مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،.. |  آموزش، کاریابی، رایانه، وب،..  |  ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،.. |  پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،.. |  مذهب، هنر، تاریخ،... 
RSS جستجو:
 

حوادث قلبی - عروقی علت 38 درصد مرگ ایرانیان است حوادث قلبی - عروقی علت 38 درصد مرگ ایرانیان است
ایمنی و بهداشت حرفه ای دندان پزشکی ایمنی و بهداشت حرفه ای دندان پزشکی

تردیدی نیست که کارکرد صحیح هر جامعه در گرو سلامت تک تک افراد آن است. ابتلاء به هر بیماری، جدا از هزینه های مادی و معنوی آن موجب تحمیل هزینه هایی کلی به جامعه می شود. از طرف دیگر ارایه خدمات درمانی، که فی نفسه ارزشمند است، خطراتی را بدنبال دارد. در طی ارایه این خدمات تماس احتمالی با عوامل گوناگون بیماریزا، به خصوص میکروارگانیسم های موجود در خون سبب ایجاد بیماری هایی می شود که بعضاً حتی حیات فرد را در معرض مخاطره قرار می دهند
فشاربرروی دیسکهای ناحیه کمری دروضعیت های مختلف نشستن وایستادن فشاربرروی دیسکهای ناحیه کمری دروضعیت های مختلف نشستن وایستادن
 حرکت شنا حرکت شنا
آشنایی  باکمر درد-ناهنجاری ستون فقرات آشنایی باکمر درد-ناهنجاری ستون فقرات
‌اضطراب و افسردگی، شایع‌ترین علت سرگیجه ‌اضطراب و افسردگی، شایع‌ترین علت سرگیجه
 قرار گرفتن در معرض دود سیگار خطر ابتلا به پوکی استخوان را سه برابر افزایش می‌دهد قرار گرفتن در معرض دود سیگار خطر ابتلا به پوکی استخوان را سه برابر افزایش می‌دهد
کمر درد و راه‌هاى درمان کمر درد و راه‌هاى درمان

خیلی از افراد از دردهای کمری رنج می‌برند و مایل هستند كه در این خصوص اطلا‌عات بیشتری داشته باشند. متخصصان برای درمان این بیماری روش‌های مختلفی را مورد بحث قرار می دهند و این مقاله نیز اطلاعات و توصیه های سودمندی را عرضه کرده است.
 یافته های جدید در مورد علل انسداد رگهای قلب یافته های جدید در مورد علل انسداد رگهای قلب
دردهای قفسه سینه مربوط به قلب حداقل پنج دقیقه طول می‌کشند دردهای قفسه سینه مربوط به قلب حداقل پنج دقیقه طول می‌کشند
مصرف امگا3 و امگا6باید به‌نسبت متعادل از هم باشد مصرف امگا3 و امگا6باید به‌نسبت متعادل از هم باشد
داروهای مؤثربرعروق كرونرقلب داروهای مؤثربرعروق كرونرقلب
غذاهای حاوی چربی امگا3 در درمان افسردگی نقش دارند غذاهای حاوی چربی امگا3 در درمان افسردگی نقش دارند
امگا3 امگا3
پیش بینی حمله قلبی پیش بینی حمله قلبی
خطرغبار روی صفحه مانیتور خطرغبار روی صفحه مانیتور

غبار روی صفحه مانیتور و تلویزیون سمی ترین و آلوده ترین غبار ها است.
تلفن و صفحه كليد رايانه آلوده‌ترين وسايل مورداستفاده مردم تلفن و صفحه كليد رايانه آلوده‌ترين وسايل مورداستفاده مردم

بررسی بسیاری از وسایل مورد تماس با دست انسان نشان داده است برخلاف تصور عمومی كه دستگیره در یا دكمه‌های آسانسور را مملو از میكرب‌های بیماریزا می‌دانند، گوشی تلفن و صفحه كلید رایانه بیشترین آلودگی میكربی را دارند.
احساس درد بیشتر در افراد سنگین وزن احساس درد بیشتر در افراد سنگین وزن
استفاده مفرط از تلفن‌های همراه سبب سرطان می‌شود استفاده مفرط از تلفن‌های همراه سبب سرطان می‌شود
مصرف مواد قندی درکودکان مصرف مواد قندی درکودکان


مدیریت، سیاست، حقوق، معماری، اقتصاد، بیمه،...
آموزش، کاریابی، رایانه، وب،...
ورزش، تغذیه، بهداشت حرفه،...
پزشکی، اورژانس، دارو، روان،،...
مذهب، هنر، تاریخ،...