حال که یک مرکز درمانی است، یک «مرکز کسب و کار» نیز هست و همواره در مباحث مدیریت مراکز دندان پزشکی، عمدتن روش های کسب و کار را به آن تعمیم می دهند...
آگاهی یک دندان پزشک نسبت به حداقل های مدیریت، یک ضرورت برای حفظ پرستیژ شخصی و اداره مطلوب کار خویش است که جای بحث بیشتر موضوع در اینجا و با همکاری که بدیهیات یک مباحثه را رعایت نکرده و با مطالب پایه در مدیریت آشنا نیستند بجا نیست.
April 11 at 10:12pm · 2 like.
Yalda Sadeghi
اساسااز همان پله اول یعنی انتخاب تیتر کار شما هم غیر حرفه ای هست .توجه کنید که در این محیط همه میتونن این تیتر رو بخونن وشان دندانپزشکی در حد یک بنگاه معاملات پایین میاد .به هر حال من هم تمایلی به ادامه بحث ندارم.همکاران خودشون ببینن وقضاوت کنن.
April 11 at 10:16pm · 1 like.
Davood Esmaeili
با این حساب کسانی که برای عمل های زیبایی بینی و سینه و کاشت مو و لیزر پوست و .... هم مراجعه میکنند مشتری و متخصصین مربوطه کاسب هستند ... آن هم در حالیکه نسخه پیچ داروخانه و دندانساز تجربی و .... گاهی دکتر خطاب میشوند و همکاران کارشناس و کاردان از لفظ بیمار برای مثلا مراجعین بینایی سنجی و ... استفاده میکنند ....اگر به این گونه مباحث دامن زده شود لفظ دندانپزشک هم به دندانساز تغییر خواهد کرد که دون شان همکاران و زحمتکشان این عرصه پویا و زیبا و علم و هنر خواهد بود البته بعید میدانم منظور شما همکار عزیز هم این باشد ولی تلقی خوبی از ان نخواهد شد ...
April 11 at 10:26pm ·
Davood Esmaeili
..... مانند سایر رشته ها ما هم هم مراجعین زیبایی داریم و هم مراجعین به معنای واقعی بیمار که علایم سیستمیک و وضعیت حاد درد و عفونت و اورژانس دارند که از لحاظ علمی به همه آنها عنوان بیمار اطلاق میشود و من تا حالا کسی را از این بابت شاکی و ناراحت ندیده ام ...
April 11 at 10:32pm ·
Hossein Ilampour
تيتر و مقاله بسيار بيجا و بيربط و غير حرفه اي هست،كاملا با نظرات خانم دكتر صادقي موافقم.
Yesterday at 1:26am · 1 Like.
Irden
حال که ما در زمینه های مختلف دندان پزشکی و علوم روز، از منابع غربی و خصوصن انگلیسی الهام می گیریم، خوب است به معانی واژه های «مشتری» و «بیمار» در زبان انگلیسی توجه کنیم و همچنین از طریق کلمات متضاد آن ها نیز به مفاهیم بهتری دست یابیم:

"Customer"
An individual or business that purchases the goods or services produced by a business. The customer is the end goal of businesses.
One that buys goods or services from another; buyer; patron.
Someone who pays for goods or services

ANTONYMS for "Customer": Manager, Owner

"Client"
The party for which professional services are rendered, as by an attorney.
A person using the services of a social services agency.
A customer or patron.
One that depends on the protection of another.
A person that seeks the advice of a professional Person.
A person depending on another's patronage
A person or group that uses the professional advice or services of a lawyer, accountant, architect, etc.

ANTONYMS for "Client": Manager, Owner, Marketer

"Patient"
Bearing or enduring pain, difficulty, provocation, or annoyance with calmness.
Marked by or exhibiting calm endurance of pain, difficulty, provocation, or annoyance.
One who receives medical attention, care, or treatment.
A person or thing that is the recipient of some action
Sick person

ANTONYMS for "Patient": Impatient, Restive, Unforbearing, Agitated, Loud, Troubled, Frustrated, ...

نگاهی به یکی از صدها قوانین حقوق مراجعین دندان پزشکی در امریکا:
"Practice Guidelines:
... Under section 29.1(b)(8) of the Regents Rules, it is unprofessional conduct to reveal personally identifiable facts, data or information obtained in a professional capacity without the prior consent of the "patient" or "client", except as authorized or required by law...
Laws, Rules & Regulations
University of the State of New York - New York State Education Department

مقالاتی در مورد عنوان مراجعین آفیس دندان پزشکی:
"Customer, Client, Patient?"
JOHN K. HARCOURT OAM, DDSC, FRACDS, PICO Editor
Article first published online: 22 MAY 2009
DOI: 10.1111/j.1834-7819.1996.tb05657.x
1996 Australian Dental Association
Issue Australian Dental Journal
Volume 41, Issue 1, pages 59–60, February 1996
"Consumer, customer, client, or patient"
C.S.J. Probert, T. Battcock, J.F. Mayberry
Leicester General Hospital, Leicester LE5 4PW, UK
The Lancet (Impact Factor: 39.06). 06/1990; 335(8703):1466–1467. [FILE ID=149560]DOI:10.1016/0140-6736(90)91498-Y
Chris S J Probert - University of Liverpool

Customer, client, patient? Dentistry in 1996.
J K Harcourt
Customer, client, consumer, recipient, or patient.
A Naseem, R Balon, S Khan

علاوه بر همه این موارد، خوب است ما دانشگاهیان که الگوی جامعه هستیم، تحمل نظرات نو و متفاوت را داشته و پیش از نفی نظرات دیگر و خط بطلان کشیدن بر آنها -ولو سلیقه ای و خارج از منطق ما باشد- برای آن احترام قائل شویم تا نظر خود ما نیز متقابلن مورد احترام دیگران قرار گیرد و جا برای بحث و کنکاش مهیا شود. با به چالش کشیدن نظرات است که می توان به یافته های جدید دست یافت. «رشد فرهنگی» تنها از طریق پذیرش «حق همه در اظهارنظر» و «احترام به نظرات مخالف» ممکن خواهد شد و نه با «دیکتاتورمنشی» و یا «انجماد فکری».
April 12 at 2:20am · 3 like.
Davood Esmaeili
بحث و منطق آری توهین و تخطیه ممنوع
April 11 at 3:00am ·
منتظر اظهارنظرات همه صاحب نظران هستیم.
Facebook-Irden.png (76.57 کیلوبایت)
گفتاورد نام
دکتر امیر اسماعیل سندوزی | Sondouzi, 13/04/2014 10:42:15 am
مقاله ای در خور تامل، نقد و تایید

این مقاله ی خواندنی، مفصل، شامل و کامل که نظیرش را درسال های کنونی در نشریات اینترنتی رایج نخوانده ام را مدتی پیش خواندم و استفاده شایان و فراوانی از آن بردم و در آرشیو مطالب خواندنیم دارمش. از نظر من واژه «مراجعه کنننده» پسندیده تر از «مشتری» است. مشتری در فرهنگ فارسی قدیم، بار «خواستار» و «عاشق» و «طالب» را داشت ولی در فرهنگ متداول و بازاری شده ی کنونی، دیگرنماینده «رزق و روزی» و «برکت الهی» سابق نیست. به نظر می رسد که «مشتری» کمی بار منفی و نوعی کسب و کارانه دارد که بیشتر با «مغبون شدن» همراه و همگام است. در این مقاله نیز به خوبی اشاره شده که نظر نگارنده برخورد و توهین نیست و آن را برخورنده نمی داند. این یک عقیده و باور شخصی است و از نظر حقوق انسانی بیانش جایز و حق ایشان است، ولو من و دیگران دوست نداشته باشیم یا نپسندیم. سلیقه ها متفاوت است و این هم نظر من است. تیتر اصلی مقاله «درعرصه ی رقابت موجود، چگونه توجه بیماران را به خود معطوف کنیم؟» هم زهر ظاهری واژه ساده و اندکی عامیانه مشتری را می گیرد و خوب است که دوستان به کُنه و بارِ علمی، جامعه شناسانه، روان شناسانه و مدیریتی مقاله توجه کنند، نه یک واژه پیشنهادی که می توان پذیرفت یا نپذیرفت.

این مقاله را باید خواند و دنبال کرد. این مقاله را مدتی پیش خواندم و دیگر دنبال نکردم. تا این که امروز نظرات همکاران در فیس بوک را دیدم. من متاسفم که دوستان اهل خواندن و نقد که خوشبختانه به دقت می خوانند و برای راهنمایی، مو را از ماست بیرون می کشند، چرا مو را ازکاسه ماست با سرانگشت مصلحت و محبت بر نمی دارند به کناری گذارند و ماست را مزه کنند، بچشند و بیازمایند که شیرین، خوردنی، خواندنی و به گوش هوش سپردنی هست یا خیر؟ "عیب آن جمله بگفتی- جمله به معنای کامل- هنرش -ولو به اختصار- نیز بگو"، نکرده اند. دوستی عزیز و بزرگوار، یک واژه را «لجن» دیده اند و نه «فرش ساده و بی پیرایه تفکر و تحقیق و تفحص بی محابا»، که لازمه یک مقاله تحقیقی، علمی و نه ادبی.
متاسف می شوم که دوستان جوان و بزرگوارم بیل تکفیر را، به جای دو انگشت اصلاح و تصحیح دوستانه و حکیمانه به کار گرفته و کاسه ماست خواندنی را نچشیده و نخوانده رها کرده اند. این دوستان عزیز زود رنج را به این همه ناروایی ها و بی حرمتی های سیاسیِ «خش و خاشاک و بزغاله گفتن ها» وا نمی نهم، بلکه به مهر خواهش می کنم مطلب را بخوانند و مفیدتر، کامل تر و شامل تر از آن را بنویسند و همکاران را با گل و سبزه و بوی خوش دوستی و رفاقت، دعوت به خواندن فرمایند.

بی صبرانه از تمامی این همکاران بزرگوار و دوست داشتنی استدعا می کنم که ما و سایر دوستان را از این نعمت و توان گل آرایی و رایحه ی دوستی پراکنی بی نصیب نگذارند، تا این تصور که «طاعت از دست نیاید گنهی باید کرد» شایع و همه گانی و همه گیرتر از این که هست نشود. به افتادگی و مهر نوشتم، خواهش این که به کنایه و درشت نویسی تاویل نفرمایید.

و اما در مورد این مقاله؛ گرچه صالح برای اظهارنظر صریح و علمی نیستم، ولی سربسته و دربسته می نویسم که نکات نو، مبتکرانه، عملی و شدنی بسیار در این مقاله هست که می توان آن را مورد بحث و ویرایش و همچنین دست مایه ی چندین مقاله خوب و خواندنی کرد. نویسنده مقاله نیز خود «عناوین پژوهشی» بسیار مفیدی را در جای جای مطلب، در کادرهای آبی رنگ طرح و پیشنهاد کرده اند. چه خوب خواهد بود اگر برای ترغیب دوستان و همکاران اهل نظر و قلم و علاقمندان به بررسی و پژوهش، موضوعات زیر که در مقاله به آن ها اشاره شده، به مسابقه رقابتی گذاشته شود.


اینجانب این مباحث را -که بعضی را تغییر داده ام- در اینجا مطرح می کنم و به سه نفر از ارایه کنندگانِ بهترین تحقیق، هریک مبلغ ده میلیون تومان جایزه پیش کش خواهم کرد: ارزیابی عملکرد فرهنگستان های زبان فارسی و علوم پزشکی در زمینه واژه های رایج در پزشکی ودندان پزشکی،

 بررسی دغدغه های موجود در زمینه مدیریت سطوح کلان، میانی و پایین دندان پزشکی در ایران،

 بررسی مشاغل و حرفه های غیردندان پزشکی که برخی دندان پزشکان به جای یا در کنار حرفه اصلی خود به آن می پردازند و منافع ومضار آن،

 مقایسه نوع نیازهای دندان پزشکی گروه های دارای شرایط بهداشتی و اقتصادی متفاوت در ایران،

 میزان آشنایی گروه های مختلف دندان پزشکان با موضوعات کلیدی مدیریت فضای کار و قیاس آن با دوکشور غربی

 بررسی تعداد و سمت کارکنان کلینیک های دندان پزشکی‏ در رابطه با پیرا دندان پزشکی مدرن،

 بررسی مقایسه ای متوسط قیمت خدمات دندان پزشکی، متناظر با تعداد دندان پزشکان موجود در هر منطقه و جمعیت در شهرهای بزرگ ایران

 بازمهندسی فرآیند یک کلینیک دندان پزشکی مدرن با تکنولوژی پیشرفته کنونی جهانی،

 بازمهندسی فرآیند یک دانشکده دندان پزشکی مدرن ومجهز به تکنولوژی پیشرفته کنونی،

 یک طرح عملیاتی برای بازمهندسی فرآیند یک انجمن دندان پزشکی علمی حرفه ای فراگیر مرکزی درایران،

 بازمهندسی فرآیند یک سیستم پویا و کارآمد امور دندان پزشکی وابسته به بخش خصوصی،

 زمان، حرکت و بازده کاری در پرتوی تکنولوژی مدرن دیژیتال،

 مقایسه میزان فروش آدامس و قرص های خوش بوکننده دهان با خمیر دندان و رعایت بهداشت دهان. منافع و مضار،

 گزارش تحلیلی تکنولوژی های معرفی شده یا ارتقا یافته ده سال اخیر در رابطه با دندان پزشکان،

 بررسی میزان و دلایل رضایت بیماران از محیط های دندان پزشکی که تجربه کرده اند، چرایی و آماری،

 بررسی نظرهای رایج بین گروه های مختلف دندان پزشکان در مورد تبلیغات حرفه ای دندان پزشکی در ایران،

 بررسی میزان آگاهی، گرایش و رفتار دندان پزشکان به ایجاد تغییر در روش های مدیریت کلینیک شخصی برای به روز رسانی و مدرن شدن،

 بررسی گرایش اجتماعی نسبت به استفاده از انواع بیمه ها یا قراردادهای خاص با کلینیک ها و طرح یک بیمه دندان پزشکی همگانی همه کس دربرگیر،

 بررسی نظر بیماران دندان پزشکی در مورد میزان آشنایی دندان پزشک با مشکلات اقتصادی اجتماعی آنها،

 بررسی نقش اخلاق، فرهنگ و باورها در آموزش دندان پزشکی کشور

 نقش آموزش دندان پزشکی ایران در تامین بهداشت عمومی و مردمی، کمبودها و راهنمایی ها،

 بررسی آموزش دندان پزشکی در دانشکده های دندان پزشکی ایران با مقایسه برنامه های درسی، تعداد کادر آموزشی، تکنولوژی تدریس کادر آموزشی، نسبت دانشجو به تجهیرات، نسبت کادر آموزشی به دانشجو، تنگناها و راه کارها، آینده نگری برای دو برابر شدن جمعیت کشور بنا بر پیشنهاد رهبری، پیش بینی نیاز کشور به دندان پزشک عمومی وتخصص و امکان های موجود.


از عزیزانم در مسوولیت های حساس دبیرخانه آموزش دندان پزشکی و دانشکده های دندان پزشکی انتظار دارم در این مسیر با من همصدا شوند و با توجه به مباحث بالا، امکانات کار تحقیقی در این زمینه ها را فراهم کنند.

امیر اسماعیل سندوزی

گفتاورد نام
Cute Son, 27/04/2016 12:10:22 pm
عرض ادب واحترام خدمت همه دوستان
درمانگري از نسل ٣ هستم.
درود بر قلم شما آقاي دكتر راد، كه آيينه اي از افكار زیبای ایشان است.
پيش از اين نمی دانستم كه "مشتري می تواند"تعبيري توهين آميز" باشد و ما را كاسب ميكند!!
جواب سوال همه دكترين عزيز چه موافق چه مخالف، در خود مقاله داده شده.
از اينكه اينچنين زيبا و مختصر، مطالبي در خور تامل را بيان كردين صميمانه سپاسگزارم و موفقيت در اين مسير را برايتان آرزومندم.

و من الله توفيق.


IP/ real: 5.215.118.8 / 162.158.88.206
 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،...
آموزش، کاریابی، رایانه، وب،...
ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،...
پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،...
مذهب، هنر، تاریخ،...