مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،.. |  آموزش، کاریابی، رایانه، وب،..  |  ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،.. |  پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،.. |  مذهب، هنر، تاریخ،... 
آزمون بزرگ قانون‌پذیری

آزمون بزرگ قانون‌پذیری

دکتر آیرج  کی‌پور


8 شهریور1394
کمیسیون انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی وزارت بهداشت:


آزمون بزرگ قانون‌پذیری
*آیا سرانجام کمیسیون انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی وزارت بهداشت می‌تواند به‌بازرس انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران کمک کند تا فعالیت چند ساله هیئت مدیره انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران را حساب‌رسی کند؟

*افزایش مدت مسئولیت هیئت مدیره به بیش از 3 سال خلاف اساس‌نامه است و کمیسیون انجمن‌‌های علمی‌گروه پزشکی برای نشان دادن قانون‌گرائی خود می‌تواند با اصرار بر اجرای اساس‌نامه انجمن‌های علمی ‌و عدم موافقت با افزایش طول مدت مسئولیت هیئت مدیره، به‌شیوه‌های قانون گریزی نقطه پایان بگذارد.

*برابر ماده 16  اساس‌نامه،  فراخوان برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب هیئت مدیره جدید انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران، می‌بایست حد اکثر تا تاریخ سه شنبه‌17 آذر 1394 منتشر شود. انتظار این است که کمیسیون انجمن‌های علمی گروپزشکی با توجه به‌چند گام‌ مثبتی که برداشته است، این بار بر انتخابات به‌موقع، برابر اساس نامه تاکید کند و از تمدید مدت مسئولیت هیئت مدیره بپرهیزد. چنین گامی‌پایان کار هیئت مدیره ای خواهد بود که تا امروز مانع کار بازرس قانونی برای حساب‌رسی فعالیت مالی خود شده است.

*افسادِ در کار، در بستر نبود شفافیت، زاده و بازتولید می‌شود.

پیش درآمد: آشنائی با چالش‌های درونی و بررسی و نقد یک نهاد مدنی می‌تواند برای همه کنش‌گران جامعه مدنی ایران تجربه آموز باشد. زمانی که این سازمان مردم نهاد، یک انجمن علمی یا صنفی پزشکی باشد، شفاف سازی فعالیت آن، با  زدودن نارسائی‌ها در کارکرد و چرخش دوره ای رهبری آن، سایه‌های تردید را می‌زداید و  زمینه افزایش اعتماد مردم به راست کرداری و امانت داری پزشکان از یک سو و افزایش اعتماد اعضای این انجمن ها به یک‌دیگر و به مدیران  را از سوی دیگر  فراهم می‌آورد.
پزشک دانش آموخته دانشگاه با شروع دوره درمان‌گری اش، برای نجات بیمار با عامل‌های بیماری زا در گیر می‌شود و برای موفقیت، به دانش روز، آخرین فناوری، مشاوره، امنیت روانی شرایط کار و رعایت اتیک‌های حرفه‌ای نیازمند است. انجمن‌های علمی و انجمن‌های صنفی پزشکان برای تامین همین هدف‌ والا گهر انسانی پرداخته و راه اندازی شده اند.
ما پزشکیم و باور مردم به راست کرداری ما، سرمایه مااست. زمانی که به نام پزشکان، سازمانی  مردم نهاد تشکیل می‌شود، شهروندان کشور در باره این سازمان نه به شکل مجرد، بل که با پیوند دادن آن به پزشکی که می شناسند قضاوت می‌کنند. بنابراین حساسیت نسبت به سلامت زیستی درونی انجمن‌های علمی و صنفی، برای تک تک ما پزشکان، وظیفه ای است حرفه ای.   
نقد و بررسی این انجمن‌ها می‌تواند آن‌ها را از آسیب‌های ویران‌گر دور نگه‌دارد و به پزشک در کار خدمت به سلامت زیستی شهروندان و اعتلای پزشکی کشور یاری رساند.  (1)


ضرورت بحث: این نوشتار با این هدف تهیه شده است که به‌یک پرسش مبرم پاسخ دهد:
ریشه‌های بحران سازمانی و کاهش شدید اعتماد دندان‌پزشکان نسبت به‌اداره کنندگان انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران در کجا است و کمیسیون انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی وزارت بهداشت در جهت اجرای بند 10 ماده 3 آئین نامه اجرائی مصوب 1370 شورای عالی انقلاب فرهنگی چه گام قانونی‌ای می‌بایست بردارد.
برای پاسخ گوئی و روشن شدن ژرفای بحران، به‌ویژه برای کنش‌گران جامعه مدنی لازم دیدم به‌کوتاهی برخی از ریشه‌های چالش بیان شود.
آن چه پیش روی ما قرار دارد، بایسته‌های زیر است:
1.    انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران می‌بایست فراخوان برگزاری مجمع عمومی عادی‌اش را برای انتخاب هیئت مدیره جدید حداکثر تا تاریخ 17 آذر1394 در روزنامه اطلاعات منتشر کند.
2.    تا این تاریخ، بازرس قانونی انجمن باید بتواند اسناد فعالیت مالی هیئت مدیره را حساب‌رسی کند . بازرس در مجمع عمومی‌ سالانه، فعالیت مالی انجمن را دارای ابهام خواند و هیئت مدیره تا امروز مانع حساب‌رسی بازرس شده است.


آزمون قانون پذیری با انجام انتخابات در زمان تعیین شده:
پروانه فعالیت هیئت مدیره انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران در تاریخ 17/1/92 صادر شد و بنا به‌اساس‌نامه، در تاریخ 17/1/95 پایان می‌یابد. چون بنا به‌اساس‌نامه یک ماه پیش از برگزاری مجمع عمومی ‌می‌بایست اطلاعیه برگزاری مجمع در روزنامه تعیین شده چاپ و به‌اطلاع اعضای انجمن برسد، اطلاعیه فراخوان برگزاری مجمع عمومی‌ برای گزینش اعضای هیئت مدیره باید حداکثر تا تاریخ 17 آذر 1394 (کم‌تر از 4 ماه دیگر) نشر شود تا اگر مجمع عمومی ‌به‌نوبت دوم کشید، انتخابات حداکثر تا تاریخ پنج‌شنبه‌17 بهمن 1394 برگزار و هیئت مدیره جدید انتخاب شود. نباید پذیرفت بهانه‌هائی مانند کنگره و همایش و بازآموزی و میهمان خارجی و ... راه گریزی برای ادامه یافتن نقض اساس‌نامه شود. 


ماده 16: « هیئت مدیره موظف است ظرف حداکثر چهار ماه پیش از پایان تصدی خود نسبت به‌فراخوانی مجمع عمومی‌و انتخاب هیئت مدیره جدید اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورت‌جلسه مجمع عمومی‌برای بررسی به‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نماید.»
ماخذ: اساس‌نامه اصلی انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران


چون هیچ گزارشی از فعالیت کاری و مالی هیئت مدیره به‌تایید مرجع قانونی نرسیده است، دکتر غلام‌رضا غزنوی ریاست هیئت مدیره انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران برابر ماده 21 اساس‌نامه وظیفه دارد دست‌کم تا تاریخ دوشنبه‌دوم آذر ماه 1394 گزارش فعالیت و تراز انجمن علمی ‌را به‌بازرس قانونی انجمن دکتر میترا میرمحمدی تحویل دهد. هر چند تجربه‌ کار این هیئت مدیره و ضعف رکن‌های نظارتی در اعمال قانون، تردید‌هائی را در برآورده شدن این بند از اساس نامه ایجاد می‌کند.


ماده 21- در پایان هر سال مالی ریاست هیئت مدیره گزارش فعالیت‌های سالانه انجمن و ترازنامه آن واحد را حداقل 45 روز قبل از تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی‌سالانه برای تأیید در اختیار بازرس قرار خواهد داد.

اگر هیئت مدیره ای در یک انجمن علمی ‌نخواهد انتخابات را در زمان تعیین شده در اساس‌نامه برگزار کند یا مانع کار حساب‌رسی بازرس شود، چه باید کرد؟
 اساس‌نامه و قانون‌های جاری کشور می‌گویند رکن بازرسی ( بازرس) باید در این جا به‌وظیفه قانونی خود عمل کرده و انتخابات را برگزار کند و اگر نتوانست، ارگان صادر کننده پروانه فعالیت (وزارت بهداشت) می‌بایست به‌بازرس قانونی کمک کند تا انتخابات را برگزار کند.
انتظار این است که هیئت مدیره انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران به‌وظیفه قانونی خود عمل کرده و فراخوان برگزاری مجمع عمومی ‌برای انتخاب هیئت مدیره را حداکثر تا 17 / آذر/ 94 منتشر کند و بازرس قانونی انجمن( دکتر میترا  میرمحمدی) و کمیسیون انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی به‌درستی انجام کار مهر تایید بزنند.

در هر شرایطی، انجمن نمی‌بایست به‌خاطر خودسری‌ها و قانون گریزی‌های یک هیئت مدیره با خطر لغو پروانه فعالیت مواجه شود. راه چاره برای بقا، همیشه وجود دارد. در انجمن گام نخست با مجمع عمومی شروع می‌شود.

افزایش مدت مسئولیت هیئت مدیره یک تغییر اساس نامه ای است: اساس‌نامه، مدت مسئولیت هیئت مدیره را 3 سال تعیین کرده است. افزایش مدت مسئولیت هیئت مدیره نقض اساس‌نامه و کمک به‌هیئت مدیره‌های قانون گریز است و باید از آن اجتناب کرد.
 برای تغییر اساس‌نامه می‌بایست مجمع عمومی‌ فوق العاده تشکیل شود. افزایش مدت زمان مسئولیت (مثلن از 3 سال به‌ 4 سال) می‌بایست به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد و پس ازتایید کمیسیون ماده 4 و ثبت این تغییر در اداره کل ثبت شرکت‌ها، این تغییر اجرائی می‌شود. به این ترتیب مدت مسئولیت هیئت مدیره دوره بعد افزایش می‌یابد ولی هیئت مدیره وقت مدت مسئولیتش می‌بایست در همان زمانی به‌پایان برسد که در اساس‌نامه موجودآمده است.
هیئت مدیره‌هائی که می‌خواستند بیش‌تر خدمت کنند!!  راه جدیدی پیدا کرده بودند. نامه ای به‌کمیسیون انجمن‌های علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت می‌نوشتند و خواهان تمدید مدت مسئولیت خود می‌شدند. کمیسیون نیز موافقت می‌کرد و ... در حقیقت کمیسیون ماده 4 مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی که بنا به‌وظیفه خود « نظارت بر حسن اجرای کار انجمن» را به‌عهده دارد با چنین روشی، خود در زنجیره نقض اساس‌نامه قرار می‌گرفت.
رخنه ای کوچک در سد، سرانجام سد را می‌شکند. با درآمد زاشدن و افزایش سرمایه در گردش انجمن‌های علمی‌ غیر انتفاعی، به‌تدریج نمونه‌های دیگری از نقض اساس‌نامه پیدا شد که چند گونه از آن را آورده ام.  

دست‌کاری اساس‌نامه و نشر آن به‌جای اساس‌نامه اصلی: بازرس انجمن علمی ‌در مجمع عمومی‌ اعلام کرد که اساس‌نامه ای که در سایت انجمن قرار داده شده است و برای شعبه‌های شهرستانی نیز فرستاده شده دست کاری شده است و وی توانسته است پس از جست‌و‌جوی بسیار، اساس‌نامه اصلی انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران را در وزارت بهداشت و اداره کل ثبت شرکت‌ها بیابد.
 در این جا تنها به‌یکی از تفاوت‌های اساس‌نامه اصلی و اساس‌نامه ای که هیئت مدیره در سایت قرار داده است اشاره می‌کنم.


اساس‌نامه اصلی
ماده 2- انجمن صرفاً در زمینه‌های علمی، تحقیقاتی، تخصصی، فنی، مربوط فعالیت می‌نماید و اعضای آن بنام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به‌دستجات و احزاب سیاسی را ندارند.
( ماخذ: اساس‌نامه اصلی انجمن علمی)


اساس‌نامه دست‌کاری شده
ماده 2- انجمن صرفاً در زمینه‌های علمی، تحقیقاتی، تخصصی، فنی، حرفه ای و صنفی مربوط فعالیت می‌نماید و اعضای آن بنام انجمن حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به‌دستجات و احزاب سیاسی را ندارند. ( ماخذ: سایت انجمن)

از فرایند پیش آمده این گونه برداشت می‌شود که از همان ابتدا، هیئت مدیره انجمن علمی ‌دندان‌پزشکی ایران تلاش کرده است فعالیت انجمن صنفی را متوقف کرده و انجمن علمی ‌درآمدزا را با دست‌کاری اساس‌نامه، جانشین انجمن صنفی کند. چرا که انجمن صنفی نه تنها درآمد زا نیست، بلکه هزینه‌بر هم هست.   
در همین ماده 2 مشاهده می‌شود که با وارد کردن واژه « حرفه ای و صنفی» در اساس‌نامه انجمن علمی، هیئت مدیره می‌تواند وارد فعالیت‌های صنفی انتفاعی مانند برگزاری بازار فروش کالای دندان‌پزشکی و تعاونی‌های مصرف و ساخت و ساز و ... شود.
چه کسی می‌بایست جلوی چنین روشی را بگیرد و مانع تغییر ماهیت انجمن علمی ‌و دور شدنش از هدف‌های علمی‌ شود؟ پاسخ روشن است: - بازرس و کمیسیون انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی - ولی آن طور که می‌بینیم، زور هیچ کدام از این دو رکن نظارتی به ‌هیئت مدیره نرسیده است!. چرائی اش بیش از آن روشن است که نیازی به بازگوئی باشد.
 نتیجه انحراف از ماهیت غیر انتفاعی انجمن علمی ‌به‌» انتخابات در خلوت» کشید و گریز دندان‌پزشکان از انجمن علمی. در ایران حدود سی هزار دندان پزشک داریم. در انتخابات مجمع عمومی‌4 بهمن 1392 که با شرکت 40 نفر برگزار شد یک نفر با 10 رای به‌عضویت هیئت مدیره در آمد. سه نفر از انتخاب شدگان این مجمع را با مسئولیتی که در هیئت مدیره دارند، در زیر آورده ام.


 عضو هیئت مدیره  مسئولیت تعداد رای در مجمع عمومی‌
سید محمود میران

دبیر اجرائی   24  رای
عطاالله شیرازی

مسئول کمیته اطلاع رسانی 

  22  رای

عباس دلورانی

خزانه دار   12  رای


همین جدول خود گویای آن است که اعتبار انجمن با این تعداد رای تا کجا به‌حضیض کشیده شده است.

برای آن که اعتبار یک نهاد مدنی دندان‌پزشکان به‌چنین سیاه چاله ای فرود کند، می‌بایست پیش زمینه‌هائی وجود داشته باشد.
آشفتگی سازمانی یا آب گل‌آلود؟  در سال 1341 یک سازمان خوش ساخت با شرکت و هم‌یاری گروه بزرگی از دندان‌پزشکان کاردان و با تجربه ‌به‌وجود آمد که توانست به‌یکی از نهادهای حرفه ای با اعتبار و نفوذ کشور تبدیل شود. این سازمان به‌تدریج بنا به‌عواملی، درخشش نخستین خود را از دست داد و پس از انقلاب با تغییر دیدگاه دولت به‌آن و ایجاد سازمان‌های حرفه ای چندی، فعالیت جامعه دندان‌پزشکی ایران متوقف گردید ولی هنوز به‌عنوان یک سازمان ثبت شده رسمی ‌منحل نشده است.
پس از فراز و نشیب‌هائی سرانجام دندان‌پزشکان با توجه به‌قانون‌های روز، چند نهاد مدنی فعال به‌وجود آوردند که مشهورترین آن امروزه با تابلوی « انجمن دندانپزشکی ایران» در خیابان پیروزی(شهید علیالی) مستقر است.
بدون هرگونه قضاوت و نیت خوانی، آن‌چه را که در در شرایط بی تفاوتی و انزوای حقوقی اعضای انجمن رخ داده است در این جا می آورم .

ردیف

نام تشکل

رئیس هیأت مدیره

شماره و اولین تاریخ صدور پروانه

تاریخ تمدید پروانه

تعداد دوره فعالیت

آدرس دفتر مرکزی

تلفن و فکس

آدرس اینترنتی

2

انجمن صنفی دندانپزشکی ایران


دکتر یزدانی


103/2/42/الف


-


5 دوره


تهران، کوی نصر، خ.پیروزی غربی، پ.

94

88269592

ماخذ: سایت وزارت کشور


آدرس انجمن صنفی دندان‌پزشکی ایران :« تهران، کوی نصر، خ.پیروزی غربی، پ.94» اعلام شده است ولی در سردر ورودی انجمن، کلمه صنفی حذف شده و تاریخ تاسیس آن 1341 نوشته شده است.! موسسه‌ای  با نام« انجمن صنفی دندانپزشکی ایران» در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت نشده است. در عوض سه ماه بعد ( 1/7/1369 )موسسه دیگری با نام « انجمن دندان‌پزشکی ایران» با آدرسی دیگر به‌ثبت می‌رسد که مشخصات آن چنین است.


 شناسه ملی
 شماره ثبت / مجوز
 نام شخصیت حقوقی
 نوع شخصیت
سازمان ثبت کننده
 وضعیت توضیحات
 10100240370   4244  انجمن دندان پزشکی ایران
  مؤسسه سازمان اسناد و امداد
 معتبر  
ماخذ: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور


نشانی انجمن دندانپزشکی ایران در سازمان ثبت اسناد « تهران، خیابان حافظ،کوچه شیرین، سازمان نظام پزشکی»، آمده است. تاریخ ثبت این انجمن سه ماه پس از تاسیس انجمن صنفی دندان‌پزشکی ایران است و آدرس این دو نیز یک‌سان نیست. بنابراین ما با دو انجمن مواجه هستیم.
درهم ریختگی در فعالیت شفاف یک نهاد مدنی زمانی بیش‌تر می‌شود که در تاریخ 23/5/1387 (7 سال پیش) موسسه دیگری با نام « انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران» با موافقت وزارت بهداشت به‌آدرس کوی نصر، خیابان پیروزی غربی تشکیل و به‌شناسه ملی 10103682431 با شماره 22961 در سازمان ثبت اسناد و املاک ثبت می‌شود ولی این انجمن علمی‌ در همان محل انجمن صنفی دندان‌پزشکی ایران مستقر می‌شود بدون آن که تابلو، مهر و سربرگ داشته باشد!!
هیئت موسس انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران، هیئت مدیره منتخب انتخابات سال 1386 بود که دکتر غلام رضا غزنوی ریاست آن را به‌عهده داشت. هیئت موسس انجمن علمی، مراحل قانونی ایجاد و ثبت یک انجمن علمی ‌را رعایت نکرد. هیئت موسس می بایست بنا به مصوبه سال 70 شورای عالی انقلاب فرهنگی، پس از تصویب اساس نامه و تایید اعضای هیئت موسس، در زمان تعیین شده مجمع عمومی را تشکیل دهد تا در مجمع عمومی با حضور نماینده کمیسیون انجمن‌های علمی گروه پزشکی، نخستین هیئت مدیره انجمن علمی برگزیده شود. ولی هیئت موسس (هیئت مدیره منتخب 1386) چنین نکرد و خود را به نام نخستین هیئت مدیره انجمن علمی با اساس نامه ای ناقص به ثبت رساند. در این تخلف از مصوبه ‌شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیسیون ماده 4 وقت وزارت بهداشت با هیئت مدیره انجمن دندانپزشکی ایران همکاری کرد.
انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران در پس زمینه گرایشی تند به‌سوی درآمدزائی میلیاردی از راه واسطه‌گری و هزینه‌هائی که تا کنون توسط هیچ بازرسی حساب‌رسی نشده است، تاسیس شد.


شناسه ملی شماره ثبت/مجوز
نام شخصیت حقوقی نوع شخصیت سازمان ثبت کننده وضعیت توضیحات
 10103682431 22961 انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران موسسه
سازمان ثبت اسناد و املاک
معتبر  

مشاهده می‌فرمائید که ما با پدیده یگانه ای روبرو هستیم که می‌تواند برای همه سازمان‌های جامعه مدنی ایران ( چه پزشکی چه غیر پزشکی) آموزنده و قابل تامل باشد:
 1-انجمنی با پروانه انجمن صنفی دندان‌پزشکی ایران در کوی نصر فعالیت می‌کند. این انجمن صنفی  هم در تابلو ورودی و هم در سربرگ‌هایش از عنوان انجمنی دیگر که نشانی خیابان حافظ را دارد ( انجمن دندانپزشکی ایران) استفاده می‌کند و تاریخ تاسیس خود را نیز زمانی دیگر ( سال تاسیس جامعه دندان‌پزشکی ایران)می‌نویسد
انجمن دندانپزشکی ایران
تاسیس 1341

 2-انجمنی علمی‌7 سال پیش تشکیل می‌شود ولی با نام و سربرگ و مهر انجمن دندان‌پزشکی ایران (انجمن صنفی) فعالیت می‌کند!!
شگفت آور این که انجمنی علمی که 7 سال پیش تاسیس شده است، در اردی‌بهشت 1395 می‌خواهد پنجاه و ششمین کنگره سالانه خود را با لوگوی« 56 – مین نمایشگاه کنگره‌های انجمن دندان‌پزشکی ایران» برگزار کند و البته با تقدم نمایشگاه( فروش کالا) به کنگره‌های علمی
!(EXCIDA56)

56th Exhibition &congresses Iranian Dental Association

پنجاه و ششمین کنگره‌ انجمن دندانپزشکی ایران


 تا 17/ 1/1392 هیئت مدیره انجمن‌های کوی گیشا یکی بودند. با این حال علی رغم تغییر ترکیب هیئت مدیره‌ها، تا امروز هیئت مدیره انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران از تابلو، سربرگ و مهر انجمن صنفی استفاده کرده و مانع حساب‌رسی و راستی آزمائی گردش مالی میلیاردی ناشی از درآمدهای تجاری غیر اساس‌نامه‌ای انجمن علمی ‌می‌شود و این بزرگ‌ترین چالشی است که کمیسیون انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی وزارت بهداشت با آن روبرو است.
 حساب‌رسی فعالیت هیئت مدیره انجمن علمی‌دندان‌پزشکی ایران و برگزاری انتخابات هیئت مدیره در زمان تعیین شده در اساس‌نامه، پیش از آن که نشانه موفقیت رکن نظارتی باشد، نشانه توانائی رکن اجرائی دولت در اجرای مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی است. چشم داشت این است که این بار، قانون‌گرائی و شفافیت، پیروز این ماراتن نفس‌گیر باشند.


* پانوشت: انجمن‌های علمی‌دندان‌پزشکی بر اساس مصوبه‌سال 1370 شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده اند. 24 سال از آن زمان گذشته است و در این مدت جامعه بشری راهی دراز پیموده است ولی این مصوبه ‌هنوز بدون تغییر مانده است و در عمل می‌بینیم نارسائی‌های این مصوبه،  سد راه پیشرفت همه جانبه ‌انجمن‌های علمی ‌و راه گریزی برای کسانی شده است که با نام انجمن‌های علمی سوداگری ‌دارند.
تا زمان تغییر بهینه و به‌روز سازی این مصوبه ‌و بهتر از آن، تصویب قانونی همه‌سویه در مجلس، راه درست برخورد، اجرای اساس نامه و نشان دادن نارسائی‌های قانونی آن با نشست‌های کارشناسی و تدوین طرحی اندیشیده شده در انجمن‌های علمی‌پزشکان برای تغییر‌های ضروری است.  
در کشوری مانند ایران، نهاد‌های مدنی باید بتوانند با وفاداری به‌اساس‌نامه خود و حفظ استقلال سازمانی، در هم‌یاری با دولت، به‌زدودن نارسائی‌های قانونی و افزایش حقوق و اختیار خود در اداره جامعه بپردازند. بدون چنین مشی ای تجربه‌های به‌دست آمده نشان می‌دهد که پایان کار به‌بن بست سازمانی و انزوای نهاد مدنی و کم رنگ شدن نقش آن در اداره جامعه می‌رسد. امروزه، گرایش تند درآمدزائی از راه واسطه‌گری در انجمن‌های علمی‌ دندان‌پزشکان، شیوه ای ویران‌گر در راه پیشرفت علم و زهری ‌هلاکت بار برای سلامت زیستی پیکره این انجمن‌ها شده است.
طبق ماده 3 مصوبه‌سال 70 شورای عالی انقلاب فرهنگی، می‌بایست کمیسیونی برای نظارت بر حسن اجرای کار در وزارت بهداشت تشکیل شود. این کمیسیون هم اکنون با نام« کمیسیون انجمن‌های علمی‌گروه پزشکی » در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فعالیت می‌کند.
 همین وظیفه نظارتی را بازرس انجمن به‌عهده دارد. بنابراین هم‌آهنگی بازرس با کمیسیون موضوع ماده 4 در تضمین اجرای اساس‌نامه و پیش‌گیری از نقض آن می‌تواند امری قانونی و ضرور

ی شمرده شود.


برای آشنایی بیشتر با دکتر و آثار قلمی ایشان روی عکس زیر کلیک کنید
سایت دکتر آیرج کی پور, دندان پزشک, نویسنده


Tags: انجمن علمی, انجمن صنفی, انجمن دندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 13998
کاربر مرتبط: 
دکتر آیرج کی پور | Keipour

بازگشت به فهرست


 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،...
آموزش، کاریابی، رایانه، وب،...
ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،...
پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،...
مذهب، هنر، تاریخ،...