مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،.. |  آموزش، کاریابی، رایانه، وب،..  |  ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،.. |  پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،.. |  مذهب، هنر، تاریخ،... 
بی احتیاطی طبیبان جوان و بی مبالاتی پزشکان مسن بیشترین علت قصور پزشکی

بی احتیاطی طبیبان جوان و بی مبالاتی پزشکان مسن بیشترین علت قصور پزشکی

50 درصد شكايت هاي قصور پزشكي قابل پيشگيري است

نويسنده: دكتر رضا سوري
حقوقدان و بازپرس شعبه پنجم دادسراي شهرستان ري

بسياري از پزشكان با دقت در عمل هاي جراحي سعي در ارتقاي سلامتي بيماران دارند. اما متاسفانه در برخي مواقع مرتكب قصور مي شوند. از آنجا كه خطاي آنها عمدي نيست خودشان هم به دنبال وقوع چنين مواردي از نظر روحي بسيار متاثر شده و در صدد برطرف كردن خطاي غير عمدي خود بر مي آيند. از اين رو به دليل حساسيت موضوع و ضمانت اجراي قوانين حاكم بر عمل هاي جراحي، قانون نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران در 20دي 1374 تصويب شد تا دست اندركاران حرفه هاي پزشكي تحت نظارت قانون اقدامات درماني خود را انجام دهند كه نتيجه آن آرامش روحي و رواني براي شهروندان باشد....
    
    علل قصور پزشكي
    قصور مصدر عربي و به معناي كوتاه آمدن يا ناتوان و عاجز شدن است. در اصطلاح حقوقي نيز ناظر بر اعمال پزشكي به فعل و ترك فعلي گفته مي شود كه موجب وارد شدن خسارت جاني و مالي به بيمار شود. به عنوان مثال وقتي عمل جراحي بيمار از سوي پزشك معالج بدون انجام آزمايش و بررسي هاي لازم صورت گيرد لوازم جراحي از قبيل گاز استريل و غيره در بدن بيمار جا بماند و موجب آبسه و عفونت براي بيمار يا نقص عضو و خطر مرگ شود به طور قطع قصور پزشكي رخ داده است. پس قصور پزشكي مترادف غفلت و خطايي است كه از سر سهل انگاري سرزند... اما در مقابل آن تقصير است كه به خطاي عمدي شناخته مي شود. به طور كلي قصور پزشكي به چهار دسته تقسيم مي شود: 1- بي احتياطي، 2- بي مبالاتي، 3- نداشتن مهارت هاي علمي و عملي، 4- رعايت نكردن نظامات دولتي.
    1- بي احتياطي به معناي انجام فعل بدون دقت لازم است، به فردي هم كه عاقبت انديش نيست بي احتياط گفته مي شود كه نتيجه عملش صدمه بدني يا ضرر مالي به افراد خواهد بود.
    2- بي مبالاتي نيز يك نوع ترك فعل است به معناي بي فكر و انديشه بودن كه در اصطلاح حقوقي به فردي گويند كه باترك فعل و از روي سهل انگاري و فراموشي، كاري را كه بايد انجام دهد انجام نمي دهد. مانند اين كه مي بايست پزشك معالج و جراح پس از عمل جراحي تفحص كند كه شيء خارجي در بدن بيمار باقي نماند. اما اين اقدام را انجام نمي دهد يا اين كه نظارت دقيق بر عملكرد تيم پزشكي ندارد. از اين رو مطابق تبصره سوم ذيل ماده 295 قانون مجازات اسلامي قصور اين گونه تعريف شده است: هرگاه بر اثر بي احتياطي و بي مبالاتي و رعايت نكردن مقررات مربوط به امري، قتل يا ضرب و جرح واقع شود به نحوي كه اگر آن مقررات رعايت مي شد حادثه اي اتفاق نمي افتاد، قتل يا ضرب يا جرح صورت گرفته در حكم شبه عمد خواهد بود. پس باقي گذاشتن لوازم جراحي همانند گاز استريل در بدن بيمار در حكم شبه عمد است و تيم پزشكي مجازات شده و ضامن پرداخت خسارت بيمار خواهند بود....
    3- قصور پزشكي به عنوان يكي از انواع خطاهاي پزشكي و از جمله علل شكايات از شيوه درماني است كه از طولاني شدن روند درمان بر اثر تشخيص اشتباه بيماري آغاز و به از دست دادن سلامت يا نقص اعضاي بدن بر اثر تجويز اشتباه و عمل هاي جراحي غير ضروري و باقي گذاشتن اجسام خارجي در بدن بيمار و حتي فوت بيمار ختم مي شود. اين در حالي است كه به عقيده پزشكان متعهد و مجرب 50 درصد شكايت هاي ناشي از قصور پزشكي قابل پيشگيري است...
    4- همچنين با توجه به تبصره ذيل ماده 24 قانون نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1374 رعايت نكردن موازين شرعي قانوني مقررات صنفي حرفه اي و شغلي و سهل انگاري در انجام وظيفه قانوني به وسيله شاغلين حرفه پزشكي و وابسته به آن تخلف محسوب مي شود و متخلفين با توجه به شدت و ضعف عمل ارتكابي و تعدد و تكرار آن حسب مورد به مجازات هاي مذكور در قانون محكوم مي شوند كه شديد ترين درجه محكوميت ذكر شده در بند (و) همان تبصره است كه اشاره مي دارد: محروميت دايم از اشتغال به حرفه هاي پزشكي و وابسته در تمام كشور نتيجه تخلف و قصور پزشكي است.
    
    مهم ترين شكايت ها از پزشكان
    با بررسي پرونده هاي قضايي تخلف پزشكان درمي يابيم بي احتياطي در بين طبيبان جوان و بي مبالاتي در پزشكان مسن بيشترين علت قصور پزشكي در كشور است. همچنين عمده شكايت ها به ترتيب عليه جراحان ارتوپدي، زنان و زايمان و مامايي به دادسراها ارجاع مي شود. در آخر با نگاه حقوقي بر محور دانش اجتماعي به نظر مي رسد بهبود روابط بين پزشك و بيمار و رعايت اخلاق حرفه اي حسب سوگند نامه پزشكي، كاهش روابط مالي ميان پزشك و بيمار و پرهيز از دريافت دستمزد مازاد، افزايش دانش و مهارت علمي- فني پزشكان، نظارت دقيق بر عمل هاي تيم پزشكي توسط پزشك مسئول، توجيه مناسب قبل از انجام فرايندهاي تشخيصي يا درماني و ارتقاي فني و تجهيزاتي مراكز درماني در كاهش قصور پزشكي و شكايات مرتبط تاثير بسزايي خواهد داشت.
Tags: قصور پزشکی, نظام پزشکی, پزشکی قانونی
تعداد نمایش ها: 14110
منبع: 
روزنامه ايران 5298
مطالب مرتبط: 
تا پزشک مرتکب قصور و تقصیر نشود، نمی توان او را مسوول دانست

بازگشت به فهرست


 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،...
آموزش، کاریابی، رایانه، وب،...
ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،...
پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،...
مذهب، هنر، تاریخ،...