مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،.. |  آموزش، کاریابی، رایانه، وب،..  |  ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،.. |  پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،.. |  مذهب، هنر، تاریخ،... 
انجمن، هیئت مدیره، بازرس، عضو و قانون

انجمن، هیئت مدیره، بازرس، عضو و قانون


«بحثی در ضرورت قانون مداری در انجمن های علمی دندان پزشکی ایران»


* ماده 254 قانون تجارت: رئيس و اعضاءهيئت مديره شركت سهامي كه حداكثر تا 6 ماه پس ازپايان هرسال مالي، مجمع عمومي عادي صاحبان سهام رادعوت نكنند يا مدارك مقرر در ماده 232 را به‌ موقع تنظيم و تسليم ننمايند به حبس از دو تا شش‌ماه يا به جزاي نقدي ازبيست هزار تا دويست هزار ريال يا بهر دو مجازات محكوم خواهندشد.


پیش گفتار: همه همکارانی که در انجمن‌های مردم نهاد غیر انتفاعی صنفی و علمی فعالیت می‌کنند، بارها با پرسش‌هائی روبرو می‌شوند که بی‌پاسخ می‌ماند. دندان پزشکان ایرانی بزودی سالگرد بنیان‌گذاری کهن‌ترین سازمان اجتماعی آسیا را جشن خواهند گرفت ولی هنوز حتی یک نوشتار نیز در باره برخورد قانونی با کژی‌ها و سستی‌ها و قانون گریزی‌ها در سازمان های مردم نهاد نوشته نشده است تا بتوان به آن استناد کرد.
 چند رخ‌داد، پرسش‌هائی پیش آورد که من تلاش کرده‌ام پاسخی برای هر یک بیابم. نوشتار زیر تنها زمانی همه سویه خواهد بود که همه همکارانی که در انجمن‌های علمی و غیر انتفاعی مردم نهاد پزشکی تجربه اندوخته‌اند، مهربانی فرموده و با بیان دیدگاه خود، سبب ساز پاسخ‌گوئی به پرسش‌های دیگری شوند که هنوز بی‌پاسخ مانده اند.
نمونه های فراوانی وجود دارد که پاسخ آن را نه در کشمکش‌ها و گفتمان‌های گروهی، بل که در قانون های جاری باید یافت. هر عضو انجمن کافی نیست که تنها حق عضویت پرداخت کند و در مجمع عمومی رای دهد، بل که ضروری است قانون را بیاموزد تا با تکیه بر آن، توانائی دفاع از منافع حقوقی انجمن را در برابر کاستی‌ها و دست اندازی‌هائی که در اداره انجمن به اموال انجمن و حقوق اعضاء و مسئولان پیش می‌آید افزایش دهد.
در این نوشته تلاش کرده ام بخشی از قانونی را که می‌تواند انجمن را از آلودگی دور نگه دارد، بیاورم. شگفت آور است که در تاریخ 90 ساله فعالیت سازمان یافته دندان‌پزشکان ایرانی، نخستین باری است که چنین نوشتاری انتشار می‌یابد. - در شروع نوشتن خودم هم باورم نمی‌شد.!! – آیا می‌توانم امیدوار باشم به یاری شما این نوشتار با همه کاستی هایش نقطه ای باشد که امتداد می‌یابد؟
این نکته را نیز یک عضو انجمن غیردولتی و غیر انتفاعی بداند خوب است. برای بسیاری از پرسش‌هائی که در انجمن‌های علمی پزشکان پیش می‌آید می‌توان از مشاوره حقوقی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی برخوردار شد. هر چقدر انجمن در اجرای هدف‌های استراتژیک سلامت مردم گام‌های جدی‌تری بردارد نقشش در هدایت برنامه‌ها و رفع چالش‌های بهداشتی و درمانی کشور افزایش یافته و براعتبار انجمن و احترام اعضایش افزوده خواهد شد. نادیده گرفتن این امکان بزرگ به بسته شدن در انجمن و به راکد ماندن آن و در ادامه به منزوی شدن آن می‌انجامد.
نخستین گام در این میدان، پالایش انجمن از ناسره‌ها و کژی‌های سازمانی است. امیدوارم بتوان در فرازی دیگر به این موضوع بسیار مهم در اداره انجمن های مردم نهاد غیر انتفاعی پرداخت.
برای پاسخ‌گوئی به ده‌ها پرسشی که برای یک عضو انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران پیش آمده است یا می‌تواند پیش بیاید با دسترسی به سه سرچشمه پاسخ داده ام . 1- اساس‌نامه انجمن علمی 2- مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و آئین نامه اجرائی آن( 7/8/1370)  3- قانون تجارت مصوب سال 1311 و اصلاحات بعدی آن.

پرسش 1) -انجمن علمی غیر انتفاعی است. چرا به قانون تجارت استناد می‌شود؟

= کلیه تشكيلات و مؤسساتي كه براي هدف های غيرتجارتي تاسيس می‌شوند از تاريخ ثبتشان شخصيت حقوقي پيدامي‌كنند و فعالیت آنان با توجه به قانون تجارت انجام می‌شود. انجمن دندان‌پزشکی ایران هم که دارای شخصیت حقوقی است از این قانون پیروی می‌کند. در انجمن علمی دندان‌پزشکی ایران ابتدا باید به اساس‌نامه روی کرد، اگر پاسخ دریافت نشد به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و سر انجام به قانون تجارت. در پاسخ گوئی به پرسش های زیر این روال رعایت شده است.

*مجمع عمومی سالانه چه اهمیتی دارد؟
= هیئت مدیره اجرا کننده مصوبات مجمع عمومی است و وظیفه دارد سالی یک بار در مجمع عمومی حاضر شده و گزارش مالی و کاری خود را ارائه دهد. در مجمع عمومی سالانه بحث شرکت کنندگان بر سر گزارش هیئت مدیره و بازرس است و چون انتخاباتی در دستور کار نیست و فرصت کافی برای کنکاش وجود دارد می‌توان به همه چالش‌های انجمن و پرسش‌های اعضای مجمع عمومی رسید.
ماده 13 اساس نامه انجمن علمی از جمله اختیارات و وظایفی که برای مجمع عمومی تعیین کرده است  مجمع عمومی عادی سالانه است تا به امور جاری انجمن رسیدگی کند. در انجمن علمی، هیئت مدیره تابع مجمع عمومی است و مجری مصوبات آن. در حقیقت خرد و اراده جمعی از راه مجمع عمومی( عادی و فوق العاده) در انجمن جاری می‌شود.

ماده 89 قانون تجارت - مجمع عمومي عادي بايد سالي يك‌بار در موقعي كه در اساس‌نامه پيش بيني شده است براي رسيدگي به ترازنامه وحساب سود و زيان سال مالي قبل وصورت دارائي و مطالبات و ديون شركت و صورت‌حساب دوره وعمل‌كرد ساليانه شركت و رسيدگي به گزارش مديران و بازرس يا بازرسان و ساير امور مربوط به حساب‌هاي سال مالي تشكيل شود.

*اگر هیئت مدیره از برگزاری مجمع عمومی سالانه سر باز زند چه باید کرد؟

=اگر هیئت مدیره ای با هر تمهیدی حاضر نشد مجمع عمومی سالانه را فرا بخواند، تخلف کرده است. بازرس را مجمع عمومی برای وظایف مهمی از جمله اطمینان از قانون مداری و مطابقت فعالیت هیئت مدیره با  اساس‌نامه انتخاب می‌کند. در صورت امتناع هیئت مدیره از برگزاری مجمع عمومی سالانه، بازرس وظیفه دارد مجمع عمومی را برای تصمیم گیری فرا بخواند.

ماده 91 – چنان‌چه هيئت مديره، مجمع عمومي عادي سالانه را در موعد مقرر دعوت نكند، بازرس يا بازرسان شركت مكلفند راساً اقدام به‌دعوت مجمع مزبور بنمايند.

*آیا هیئت مدیره برای این تخلف  مجازات می‌شود؟
= به نظر می‌رسد پاسخ آری باشد ولی چون تسلط به قانون کاری است دشوار و  کارشناس حقوقی لازم است، پاسخ قطعی را از حقوق دانان می‌توان پرسید.  

ماده 254 قانون تجارت- رئيس و اعضاء هيئت مديره شركت سهامي كه حداكثرتا 6ماه پس از پايان هرسال مالي مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را دعوت نكنند يا مدارك مقرر در ماده 232 را به موقع تنظيم و تسليم ننمايند به حبس از دو تا شش‌ماه يا به جزاي نقدي ازبيست هزارتا دويست هزار ريال يا بهر دو مجازات محكوم خواهند شد.

*هیئت مدیره یا یکی از مسئولان انجمن مخالف بازرسی اند و مانع کار آنان می‌شوند. بازرس چه کار می تواند بکند؟

= از حقوق و وظایف بازرس یکی هم این است که می‌تواند و بتواند در هر جلسه ای در انجمن شرکت کند و بهر سندی در انجمن بنا به اراده، دسترسی داشته باشد. منتها چون این امکان وجود دارد در حین بازرسی برخوردی با کارکنان معین پیش بیاید، بهتر است بازرسان در شرایط عادی با نوشتن نامه و تعیین تاریخ و وقت بازرسی، از رئیس هیئت مدیره که مسئول اداره انجمن است بخواهند شرایط لازم را برای بازرسی آماده کند. وجود نامة ثبت شده می تواند برخورد با اخلال کنندگان در کار بازرسی را آسان‌تر کند.
ماده 260 قانون تجارت- رئيس و اعضاء هيئت مديره و مديرعامل كه عامداً مانع يا مخل انجام وظايف بازرسان شركت بشوند يا اسناد و مداركي را كه براي انجام وظايف آن‌ها لازم است در اختيار بازرسان قرار ندهند به حبس تاديبي ازسه ماه تا دوسال يا به‌جزاي نقدي از بيست هزارريال تا دويست هزارريال يا به هردو مجازات محكوم خواهند شد.

*هیئت مدیره بازرس را به مجمع عمومی دعوت نمی‌کند!


ماده 259 قانون تجارت- رئيس و اعضاي هيئت مديره شركت كه متعمداً ...بازرسان شركت را به مجامع عمومي صاحبان سهام دعوت نكنند به حبس از دو تا شش‌ماه يا جزاي نقدي از بيست هزار تا دويست هزار ريال يا بهر دو مجازات محكوم خواهندشد.


*بازرس باید گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی را (در باره صورت دارائی و صورت حساب و عمل‌کرد و حساب سود و زیان و ترازنامه )، بررسی کرده و در باره « صحت و درستی » این گزارش، نظر خود را اعلام کند. آیا بازرس می‌تواند در باره گزارش کاری هیئت مدیره هم نظر بدهد؟

= هیئت مدیره گزارشی در باره وضعیت مالی و گزارشی در باره کار و فعالیتی که در یک‌سال گذشته داشته و چالش‌هائی که با آن روبرو شده و موفقیت‌هائی که داشته است، ارائه می دهد. بازرس باید نظرش را در باره کلیه مسائلی که در رابطه با حقوق اعضای انجمن است بیان دارد.  

ماده 148قانون تجارت - بازرس يا بازرسان علاوه بر وظايفي كه درساير مواد اين قانون براي آنان مقررشده است مكلفند در باره صحت و درستي صورت دارائي و صورت حساب دوره عمل‌كرد و حساب سود و زيان ترازنامه اي كه مديران براي تسليم به مجمع عمومي تهيه مي كنند و هم‌چنين درباره صحت مطالب و اطلاعاتي كه مديران در اختيارمجامع عمومي گذاشته اند اظهار نظر كنند. بازرسان بايد اطمينان حاصل نمايند كه حقوق صاحبان سهام درحدودي كه قانون و اساس‌نامه شركت تعيين كرده است به‌طوريك‌سان رعايت شده باشد و درصورتي كه مديران اطلاعاتي برخلاف حقيقت دراختيارصاحبان سهام قراردهند بازرسان مكلفندكه مجمع عمومي را ازآن آگاه سازند.

*اگر بازرس به وظیفه اش عمل نکرد و از دادن گزارش در مجمع عمومی سر باز زد چه پیش می آید؟

ماده 153 - درصورتي كه مجمع، بازرس معين نكرده باشد يا يك يا چند نفر از بازرسان به‌عللي نتواند گزارش بدهد يا ازدادن گزارش امتناع كنند، رئيس دادگاه شهرستان به تقاضاي هر ذينفع،  بازرس يا بازرسان را به تعداد مقرر در اساس‌نامه شركت انتخاب خواهدكرد تا وظايف مربوطه را تا انتخاب بازرس به وسيله مجمع عمومي انجام دهند. تصميم رئيس دادگاه شهرستان در اين مورد غيرقابل شكايت است.

*بازرس چند ماه پیش از مجمع عمومی سالانه متوجه تخلفی در انجمن می‌شود. چه می‌تواند بکند؟


ماده 151قانون تجارت - بازرس يا بازرسان بايد هرگونه تخلف يا تقصيري در امور شركت از ناحيه مديران و مديرعامل مشاهده كنند به اولين مجمع عمومي اطلاع دهند و درصورتي كه ضمن انجام ماموريت خود از وقوع جرمي مطلع شوند بايد به مرجع قضائي صلاحيت‌دار اعلام نموده و نيز جريان را به اولين مجمع عمومي گزارش دهند.

*گزارش هیئت مدیره و بازرس در مجمع عمومی خوانده می‌شود. در آن فضا کسی نمی‌تواند همه آمار و ارقام را به خاطر بسپارد و یا بر همه موضوع‌های مطرح شده اشراف یابد. آیا می‌توان پیش از شروع مجمع عمومی به گزارش هیئت مدیره و گزارش بازرس دسترسی پیدا کرد؟

= آری. بازرس چون 45 روز پیش از شروع مجمع عمومی، گزارش‌های هیئت مدیره را دریافت می‌کند، موظف است گزارشش را 10 روز پیش از شروع مجمع عمومی در اختیار همه اعضای انجمن بگذارد تا بتوانند مطالعه کنند.

ماده 139قانون تجارت - هرصاحب سهم مي تواند از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي درمركز شركت به‌صورت حساب ها مراجعه كرده و از ترازنامه و حساب سود و زيان وگزارش عمليات مديران وگزارش بازرسان رونوشت بگيرد.
ماده 150 - بازرس يا بازرسان موظفند با توجه به ماده 148 اين قانون گزارش جامعي راجع به وضع شركت به مجمع عمومي عادي تسليم كنند.گزارش بازرسان بايد لااقل ده روز قبل ازتشكيل مجمع عمومي عادي جهت مراجعه صاحبان سهام درمركز شركت آماده باشد
.

*در مجمع عمومی بازرس گزارش می‌دهد که گزارش هیئت مدیره به مجمع عمومی نادرست است و گزارش مالی هیئت مدیره غیر واقعی است. مجمع چه می‌کند.
هر مجمع عمومی روش کار خودش را دارد. اگر اثبات شود که گزارش بازرس درست است و هیئت مدیره سعی در گمراه کردن اعضا و مجمع عمومی داشته است، کیفر خواهد دید

بند 2ماده 258 قانون تجارت- اشخاص زير به حبس تاديبي از يك‌سال تا سه سال محكوم خواهند شد
2 - رئيس و اعضاء هيئت مديره و مديرعامل شركت كه ترازنامه غير واقع به منظور پنهان داشتن وضعيت واقعي شركت به صاحبان سهام ارائه يا منتشر كرده باشد
.

*اگر، الف)هیئت مدیره راست کردارانه کار کرده بود ولی بازرس بنا به اختلاف با هیئت مدیره، گزارش نا درست به مجمع عمومی داد
 ب) اگر بازرس گزارش هیئت مدیره را پذیرفت و بعد مشخص شد که با هیئت مدیره هماهنگی کرده و حقیقت را نگفته است،

=چون بازرس مسئولیت سنگینی دارد لازم است کلیه کارها و گزارش‌هایش با اساس‌نامه تنظیم شود. برای سهولت در پی‌گیری و پرهیز از کشمکش‌ها بهتر است بازرس کلیه مطالبات و نظراتش را کتبی کرده و در انجمن به ثبت برساند. هیئت مدیره‌ها نیز لازم است پاسخ ایرادهای اساس‌نامه‌ای بازرس را کتباً و با عطف به نامه بازرس بدهند تا بتوان در آینده از این اسناد برای حل ناهمگونی‌ها و اختلافات استفاده کرد.
در صورتی که با یاری این اسناد ثابت شود بازرس گزارش نادرست به مجمع عمومی داده است و یا اطلاعات نادرست را تایید کرده است، کیفر خواهد دید.

ماده 267 قانون تجارت - هركس در سمت بازرسي شركت سهامي عالماً راجع به اوضاع شركت به مجمع عمومي درگزارش‌هاي خود اطلاعات خلاف حقيقت بدهد و يا اين‌گونه اطلاعات را تصديق كند به حبس تاديبي ازسه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. ماده 267 قانون تجارت - هركس در سمت بازرسي شركت سهامي عالماً راجع به اوضاع شركت به مجمع عمومي درگزارش‌هاي خود اطلاعات خلاف حقيقت بدهد و يا اين‌گونه اطلاعات را تصديق كند به حبس تاديبي ازسه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

*چه موقع بازرس می‌تواند از حساب‌رسان برای بررسی اسناد مالی انجمن دعوت کند؟

 =چون حساب‌رسی کاری است فنی و بازرسان انجمن دندان‌پزشکند و انتظار نمی‌رود در کار حساب‌داری خبره باشند، بازرس انجمن در هر موقع سال می‌تواند از یاری حساب‌رسان برخوردار شود. منتها برای بهره گیری از حد اکثر وقت و توان، بهتر است هر 6 ماه یک بار کلیه حساب انجمن که هیئت مدیره موظف به تنظیم آن شده است، حساب‌رسی شود.  

ماده 137 قانون تجارت- هيئت مديره بايد لااقل هر شش‌ماه يك‌بار خلاصه صورت دارائي و قروض شركت را تنظيم كرده به بازرسان بدهد.

*آیا اعضای هیئت مدیره می‌توانند مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله انجمن در شریط عادی یا در کنگره و همایش و ... باشند؟
= قانون در شرایط عادی اجازة چنین کاری را نمی‌دهد. بازرس موظف است با آن برخورد قانونی کند. در وضعیتی ویژه هیئت مدیره می‌تواند چنین مجوزی را صادر کند. منتها بازرس باید از مفاد قرارداد آگاه شده و گزارش این تصمیم به مجمع عمومی برده شده و اعضای شرکت کننده در مجمع عمومی در این باره تصمیم گیری خواهند کرد.
ماده 129 قانون تجارت - اعضاءهيئت مديره و مديرعامل شركت و هم‌چنين موسسات و شركت‌هائي كه اعضاي هيئت مديره و يا مديرعامل شركت شريك يا عضو هيئت مديره يا مديرعامل آن‌ها باشند نمي‌توانند بدون اجازه هيئت مديره در معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت مي شود به‌طورمستقيم يا غيرمستقيم طرف معامله واقع و يا سهيم شوند و درصورت اجازه نيز هيئت مديره مكلف است بازرس شركت را ازمعامله اي كه اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نمايد و گزارش آن را به اولين مجمع عمومي عادي صاحبان سهام بدهد و بازرس نيز مكلف است ضمن گزارش خاصي حاوي جزئيات معامله نظر خود رادر باره چنين معامله اي به همان مجمع تقديم كند. عضو هيئت مديره يا مدير عامل ذينفع در معامله در جلسه هيئت مديره و نيز در مجمع عمومي عادي هنگام اخذتصميم نسبت به معامله مذكور حق راي نخواهد داشت.

*اگر معامله بدون اجازه هیئت مدیره بود، یا کشف شد که عضو هیئت مدیره واسطه ای عمل کرده یا ویژه خواری کرده است چه؟


ماده 131 قانون تجارت - درصورتي كه معاملات مذكور در ماده 129 اين قانون بدون اجازه هيئت مديره صورت گرفته باشد، هرگاه مجمع عمومي عادي شركت آن ها را تصويب نكند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شركت مي تواند تا سه سال از تاريخ انعقاد معامله و در صورتي كه معامله مخفيانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاريخ كشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحيت‌دار درخواست كند. ليكن درهر حال مسئوليت مدير و مديران و يا مديرعامل ذينفع درمقابل شركت باقي خواهد بود. تصميم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومي عادي صاحبان سهام است كه پس ازاستماع گزارش بازرس مشعر بر عدم رعايت تشريفات لازم جهت انجام معامله در اين مورد راي خواهد داد. مدير يا مديرعامل ذينفع در معامله حق شركت در راي نخواهد داشت. مجمع عمومي مذكوردر اين ماده به دعوت هيئت مديره يا بازرس شركت تشكيل خواهدشد.

*آیا رئیس هیئت مدیره می‌تواند با استفاده از موقعیت خود بهره‌ای اقتصادی ( مستقیم یا غیر مستقیم) برای خود تدارک ببیند؟

خیر. قانون با این پدیده به شدت برخورد می‌کند.
بند 3 - رئيس و اعضاء هيئت مديره و مدير عامل شركت كه اموال يا اعتبارات شركت را برخلاف منافع شركت براي مقاصد شخصي يا براي شركت يا موسسه ديگري كه خود به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم درآن ذينفع مي باشند مورد استفاده قرار دهند.
بند 4 - رئيس و اعضاء هيئت مديره و مديرعامل شركت كه با سوءنيت از اختيارات خود برخلاف منافع شركت براي مقاصد شخصي يا به‌خاطر شركت يا موسسه ديگري كه خود به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم درآن ذينفع مي باشند استفاده كنند.

* آیا می‌شود عضوی را که وارد هیئت مدیره شده ولی نتوانسته است نظر مساعد مجمع عمومی را جلب کند بر کنار کرد؟

- بله می شود. برابر بند 3ماده13 اساس‌نامه، مجمع عمومی می تواند مدیر یا مدیرانی  را عزل کند

بند 3 ماده 13 اساس نامه اانجمن علمی دندان پزشکی ایران :
«انتخاب و یا عزل اعضاء هیئت مدیره»

*آیا هیئت مدیره می‌تواند رئیس هیئت مدیره را برکنار کند؟چه موقع؟
= چون رئیس هیئت مدیره را خود هیئت مدیره انتخاب می‌کند، برکناری رئیس هیئت مدیره نیز از اختیارات این هیئت است. هیئت مدیره در هر نشست رسمی خود می‌تواند رای به تغییر رئیس انجمن دهد و رئیس جدیدی انتخاب کند. منتها چون پروانه فعالیت انجمن به نام رئیس هیئت مدیره صادر می‌شود نه هیئت موسس، تغییر رئیس باید به اطلاع نهاد‌های تعیین شده برسد.

ماده 119 قانون تجارت-. هيئت مديره در هرموقع مي‌تواند رئيس و نايب رئيس هيئت مديره را از سمت هاي مذكورعزل كند. هر ترتيبي خلاف اين ماده مقررشود كان لم يكن خواهد بود

*تعدادی از اعضای هیئت مدیره استعفا داده اند آیا هیئت مدیره تا پایان دوره اش باید با ترکیب باقی مانده، انجمن را اداره کند؟

=وقتی عضو اصلی استعفا داد به جای وی عضو علی البدل وارد هیئت مدیره می‌شود. چون برای هر دوره فقط دو علی البدل معرفی می شود اگر تعداد استعفا دهنده بیش از دو نفر باشد، می توان مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده برگزار کرد و مدیران جدیدی را جانشین مدیران اصلی و علی البدل سابق کرد.

ماده112 قانون تجارت- درصورتي كه براثرفوت يا استعفايا سلب شرايط ازيك يا چندنفراز مديران تعداد اعضاء هيئت مديره ازحداقل مقرردر اين قانون كم‌تر شود، اعضاءعلي البدل به ترتيب مقرر در اساس‌نامه والا به ترتيب مقررتوسط مجمع عمومي جاي آنان راخواهندگرفت و درصورتي‌كه عضوعلي البدل تعيين نشده باشد و يا تعداداعضاءعلي البدل كافي براي تصدي محل‌هاي خالي درهيئت مديره نباشد مديران باقي‌مانده بايد بلافاصله مجمع عمومي عادي شركت راجهت تكميل اعضاء هيئت مديره دعوت نمايند.Tags: انجمن دندان پزشکی, انجمن علمی، انجمن صنفی, شورای عالی انقلاب فرهنگی
تعداد نمایش ها: 18819
کاربر مرتبط: 
دکتر آیرج کی پور | Keipour
مطالب مرتبط: 
حقوق اعضاء، پیمان شکنی هیأت مدیره و اساس نامه انجمن علمی
ضرورت وجود نشریه ای فراگیر برای انجمن دندان‌پزشکی ایران
درس‌های انتخابات 30 تیر 1390 انجمن دندان‌پزشکی ایران
بازرسان قانونی انجمن باید به وظیفه خود عمل کنند
مجمع عمومی و انتخابات 30 تیر 1390 انجمن دندان پزشکی ایران
فعالیت شفاف اساس‌نامه‌ای انجمن
خطاهای اساس‌نامه‌ای بازرسان انجمن
پنهان‌کاری چرا؟

بازگشت به فهرست


 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،...
آموزش، کاریابی، رایانه، وب،...
ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،...
پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،...
مذهب، هنر، تاریخ،...