مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،.. |  آموزش، کاریابی، رایانه، وب،..  |  ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،.. |  پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،.. |  مذهب، هنر، تاریخ،... 
چرایی آموزش بهداشت حرفه ای به دندان پزشکان

چرایی آموزش بهداشت حرفه ای به دندان پزشکان

دکتر رضا عزتیان
پی اچ دی در مهندسی محیط زیست
ام اس در مهندسی بهداشت حرفه ای
بی اس در شیمی
ام پی اچ در بهداشت عمومی، گرایش بهداشت محیط

مطب های دندان پزشکی و لابراتوارهای پروتز دندان از جمله مکان هایی  هستند که می توانند نقش مهمی در انتشار آلودگی های خطرناک در جامعه داشته باشند. از سوی دیگر گروه های شغلی مربوطه، شامل دندانپزشکان، تکنسین های پروتز دندان و دیگر کارکنان شاغل در این محیط ها، خود از خدمات سازمان یافته بهداشت شغلی بی بهره هستند. ارائه خدمات بهداشتی به گروههای شغلی نامبرده، منوط به  تعریف یک سیستم خاص می باشد که در عین تامین نیازهای مورد اشاره، به رفع نگرانی های عمومی نسبت به تهدید بهداشت و سلامت جامعه از این محیط های کاری منجر شود. پایه گذاری الگوی ارائه خدمات بهداشتی مورد نظر، در گروی انجام یک مطالعه جامع، شامل تعیین ریسک فاکتورهای بهداشت حرفه ای محیط کار و میزان مواجهه کارکنان بااین عوامل می باشد.توجه به تعیین سال های از دست رفته و خسارات مالی ناشی از کارافتادگی به سبب بیماری های شغلی در این گروه، توجیه مناسبی برای ارائه آموزش های بهداشت حرفه ای می باشد. به عنوان یک اولویت، ابتدا می بایست کلیه کارکنان و در ابتدا دندانپزشکان، آموزش های بهداشت حرفه ای شامل عوامل زیان آور محیط کار خود و چگونگی کنترل این عوامل را بیاموزند تا به عنوان کمترین انتظار، قادر به شناسایی دقیقِ موقعیت هایی که امکان تاثیرپذیری سلامتی آنان از شرایط وجود دارد، باشند. با بررسی شاخص های  دالی و کالی اثرات اقتصادیِ بیماری های شغلی، عوامل زیان آور فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، ارگونومیکی و روانی مطب های دندان پزشکی بهتر شناسایی شده و قابل تجزیه و تحلیل خواهند بود.

انتقال الگوی مخاطرات سلامتی به سمت بیماری های بازپدید و نوپدید، قرار گرفتن حوادث در جایگاه اول و یا دوم عوامل مرگ و میر، به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته و یا در حال توسعه و بسیاری دیگر واقعیت های مرتبط با مخاطرات شغلی برای کارکنان و دارندگان حرف مرتبط با بهداشت و درمان برای سلامت جامعه و یا محیط زیست ، برای هر سه بخش درگیر: «ارائه دهنده ی خدمت»، «بهره مندان از خدمت» و «مدیران اجرایی» هشدار دهنده است. انتخاب یک عنوان مرتبط با محیط زیست به عنوان شعار سال 2008 از سوی  سازمان جهانی بهداشت،  لزوم توجه به محیط زیست را برای حفظ سلامتی مورد تاکید مضاعف قرار می دهد. کانون توجه می بایست معطوف به پیاده سازی نظام و الزامات ایمنی و همچنین بهداشت و محیط زیست بطور یکجا برای گروه شغلی دندانپزشکی و پروتزیست های دندان باشد.این واقعیت که تجهیزات سترون نشده ی دندانپزشکی و یا پروتز دندان در گسترش مبتلایان به ویروس HIV نقش مهمی ایفا می نماید و یا دندانپزشکان، پروتزیست ها و دیگر پرسنل لابراتوار و مطب های دندانپزشکی از جمله افراد و گروه های در معرض خطر  از ناحیه ی ویروس مذکور می باشند و عاقبت این که فقدان مدیریت جامع مواد زاید خطرناک برای مواد مورد استفاده و یا تولید شده در این مراکز چگونه محیط زیست را با چالش های جدی مواجه می سازد، عواملی است که استقرار نظام مدیریت HSE  را در لابراتوآر های پروتز دندان الزامی ساخته است.
جنبه های مختلف والزامات نظام مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست در لابراتوآر های پروتز دندان باید مورد بحث و بررسی و توجه جدی قرار گیرند.


Tags: بهداشت حرفه ای, ایمنی شغلی, مخاطرات شغلی, سلامت شغلی
تعداد نمایش ها: 8914
کاربر مرتبط: 
دکتر رضا عزتیان | Ezatian
مطالب مرتبط: 
تاریخچه بهداشت حرفه ای
ایمنی و بهداشت حرفه ای دندان پزشکی

بازگشت به فهرست


 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،...
آموزش، کاریابی، رایانه، وب،...
ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،...
پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،...
مذهب، هنر، تاریخ،...