روش جستجو در این صفحه:

تنها در خانه اول، واژه کلیدی و یا نام مورد نظر را وارد نموده و روی جستجو کلیک کنید
و یا گروه کالا به تنهایی یا همراه کلیدواژه را مشخص نموده و روی فیلتر کلیک کنید
بهتر است در هردو بخش، همزمان اطلاعات وارد نکنید
بازارچه ایردن| کالا و خدمات دندانپزشک
 
Dental Implant System Tissue level ایمپلنت دندانی یک مرحله ای

Dental Implant System Tissue level ایمپلنت دندانی یک مرحله ای

بایودنتا سیستم ایمپلنت نوآورانه ای با راه حل های وسیعی پروتزی ارائه می دهد.سطح ایمپلنت ، توسط جریان آنودایز گالوانیک لایه ضخیمتری از اکسید تیتانیوم ایجاد کرده است، این سطح ناهموارباعث افزایش ثبات اولیه و افزایش اسئوانتگریشن در ایمپلنت میگردد.اباتمنت در هشت موقعیت مختلف قرار گرفته و با اتصال 7 درجه کونیکال سبب کمترین حرکت در حد میکرون و کاهش لیکیج میگردد که این خود سبب می گردد رستوریشن نهایی در شرایط ایده آل قرار گیرد. تنوع انواع اباتمنت ها از اباتمنت های معمول گرفته تا طراحی و ساخت انواع اباتمنت با سیستمCAD/CAM  از تک واحدی گرفته تا موارد پیچیده راه حل های کاملی درطرح درمان رستوریشن ها ارایه می دهد.

Tags: Implant Tissue level
تعداد نمایش ها: 1974
تاریخ ایجاد: 09/06/2012 12:07:51 pm
ایجاد شده توسط (نام): (Biodenta) شرکت بایودنتا | Biodenta
تاریخ ویرایش: 11/06/2012 09:51:36 pm
حیطه:  دندان‌پزشکی
نوع:  مصرفی
گروه کالا:  دندان پزشکی عمومی
پریو | جراحی
پروتز | لابراتواری
قیمت به ریال:  0

بازگشت به فهرست