روش جستجو در این صفحه:

تنها در خانه اول، واژه کلیدی و یا نام مورد نظر را وارد نموده و روی جستجو کلیک کنید
و یا گروه کالا به تنهایی یا همراه کلیدواژه را مشخص نموده و روی فیلتر کلیک کنید
بهتر است در هردو بخش، همزمان اطلاعات وارد نکنید
بازارچه ایردن| کالا و خدمات دندانپزشک
 
رادیو گرافی با پایه | vila

رادیو گرافی با پایه | vila

رادیوگرافی با پایه ایرانی و هد ویلا

Tags: رادیو گرافی
تعداد نمایش ها: 1452
تاریخ ایجاد: 10/03/2012 03:17:30 pm
ایجاد شده توسط (نام): (mehrabadi) شرکت Mehrabadi | مهرآبادی
تاریخ ویرایش: 10/03/2012 03:24:14 pm
حیطه:  دندان‌پزشکی
نوع:  ابزار
گروه کالا:  دندان پزشکی عمومی
قیمت به ریال:  28000000
شرکت سازنده:  ویلا سیستمی ایتالیا

بازگشت به فهرست