روش جستجو در این صفحه:

تنها در خانه اول، واژه کلیدی و یا نام مورد نظر را وارد نموده و روی جستجو کلیک کنید
و یا گروه کالا به تنهایی یا همراه کلیدواژه را مشخص نموده و روی فیلتر کلیک کنید
بهتر است در هردو بخش، همزمان اطلاعات وارد نکنید
بازارچه ایردن| کالا و خدمات دندانپزشک
 
پیزو سرجری - piezosurgery Touch

پیزو سرجری - piezosurgery Touch

Equipment set

1 PIEZOSURGERY® touch unit2 LED-handpieces, complete with cords1 basic kit, indicated for
– osteotomy – osteoplasty
– extraction – ridge expansion
includes the inserts OT7, OT2, EX1, OP1, OP3
1 sinus lift kit, indicated for
– preparation of the bone window
– separation of the sinus membrane
– elevation of the sinus membrane
includes the inserts OT1, OT5, EL1, EL2, EL3
1 surgical tray2 torque wrenches K51 suitcase

Tags: پیزو
تعداد نمایش ها: 1463
تاریخ ایجاد: 12/06/2012 03:12:17 pm
ایجاد شده توسط (نام): (Kalanteb) شرکت کلان طب | Kalanteb
تاریخ ویرایش: 09/07/2012 11:03:44 am
حیطه:  دندان‌پزشکی
نوع:  تجهیزات
گروه کالا:  پریو | جراحی
قیمت به ریال:  0
کشور سازنده:  ایتالیا
شرکت سازنده:  مکترون

بازگشت به فهرست