روش جستجو در این صفحه:

تنها در خانه اول، واژه کلیدی و یا نام مورد نظر را وارد نموده و روی جستجو کلیک کنید
و یا گروه کالا به تنهایی یا همراه کلیدواژه را مشخص نموده و روی فیلتر کلیک کنید
بهتر است در هردو بخش، همزمان اطلاعات وارد نکنید
بازارچه ایردن| کالا و خدمات دندانپزشک
 
ASSURE Adhesive Wet/Dry Kit

ASSURE Adhesive Wet/Dry Kit

Assure Universal Bonding Resin will bond to:
  • Any enamel or dentin surface, wet or dry 'without additional primers'.
  • All metal surfaces 'without additional primers'.
  • Porcelain Crowns when used with Porc Etch and Porcelain Conditioner.
باندینگ رزین آشور:عمل باندینگ را روی هر مینا یا دنتین در حالت مرطوب یا خشک بدون نیاز به پرایمر اضافیعمل باندینگ را روی تمام سطحهای فلزی بدون نیاز به پرایمر اضافیعمل باندینگ برای روکشهای پرسیلین هنگامی که از اچ پرسلن و کندیشنر پرسیلن استفاده شودTags: کامپوزیت
تعداد نمایش ها: 4152
تاریخ ایجاد: 11/06/2012 02:31:32 pm
ایجاد شده توسط (نام): (PTN) شرکت پویان طب نور | Pouyantebnoor
تاریخ ویرایش: 02/07/2012 11:24:19 am
حیطه:  دندان‌پزشکی
نوع:  مصرفی
گروه کالا:  دندان پزشکی عمومی
اندو | ترمیمی
ارتدنسی | اطفال
قیمت به ریال:  0
کشور سازنده:  United States of America
شرکت سازنده:  Reliance Orthodontic Products

بازگشت به فهرست