مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،.. |  آموزش، کاریابی، رایانه، وب،..  |  ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،.. |  پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،.. |  مذهب، هنر، تاریخ،... 
حقوق پزشکی | خودداری از کمک به افراد در معرض خطر جانی - دکتر شیرین عبادی

حقوق پزشکی | خودداری از کمک به افراد در معرض خطر جانی - دکتر شیرین عبادی


| کليات حقوق
| مطب
| درمانگاه و پلی کلینیک
| اجاره محل کار
| خودداری از کمک به افراد در معرض خطر جانی
| تسکین و درمان با مواد افیونی
| امراضی که پزشک مکلف است آنها را گزارش کند
| لزوم باز آموزی و نو آموزی جامعه پزشکی کشور
| طرح خدمات پزشکان و پیراپزشکان در داخل کشو ر
| سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
| تخلفات انتظامی
| تخلفات کیفری
| تعزیرات حکومتی امور بهداشتی،درمانی
| دیوان عدالت اداری
| مالیات پزشکان

 

شرایط تحقق جرم عبارت است از :

1-      قسمت اول ماده فوق الذکر مقرر داشته ،" هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند...: بنابر این شرط اول آن است که شخص یا اشخاصی در معرض خطر جانی باشند. ماده1 آئین نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 15/8/1364 خطر جانی را به شرح زیر توصیف کرده است :

2-      فوریت های پزشکی به مواردی از اعمال پزشکی اطلاق می شود که بایستی بیماران را سریعا مورد رسیدگی و درمان قرار داده و چنانچه اقدام فوری به عمل نیاید باعث خطرات جانی ،نقص عضو یا عوارض صعب العلاج و یا غیر قابل جبران خواهد شد.

ماده2 آیین نامه مذکور ، فوریت های پزشکی را بدین شرح ذکر کرده است:

1-      مسمومیت ها

2-      سوختگی ها

3-      زایمان ها

4-      صدمات ناشی از حوادث و سوانح و وسائط نقلیه

5-      سکته قلبی و مغزی

6-      خون ریزی ها و شوک ها

7-      اغماء

8-      اختلافات تنفسی شدید و خفگی ها

9-      تشنجات

10-   بیماری های عفونی خطرناک مانند منژیت ها

11-   بیماری های نوزادانی که نیاز به تعویض خون دارند

باید توجه داشت که فوریت های پزشکی به یازده مورد فوق منحصر نمی شود بلکه چون نمونه باز اورژانس ، این گونه موارد است، لذا مقنن از جهت یادآوری آنها را ذکر کرده است و به طور کلی هر موردی که مشمول تعریف کلی ماده 1 آئین نامه قرار بگیرد یعنی هر حالتی که بیمار احتیاج به درمان داشته باشد، جزء موارد مخاطرات جانی محسوب می شود.

2- استمداد و تقاضای کمک – اگر کسی که فردی را در معرض خطر جانی دیده و از استمداد شده ولی از کمک کردن خودداری کند، مجرم محسوب است و همین طور زمانی که بیمار در حالتی است که نمی تواند کمک بطلبد ولی اوضاع و احوال ، ضرورت کمک را ایجاب می کند. مثلا عابر پیاده ای در شب با اتومبیلی تصادف می کند و راننده متواری شده و مصدوم را که بی هوش است در خیابان رها می کند، پس از چند لحظه شخص دیگری سر رسیده و مصدوم را در حالت اغماء مشاهده می کند ، هرچند که از وی استمداد نشده ولی قانونا مکلف است او را به مراکز در مانی برساند.

3- کمک به فردی که در معرض خطر است نبایستی موجب توجه خطر به کمک کننده یا دیگران شود- شرط دیگر آن است که اگر کسی بخواهد کمکی کند، این کمک نباید برای وی یا دیگران مخاطراتی ایجاد کند، فرضاً سیم برق به وی متصل است ممکن است مخاطراتی در بر داشته باشد لذا نمی توان از کسی انتظار داشت با به خطر انداختن جان خود سم برق را از بدن بیمار جدا کرده و او را به بیمارستان برساند. در این فرض فقط باید به مراجع مربوطه سریعاً جهت قطع جریان برق و انتقال بیمار به مراکز درمانی اطلاع داد.

با توجه به شرایطی که گفته شد کلیه افراد به محض مشاهده هر گونه موارد اورژانس از طریق تلفن و سایر وسایل ارتباطی فوراً مورد را به اطلاع نزدیک ترین مرکز اورژانس برسانند و در صورت عدم دسترسی به واحد اورژانس نسبت به انتقال بیمار به نزدیک ترن مراکز درمانی اقدام نمایند.

گاهی اتفاق می افتد که در محلی اورژانس وجود نداشته و انتقال بیمار هم به وسیله افراد ممکن نیست، فرضاً در جاده خارج از شهر عابری در اثر تصادف با اتومبیلی به حال اغماء کنار جاده افتاده است، دوچرخه سواری او را مشاهده می کند و چون انتقال بیمار با دوچرخه امکان پذیر نیست لذا در صورتی که مرکز اورژانس در آن شهرستان تاسیس نشده باشد ، می بایستی مراتب را به نزدیک ترین پاسگاه محل تصادف اطلاع داد تا آنها اقدام به انتقال بیمار  نمایند .

در مناطقی که مرکز اورژانس وجود دارد و به نحوی از فوریت های پزشکی اطلاع پیدا می کند ، مسئولیت مستقیم انتقال بیمار به مراکز درمانی با مرکز اورژانس است.

وظایف پزشکان و مراکز در مانی

پزشکان به مناسبت دانش تخصصی و حرفه خاص خود، چون در مورد بیماران اورژانس می توانند مفید تر واقع شوند لذا بایستی تا انتقال بیمار به مراکز درمانی اقدامات و کمک های اولیه را انجام دهند در غیر این صورت مختلف محسوب و به حبس از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یكصد هزار ریال محکوم خواهند شد. قسمت آخر ماده واحد ه قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی در این مورد مقرر می دارد  :

" ... در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می توانسته کمک موثری بنماید به حبس از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار یال تا یكصد هزار ریال محکوم خواهد شد..."

کلیه بیمارستان اعم از دولتی و غیر دولتی در تمام اوقات شبانه روز و نیز درمانگاه ها و سایر موسسات درمانی در ساعات فعالیت ، طبق پروانه تاسیسی که از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی دریافت داشته اند مکلف به پذیرش بیمارانی که مشمول فوریت های پزشکی هستند ، می باشند و اگر مراکز فوق الذکر از پذیرفتن شخص آسیب دیده و اقدام به درمان او یا کمک های اولیه امتناع نمایند به دو سال حبس محکوم می گردند.

کسانی که بر حسب وظیفه یا قانون مکلف به امداد هستند  

برخی افراد قانونا یا برحسب وظیفه ای که به آنان محول شده  می بایستی به کمک مصدومین و افرادی که در معرض خطراتی جانی قرار دارند به شتابند مانند مراکز اورژانس و مامورین شهربانی و ژاندر مری .

اگر افراد فوق الذکر به نحوی از انحاء از وجود افرادی که نیاز به کمک فوری دارند مطلع شده و از اقدام لازم و کمک کردن به آنها خودداری کنند طبق بند 2 ماده واحده قانون خودداری ا ز کمک  به مصدومین و رفع مخاطرات جانی به شش ماه تا سه سال محکوم می شوند .

به منظور آن که تشریفات قضایی و اداری باعث ایجاد مشکلات برای فردی که با ندای وجدان به یاری شخصی که نیازمند کمک بوده، رفته است، نگردد، مقنن در بند 4 ماده واحده فوق الذکر مقرر می دارد :" مامورین نباید متعرض کسانی که خود متهم نبوده و اشخاص آسیب دیده را به مراجع انتظامی یا مراکز درمانی می رسانند ، به شوند".

هزینه های در مانی

در صورتی که بیمار اورژانس در واحد های بخش دولتی تحت مداوا قرارگیرد حق العلاج پزشکی که جهت مداوای بیمار فرا خوانده می شود در صورتی که در ساعات غیر اداری باشد برا بر 50 % تعرفه خدمات در مانی مورد عمل در آن مورد خاص خواهد بود.

پزشکانی که منحصرا در بخش خصوصی به کار اشتغال دارند در صورتی که به دلیل نیاز ، از آنان کمک خواسته شود در تمام اوقات از تعرفه فوق استفاده خواهند کرد. در صورتی که بیمار اورژانس در واحد های غیر دولتی تحت مداوا قرار گیرد ، هزینه در مان توسط بیمار طبق تعرفه خدمات در مانی پرداخت خواهند شد . بدیهی است ما به التفاوت پرداختی وزارت خانه مذکور را خود بیمار باید به واحد درمانی مربوطه بپردازد .

 


Tags: حقوق پزشکی, دکتر شیرین عبادی
تعداد نمایش ها: 8039

بازگشت به فهرست


 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،...
آموزش، کاریابی، رایانه، وب،...
ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،...
پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،...
مذهب، هنر، تاریخ،...