مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،.. |  آموزش، کاریابی، رایانه، وب،..  |  ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،.. |  پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،.. |  مذهب، هنر، تاریخ،... 
آگاهی بیماران به حقوق خود، عامل مهمی در افزایش شکایات از پزشکان است

آگاهی بیماران به حقوق خود، عامل مهمی در افزایش شکایات از پزشکان است

پیش گفتار ایردن
شکایت بیمار از درمانگر، معمولن بیشتر در مواردی است که نارضایتی ایجاد شود نه در موارد بروز صدمه و سوء درمان. هرچند بسیاری از خطاها به شکایت منجر نمی شود، اما آمار خطای درمانی دندان پزشکان، هرساله شرایط نامطلوبی را نشان می دهد. مقایسه آمار سال های مختلف، حاکی از روند افزایشی قصور های درمانی است. شکایت از دندان پزشکان در سال 91، تقریبن معادل شکایات جراحان عمومی و بسیار بیش از جراحان پلاستیک بوده است. مقاله تحلیلی حاضر که به قلم یکی از نویسندگان پژوهشگرِ روزنامه اعتماد نگارش یافته، نگاه دقیق تری را به موضوع ایجاد می کند.

بنفشه سام گيس

    مسوولان سازمان نظام پزشكي كشور كه مسووليت رسيدگي به تخلفات پزشكان را بر عهده دارند مي گويند كه آمار تخلفات جامعه پزشكي هنوز در آن حد بالانيست كه نگران كننده باشد. هر چند كه آمار تخلفات جامعه پزشكي ايران اگر در كنار آماري از كشور انگلستان كه به جهنم پزشكان شهرت يافته قرار گيرد مي تواند اين ادعا را تاييد كند اما نگاهي به حجم پرونده هايي كه طي سال هاي گذشته در مراجع قضايي و دادگاه هاي انتظامي تشكيل شده باز هم خلاف اذعان مسوولان سازمان نظام پزشكي كشور را نمايان مي كند. جمله يي هم كه در سال 88 دكتر غلامحسين نيك نژاد، معاون انتظامي سازمان نظام پزشكي كشور به زبان آورد و گفت: «روزانه 20 تا 25 درصد از بيماران در شهر تهران از پزشكان شكايت مي كنند» كافي بود تا اظهارات مسوولان سازمان نظام پزشكي از بابت ناچيز بودن تعداد پرونده هاي شكايات بيماران از پزشكان را مورد ترديد قرار دهد. حالاديگر شكايت از پزشكان به دليل قصور پزشكي چنان دامنه يي پيدا كرده كه مي توان گفت نتايج مطالعات مركز تحقيقات اخلاق و تاريخ پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران كه در سال هاي 70، 75، 80 تا 83 انجام شد و بيشترين دليل شكايت بيمار از پزشك را ارتباط نامناسب بين پزشك و بيمار و سوءتفاهم ها و مشكلات متعاقب ذكر كرده بود، به روز نيست.

بیشترین پرونده های ثبت شده قصور پزشکی در پزشکی قانونی - 8 ماه نخست سال 91

تخصص هاتعداد شکایاتاحکام محکومیتاحکام برائت
جراحی زنان و زایمان375ثبت نشدهثبت نشده
جراحی ارتوپدی287101186
جراحی عمومی273121152
دندان پزشکی268143105
جراحی پلاستیک و ترمیمی1699871

   
    پزشكاني كه از شكايت واهمه دارند
    پيشرفت علم پزشكي و تنوع بيماري ها مي تواند يكي از دلايل افزايش تعداد شكايات از پزشكان باشد. اتفاقي كه در سراسر دنيا رو به گسترش است اما عجب آنكه در ايران و با وجود آنكه به تناسب محدوديت هاي علمي و ابزاري، پزشكي ايران در سطح مقبولي حتي در مقايسه با همتايان توسعه يافته خود قرار دارد، جامعه 120 هزار نفري پزشكان كشور از شكايت بيماران واهمه دارند. همين واهمه هم دليل موجهي است براي اعلام همراه با تاخير گزارش شكايات و تخلفات پزشكي زيرا ظاهرا اين تصور وجود دارد كه با گزارش ندادن يا تاكيد بر ميزان پرونده هايي كه حكم برائت دريافت مي كنند مي توان اعتبار بيشتر و مضاعفي براي جامعه پزشكي كه هيچگاه با افزايش يا كاهش شكايات و تخلفات در مظان بي اعتمادي و سلب مقبوليت قرار نخواهد گرفت ايجاد كرد. اين تلاش در حالي است كه جامعه پزشكي امريكا كه اصول و متون طب اين كشور از سال هاي بسيار دور در دانشكده هاي پزشكي ايران تدريس و توصيه مي شده، گزارش هاي مكرري از وضعيت شكايات و تخلفات جامعه پزشكان خود ارائه مي كند از جمله آنكه چندي قبل گزارشي در اشاره به تاثير خطاهاي پزشكي در سلامت جامعه، اعلام مي كرد كه تعداد متوفيان ناشي از خطاهاي پزشكي در امريكا سالانه حدود 45 الي 100 هزار نفر برآورد شده و همين گزارش خبر مي داد كه بار مالي ناشي از خطاهاي پزشكي كه بر نظام اقتصادي امريكا تحميل مي شود حدود 50 ميليارد دلار در سال است آن هم در حالي كه حدود 30 ميليارد دلار از اين رقم متوجه خطاهاي قابل پيشگيري است. گزارش ديگري هم مي افزود كه شكايت از پزشكان از رقم 8 درصد در سال 1986 به 27 درصد در سال 1990 افزايش يافته است. با اين حال هرگاه در جمع مسوولان سازمان پزشكي قانوني كشور يا سازمان نظام پزشكي كه از مراجع عمده مراجعات بيماران شاكي هستند، سخن از تخلفات پزشكان به ميان مي آيد مسوولان اين دو مرجع قضايي و صنفي به ناچار خود را وادار به ذكر ارقام محدودي از پرونده هاي شكايات كرده و تلاش وافري براي تامين وجهه مثبت براي جامعه پزشكي دارند در حالي كه مسوولان اين سازمان و همچنين مردم و جامعه رسانه يي كشور نيك مي دانند كه از جمع 120 هزار نفري پزشكان كشور، جمع بسيار معدودي مرتكب تخلف مي شوند كه اين تعداد هم قابل كتمان نيست. علاوه بر آنكه قصور پزشكي كه عمده دلايل شكايات بيماران را در پرونده هاي ثبت شده در پزشكي قانوني، دادسراي جرايم پزشكي و سازمان نظام پزشكي در بر مي گيرد اتفاقات غير عمدي است كه بايد ريشه آن را در به روز نبودن دانش پزشك و اشتباه سهوي در تشخيص و مداوا جست وجو كرد هر چند كه در مواردي هم همين اشتباهات سهوي منجر به از دست رفتن جان بيمار شده است. در عين حال كه نبايد فراموش كرد كه صرفا افزايش خطاي پزشكان منجر به صعود آمارها نمي شود بلكه افزايش آگاهي بيماران نسبت به حقوق خود ، افزايش مراكز و مراجع پيگيري شكايات بيماران و همچنين ايجاد فضاي بازتر براي مراجعات بيماران شاكي در رشد آمارهاي سالانه موثر است اما واقعيت افزايش شكايات پزشكي اتفاقي است كه انكار متوليان سلامت قادر به رقابت با آمارهايي كه با تعديل هاي فراوان اعلام مي شود هم نيست. نمونه بسيار ساده يي كه مي تواند مورد مثال قرار بگيرد پرونده شكايات پزشكي در سازمان پزشكي قانوني شهر تهران است كه اين رقم در سال 1374، 134 مورد، در سال 1378، 299 مورد، در سال 1383، 823 مورد و در سال 1384، 1270 مورد بوده است. علاوه بر آنكه تشكيل معاونت هاي انتظامي در سازمان هاي نظام پزشكي سراسر كشور در سال 1384 و با مصوبه مجلس اين ترديد را تقويت مي كند كه افزايش آمار شكايات پزشكي در آن حد بوده كه مسوولان به فكر راهكارهايي براي تسهيل رسيدگي به شكايات بيماران باشند.
   
    تخصص هاي در معرض شكايت
    ايراني ها سالي 220 ميليون بار به پزشك مراجعه مي كنند. رقم كمي نيست كه انتظار هيچ تخلف و قصوري هم در ميان نباشد. حتي با تصور يك درصد ارتكاب به خطا بايد به طور طبيعي انتظار تشكيل 220 هزار پرونده شكايت را داشته باشيم كه هيچگاه چنين تعداد پرونده يي تشكيل نشده زيرا پزشكان در اين حجم مرتكب خطا نمي شوند اما با اين حال، برخي گروه هاي پزشكي در زمره پرشكايت ترين ها و در صدر فهرست شكايات بيماران قرار دارند و به استناد گزارش هاي ثبت شده، بيشترين حجم شكايات طي دهه گذشته مربوط به متخصصان زنان و زايمان، پزشكان عمومي، دندانپزشكان و متخصصان جراحي پلاستيك بوده و با وجود آنكه سيد شهاب الدين صدر، رييس سازمان نظام پزشكي كشور همواره بر اين نكته تاكيد داشته كه: «هر گروه پزشكي كه جمعيت هدفش بيشتر باشد آمار تخلفات بالاتري هم خواهد داشت» اما سال 90 هم جلال توحيدي نافع، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسراي ؟ويژه جرايم امور پزشكي، دارويي، آرايشي و بهداشتي اعلام كرد: «ما تشخيص قصور پزشكي را به كميسيون هاي تخصصي پزشكي قانوني ارجاع مي دهيم كه مركب از پزشكان قانوني و پزشكان متخصص آن رشته هستند و از مجموع شكايت هايي كه درباره قصور پزشكي جراحان و پزشكان متخصص به دست ما مي رسد در نهايت 20 تا 25 درصد پزشكان مقصر شناخته مي شوند و البته درصدي از پزشكان هم در قصور منتهي به مرگ مقصر هستند اما در مجموع، جراحي پوست، ارتوپدي، زنان و پلاستيك بيشترين شكايت را دارند.»
   
    به شاكي پول نمي دهيم
    دكتر غلامحسين نيك نژاد، معاون انتظامي سازمان نظام پزشكي در گفت وگو با «اعتماد» در توضيح تفاوت شكاياتي ارجاع شده به سازمان پزشكي قانوني و سازمان نظام پزشكي مي گويد: «سازمان پزشكي قانوني شكايات را به طور مستقيم دريافت نكرده در حالي كه مطابق قانون، شكات مي توانند به دادسراي انتظامي نظام پزشكي شهرستان مراجعه و شكايت كنند زيرا نظام پزشكي به تخلفات انتظامي رسيدگي كرده در حالي كه براي ثبت شكايت در پزشكي قانوني، شاكي بايد در ابتدا به دستگاه قضايي شكايت كند و پس از بررسي تخصصي بازپرس يا داديار پرونده نسبت به ادعاي شاكي، قاضي يا به نفع پزشك قرار منع تعقيب صادر كرده يا در صورت احراز تخلف، كيفر خواست و راي صادر شده و پزشك مجازات مي شود اما شكات مراجعه كننده به سازمان نظام پزشكي حتي در صورت احراز تخلف پزشك هم خسارت ريالي دريافت نمي كنند زيرا وظيفه دادسراهاي انتظامي نظام پزشكي، صرفا رسيدگي به تخلف و ثبت آن در پرونده پزشك و در صورت تكرار تخلف، تشديد مجازات تا سطح محروميت از طبابت است.» وي با تاكيد بر اينكه اگر شاكيان در پي دريافت خسارت از پزشك هستند بايد به دادسراي جرايم پزشكي يا پزشكي قانوني مراجعه كنند زيرا مجازات نظام پزشكي صرفا انتظامي است، در پاسخ به تفاوت آمارهاي شكايت از پزشكان در سازمان پزشكي قانوني و سازمان نظام پزشكي مي گويد: «ما با سازمان پزشكي قانوني تفاهم داريم و همان طور كه سازمان پزشكي قانوني يك گروه پزشكي را در صدر شكايات مي بيند ما هم همان نظر را داريم اما اگر ارقام شكايات متفاوت است به دليل تفاوت در نظام شكايات است زيرا شكايات در سازمان نظام پزشكي در دادسرا و هيات بدوي و تجديد نظر و هيات عالي مورد بررسي قرار مي گيرد در حالي كه شكايات ارجاع شده به پزشكي قانوني بايد در دادگاه مطرح شود زيرا پزشكي قانوني پس از بررسي شكايات، موارد را به دستگاه قضا ارجاع داده كه دادگاه هم ارش يا ديه تعيين مي كند در حالي كه در مراحل بررسي شكايات در نظام پزشكي، پولي به شاكي بازگردانده نمي شود مگر در صورتي كه پزشك از تعرفه هاي درمان تخلف كرده باشد و در موارد غير، صرفا قصور را تعيين مي كنيم اما از نظر قانوني نمي توانيم به پزشك تكليف كنيم كه به شاكي خسارت بدهد. البته شاكيان مي توانند به دادسراي جرايم پزشكي مراجعه كنند كه راي دادسراهاي انتظامي نظام پزشكي هم مورد تاييد آنهاست و مي توانند پزشك را مكلف به پرداخت خسارت و بازگشت وجه كنند.»
   Tags: شکایت بیمار, قصور پزشکی, پزشکی قانونی, نظام پزشکی, روابط درمانگر-درمان‌خواه
تعداد نمایش ها: 37280
منبع: 
روزنامه اعتماد 2649
مطالب مرتبط: 
در صورت قصور دندان‌پزشک، چگونه خطا را اثبات و درخواست غرامت کنیم؟
تا پزشک مرتکب قصور و تقصیر نشود، نمی توان او را مسوول دانست
هزار پزشک به دلیل قصور پزشکی محکوم شده اند
دندان پزشکان رکورد دار قصورهای پزشکی دوسال قبل
امریکا | آغاز شکایت از دندان پزشکی که سلامت هزاران نفر را به خطر انداخت
امریکا | تعداد زیادی از بیماران دندان پزشکِ اکلاهامایی هپاتیت دارند

بازگشت به فهرست


گفتاورد نام
داریوش احمد رضا بهمنیار, 04/11/2014 08:39:46 pm
بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام به شما مدیران و مسئولان فرهیخته و بزرگوار،

ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم عاشورای حسینی، عاجزانه التماس می کنم هر طوری می توانید این نامه مرا نشر بدهید تا قانون قصاص اجرا شود و دکترهایی که به خاطر پول تیغ جراحی به دست می گیرند بدانند که نمی توانند برای به دست آوردن پول بیشتر خون بیماران بی گناه را بر زمین بریزند و آبروی جامعه پزشکی این مملکت را ببرند...

همه باید به مردم بگوئید چه چیزی خوب است چیزی که قانون است خوب است یا چیزی که خوب است قانون است؟ تیغ جراحی نمادی از جنایات بعضی دکترهای پول پرست شده است.

حضرت علی (ع) : ظالم و مظلوم هر دو گناهکارند ظالم چرا ظلم کرد و مظلوم زیرا زیر بار ظلم رفت.
من هر چه نامه به مسئولان نظام پزشکی استان خراسان رضوی مینویسم فایده ای ندارد خدا را گواه میگیرم خودم حکم این دکتر قاتل مادرم را اجرا خواهم کرد.

مسئولان از رئیس و مرئوس شما به خوبی می دانید که تیزی زبان از کندی عقل است ولی برای اینکه حقی را پایمال نکنید و خونی را که دکتر ... در بیمارستان آقا امام رضا(ع)ی مشهد به زمین ریخته را به قانون بسپارید باید این دکتر قاتل را به مردم معرفی کنید و او را از طبابت خلع کنید او فقط برای گرفتن پول عمل مادر مرا کشت تمام دکترها در تهران و مشهد و کاشمر عمل جراحی را برای مادرم همچون سمی مهلک می دانستند من شخصا نمی دانم در نظام مقدس جمهوری اسلامی چیزی که خوب است قانون است یا چیزی که قانون است خوب است؟

اینک من و برادر و خواهرانم سلامتی روحی و جسمی خودم را از دست داده ایم نمی توانیم ببینیم کسی مادرمان را به خاطر پول بکشد و به ریش ما و دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی بخندد. تمام پرونده پزشکی مادر من از معاینات و بیماری اش در بایگانی بیمه تامین اجتماعی موجود است. او بیمه تامین اجتماعی بود و سالها بود که روماتیسم عضله ای داشت. مادرم این قدر سالم بود که همه کارهای خودش و خانه را می کرد. آشپزی می کرد، لباس هایش را می شست و همه مردم شهر و همسایه ها دیده اند و شهادت می دهند فقط شب ها درد داشت فقط همین، شب ها درد داشت. او اینقدر سالم بود که شخصا خودش با خواهرم از کاشمر سوار اتوبوس می شوند و به مشهد می روند تا پایش را معاینه کند و این دکتر مادر مرا که زنی هشتاد ساله بود همان بار اول به زیر عمل می برد. دفعه اول سه ساعت زیر عمل نیمه بی هوشی می برد بعد که پول عمل اول را فاکتور می کند دوباره برای گرفتن پول بیشتر درست چهار روز بعد از عمل اول او را دوباره زیر عمل بی هوشی کامل می برد و این دفعه هفت ساعت مادرم را زیر عمل بی هوشی کامل نگه می دارد ... مادرم دوازده ساعت بعد از عمل دوم به خاطر جراحی های بیهوده و بی هوشی طولانی ... می میرد. ... تمام پرونده هایش در بایگانی تامین اجتماعی موجود است تمام دکترها عمل را برای مادرم رد می کنند و جراحی را برای او بی فایده و همچون سمی مهلک می دانند. اینک به من و همه خواهر و برادرانم ضربه روحی شدیدی وارد شده است. خواهرانم در مرز خودکشی قرار دارند و یکی از برادرانم یک بار دست به خودکشی زده است. به ما ظلم شدیدی شده و مادرم را به خاطر دریافت هفت هشت میلیون تومان پول عمل کشته اند. من به استاندار خراسان رضوی و سازمان نظام پزشکی ایمیل زده ام که طبق وظیفه دینی و شرعی ام کار این دکتر را قتل عمد می دانم نه شبه عمد و اگر قانون به داد ما نرسد خودم دست به کار می شوم. بعد از ایمیل من به سازمان نظام پزشکی خانمی محترم به نام خانم وزیری به من زنگ می زند که شما باید به خیابان جامی پیش دکتر اسلامی بروید به آنجا مراجعه می کنم منشی اش می گوید دکتر اسلامی در آمریکاست. طبق معمول کاغذ بازی می کنند و آبروی جامعه پزشکی ایران را می برند و در همین زمان بود که ماجرای یک خانم را در برنامه حساس نشو دیدم (دقیقه چهارم برنامه حساس نشو قسمت سی و ششم را از شبکه خبر را ببینید تا ببینید در جمهوری اسلامی چه چیزی خوب است چیزی که قانون است خوب است یا چیزی که خوب است قانون است) که یک خانم مثل ما بعد از سه سال با وکیل نتوانسته است حق خودش را بگیرد و دکتری که داشته او را عمل می کرده به خاطر اینکه بازرسی وارد بیمارستان شده و نمی خواسته بازرس او را ببیند عمدا و عامدانه این دختر را زیر عمل رها کرده و از بیمارستان فرار می کند آن دختر اینک ناقص شده و نمی تواند هر غذایی و یا هر نوشیدنی را بخورد و بعد همان دکتر در دادگاه به او می گوید پولش را به تو می دهم آن خانم را عمدا ناقص کرده و بعد از سه سال پولش را به رخ او می کشد. خداوند به ما فرمان داده صدای خود را بلند نکنید مگر به شما ظلمی رسیده باشد این همان امر به معروف و نهی از منکر است که من باید انجام بدهم به خدایی که برایش نماز می خوانید از هیچ بنی بشری هم نمی ترسم. فقط از خدا می ترسم که آن دنیا جوابگو باشم از همین رو این نامه را که برای مسئولان نظام پزشکی خراسان رضوی و مردم ایران می نویسم مادر مرا کشتند من خودم انتقام قتل مادرم را از دکتر ... میگیرم. این حق من است و چون به بی نتیجه بودن شکایت از دکترهای جنایتکار در دادگاههای سازمان نظام پزشکی پی برده ام نمی توانم قتل مادرم را تحمل کنم که این دکتر ... مادر مرا به خاطر چند میلیون تومان بکشد و بعد هم با اعتقادات مردم بازی می کند. او در غیاب من که در تبریز بودم کسی را می فرستد پیش خواهران و برادرانم که نامه ای بنویسید که مادرتان به خاطر اینکه اوره خونش بالا بوده است مرده وگرنه مادرتان را نبش قبر می کنیم و جسد او را کالبد شکافی و تکه تکه می کنیم. خواهر و برادرانم از ترس این که مادرم را از قبر در نیاورند نامه ای را می نویسند که مادرمان به خاطر اوره بالای خونش مرده است و ما از دکتر ... شکایتی نداریم این نامه را با کلک و خیانتکاری از بعضی از بردادران و خواهرانم گرفته است. اگر این دکتر اشتباهی نکرده چرا کسی را به کاشمر بفرستد که با ارعاب خواهران و برادرانم این نامه را بگیرد و بعد هم در دادگاه با پولهایی که توسط تیغ جراحی بر اندام بیماران از همه جا بی خبر به دست می آورند جنایت و قتل های خود را با پول لاپوشانی کنند و از دام قانون بگریزند و به ریش قانون هم بخندد. از شما بزرگواران تمنا می کنم قبل از اینکه قضاوتی بکنید حتما قسمت سی و ششم برنامه حساس نشو را از شبکه خبر دانلود کنید تا ببینید که چطور زنی را یک دکتر تمام عمر ناقص می کند طوری که دیگر نمی تواند هر غذایی و یا نوشابه ای بخورد و بعد که وکیل می گیرد و بعد از سه سال دکتر پیش قاضی دادگاه به دختر بخت برگشته می گوید من پول تو را می دهم حالا شما قضاوت کنید. اینک آیا من که اسلام وظیفه دینی ام را امر به معروف و نهی از منکر را از واجبات دینی من قرار داده است باید چه کار کنم؟ چشم در مقابل چشم. بدانید باید قانون اجرا شود. انگشتان این دکتر باید قطع شود، تاوانش را هم می دهم ولی وظیفه دینی و شرعی خودم را انجام می دهم تا عبرت دکترهایی بشود که ... هستند. اینها اعمال نفوذ زیادی در نظام پزشکی خراسان رضوی دارند و فکر می کنند می توانند با تیغ جراحی بیماران را بکشند و اگر هم شکایتی شد با پول جنایاتشان را بپوشانند و در پایان این را هم بگویم که همین دکتر ... توسط یکی دیگر مرا تهدید کرده که از من به خاطر توهینی که در نامه اول که به خودش و استاندار خراسان و نظام پزشکی خراسان رضوی نوشتم شکایت می کند که من به او در نامه توهین کردم. من این حرف را شخصا به خود این دکتر... میگویم، به همان خدایی که شاهد اعمال ماست قسم می خورم که انتقام خون مادرم را از تو میگیرم. روزی که در دادگاه تو را ببینم بزرگترین کابوس زندگی ات رقم خواهد خورد و همانطور که در نامه اول برایت نوشتم من احمق نیستم که سه سال پول وکیل بدهم تا تو با پول بخواهی قتل مادرم را لاپوشانی کنی. پولی را که با چند عمل دیگر و پاره کردن بدن مریض های دیگر و به راحتی در چند روز به دست می آوری. اگر این کار را هم بکنم باعث می شود تو با تیغ جراحی ات چند نفر دیگر را زودتر به کام مرگ میفرستی... اگر این کار را بکنم خیانتی بس بزرگ به هم وطنانم و به انسانیت خواهم کرد من مادر سالم خودم را به خاطر پول پرستی تو از دست داده ام و اگر از دام عدالت قانون بگریزی از قانونی که شرع و عرف به من داده است نمی توانی بگریزی.
نام مادر من: صونا ...
تاریخ آخرین عمل: سیزدهم خرداد1393 و تارخ فوت چهاردم خرداد1393
محل قتل: بیمارستان آقا اما رضا (ع) در مشهد مقدس
نوع قتل: قتل عمدی
حکم قتل عمدی: خلع از طبابت و قصاص
این کمترین چیزی است که از نظام جمهوری اسلامی خواستاریم دیگر حرمت تیغ جراحی به دادگاه های نظام پزشکی وابسته نیست و این یک فاجعه است
دفاع از اعتقاداتم بر من واجب است امر به معروف و نهی از منکر وظیفه شرعی و قانونی من است
نام من...... تلفن 0935... کد ملی 00307... شماره شناسنامه 69... صادره از تهران جانباز معزز و از کار افتاده بسیجی کد جانبازی 09190.....
..w....blogfa.com وبلاگ من

بخش هایی از نوشته که حاوی توهین و همچنین نام اشخاص خاص بود از سوی ایردن حذف گردید.
گفتاورد نام
توماس, 26/12/2014 10:03:39 am
برادر من حدودسه سال است از یکی از پزشکان شهر کرمان شکایت کرده. درطی دو مرحله پزشک را مقصر دانستند. در مرحله اول پزشک به رای صادره اعتراض کرده و رای صادره به مرحله تجدید نظر رسید. دوباره پیگیر شده و شکایت نمودیم. در این مرحله هم پزشک مقصر شناخته شد. به نظام پزشکی کرمان مراجعه نمودیم. با این که سه سال گذشته، مسولین نظام پزشکی می گویند پزشک به رای صادره حق اعتراض دارد. ولی چون پزشک تلفن خودرا جواب نمیده، ما منتظریم تا پزشک راپیدا نماییم تا بتوانیم به شما جواب دهیم. آیا واقعا در عصری که این همه وسیله ارتباطی وجود دارد، پیدا کردن پزشک برای ارايه توضیح اینقدر سخت است؟
از مسولین محترم نظام پزشکی تقاضا دارم خدا را در نظر گرفته وجواب ما را درست و زودتر بدهند.
گفتاورد نام
حامد عابدی, 02/04/2015 08:58:13 am
دوستان عزیز،

قبل از مهاجرتم، تصمیم گرفتم دندون جلو (بالا) رو روکش کنم تا خارج از کشور به مشکل برنخورم.

به پیشنهاد یکی از دوستان، به کلینیک ... در کرج رفتم و دکتر مربوطه که مدیر کلینیک هم بود، بدون ارایه مشورت کافی و ضمن دادن اطلاعات ناصحیح درخصوص زمانبندی، بعد از نزدیک 50روز و پس از یک نوبت درست کردن روکش اشتباه (که سایز بزرگتر و رنگ زردتری نسبت به دندونای خودم داشت)، روکش من رو بصورت دقیقه نودی تحویل داد و شفاها ضمانت کرد که این روکش تا سال ها دوام میاره. منم که چاره ای جز پذیرفتن صحبت های کذب ایشان رو نداشتم، اقدام به مهاجرت کردم.

در نظر داشته باشید که چقدر حضور تو اجتماع و محل کار، با یه دندون خالی در جلوی دهان، برای من بغرنج و دردناک شده بود.

متاسفانه روز 10 فروردین 94، موقع خوردن یه غذای کاملا نرم و سبک (مرغ و برنج)، روکش ترک برداشت و حتی از محل خودش خارج شد (فقط 4ماه بعد از نصب شدن!!). پس از استعلام از چندجا، متوجه شدم که هزینه روکش در استرالیا نزدیک به 2هزار دلار میشه و من میبایست سریعا براش اقدام کنم تا لثه و دهانم عفونت نکنه.

امروز عصر یه پزشک روکش رو چک کرد و گفت جنس بی نهایت بی کیفیتی داره و فوق العاده غیراصولی قالب گیری و ساخته شده، درغیراینصورت حتما باید بیش از 4ماه دوام میاورد.

خواهشمندم من رو راهنمایی کنید که باتوجه به اینکه ایران نیستم، چطوری میتونم این موضوع رو پیگیری کنم و خسارت خودم رو از شخص مذکور دریافت نمایم.

ممنونم،

واقعا برای جامعه پزشکی، مردم و خودم متاسفم.

(حامد)

حذف نام کلینیک از سوی ایردن انجام شده است.
گفتاورد نام
پویان عباسی, 02/04/2015 10:17:36 am
من الان حدود 2 سال است که از دندان پزشک سابقم دکتر انسیه ل. بابت ارتودنسی غیر اصولی که انجام داد و کشیدن دو دندان بصورت اشتباهی، شکایت کرده ام. اول سازمان نظام پزشکی که خیابان کارگر است قصور پزشک را محرز تشخیص داد و 5% دیه تعیین کردند که دکتر قبول نکرد. مراجعات مکرر به کلانتری و دادسرا و پزشکی قانونی داشتیم ولی با وجود قصور پزشک، با بی انصافی اول 3% را پرداخت کردند و دوباره دادسرا و... ادامه یافت. الان مجددا پزشک اعتراض کرده و قرار شده اخر بهمن کمیسیون تشکیل بشه.

این چه وضعیه که من که شاکی هستم ولی دو سال تمام باید بیفتم دنبال کارهای پرونده ام و تازه کلا نصف هزینه ارتودنسی هم بیشتر به من تعلق نمی گیره، تازه اونم اگه بدهند! تکلیف اون دوتا دندون که عوضی کشیده شد چی میشه؟ تکلیف اون دوسال عمر من که برای ارتودنسی رو دندونام تلف شد و درست نشد چی؟ الان دوباره 1 سال ارتودنسی مجدد کردم چی میشه؟ چرا هیچکس پاسخگو نیست؟ چرا بجای اینکه طرف مظلوم باشید به ظالم چسبیدید؟ چرا این اجازه داده میشه به این افراد که با این که میدونن اشتباه کرده اند ولی راست راست تو صورتت نگاه میکنن و میگن اینجا ایرانه، هیچ غلطی نمیتونی بکنی؟! من قاضی رو خریدم هر کار دوست داری بکن؟
گفتاورد نام
اردشیر عابدین | Abedi, 17/12/2015 10:02:22 pm
آیا کسی پیدا میشود که حق مرا از آقایون و خانم دکترها بگیرد با اینکه شک دارم بتوان از آقازاده ها حقی گرفت؟ با این حال مطلب خود را می نویسم من بازنشسته هواپیمائی هستم با 10دفترچه بیمه که روی دستم مانده، نه خوب شدم بلکه دکترها برای کسب درامد به همدیگر پاس دادند که پولی نصیب اشان بشود از ایشان شکایت دارم و امید که حق من گرفته شود. تعداد 21 نام و شماره نظام پزشکی را در اینجا از روی نسخه ها نوشتم* که از روی دفترچه هایم که شامل 10 دفترچه است نوشتم ممکن است شماره ها را پس و پیش کرده باشم این دکتر ها پول من را می گرفته به یار و قاراش پاس می دادند ازهمه اونها شکایت دارم.

*
نام و شماره نظام پزشکی ها از این متن حذف شده و در ایردن محفوظ است
گفتاورد نام
شبنم, 17/12/2015 10:16:55 pm
سلام دوستان عزيز
من مطالب بالا رو خوندم. من. شبنم از رشت هستم در سال٩١با يه بچه ٣هفته اي ساعت ٣:٣٠شب پيش دكتر * كه در كلنيك * كودكان بود رفتم. متاسفانه دكتر در اتاق معاينه خواب بود بعد از بيش از ٤٠دقيقه اقاي دكتر از خواب بيدار شد و شاكي از اينكه ما چرا بدموقع مراجعه كرديم (اقاي دكتر ما كه مريض روحي نيستين ساعت٣:٣٠شب از خوابمون بزنيم بريم كلينيك)خلاصه دكتر خيلي بداخلاق و بي حوصله بود ومن را كه مادر نوزاد بودم را از اتاق بيرون كرد به اين بهانه كه مادر بزرگ كافيه مادر من از دكتر خواست كه من داخل شوم و به سوالات جواب بدم چون هيچ كس بغير از مادر نمي تونه كه بچه اش چه مشكلي داره ولي دكتر با برخورد بدي با مادرم شروع به دعوا كرد من رفتم داخل ديدم دكتر دفترچه كودكمو پاره كرده و يه گلدون از پشت ميز به سمت نوزاد سه هفته اي من پرتاب كرد من نوازدم را در بغلم گرفتم گفتم اين چه كاريه مگه ما چه بي احترامي به شما كرديم كه اين كارو مي كني. دكتر با چشماني كه از قرمزي داشت منفجر مي شد من را كه هنوز بخيه هاي زايمانم خوب نشده بود را با نوزاد سه هفته اي در بغل هل داد و با چنان قدرتي اين كار را كرد كه من از زمين بلند شدم و از اتاق به بيرون پرت شدم در اون لحظه فقط از خدا خواستم كه نوزادم از بغلم نيافتد. خلاصه اقاي دكتر * متخصص نوزادان و اطفال با هل دادن من باعث شد سه قسمت از قوزك پاي چپم رباط صليبي همان پا و كلفت ني و نازك ني همان پايم بشكند بعد از اينكه من با يه نوزاد سه هفته اي سه هفته در بيمارستان* بستري بودم ٩ماه پايم در كج ماند و ٤بار جراحي شدم و بگذريم كه كودك كوچولوي من از حق طبيعيش مثل شير ما در و اغوش مادش محروم شد و همچنان هم از مادرش محرومه كودك من ٣ساله شده ولي هنوز من مشكل دارم پام به دليل اسيب زيادي كه ديدم باز بايد جراحي بشه با اينكه در مطب دوربين بود و وكيلمون از طرف دادگاه فيلمو گرفت و به قاضي داد و حكم دكتر * بعد ٣سال دوندگي اين شد
٣٩٠٠٠٠٠٠ميليون ديه و ٦ماه حبس
و چون اقاي دكتر پزشك هستند حبسش بخشيده شده و اقاي دكتر ديه هم مي گه ندارم و قاضي ماهي ٢٠٠/٠٠٠تومان صادر كرده كه بده شما ببينين اين مملكته اين انصافه كه چون دكتره حبس نكشه انگار ما بي سواديم. من خودم فوق ليسانس حسابداري هستم، همسرم هم فوق ليسانس مكانيكه و جواهر فروشه
!حالا شما بگين من بايد تا اخر عمر اقاي دكتر * بايد ازش ماهي ٢٠٠بگيرم خنده دار نيست
در مملكت ما هيچ كس به حقش نرسيده و نمي رسه ولي من اون دنيا رو قبول دارم و اعتقاد دارم كه خدايي وجود داره اين دنيارو بگذرونن اما اون دنيا حق همه ما رو از ظالمين مي گيره اميدوارم روزي برسه همه به حقشون برسن

*
نام ها از این متن حذف شده و در ایردن محفوظ است
گفتاورد نام
بابک, 17/12/2015 10:28:21 pm
با سلام
شهریور 93 تصادفی برای عزیزانم رخ داد که آنها را به بیمارستان امام خمینی ارومیه منتقل کردند که در بینشان بچه 10 ماهه بود که استخوان رانش شکسته بود ایشان را از شب تا ظهر که باید عمل می کردند روی جایی بسته بودند و بنابه دلایل پزشکی چیزی به او نمی داددند تا عمل شود تو این مدت زجری که ما کشیدیم بی سابقه بود بالاخره عمل بستن پا انجام شد و برای خانم نیز گفتند مشکلی نیست
بعد از دو هفته عکسها نشان داد که اصلا استخوانهای پای بچه از هم فاصله زیادی داشته و کتف خانم نیز باید از نو عمل شود پس از پرس جو دکتری را در بیمارستان امام رضا ارومیه یافتیم و ایشان کمک زیادی به ما کرده و عمل مادر و پسر را انجام داد البته باید عرض کنم که برخوردشان نیز عالی بود که از همینجا دست همه اشان را می بوسم دو هفته بعد عکس را پیش دکتر بردیم از انجائیکه دکتر در کنفرانسی بود از طریق وایبر عکسها را فرستادیم و گفتند که خیلی خوب است ولی وقتی عکس را به یکی از همکاران دکتر مذکور بیمارستان امام رضا نشان دادیم ایشان گفتند که من باید از نو عمل کنم و کار همکارش را زیر سوال برد و عنوان کرد که باید به پای این بچه 10ماهه باید پین بگذارد در ضمن گفتند که به مطب ایشان برویم و درباره هزینه اش صحبت کرده و حتما در بیمارستان خصوصی ...بستری کند و گفتند که عمل خوب نبوده و ما را ترساندند. باور کنید جهنم زجر را تجربه کردیم با دکترش تماس گرفتیم و ایشان از کارش دفاع کرد و ما مجبور به رفتن به تبریز و نشان دادن عکس مذکور به دکتر فوق تخصص دیگری کردیم و ایشان از کار رضایت داشت حالا از این موضوع 8 ماه میگذرد خدا را شکر بچه سر حال و قبراق و خوب است حال سوال من اینست که ان پزشکی که این عمل را زیر سوال می برده و اصرار بر عمل خودش می کرد به دنبال چی بوده؟
ایا نمی دانسته که نباید یک بچه ده ماهه چندین بار بیهوش شود؟
ایا پول کثیف چقدر ارزش دارد که یک دکتر زندگی یک بچه را به ان بفروشد؟
لطفا مسئولین وزارت بهداشت جواب دهند.
گفتاورد نام
روس هراس, 10/01/2016 03:09:38 pm
[FILE ID=154097] یک دکتر در روسیه زده با یک مشت مریضشو کشته! خبرشو در زیر بخونید و فیلم ماجرا هم دریوتیوب به آدرس زیر هست:

پزشکی در یکی از بیمارستان‌های روسیه با ضربه مشت بیمارش را می زند و بیمار در اثر این ضربه کشته می‌شود. برخی از رسانه های روسیه گزارش داده اند که بیمار با ضربه لگد، به شکم یکی از پرستاران که خواهر دکتر بوده زده بوده است. در فیلم مشاهده می شود که پزشک پس از مطلع شدن از موضوع، عصبانی از اتاق خود بیرون آمده و به بیمار حمله ور می شود و در حین بیرون انداختن او، ضربه محکم مشت دست راستش بیمار را به زمین می اندازد. پس از آن دقایقی دکتر با همراه بیمار درگیر زدوخورد است و هیچ کس به شخص جان باخته توجهی ندارد. پس از حدود سه دقیقه همه متوجه می شوند که همان ابتدا بیمار درگذشته بوده است...
برخی مقام‌های روسیه معتقدند که این اتفاق «قتل غیر عمد» است. این بیمارستان در استان بلگورد در ۶۷۰ کیلومتری جنوب مسکو قرار دارد و این اتفاق در ۲۹ دسامبر۲۰۱۵ رخ داده است. در حال حاضر دکتر و خواهرش تحت حفاظت دولت هستند که از حمله مردم خشمگین در امان باشند.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=bJz5Lc7LCHw


This is the shocking moment a Russian doctor was caught on camera killing a patient with a single punch.
The shocking video of the attack in the southern city of Belgorod was aired repeatedly on state television and went viral on YouTube, while Russian media nicknamed the attacker 'the boxer doctor'.
The incident raised questions over a cover-up culture in state medicine, with investigators only announcing the probe several days later, after security camera footage was released online and shown on television.

In the video, the strongly-built doctor in medical clothing drags the barechested male patient from the examination table, asking him 'why did you touch the nurse?' and pushes him out of the doorway.
When the patient returns, the doctor deals him a single blow to the face and a crash can be heard as the middle-aged man falls backwards onto the floor.
Meanwhile the doctor continues to scuffle with another man accompanying the patient, and it is only minutes later that the medics notice the patient lying motionless and attempt unsuccessfully to revive him.
Belgorod's Investigative Committee said in a statement released Saturday that the incident took place on December 29.

dailymail.co.uk/news/article-3392158/Russian-doctor-punched-patient-floor-killing-instantly.html#ixzz3wqIiF9kW
doctor-bimar-ra-kosht.jpg (14.77 کیلوبایت)
گفتاورد نام
بهروز فردی پور | Fardipur, 16/02/2016 09:37:56 pm
سلام،

همه ي ما دوست داريم خاطرات خوش فرزندانمان را بياد آوريم و از آن لذت ببريم ،اما من توان مرور خاطراتي كه شايد از بهترين لحظه هاي عمرم با آريا (فرزند5 ساله ام) بود را ندارم. هميشه از خداوند فقط آرزوي سلامت خانواده ام را داشتم، شايد اين ابتدايي ترين خواسته هر پدر و مادري باشد،اما همين هم از ما گرفته شد. بگذاريد شرح اين مرگ نا بهنگام و عجيب را برايتان بيان كنم. بدون شك شما هم متوجه خواهيد شد كه آريا چقدر بي جهت از دنيا رفت.

...پسرم بهمراه مادرش از اصفهان به اهواز آمدند (پنج شنبه 24آذر1391 ساعت هشت شب) كه يكماه پيش هم باشيم به دلیل اینکه محل كارم اهواز بود. پسرم روز قبل سرما خورده بود و كمي هم سرفه مي كرد گفتيم فردا صبح مي بريم بيمارستان،و همين كار را كرديم و او را به بيمارستان آريا واقع در منطقه كيانپارس اهواز برديم(روز جمعه مورخ ۲۵/۹/۹۱) پزشك عمومي داشتند و دکتر متخصص نبود. پزشك براي او پني سيلين 6.3.3 و دگزا نوشت و سه نوع شربت برايش تجويز كرد. همسرم به پزشك گفت كه پسرم به دگزا حساسيت دارد و او يك نوع آمپول ديگري تجویز کرد. بعد از تزريق آمپول پسرم رفته رفته بي حال مي شد و ما فكر مي كرديم درد آمپول باعث شده كه پا هايش بي حس شود بطوريكه تا شب ديگر پاهايش حسي نداشت و چون روز جمعه بود، فرداي آن روز (شنبه 26 آذر91) به بيمارستان ابوذر در منطقه زيتون كارمندي به نزد متخصص اطفال برديم كه ايشان هم ،اظهار داشتند ويروس است و دو شربت دادند و يك آزمايش هم نوشتند و با وجود بي حالي او و اينكه بچه ي 5 ساله در بغلم بود اصلاً دستور بستري او را ندادند.

ساعت 4 بعد از ظهر چون حالش هنوز خوب نشده بود مجدداً به بيمارستان ابوذر برديم كه به علت شلوغي و اينكه حال پسرم بد بود نوبتي به ما ندادند. بناچار ،راهي كلينيك دي واقع در منطقه كيانپارس شديم. بعد از مراجعه آنها هم اظهار داشتند كه ما پزشك اطفال بعد از ظهرها نداريم. در ادامه در همان منطقه بسراغ مطب دكتر ... (پزشك اطفال) رفتم و از ايشان خواهش كردم كه نوبتي به من بدهند و گفتم حال پسرم خيلي بده و از شدت استرس و اضطراب جلوي ميز ايشان گريه كردم ،وليكن ايشان اعتنايي نكردند و گفتند ببريد پيش همكاران ديگر و گفتند اگر بخواهي ،تا ساعت 12 شب نوبت به شما مي رسد. (ساعت حدود 6 يا 7 بعداز ظهربود). بناچارراهي مطب دكتر ...در منطقه مركز شهر با آن ترافيك و... بعد از يك ساعت و يا بيشتر مارا پذيرفت. دكتر پس از معاينه فرزندم ،در حالي كه او را روي دست جلوي او برديم و بدنش كاملاً سرد و موهاي سرش از شدت عرق خیس و سرد بود، پرسید مگر حمامش كرديد؟ گفتيم نه (لازم به ذكر است كه دكتر ابتدا گفتند بستري شود بعد پشيمان شدند و گفتند شايد اونجا هم رسيدگي نكنند). در ادامه توصيه كردند نه،اصلاً دارو نمي خواهد و پس ازاينكه متوجه شد پيش دكتراي ديگر هم برده ايم ،گفتندكه من روند بهبود را در او مي بينم وديگه اينقدر این دكتر اون دكترش نكنيد و دارو هاي قبلي را هم كنار بگذاريد. هنگامي كه مي خواستيم از مطب دكتر بيرون بياييم.دكتر گفت ،بچه رابغل نكنيد،بلكه آن را روي دست ببريد. ما هم با خيال راحت و در حالی که ساعتهاي سختي را پشت سر گذاشته بودیم ساعت نه و نیم شب به خانه آمديم.

چون دكتر سفارش كرده بود به او مايعات -آب و...- داديم. لحظه اي خواب مي رفت و لحظه اي بيدار مي شد، تا اينكه ناگهان حدود ساعت دو و نیم نيمه شب از شدت درد ناحيه شكم داد كشيد خواستیم سریع اونو برسونیم بیمارستان که درکمال ناباوری،آريا روي شانه هاي من از دنيا رفت!

سوال من از تمام متخصصان و مردم دنيا اين است: چرا با وجود علائم ظاهري فرزندم:بي حالي شديد،عرق سرد،موهاي خيس،فشار 8 و اينكه در بغل ما بود و هنگام بيرون رفتن از مطب ،دكتر مي گويد بچه را در بغل نگيريد و روي دست ببريد. آيا نبايد دستور بستري مي داد چه روند بهبودی دید که مارا به خانه فرستاد چه پاسخی برای تشخیص غلط وسهل انگاریش دارد آیا برای بچه خودش هم اینقدر ؟! ما كه علم پزشكي نداشتیم و با توصيه هاي دكتر خيالمان راحت شد. اگر به ما آنقدر اطمينان نمي دادند که فقط یه ویروسه و رسیدگی میکردند فرزند دلبندمان كه وصف خوبيهايش زبانزد عام و خاص بود اينچنين پرپر نمي‌شد.

مادر و پدر داغديده

برای حواندن شرح فوت آریا (فردی پور)؛ پسر 5 ساله ام که در اثر قصور پزشکی از دنیا رفت و دیدن عکس‌هایش، به آدرس وبلاگ آریا بیایید
http://afardipour.blogfa.com/
 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،...
آموزش، کاریابی، رایانه، وب،...
ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،...
پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،...
مذهب، هنر، تاریخ،...