روش جستجو در این صفحه:

تنها در خانه اول، واژه کلیدی و یا نام مورد نظر را وارد نموده و روی جستجو کلیک کنید
و یا گروه کالا به تنهایی یا همراه کلیدواژه را مشخص نموده و روی فیلتر کلیک کنید
بهتر است در هردو بخش، همزمان اطلاعات وارد نکنید
بازارچه ایردن| کالا و خدمات دندانپزشک
 
پیزو اسمارت - piezo smart

پیزو اسمارت - piezo smart

piezo smart

the ultrasound device – simply innovative, simply safe
This new device is smart in both appearance and functions. Its small dimensions combine with great ergonomics.
 
  • new bottle system: no dripping and no leaking
  • upright bottle containing up to 300 ml
  • built-in fully automated cleaning function
  • noticeably better performance thanks to the Feedback-System and Automatic Protection Control (APC)
  • 2-year warranty

Tags: پیزو
تعداد نمایش ها: 1130
تاریخ ایجاد: 12/06/2012 03:32:08 pm
ایجاد شده توسط (نام): (Kalanteb) شرکت کلان طب | Kalanteb
تاریخ ویرایش: 08/07/2012 11:13:48 am
حیطه:  دندان‌پزشکی
نوع:  تجهیزات
گروه کالا:  دندان پزشکی عمومی
اندو | ترمیمی
پریو | جراحی
قیمت به ریال:  0
کشور سازنده:  ایتالیا
شرکت سازنده:  مکترون

بازگشت به فهرست