مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،.. |  آموزش، کاریابی، رایانه، وب،..  |  ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،.. |  پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،.. |  مذهب، هنر، تاریخ،... 
حقوق پزشکی | تسکین و درمان با مواد افیونی - دکتر شیرین عبادی

حقوق پزشکی | تسکین و درمان با مواد افیونی - دکتر شیرین عبادی


| کليات حقوق
| مطب
| درمانگاه و پلی کلینیک
| اجاره محل کار
| خودداری از کمک به افراد در معرض خطر جانی
| تسکین و درمان با مواد افیونی
| امراضی که پزشک مکلف است آنها را گزارش کند
| لزوم باز آموزی و نو آموزی جامعه پزشکی کشور
| طرح خدمات پزشکان و پیراپزشکان در داخل کشو ر
| سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
| تخلفات انتظامی
| تخلفات کیفری
| تعزیرات حکومتی امور بهداشتی،درمانی
| دیوان عدالت اداری
| مالیات پزشکان

 

نحوه و میزان استفاده از مواد افیونی در مصارف پزشکی

مطابق ماده 3 قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک مصوب اسفند ما 1347 ، مصرف مواد افیونی ( تریاک ، شیره و مشتقات آن ) جز با مجوز طبی و یا برای امور علمی ممنوع است . آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون مذکور مصوب سال 1347 نحوه استفاده و تجهیز مواد افیونی را دقیقا مشخص کرده است .

طبق ماده آیین نامه فوق الذکر ، تجهیز مواد افیونی ( تریاک و مشتقات آن ) در نسخه پزشک تا میزان مجاز است که علم دارو و درمان شناسی مقرر داشته است .

پزشکان مجاز نیستند برای بیماران خود تریاک و مشتقات آن را بیش از میزان لازم برای مصرف 3 روز ضمن یک نسخه تجویز کند و تکرار این قبیل نسخه ها بیش از یک مرتبه مجاز نیست به طوری که هیچ پزشکی نمی تواند برای بیمار بیش از مصرف شش روز را، برای بیمار ضروری بداند باید علت تجویز را در نسخه خود قید کند.

نسخه دارو های فوق الذکر (غیر از استحصالات دارویی حاوی کدئین یا دیونین یا تبائین و املاح آن لا الکسیریار کوریک یا لوراندم یا پودر دودور )باید جداگانه تنظیم و دارای شرایط و مشخصات زیر باشد:

الف – دارای تاریخ و خط و امضای پزشک معالج باشد .

ب- در سر نسخه اسم و آدرس و شماره نظام پزشکی پزشک نوشته شده باشد .

پزشکان موظف هستند این قبیل نسخه ها در دفتر جداگانه ثبت و در مواقع لازم به مراجع ذی صلاح ارائه دهند.

داروخانه ها مکلفند این قبیل نسخه ها را پس از تحویل دارو ، نگهداری و در مرکز به اداره کل نظارت بر مواد مخدر و در شهرستان ها به اداره بهداری تحویل دهند

نسخه های مخدر ( به استثنای کدئین) چنانچه از تاریخ تحریر آن 7 روز گذشته قابل قبول نخواهد بود (تاریخ روزی که نسخه نوشته شده حساب نخواهد شد) و اعتبار نسخه های آمپول یا محلول های مخدر بیش از دو روز نخواهد بود.

داروخانه ها برای ثبت واردات و فروش ادویه مخدر باید دفتر مخصوص چاپی که قبلا به مهر و پلمپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده داشته باشند . صفحه راست مخصوص ثبت ادویه مخدر وارده به داروخانه بوده و این صفحه ستون هایی برای تاریخ ورود ، نمره اجازه نامه خرید جنس و نوع و مقدار ادویه مخدره وارده خواهد داشت .

 

در صفحه فروش اسم و آدرس پزشک و نام و نشانی و سن بیمار و تاریخ فروش دارو و نمره ترتیب دفتر و ثبت نسخه جات و نوع و مقدار دارو مخدر فروش رسیده ذکر می شود .

کلیه داروخانه ها ، نسخه های  حاوی ادویه مخدر (به استثنای کدئین دیوئین ، حب و شربت مرفین پاپاورین ، آمپول پانطوئین) را باید با قید تاریخ فروش ضبط کرده و سواد مصدق آن را با هر داروخانه و امضا داروساز مسئول و ذکر نمره ثبت دفتر به بیمار تسلیم نمایند .

مدیران داروخانه ها مکلفند دفتر فروش ادویه مخدر را از تاریخ ثبت آخر دفتر ، لغایت 5 سال در داروخانه خود نگهداری کرده و در صورت ضرورت در اختیار بازرسان بهداری بگذارند .

داروخانه ها حق قبول نسخه هایی که حاوی کوکائین برای استعمال چشم درد یا در موارد استعمال خارجی که مقدار کوکائین آن در تمام محلول جمعا بیش از یک گرم و یا زیاد تر ده درصد باشد نخواهند داشت.

کسانی که داروخانه خود را فروخته و یا به دیگری واگذار می نمایند باید فورا جریان امر را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطلاع دهند تا دفتر ادویه مخدر داروخانه رسیدگی و بسته شود و در غیر این صورت مسئولیت ادویه مخدر داروخانه ، به عهده مدیر تازه داروخانه خواهد بود .

داروخانه هایی که در معرض آتش سوزی و یا سرقت قرار می گیرند، باید جریان امر بلافاصله به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اطلاع داده شود تا این که فورا از طرف وزارت خانه مذکور مراجعه و اوضاع ادویه مخدر موجود را روشن نمایند .

مطابق ماده 7 قانون مربوط به مواد روان گردان مصوب اردیبهشت سال 1345 ، اگر داروخانه ای بدون نسخه معتبر پزشک مواد مخدر را بفروشد متخلف محصور و به حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهد شد .

در صورتی که پزشکی یکی از مواد مخدر را بدون لزوم و مجوز طبی به دیگری تزریق کند مطابق ماده 9 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب خرداد ماه سال 1359 به 3 تا 5 سال حبس محکوم خواهد شد .

اگر پزشکی شخصا مواد مخدر را تزریق نکند و بدون آن که ضرورت طبی ایجاب کند نسخه ای برای تهیه مواد مخدر به کسی بدهد و آن شخص پس از تهیه مواد مخدر شخصا آن را استعمال یا تزریق کند ، به عنوان معاون جرم قابل تعقیب کیفری است زیرا طبق بند 3 ماده 20 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب سال 1361 ، هر کس که عالما ، عامدا وقوع جرم را تسهیل کند معاون محسوب می گردد. مجازات معاون ، همان مجازات فاعل اصلی جرم است النهایه دادگاه می تواند در صورت مصلحت در مجازات معاون تخفیفی قائل شود.

مجازات کسی که بدون مجوز طبی مواد مخدر استعمال کند ، طبق ماده 8 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین، 6 ماه تا 2 سال حبس است و در صورتی که مواد مخدر و استعمال هرویین و مرفین و امثال آن (مواد مخدر صنعتی و شیمیایی) باشد مجازات آن 1 تا 3 سال حبس خواهد بود.

 


Tags: حقوق پزشکی, شیرین عبادی
تعداد نمایش ها: 7294

بازگشت به فهرست


 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،...
آموزش، کاریابی، رایانه، وب،...
ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،...
پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،...
مذهب، هنر، تاریخ،...