مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،.. |  آموزش، کاریابی، رایانه، وب،..  |  ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،.. |  پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،.. |  مذهب، هنر، تاریخ،... 
گزارشی انتخابات اسفند 1391 سازمان نظام پزشکی در تهران

گزارشی انتخابات اسفند 1391 سازمان نظام پزشکی در تهران

*چرا نامزدهای شورای هماهنگی انجمن های علمی گروه دندان پزشکی انتخاب نشدند.
* رای بالای نامزد های مستقل نشانه چیست؟

پیش گفتار:
همکاران گرامی. پیش از انتخابات سازمان نظام پزشکی، در نامه ای، از بسیاری از دوستان تقاضا کردم با بررسی و تحلیل این انتخابات، تعیین و درک سمت و سوی گرایش نوینی را در دندان پزشکی بررسی کنند. خوش‌بختانه از همکاری خوبی برخوردار شدم. از همه این عزیزان سپاس‌گزارم.
از انتخابات پنجمین دوره نظام پزشکی(1387) که سعی شد گزارشی از گروه های انتخاباتی و میزان تاثیر آنان در سمت گیری رای دندان‌پزشکان فراهم شود، کمبود و گاه نبود آمارها به شدت آسیب رسان می نمود. شاید اگر پس از انتخابات آماری از سازمان نظام پزشکی منتشر می شد و تعداد شرکت کنندگان بنا به سن، نوع تخصص، محل جغرافیائی فعالیت و ... در اختیار علاقه مندان قرار می گرفت، امکان داشت بتوانیم تحلیل دقیق تری از گرایش دندان‌پزشکان هنگام رای گیری به دست آوریم.
در انتخابات ششمین دوره (اسفند 1391) همان کم بودها و نبودها کار را دشوار کرد. با این تفاوت که خوش‌بختانه گزارشی که از سال 1387 تهیه کرده بودم به کار آمد و تا حدودی عصای دست شد.  برای مطالعه گزارش لطفاً اینجا کلیک کنید.

سایت دکتر آیرج کی پور, دندان پزشک, نویسنده

گزارش انتخابات سال 1391 نظام پزشکی در دو بخش آورده می شود. بخش نخست، گزارش برگزاری انتخابات و نتیجه آن بدون تحلیل داده‌ها و بخش دوم، بررسی داده‌ها و ارائه تحلیل بر پایه دیدگاه و تجربه و مسئولیت شخصی. هر همکار می‌تواند نسبت به تحلیلی که ارائه کرده‌ام، دیدگاه شخصی خودش را داشته باشد و آن را برایم بفرستد. اگر دیدگاه‌های گوناگون پیرامون پدیده ای که بررسی شده، کنار هم قرار گیرد، آن وقت با اطمینان بیش‌تری می‌توان به نتیجه به دست آمده اعتماد کرد. بنابراین به بخش دوم تنها باید به عنوان یک پیشنهاد برای دست یابی به نتیجه گیری نهائی نگاه کرد و بس.
دست‌آوردها و چالش‌های انجمن علمی و صنفی دندان پزشکان، برای همه انجمن‌های مردم نهاد غیر دولتی که ساختاری همانند آن دارند، می‌تواند مفید باشد. بنابراین همه دوستانی را که در انجمن های مردم نهاد فعالیت دارند به بهره گرفتن از تجربه ای که در این نوشتار آمده است دعوت می‌کنم.

بخش نخست:
بنا به مادة 17 قانون سازمان نظام پزشكي « مدت عمل كرد هر دورة هيئت مديرة نظام پزشكي شهرستان‌ها و شوراي عالي نظام پزشكي چهار سال تمام مي باشد».
هر عضو نظام پزشکی می تواند با رعایت ضوابط تعیین شده در قانون سازمان، نامزد انتخابات نظام پزشکی شود

مادة 23 قانون نظام پزشکی  : « شرايط انتخاب شوندگان هيئت هاي مديرة سازمان نظام پزشكي و شوراي عالي نظام پزشكي به شرح زير مي باشد:
الف – تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران
ب – نداشتن فساد اخلاقي و مالي
ج – داشتن حسن شهرت اجتماعي و شغلي در عمل به اجراي اصول پزشكي و رعايت اخلاق و شئون پزشكي
د – داشتن حسن شهرت در تعهد عملي به احكام دين مبين اسلام و وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

تبصره: اقليت هاي ديني مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تابع احكام دين اعتقادي خود مي باشند.
ه – دارا بودن حداقل سه سال سابقة عضويت در نظام پزشكي
تبصره: اعضاء هيئت اجرائي و نظارت نمي‌توانند به عنوان انتخاب شونده ثبت نام نمايند»

ولی پذیرش این نامزدی با کمیسیونی است که اعضای آن از سوی نهادهای معین برگزیده می‌شوند.
کمیسیون گزینش( تعیین صلاحیت ها) با هیئت مرکزی نظارت است که ترکیب آن بنا به ماده 19 تعیین می‌شود:

مادة 19: «تركيب هيئت مركزي نظارت بر انتخابات كه براي مدت چهار سال انتخاب مي گردند به شرح زير خواهد بود:
الف – يك نفر نمايندة دادستان كل كشور
ب – يك نفر نمايندة وزارت كشور
ج – دو نفر از كادر پزشكي به انتخاب و معرفي وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي
د - سه نفر کادر پزشکی به معرفی کمیسیون بهداشت و درمان و با انتخاب مجلس شورای اسلامی»


برگزاری انتخابات ششمین دوره سازمان نظام پزشکی - تهران
روز جمعه 4 اسفند 1391 انتخابات سازمان نظام پزشکی با نیم ساعت تاخیر در ساعت 08:30شروع شد و با یک ساعت افزایش زمان برگزاری، در ساعت 18:00 پایان یافت. نامزدهای انتخاباتی در این دوره بیش‌تر از پیامک برای اطلاع رسانی استفاده کردند و فرصت چندانی برای تبلیغات نوشتاری نیافتند.
 تعداد رای کاندیداهای دندان‌پزشکی از طرف کمیسیون برگزاری انتخابات به خبرگزاری‌ها اعلام نشد و آمار زیر از سایت انجمن دندان‌پزشکی ایران گرفته شده است. همین جا از همکاران خوبی که برای دسترسی به آمارها یاری ام دادند،  سپاس‌گزاری می‌کنم.

تعداد رای دندان پزشکان در ششمین دوره انتخابات نظام پزشکی- تهران

نام  موقعیت، پشتیبانان، اطلاع رسانیتعداد رآی
دکتر کاوه سیدانمستقل (پیامک)403
دکتر علی یزدانی1- مستقل(پیامک) 2-انجمن دندان‌پزشکان عمومی ایران(پیامک +سایت) 3- انجمن‌ بیمارستان‌های خصوصی تهران(آگهی در نشریه+پیامک) 4- شرکت آرمان درمان پارسیان(پیامک) 5- ائتلاف ایران ما( پیامک) 6- شرکت تعاونی مسکن انجمن دندان‌پزشکان عمومی ایران256
دکتر سعید ساعی1-شورای هماهنگی انجمن‌های علمی گروه دندان‌پزشکی( پیامک+سایت)  انجمن دندان‌پزشکی ایران (سایت)،  انجمن پریودونتیست‌های ایران(پیامک)،  انجمن پاتولوژیست‌های ایران(پیامک)،  انجمن اندودونتیست‌های ایران(پیامک)، انجمن جراحان فک و صورت ایران(پیامک)،  ائتلاف امید( نشریه +پیامک)، ائتلاف سه گانه (ائتلاف امید، ائتلاف فراگیر پزشکان عمومی، ائتلاف مستقل انجمن های گروه پزشکی)(سایت + پیامک)246
دکتر بهزاد فرخ زاد1- شورای هماهنگی انجمن های علمی گروه دندان‌پزشکی( پیامک+سایت)  انجمن دندان‌پزشکی ایران، (سایت) انجمن پریودونتیست‌های ایران(پیامک)،  انجمن پاتولوژیست های ایران(پیامک)، انجمن اندودونتیست‌های ‌ایران (پیامک)، انجمن جراحان فک و صورت ایران(پیامک)، ائتلاف امید(نشریه +پیامک)، ائتلاف فراگیر پزشکان عمومی، ائتلاف مستقل انجمن‌های گروه پزشکی)(سایت + پیامک)202
دکتر مرتضی نشاندارمستقل142
دکتر ناصر آخوندان1-انجمن دندان‌پزشکان عمومی ایران(پیامک +سایت)، 2- ائتلاف بزرگ نوید(پیامک) 3- شرکت تعاونی مسکن انجمن دندان‌پزشکان عمومی ایران80


جدول تعداد کل رای
تعداد کل اعضای دارای رای در تهرانتعداد رای پذیرفته شدهدرصد
92268239%


جدول نسبت میزان رای هر کاندیدا به کل رای

نسبت به کل اعضای دارای راینسبت به کل رای داده شدهتعداد رآینام
4/5%49%403دکتر کاوه سیدان
3%31%256دکتر علی یزدانی
2/5%30%246دکتر سعید ساعی
2%25%202دکتر بهزاد فرخ زاد
1/5%17%142دکتر مرتضی نسان دار
0/8%10%80دکتر ناصر آخوندان

مقایسه تعداد رای دوره پنجم با تعداد رای دوره ششم و وضعیت مستقل‌ها

کاندیداوضعیت  |  تعداد رای در سال 1387وضعیت  |  تعداد رای در سال 1391
1اتلافی 432 رایمستقل 403 رای
2ائتلافی 380 رایائتلافی 256 رای
3ائتلافی 338 رایائتلافی 246 رای
4ائتلافی 274 رایائتلافی 202 رای
5ائتلافی 230 رایمستقل 142
6ائتلافی 172 رایائتلافی 80 رای

چون در دوره پیش (دوره پنجم) انجمن دندان‌پزشکان عمومی ایران تنها انجمنی بود که کاندیدای اختصاصی معرفی کرد، بررسی رای نامزدهای عضو هیئت مدیره این انجمن در دو دوره پنجم و ششم می‌تواند معنی‌دار باشد:
سال انتخابات  کاندیدا تعداد رای نسبت به کل رای نسبت به کل اعضای دارای رای

سال انتخاباتکاندایداتعدا راینسبت به کل راینسبت به کل اعضای دارای رای
1387دکتر بهزاد فرح زاد23022/8%3/2%
1387دکتر همایون فراست17217%2/4%
1391دکتر ناصر آخوندان8010%0/8%

*در انتخابات سال 1391(ششمین دوره) پس از سال‌ها نام یک زن در لیست انتخاباتی دندان‌پزشکی ایران به عنوان مستقل دیده شد که با 57 رای نفر هفتم شد و این گام خوبی است برای شایسته سالاری و به میدان آمدن نیروی بزرگی که بنا به شرایط اجتماعی، قابلیت‌های آنان پنهان و کم فروغ می‌ماند.

بخش دوم
ریشه یابی راٌی پائین نامزدان هیئت مدیره های انجمن‌های دندان پزشکان

سازمان نظام پزشکی تشکیلاتی است که در قانون مستقل نامیده شده است و هر شهروندی که می‌خواهد پروانه کار پزشکی یا پیراپزشکی داشته باشد، الزاماً می‌بایست عضو این سازمان شود و حق عضویت بپردازد. اما عضویت در انجمن های مردم نهاد علمی و صنفی دندان پزشکان داوطلبانه است و برابر اساس‌نامه، هر شخص دارای شرایط معین می‌تواند عضو این نهادها شود و برای بهره‌مند شدن از مزایای آن حق عضویت بپردازد. بنا براین از نظر ماهوی سازمان نظام پزشکی با انجمن های مردم نهاد هم‌ریشه نیست. سازمان نظام پزشکی بنا به قانون خود نه می‌تواند رقیب انجمن های علمی و صنفی گروه پزشکی باشد و نه یاری چندانی می‌تواند به آنان برساند. در دستور کار سازمان، وظایف دیگری قرار دارد.
 ورود هیئت مدیره‌های انجمن‌های علمی دندان‌پزشکی به انتخابات سازمان نظام پزشکی با پشتیبانی از نامزدهای گزینش شده، با هر انگیزه و گرایشی اتفاق افتاده باشد، دخالت هیئت مدیره یک شخصیت حقوقی در انتخابات یک شخصیت حقوقی دیگر است که می‌توان آن را در جای خود به چالش کشید. در این جا از زاویه ای دیگر به چند تجربه آموزنده نگاهی می اندازیم:
در پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی در تهران (سال 1387) تنها شخصیت حقوقی که برای تاثیر گذاری بر انتخابات شخصیت حقوقی دیگر(سازمان نظام پزشکی) وارد میدان شد، انجمن دندان‌پزشکان عمومی ایران بود. همان زمان چنین گرایشی نابهنجار ارزیابی شد. متاسفانه در این دوره (دوره ششم -اسفند 1391) این گرایش ژرف‌تر و گسترده تر بروز کرد و غیر از انجمن دندان‌پزشکان عمومی، شخصیت‌های حقوقی دیگر مانند انجمن دندان‌پزشکی ایران، انجمن جراحان فک و صورت ایران، انجمن پریودونتولوژی ایران، انجمن اندودنتیست‌های ایران، شرکت تعاونی دندان‌پزشکان عمومی ایران، انجمن بیمارستان‌های خصوصی، شرکت‌های تجاری و ... وارد کارزار شدند. ویژگی دیگر این انتخابات، اعلام حضور «شورای هماهنگی انجمن‌های علمی گروه دندان پزشکی» است. ائتلاف‌های جدیدی نیز به سبک انتخابات سال 1387 تشکیل شد که فعال ترین آن ائتلاف سه گانه بود(اتئلاف امید)
همیشه پس از اعلام نام گزینش شدگان جنب و جوش آغاز می‌شود. ولی این بار از همان شروع کار مشخص بود که در هوای بهاری اسفند ماه تهران، انتخابات نظام پزشکی سوز سردی دارد.
نام اعضای گزینش شده کمی دیر اعلام شد و فرصت کمی برای تبلیغات باقی ماند. این پدیده می‌تواند علت اهمیت یافتن تبلیغات « پیامکی» و کم شدن جدی تبلیغات نوشتاری را بازگو کند. پس از اعلام نام گزینش شده‌ها برای رقابت انتخاباتی تا 24 ساعت پیش از شروع انتخابات، روشن شد که نشست‌هائی برای پشتیبانی از نامزدهای‌ ویژه تشکیل شده است و این بار نیز کاندیداها به دو گروه تقسیم شده اند: 1-مستقل‌ها  2- نامزدهای برخوردار از پشتیبانی شخصیت های حقوقی(انجمن‌ها و شرکت های تجاری و گروه های ائتلافی).
ما تا کنون تشکلی به نام «شورای هماهنگی انجمن‌های علمی گروه دندان پزشکی » نداشتیم . با تشکیل این شورا که کارش را با تاثیر بخشی در انتخابات سازمان نظام پزشکی شروع کرد، مشخص شد هیئت مدیره‌های انجمن‌های دندان‌پزشکی ایران و انجمن‌های علمی تخصصی دندان‌پزشکی و یا نمایندگان آنان به جای بی‌طرف ماندن نسبت به کاندیداها( که همگی عضو برابر حقوق این انجمن ها هستند)، سلیقه ای عمل کرده و فقط از دکتر ساعی و دکتر فرخ زاد پشتیبانی کرده اند. از همین جا شکاف بین فعالان انجمن و هیئت مدیره‌ها دهان باز کرد و زنگ خطر را به صدا درآورد.
چون این پدیده می‌تواند بعد ها در بررسی تاریخ انجمن‌ها به کار آمده و درسی آموزنده باشد، آن را گسترده‌تر بررسی می‌کنیم.
بنا به نوشته سایت انجمن دندان پزشکی ایران، هیئت مدیره این انجمن پایه ریز این شورا بود. متن نوشته سایت انجمن دندان‌پزشکی ایران و گوشه ای از انتقادهائی را که همان زمان در بین اعضاء مطرح شد در این جا آورده ام:

اجماع و ائتلاف انجمن‌های‌دندان‌پزشکی در ارایه نامزد مشترک در انتخابات نظام‌پزشکی

خبرنامه انجمن دندان‌پزشکی ایران: انجمن دندان پزشکی ایران و انجمن‌های تخصصی گروه دندان پزشکی طی یک ائتلاف و همکاری مشترک، آقایان دکتر بهزاد فرخ زاد و دکتر سعید ساعی را جهت شرکت در ششمین دوره انتخابات نظام پزشکی، به عنوان نامزد مورد حمایت خود معرفی کردند.
دکتر امیررضا رکن مسئول پیگیری انتخابات نظام پزشکی در هیئت مدیره، درخصوص چگونگی روند انتخاب نامزدها گفت: با توجه به جایگاه و اهمیت سازمان نظام پزشکی، تصمیم هیئت مدیره بر این بود که انجمن در انتخابات این سازمان، حضوری فعال و موثر چه در زمینه شرکت در انتخابات و چه در زمینه معرفی نامزدها داشته باشد. با توجه به این موضوع جلسات مشترکی با حضور نمایندگان انجمن های تخصصی برگزار شد تا با معرفی کاندیداهای خود به یک لیست واحد اسامی نامزد‌ها برسیم.
وی در ادامه گفت: در این راستا از تمامی انجمن‌های تخصصی خواسته شد تا کاندیداهای مورد نظر خود را معرفی نمایند. در نهایت بین 14 کاندیدای معرفی شده با انجام رای گیری، سه نفر حداکثر آرا راکسب نمودند. پس از بیان برنامه‌های کاندیداها و رای گیری مجدد دو نفر از آنها به نام های آقایان دکتر بهزاد فرخ زاد و دکتر سعید ساعی به عنوان نامزدهای مورد حمایت انجمن دندان پزشکی ایران و انجمن های تخصصی دندان پزشکی معرفی شدند.
به گفته دکتر رکن انتخاب این دو نامزد در نهایت صحت و دقت کامل رای گیری صورت گرفته است و وظیفه ما این است که فرصت باقی مانده تا انتخابات نظام پزشکی را مغتنم شمرده و در جهت معرفی هرچه بهتر این دو کاندیدا به جامعه دندان پزشکی کشور، اقدامات لازم را انجام دهیم.
به اعتقاد دکتر رکن همبستگی و هم‌گرایی به‌وجود آمده بین انجمن مادر و دیگر انجمن های تخصصی جهت رسیدن به این لیست انتخاباتی، در تاریخ دندان پزشکی کشور بی سابقه بوده است.

پس از اعلام حضور این شورا و مشخص شدن نامزدهای زیر پوشش آن، انتقادهائی به این شورا وارد شد:
ا- شورا ترکیبی است از هیئت مدیره انجمن دندان‌پزشکی ایران و هیئت مدیره انجمن‌های تخصصی. چرا انجمن دندان‌پزشکان عمومی ایران در این شورا نماینده ای ندارد؟ (83 درصد دندان‌پزشکان عمومی‌اند) 2-بخشی از کاندیداها نیز در این نشست نبودند. 3- لازم بود نام انجمن‌های عضو این شورا و نامزدهائی که حاضر شدند در رای گیری شرکت کنند اعلام شود تا مشخص شود گزینش توسط چه کسانی صورت گرفته است. این آمار برای پی بردن به لایه‌بندی درون انجمن‌ها اهمیت دارد.4- شورا برای نشان دادن حسن نظرش می‌بایست شفاف اطلاع رسانی کند نه چنین با ابهام و بسته. 5- در صورتی که کاندیدای این شورا نتواند رای بیاورد چه برداشتی باید داشت؟  

پیامک های انتخاباتی
پیامک ها اصلی‌ترین راه ارتباط و اطلاع رسانی در این انتخابات بودند. توجه به پیامک‌هائی که برای همکاران فرستاده شد، خود می‌تواند گواه باشد:  
1*انجمن علمی اندودنتیست های ایران: انجمن اندودنتیست های ایران با احترام به تمامی کاندیدا ها از دکتر سعید ساعی و دکتر بهزاد فرخ زاد در انتخابات نظام پزشکی حمایت می کند. 20001044
2* انجمن علمی پاتولوژیست های ایران: « انجمن پاتولوژی با آرزوی همدلی و دفاع از حقوق دندان پزشکان، بیماران از کاندیدای منتخب شورای هماهنگی انجمن های علمی دندان پزشکی دکتر بهزاد فرخ زاد و دکتر سعید ساعی حمایت می کند.» 20001044
3*انجمن پریودونتولوژی ایران: انجمن پریودونتولوژی ایران با احترام به همه کاندیداها در انتخابات نظام پزشکی دکتر سعید ساعی و دکتر بهزاد فرخ زاد را توصیه می نماید. 20001044
4*انجمن جراحان فک و صورت ایران: « انجمن جراحان فک و صورت ایران ضمن احترام به همه کاندیداها در انتخابات نظام پزشکی دکتر سعید ساعی و دکتر بهزاد فرخ زاد را توصیه می نماید.»25253389
5*انجمن دندان‌پزشکان عمومی ایران: «دکتر ناصر آخوندان، مدافع قاطع وحدت و حقوق دندان پزشکان عمومی و متخصص آشتی ناپذیر در مقابل بی عدالتی – کاندیدای انتخابات سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ – IGDA(20001053
6* انجمن دندان پزشکان عمومی ایران:« رزومه دکتر علی یزدانی – معلم دندان پزشکی ترمیمی به مدت سی سال مدیریت انجمن دندان پزشکی ایران در سخت ترین شرایط – کاندیدای انتخابات سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ. IGDA»30001053
7* شرکت آرمان درمان پارسیان: « روز جمعه 4 اسفند با شرکت فعال در انتخابات سازمان نظام پزشکی، اعتماد خود را به تلاش های راه گشای استاد گران‌قدر جناب آقای دکتر علی یزدانی اعلام نمائیم. » 300074159
8*شرکت تعاونی مسکن انجمن دندان پزشکی ایران از کاندیداتوری دکتر علی یزدانی و دکتر ناصر آخوندان در انتخابات سازمان نظام پزشکی استان تهران حمایت می کند. 20001053

9*« همکاران عزیز. دست در دست هم دهیم به مهر – حضور دندان پزشکان در انتخابات 4 اسفند، بیان‌گر جایگاه رفیع حرفه ما است – دکتر علی یزدانی کاندیدای مستقل». 3000222000020
10*« دوستان دندان پزشک فارغ التحصیل دانشگاه آزاد به دکتر مرتضی نشان دار دانش آموخته دانشگاه آزاد رای می دهند. . کانون فارغ التحصیلان. »30006179
11*« صبح به خیر. شرکت حداکثری در انتخابات نظام پزشکی موجب اقتدار دندان پزشکی در نظام سلامت است. هر یک با رای به کاندیدای مورد نظر خود بر قدرت حرفه بیفزائیم. کاوه سیدان. 4 اسفند ، همایش های رازی با کارت نظام پزشکی»30001814181814

12*« برای رفع مشکلات دندان پزشکان جوان، جراحان فک و صورت جوان، علی رغم نظر هیئت مدیره، به دکتر آخوندان و دکتر دلورانی رای می دهند.»30004777777300     25253389
13*«با احترام به نظر اعضای هیئت مدیره انجمن های تخصصی، از دکتر علی یزدانی حمایت می کنیم. – جمعی از متخصصین پریو و پاتو و ترمیمی»30002318822074
14*« با احترام به نظر هیئت مدیره انجمن های تخصصی، ائتلاف نوید از دکتر آخوندان، دکتر دلورانی و دکتر دولتی حمایت می کند. جمعی از متخصصین کلیه رشته های تخصصی دندان پزشکی»25253389
15* با احترام به نظر اعضاء هیئت مدیره انجمن های تخصصی، از دکتر آخوندان، دکتر دلورانی حمایت می کنیم. جمعی از متخصصین پریو و پاتو و ترمیمی.» 30002318822074
16* ائتلاف بزرگ نوید با احترام به نظر اعضای هیئت مدیره انجمن های تخصصی، از دکتر آخوندان ، دکتر دلورانی، دکتر دولتی حمایت می کند. جمعی از متخصصین کلیه رشته های تخصصی دندان پزشکی» 30004777777300

17* خبر مهم: دکتر دلورانی و دکتر حسین پور در حمایت از دکتر فرخ زاد و دکتر ساعی انصراف خود را از انتخابات نظام پزشکی اعلام کردند.»09125253389

انتخابات سازمان نظام پزشکی و تصمیم هیئت مدیره های انجمن های علمی گروه دندان پزشکی
انجمن‌های دندان‌پزشکان در انتخابات سازمان نظام پزشکی به دو گروه تقسیم شدند.
 1- گروه اول، به هدایت انجمن دندان پزشکی ایران و با شرکت انجمن های تخصصی . با عنوان «شورای هماهنگی انجمن های علمی گروه دندان پزشکی» از نامزدی دکتر سعید ساعی معاون سابق رفاهی سازمان نظام پزشکی و بهزاد فرخ‌زاد عضو هیئت مدیره منتخب انجمن دندان‌پزشکی ایران پشتیبانی کردند. این دو نامزد توانستند 246 و 202 رای  به دست آورند.
گروه دوم: انجمن دندان پزشکان عمومی ایران که از دکتر ناصر آخوندان عضو هیئت مدیره انجمن دندان پزشکان عمومی  ایران و دکتر علی یزدانی معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی پشتیبانی کرد. دکتر یزدانی در پیامک خود را مستقل اعلام کرده بود. این دو به ترتیب 80 - 256 رای به دست آوردند.
ورود هیئت مدیره‌ها به عرصه گزینش از میان اعضای انجمن و ناموفق ماندن کاندیداهای پشتیبانی شده از طرف هیئت مدیره‌ها، به خصوص رای پائین آنان، تجربه تامل برانگیزی را به جای گذاشت:
شکاف بین هیئت مدیره‌ها و اعضای انجمن  و گرایش به سوی مستقل‌ها: این دو پدیده را با توجه به داده‌های بخش نخست بررسی کرده‌ام. ناچارم بگویم که این یک دیدگاه شخصی است و هر عضو انجمن علمی می‌تواند با آن موافق یا مخالف باشد و یا در بخش‌هائی نظر دیگری ابراز کند. اگر شورای هماهنگی انجمن‌های گروه دندان‌پزشکی که نخستین جلسه‌اش را با گزینش دو نفر از 14 نفر عضو کاندیدای انتخابات یک سازمان «مستقل» آغاز کرد، با دعوت از کارشناسان و بدون پنهان‌کاری به بررسی نتیجه انتخابات بپردازد، چه بسا بسیاری از عامل‌هائی که سبب این ناکامی شد، روشن شود و بتوان با دیدی روشن‌تر و با تکیه بر خرد جمعی به تجزیه و تحلیل حوادث نظیر پرداخت . با این حال تا آن روزی که آب این چشمه گوارا شود، به قدر تشنگی می‌توان اندکی چشید.
1)شکاف بین هیئت مدیره‌ها و اعضای انجمن: پس از پشتیبانی از دو کاندیدا توسط «شورای هماهنگی انجمن‌های علمی گروه دندان‌پزشکی»، مخالفت با این گزینش شروع شد. لطفن به پیامک‌های 1-8 و 12-16 توجه بفرمائید. این مخالفت نه با پرنسیپ‌ یک انجمن غیردولتیِ دارای سابقه‌ای نزدیک به یک سده، بل که بر مبنای احساسات و انفعال بود. مخالفان خود یک جانبه کاندیداهای خود را معرفی کردند. اگر هیئت مدیره‌ها به دور از خرد جمعی و در انزوای ناشی از کاهش شدید اعتماد و اطمینان اعضاء، یک جانبه دست به گزینش و ایجاد چندگانگی در انجمن زدند، مخالفان نیز به جای دفاع از برابری حقوقی اعضاء و اعتراض به رشد گروه گرائی در انجمن‌های علمی، در واکنش، اراده گرایانه خود نامزدان دیگری را معرفی کردند. روشی که بیش‌تر نشانه ناپختگی هیئت مدیره‌های انجمن‌های علمی و رشد نیافتگی اعضای انجمن در کاربرد شیوه‌های اصولی و دفاع از برابری حقوقی اعضاء انجمن در انتخابات است.
2) چرا گرایش به سوی مستقل‌ها و روی گردانی از نامزد « شورای هماهنگی انجمن های گروه دندان پزشکی؟ : هنگامی که عضو یک انجمن علمی در مجمع عمومی شرکت می‌کند و به نامزد معینی رای می‌دهد، این رای به معنای آن است که مدیری را برای اداره انجمن و اجرای اساس‌نامه شایسته اعتماد دانسته است. هیئت مدیره وام‌دار رای‌دهندگان است و می‌بایست با اجرای اساس‌نامه نشان دهد که شایسته این اعتماد بوده و مجمع عمومی در تشخیص خود خطا نداشته است. اساس‌نامه می‌گوید که هیئت مدیره موظف است هر سال در برابر مجمع عمومی حاضر شده و گزارش یک سال کار و وضیعت مالی انجمن را به رای دهندگان به خود گزارش بدهد و از آنان رای مثبت بگیرد. بازرس انجمن (چشم و گوش رای‌دهندگان) تعهد اخلاقی می‌سپارد بی‌طرفانه به بررسی گزارش کاری و مالی هیئت مدیره پرداخته و نظرش را آشکارا به شرکت کنندگان در مجمع عمومی و همه اعضای بیرون از مجمع بیان دارد تا آنان بتوانند با آگاهی بهتری به ارزیابی کار و فعالیت و درست‌کرداری هیئت مدیره در گزارش دهی بپردازند. (رجوع شود به پیوست)
تشکیل مجمع عمومی سالانه و بحث‌های پیرامون چالش‌های انجمن، اجازه می‌دهد نارسائی‌ها در کار هیئت مدیره شناخته شده و راه‌های عملی برای حل آن یافته شود. اعضائی که در مجمع عمومی شرکت می‌کنند ساعت ها فرصت دارند به بحث و گفتمان پیرامون گزارش هیئت مدیره بپردازند و برای پیش‌برد نظراتشان تلاش کنند. هیئت مدیره در کنار اعضاء، به گشایش چالش‌های روز می پردازد و برای برنامه‌های بعدی اش رای مثبت اعضاء را به دست می آورد. این کار به آشکار کردن نارسائی‌ها و سستی‌ها یاری می رساند و راه کسانی را که از علنی شدن فعالیت انجمن و آشکار شدن درآمد‌ها و هزینه‌های آن زیان می‌بینند، می‌بندد.
وقتی مجمع عمومی سالانه تشکیل نشود، مسئله‌های حل نشده تلمبار شده و سوء تفاهم به ویژه در زمینه مالی افزایش می‌یابد و این پرسش مطرح می‌شود که چه انگیزه‌ای سبب شده است دندان‌پزشکی که در برابر مجمع عمومی حاضر شده و تعهد اخلاقی سپرده است تا هر سال در مجمع حاضر شده و گزارش کاری و مالی بدهد، اکنون پیمان شکنی کرده و با به خطر انداختن اعتبار خود از گزارش به مجمع عمومی سرباز می‌زند. از آن بدتر، با پایان دوره سه ساله مسئولیت هیئت مدیره، برای فرار از گزارش دهی کاری و مالی به رای دهندگان، دست به دامان وزارت بهداشت می‌شود و التماس می‌کند 6 ماه دیگر مدت مسئولیتش را تمدید کند؟  
مجمع عمومی سالانه، شفافیت در کار و علنی کردن فعالیت انجمن با گزارش دهی منظم، به بالا رفتن اعتماد به هیئت مدیره  یاری رسانده و مانع بروز و تداوم گرایشات اقتصادی و انحصار گروهی و از آن بدتر تبدیل انجمن به دنبال‌چة این یا آن سازمان اجتماعی و اداری و روی‌گردانی اعضای انجمن از هیئت مدیره می‌شود. در انتخابات سازمان نظام پزشکی، مستقل‌ها رای بالائی آوردند. انتخابات سازمان نظام پزشکی پرده را پیش چشم ناباوران بالا کشید، تا صحنه را ببینند و بیندیشند که سوختگی جان و دل دوستان، از کدام آتش است و بر سر این بوستان چه رفته  و با کدامین دست.   

همکاران گرامی. انجمن های بسیاری در سطح کشور فعالند که ما عضو آنان نیستیم ولی انجمن‌های دندان پزشکان به نام ما دندان پزشکان و بر اساس شرافت حرفه‌ای ما فعالیت می‌کنند و می‌بایست نسبت به وضعیت سلامت آنان حساس بود. در این میان، به انزوا نشستن در برابر نقض حقوق اساس نامه ای هر عضو انجمن، بدترین انتخاب است.

پیوست

ماده 17- وظائف و اختیارات هیئت مدیره
5-17: تهیه گزارش سالانه فعالیت‌های انجمن برای ارائه به مجمع عمومی.
6-17: تهیه ترازنامه و ارائه آن به مجمع عمومی.

ماده 19- وظائف بازرس به شرح زیر است:
2-19:  بررسی گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش از عمل‌کرد انجمن و ارائه آن به مجمع عمومی.
3-19- گزارش هرگونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساس‌نامه به مجمع عمومی.Tags: انتخابات نظام پزشکی, انجمن دندان پزشکی, نظام پزشکی
تعداد نمایش ها: 20847
کاربر مرتبط: 
دکتر آیرج کی پور | Keipour
مطالب مرتبط: 
انتخابات سازمان نظام پزشكی

بازگشت به فهرست


 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،...
آموزش، کاریابی، رایانه، وب،...
ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،...
پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،...
مذهب، هنر، تاریخ،...