مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،.. |  آموزش، کاریابی، رایانه، وب،..  |  ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،.. |  پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،.. |  مذهب، هنر، تاریخ،... 
حقوق پزشکی | طرح خدمات پزشکان و پیراپزشکان در داخل کشو ر - دکتر شیرین عبادی

حقوق پزشکی | طرح خدمات پزشکان و پیراپزشکان در داخل کشو ر - دکتر شیرین عبادی


| کليات حقوق
| مطب
| درمانگاه و پلی کلینیک
| اجاره محل کار
| خودداری از کمک به افراد در معرض خطر جانی
| تسکین و درمان با مواد افیونی
| امراضی که پزشک مکلف است آنها را گزارش کند
| لزوم باز آموزی و نو آموزی جامعه پزشکی کشور
| طرح خدمات پزشکان و پیراپزشکان در داخل کشو ر
| سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
| تخلفات انتظامی
| تخلفات کیفری
| تعزیرات حکومتی امور بهداشتی،درمانی
| دیوان عدالت اداری
| مالیات پزشکان

 

مدت و شرایط خدمت پزشکان و پیراپزشکان

به موجب ماده اول قانون اصلاح موادی از قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که در سال 1370 به تصویب رسیده است، کلیه افراد ایرانی با تحصیلات فوق دیپلم و بالاتر که پس از تاریخ 1/4/1367 از مرکز آموزشی عالی گروه پزشکی (دولتی و غیر دولتی) در داخل و یا خارج از کشور فارغ التحصیل شده و یا می شوند و خدمت آنان از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد نیاز اعلام می گردد، مکلفند حداکثر مدت پنج سال اول پس از فراغت از تحصیل خود را در داخل کشور و در مناطق مجاز به ترتیبی خدمت نمایند که در هر حال سه پنجم آن در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تشکیلات تابعه آن باشد.

منظور از مناطق غیر مجاز، شهرهای تهران بزرگ (تهران, اسلام شهر، شهر ری، شمیرانات و لواسانات)، ورامین، کرج، شهریار، قزوین، مشهد، تبریز، اصفهان و شیراز می باشد.

بانوان متاهل و همسران و فرزندان شهدا، اسرا و مفقودین جنگ و جانبازان انقلاب اسلامی و هم چنین مادرانی که سرپرستی یا حضانت فرزند خود را عهده دار هستند می توانند پنج سال فوق الذکر را در هر نقطه از کشور که مایل باشند انجام دهند.

افرادی که مستخدم رسمی دولت هستند و متعهد خدمت در سایر وزارت خانه و موسسات و شرکت های دولتی می باشند، به طور مثال کارمند راه آهن که با استفاده از بورس دولتی دوره دانشکده پزشکی را به پایان رسانده است، در ازای بورس دریافتی تعهد نموده دو برابر مدت تحصیل خود در راه آهن خدمت کند، این گونه افراد موظفند قبل از انجام خدمت مورد تعهد خود در دستگاه مربوطه، خدمات قانونی موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان را انجام دهند.

پزشکان و پیراپزشکان که کارمند ثابت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند می توانند طرح خدماتی خود را در نقاط مورد نیاز نیروهای مسلح انجام دهند و صدور پروانه دایم موکول به ارایه گواهی پنج سال خدمت در مناطق مجاز و حداکثر هفت سال و نیم در مناطق غیر مجاز می باشد.

تبصره 6 الحاقی به ماده اول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال 1370 مقرر می دارد: "دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی کشور می توانند اعضا هیات علمی مورد نیاز خود را از طریق استفاده از قانون نحوه تامین هیات علمی مورد نیاز دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی کشور مصوب 1/3/1365 و قانون نحوه تشکیل پیام آوردن بهداشت مصوب 20/9/1369 مجلس شورای اسلامی تامین نمایند مشروط بر این که این گونه اعضا هیات علمی یک سال اول خدمت قانونی خود را در نقاط مجاز موضوع این قانون انجام دهند". پزشکان عمومی ذکور مشمول تبصره فوق الذکر موظفند یک سال از خدمات قانونی را در مراکز بهداشتی و درمانی روستاها و بخش های کشور انجام دهند.

افرادی که خدمت فوق الذکر را گذرانده باشند و هم چنین  کسانی که دارای پروانه دایم پزشکی بوده و یا واجد شرایط تحصیل پروانه دایم باشند در صورتی که مدرک جدیدی اخذ نمایند مشمول خدمات قانون فوق الذکر نخواهند شد.

مدت خدمت دوره ضرورت و دوره احتیاط مشمولین قانون فوق الذکر که در حرفه پزشکی و پیراپزشکی انجام شود از کل مدت خدمت مقرر در قانون (پنج سال) کسر می گردد.

کسانی که جهت انجام خدمات موضوع این قانون، خود را به سازمان های بهداشتی ذیربط معرفی نکرده و شروع به انجام خدمت نکرده باشند، مجاز به دخالت در امور پزشکی نیستند، اما تحویل مدرک تحصیلی و ریز نمرات و صدور هر گونه تاییدیه و گواهینامه فارغ التحصیلی، مادام که خدمات موضوع قانون به اتمام نرسیده باشند ممنوع است.

افرادی که مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان هستند، از لحاظ حقوق و مزایا و امور رفاهی (مرخصی های استحقاقی، استعلاجی، بدون حقوق، پاداش، کمک های غیر نقدی و سایر مزایا) تابع قوانین و مقررات استخدامی کشور می باشند و چنان چه به دستگاه دیگری معرفی شوند که دارای مقررات استخدامی خاص باشد تابع ضوابط حقوقی و رفاهی آن دستگاه (خدمت گیرنده) خواهند بود.

افرادی که در دوران طرح خدماتی خود به طور تمام وقت و بدون کار انتفاعی خصوصی خدمت نمایند، چنان چه از گروه دارای پروانه باشند (پزشک، دندان پزشک، داروساز، دکتر حرفه ای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی) مجازند از اضافه کاری و حق محرومیت از مطب طبق ضوابطی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می کند استفاده نمایند و در صورتی که از گروه بدون پروانه باشند می توانند از مزایای دو نوبت کار موظف (کار اضافه کار) بهره مند گردند.

افرادی که در حال گذراندن طرح خدماتی خود هستند می توانند به استخدام پیمانی یا رسمی دستگاه مربوطه درآیند.

 

افزایش مدت خدمت پزشکان و پیراپزشکان

خدمت پزشکان و پیراپزشکان ممکن است افزایش یابد و آن زمانی است که فردی با استفاده از سهمیه بندی مناطق محروم، وارد دانشکده پزشکی یا پیراپزشکی شده باشد.

ماده 7 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان در این خصوص مقرر می دارد:

(به منظور توزیع عادلانه پزشک و حرف وابسته به پزشکی و پیراپزشکی در سطح کشور و تامین نیروی انسانی گروه پزشکی و پیراپزشکی مورد نیاز مناطق روستایی و عشایری و بخش ها و شهرستان های فاقد دانشکده پزشکی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است از تاریخ تصویب این قانون همه ساله حداکثر تا 40% از کل ظرفیت پذیرش دانشجو برای کلیه رشته های گروه پزشکی را به داوطلبان دیپلمه بومی (محلی) واجد شرایط اختصاص دهد تا این قبیل فارغ التحصیلان معادل دو برابر مدت تحصیل خود را صرفاً در مناطق مزبور و در واحدهای بهداشتی، درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام دهند).

هم چنین طی دوره تخصصی با استفاده از مناطق محروم باعث افزایش مدت خدمت خواهد شد.

ماده 18 الحاقی به قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1370 در این مورد مقرر می دارد: "به منظور تربیت پزشک متخصص مورد نیاز مناطق محروم و نیازمند کشور از تاریخ تصویب این قانون (13/5/70) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به هنگام پذیرش دستیار تخصصی، سهمیه های جداگانه ای را برای مناطق محروم و نیازمند کشور اختصاص دهد. دستیاران تخصصی استفاده کننده از سهمیه مذکور موظفند پس از اتمام دوره تخصصی مربوطه به میزان دو برابر طول دوره تخصصی مربوطه در نقاط مذکور خدمت نمایند".

دستیاران استفاده کننده از سهمیه موضوع ماده فوق که دارای پروانه دایم پزشکی باشند، برابر مدت دوره تخصصی مربوطه در نقاط مذکور خدمت خواهند کرد.

این گونه دستیاران باید قبل از شروع دوره دستیاری تعهد ثبتی لازم را، جهت خدمت در نقاط محروم به سازمان های منطقه ای بهداشت و درمان استان های مربوطه بسپارند و رسید آن را به دانشگاه زیربط تحویل دهند.

بانوان متاهل استفاده کننده از سهمیه مذکور باید هنگام ثبت نام در دوره تخصصی مربوطه، رضایت همسر را به دانشگاه مربوطه تحویل دهند.

ازدواج بانوان مجرد پس از شروع دوره دستیاری، مانع انجام خدمات مورد تعهد آن ها در نقاط محروم و نیازمند کشور نخواهد بود، این گونه دستیاران موظفند پس از ازدواج، رضایت همسر را مشابه بانوان متاهل به دانشگاه زیربط تحویل دهند.

مناطق محروم و نیازمند را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام می نماید.

 

معافیت از خدمت

قانون اصلاح موادی از قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال 1370، افراد زیر را از خدمت موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، معاف کرده است:

اول – کلیه کسانی که به سن بالای 50 سالگی رسیده باشند، از انجام خدمات موضوع قانون فوق الذکر معاف بوده و پروانه دایم پزشکی دریافت خواهند نمود.

دوم – آن عده از پزشکان و دندان پزشکان و داروسازان و دکترهای حرفه ای علوم  آزمایشگاهی تشخیص طبی که در سن 45 تا 50 سالگی و نیز آن عده از پیراپزشكانی که در سن 40 تا 50 سالگی مدرک جدیدی اخذ نمایند، در صورتی که به خاطر مدرک قبلی مربوطه، مشمول انجام خدمات قانونی نباشد، از خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان معاف هستند.

سوم – بهداشت کاران دهان و دندان و کاردان های بهداشت و مبارزه با بیماری ها، به شرطی از انجام خدمت مذکور در این فصل معاف خواهند شد که خدمات مقرر در قوانین خاص مربوط به خود را انجام داده باشند.

چهارم – سابقه کار اجرایی و قانون گزاری و اسارت پزشکان و پیراپزشکان، جزء مدت خدمت آنان محسوب می شود و در نتیجه آنان با شرایط زیر از انجام خدمت موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان معاف خواهند شد.

الف – هر سال سابقه اسارت معادل دو سال خدمت محسوب می شود.

ب – هر یک سال سابقه خدمت در مسئولیت های مختلف اجرایی (حداقل در مسئولیت مدیر کلی یا سرپرستی اداره کل استان، ریاست یا سرپرستی سازمان یا نهادهای انقلابی استان) معادل انجام یک سال خدمت احتساب می شود.

ج – هر یک سال سابقه خدمت در امر قانون گزاری معادل انجام یک سال خدمت محسوب می شود.

لازم به تذکر است که فقط سوابقی در اسارت یا کار اجرایی یا قانون گزاری جزء خدمت محسوب می گردد


که مربوط به بعد از پیروزی انقلاب (22/11/1357) باشد.

 

خدمت فارغ التحصیلان خارج از کشور

ماده 14 الحاقی به قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب سال 1370، در خصوص فارغ التحصیلان خارج از کشور به شرح زیر تعیین تکلیف کرده است:

اولاً – پزشکان و دندان پزشکان و داروسازان که دارای مدرک تخصصی  در یکی از رشته های مربوطه می باشند و خدمت وظیفه عمومی را انجام داده یا از انجام آن معاف هستند و در طول تحصیل خود در خارج از کشور از مزایای ارز دولتی برخوردار نبوده اند، از انجام خدمات موضوع این فصل معاف خواهند بود و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است قوانین دائم پزشکی برای آنان صادر نمایند.

ثانیا – آن عده از پزشکان و دندان پزشکان و دارو سازانی که بر اساس ضوابط  کشور های محل تحصیل، متخصص در یکی از رشته مربوطه شناخته می شود ولی به هنگام ارزش یابی مدارک تحصیلی آن نیاز به تکمیل دوره مربوطه (حداکثر یک سال) داشته باشد، پس از گذراندن  دوره تکمیلی مذکور و موفقیت در امتحان مربوطه از انجام خدمت معاف خواهند شد.

ثالثا – آن عده از پزشکان و دندان پزشکان و دارو سازانی که در بین دوره دستیاری تخصصی وارد کشور می شوند و دوره دستیاری تخصصی خود را تا اخذ تخصص در رشته مربوطه در ایران ادامه می دهند، در  صورتی که از مزایای ارز دولتی بهره مند  نگردیده باشند، مدت خدمت آنان، دو برابر مدت آموزش آنان در ایران خواهند بود.

رابعا – آن عده از پزشکان عمومی و دندان پزشکان عمومی و دکتر های حرفه ای علوم  آزمایشگاهی تشخیص طبی و دارو سازان عمومی که در طول دوره تحصیل خود در خارج از کشور از مزایای ارز دولتی بهره مند نگردیده باشند، مشمول انجام خدمت پزشکی در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا تشکیلات تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهند شد و تعهد خدمت دیگری را نخواهند داشت.

خامسا – آن عده از فارغ التحصیلان رشته های گروه پزشکی مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان که در طول دوره تحصیل خود در خارج از کشور مدتی از مزایای ارز دولتی بهره مند گردیده باشند، موظفند به ازای هر سال استفاده از ارز دولتی ، یک سال در نقاط مجاز خدمت کنند و پس از اتمام تعهدات قانون خود، در صورتی که از گروه دارای پروانه باشند، پروانه دائم پزشکی دریافت خواهند نمود.

 


Tags: حقوق پزشکی, دکتر شیرین عبادی
تعداد نمایش ها: 23245

بازگشت به فهرست


 
مطلب خود را بنویسید*
:) ;) :D 8) :( :| :\ :cry: :evil: :o :oops: :{} :?: :!: :idea:
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر
 

مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،...
آموزش، کاریابی، رایانه، وب،...
ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،...
پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،...
مذهب، هنر، تاریخ،...